MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.09.2021 – 19.09.2021 r.

NIEDZIELA
XXIII ZWYKŁA


05.09.2021
18.00 1. Za † brata Rudolfa Rozumek, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Hildegardę i Joachima Pietrowskich, brata Waldemara i szwagra Zbigniewa.
7.00 Za † matkę Elżbietę Teraźniewską w 1 r. śmierci, za † ojca Zygmunta w 23 r. śmierci.
8.00 Za † matkę Krystynę Rak, za †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † matkę Bożenę Cierpka, ojca Alfonsa, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, za †† z rodzin Proksza, Sordoń i Waloszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Hanna ŁUKANOWSKA.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny z ok. 80 r. urodzin. I Ernesta z ok. 85 r. urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
ROCZEK: Tadeusz BARAN.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za †† Józefa i Marię Moszyńskich, za † męża i ojca Franciszka, za †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
13.09.2021
ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
18.00 1. Za † syna i brata Rafała Pieprzyckiego w 3 r. śmierci.
2. Za † matkę Janinę Kaliciak w r. śmierci, ojca Stanisława, za †† z rodzin Brygider, Kaliciak i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
14.09.2021
7.30 Za † brata Mariana, bratową Janinę, †† Bogdana i Włodzimierza i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA
15.09.2021
NMP BOLESNEJ
18.00 1. Za †† rodziców Władysławę i Bolesława Paszkowskich, brata Tadeusza, szwagra Józefa i bratową Anielę.
2. Za †† siostry Lucynę i Elżbietę oraz szwagierki Helenę i Marię.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
16.09.2021
ŚW. MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA I CYPRIANA
18.00 1. Za †† rodziców Józefa i Marię Kauder, braci Joachima i Bernarda, męża Zygmunta oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Joannę i Stanisława Mostowskich.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Natalii Wojewódki z ok. 10 r. urodzin. i o Boże bł. w rodzinie.
PIĄTEK
17.09.2021
18.00 1. Za † Krystynę Hoin w 3 r. śmierci i † męża Lotara.
2. Za †† rodziców Kazimierę i Henryka Książek, † brata Stanisława, Antoniego i Marię Giera, †† dziadków z rodziny Książek i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
18.09.2021
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
7.30 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarowana od koleżanki Heleny z mężem.
13.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP i św. Stanisława Kostki w int. V grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† dziadków Hildegardę i Rufina Keller, Józefa Chluba, Teresę i Antoniego Sonsala, Gertrudę i Alojzego Knopek oraz † z pokrew.
NIEDZIELA
XXV ZWYKŁA


19.09.2021
7.00 Za † męża Ryszarda, córkę Agnieszkę, wnuka Dawida oraz †† z rodzin Kleszczewski i Ambrożej i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 W int. rodzin Sychowicz i Ziemniak.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mariusza i Małgorzaty z ok. 25 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszeCHRZEST: Adam CZARTORYSKI.w int. Dory i Bernarda z ok. 40 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
CHRZEST: Adam CZARTORYSKI.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z prośbą o dary Ducha Świętego w int. Weroniki Januszkiewicz z ok. 18 r. urodzin. i o Boże bł. w rodzinie.
ROCZEK: Ada GŁUSZEK.
CHRZEST: Laura KALUS.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiesławy i Tadeusza z ok. 35 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.09.2021 – 12.09.2021 r.

NIEDZIELA
XXIII ZWYKŁA


05.09.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Hildegardy Koźba z ok. 93 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † matkę Joannę Henel w roczn. śm., † ojca Wilhelma oraz †† z pokrewieństwa.
7.00 Za † męża i ojca Władysława Bator w 4 roczn. śm., i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† rodziców Annę i Piotra Torz, żonę Edeltraudę i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † żonę Marię Posacką, †† rodziców Michała i Marię, teściów Józefa i Annę Baran, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † ojca Wojciecha Staszak w 7 roczn. śmierci
12.15 Za † Tadeusza Zdon, †† rodziców i rodzeństwo.
CHRZEST: Leo CYRAN.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża i ojca Jana Szandurskiego w 11 roczn. śmierci, †† rodziców Szandurski i Lenek i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
06.09.2021
18.00 1.Za † syna Mariusza w 1 rocznicę śmierci.
2. Za † matkę Renatę Szawrońską.
WTOREK
07.09.2021
7.30 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarowana od bratowej Czesławy Kłusek.
ŚRODA
08.09.2021
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
18.00 1. Za †† rodziców Elżbietę i Józefa Lakwa, †† z rodzin Lakwa, Psota, Namyslo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ks. Prałata August Duffka, za †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Jakub GRABOWSKI.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
09.09.2021
18.00 1. Za † ojca Ernesta Miozga, †† teściów Jadwigę i Alfreda Havemeister oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny Steindor z ok. 80 roczn. urodzin.
PIĄTEK
10.09.2021
18.00 1. Za †† Janinę i Kazimierza Jabłońskich.
2. Za †† rodziców Anielę i Jana Kołodziej.
SOBOTA
11.09.2021
7.30 W intencji Parafian i o ustanie epidemii.
13.00 ŚLUB: Paruzel – Kutek.
18.00 1. Za † brata Rudolfa Rozumek, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Hildegardę i Joachima Pietrowskich, brata Waldemara i szwagra Zbigniewa.
NIEDZIELA
XXIV ZWYKŁA


12.09.2021
7.00 Za † matkę Elżbietę Teraźniewską w 1 r. śmierci, za † ojca Zygmunta w 23 r. śmierci.
8.00 Za † matkę Krystynę Rak, za †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † matkę Bożenę Cierpka, ojca Alfonsa, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, za †† z rodzin Proksza, Sordoń i Waloszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Hanna ŁUKANOWSKA.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny z ok. 80 r. urodzin. I Ernesta z ok. 85 r. urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
ROCZEK: Tadeusz BARAN.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za †† Józefa i Marię Moszyńskich, za † męża i ojca Franciszka, za †† z rodziny.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 29.08.2021 – 05.09.2021 r.

NIEDZIELA
XXII ZWYKŁA

WNIEBOWZIĘCIE NMP


29.08.2021
18.00 1. Za †† rodziców Jana i Bertę Knopik, † zięcia Mariusza, szwagra Eugeniusza oraz †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jakuba i Renaty Ulicki i o Boże błog. dla Jakuba z ok. urodzin.
7.00 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarowana od Barbary i Leszka Janos.
8.00 Za † Bernadetę Anioł w rocz. Śmierci, za †† rodziców Christę i Pawła Anioł, dziadków Marię i Józefa, wujka ks. Herberta Potępa, i za † Mieczysława Habierskiego.
9.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa, za † szwagra Edmunda.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Agnieszki i Rafała z ok. 20 r. ślubu i o Boże błog., dary Ducha Św. dla rodziny.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Haliny z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża Zdzisława Cesarz oraz †† rodziców z obu stron.
ROCZEK: Franciszek PIETROWSKI.
PONIEDZIAŁEK
30.08.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Gabrieli z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Józefę i Kazimierza Paździorny, Mariannę i Piotra Lemczak, †† siostrę Irenę, brata Marcela, szwagra Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
31.08.2021
7.30 1. Za † Herberta Pysik – na pierwszą wiadomość o śmierci.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
01.09.2021
BŁ BRONISŁAWY
8.00 Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. roczn. ślubu i o Boże błog w rodzinie w pewnej intencji.
2. Za † Zofię Bat – Gajger – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
02.09.2021
14.00 ŚLUB: Karpiel – Fleischer.
18.00 1. Za † matkę Helgę Janoszka w roczn. śmierci oraz † ojca Gerarda.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Tadeusza Zięba, Urszulę i Zygfryda Hytry oraz †† z pokrewieństwa.
PIĄTEK
03.09.2021
ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego hospicjum.
2. Za † męża i ojca Józefa Czerner w 10 roczn. śm., †† rodziców Martę i Augustyna Czerner, Małgorzatę i Piotra Bienia oraz †† z rodzin Czerner, Bienia i Giera.
SOBOTA
04.09.2021
7.30 W intencji czcicieli Najśw. Serca Maryi oraz o ustanie epidemii.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Hildegardy Koźba z ok. 93 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † matkę Joannę Henel w roczn. śm., † ojca Wilhelma oraz †† z pokrewieństwa.
NIEDZIELA
XXIII ZWYKŁA


05.09.2021
7.00 Za † męża i ojca Władysława Bator w 4 roczn. śm., i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† rodziców Annę i Piotra Torz, żonę Edeltraudę i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † żonę Marię Posacką, †† rodziców Michała i Marię, teściów Józefa i Annę Baran, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † ojca Wojciecha Staszak w 7 roczn. śmierci
12.15 Za † Tadeusza Zdon, †† rodziców i rodzeństwo.
CHRZEST: Leo CYRAN.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża i ojca Jana Szandurskiego w 11 roczn. śmierci, †† rodziców Szandurski i Lenek i dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 22.08.2021 – 29.08.2021 r.

NIEDZIELA
XXI ZWYKŁA

WNIEBOWZIĘCIE NMP


22.08.2021
18.00 1. Za † ojca Stanisława Gądek w roczn. śm., †† matkę Teresę, siostrę Janinę oraz †† z rodzin Gądek i Kowalczyk.
2. Za †† rodziców Marię i Szymona Badura, Marię i Adolfa Foik, dwóch braci, bratowe, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Gerlich.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mariusza z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Maksymiliana Kowalczyk i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarowana od Bronisława Ryba.
ROCZEK: Hubert BUKOWSKI.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † ojca Leona Obruśnik w 10 roczn. śm., - Msza Św. ofiarowana od żony i dzieci.
CHRZEST: Paweł PIEPRZYCKI.
PONIEDZIAŁEK
23.08.2021
12.00 POGRZEB: Adelajdy JANOSZKA.
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Mateusza Malinowskiego z ok. 15 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Wandę Kuczmera w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
24.08.2021
ŚW. BARTŁOMIEJA
7.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Rozalii z ok. 90 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
25.08.2021
18.00 Za † męża Józefa Ziemniak w 2 r. śmierci, za †† rodziców z obu stron.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
26.08.2021
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
18.00 1. Za †† rodziców Krystynę i Lotara Hoin, i za †† z pokrew.
2. Za † Grzegorza Łabiak w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
27.08.2021
ŚW. MONIKI
18.00 1. Za † Bronisławę w 8 r. śmierci.
2. Za † syna i brata Andrzeja, † męża i ojca Sylwestra, †† rodziców Martę i Ryszarda Michalski, za † Józefa Ciomperlik.
SOBOTA
28.08.2021
ŚW. AUGUSTYNA
7.30 Za † Zbigniewa Farę, za †† rodziców Halinę i Stanisława Ostrowskich, † siostrę Zytę Ostrowską oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za †† rodziców Jana i Bertę Knopik, † zięcia Mariusza, szwagra Eugeniusza oraz †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jakuba i Renaty Ulicki i o Boże błog. dla Jakuba z ok. urodzin.
NIEDZIELA
XXII ZWYKŁA


29.08.2021
7.00 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarowana od Barbary i Leszka Janos.
8.00 Za † Bernadetę Anioł w rocz. Śmierci, za †† rodziców Christę i Pawła Anioł, dziadków Marię i Józefa, wujka ks. Herberta Potępa, i za † Mieczysława Habierskiego.
9.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa, za † szwagra Edmunda.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Agnieszki i Rafała z ok. 20 r. ślubu i o Boże błog., dary Ducha Św. dla rodziny.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Haliny z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża Zdzisława Cesarz oraz †† rodziców z obu stron.
ROCZEK: Franciszek PIETROWSKI.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 15.08.2021 – 22.08.2021 r.

NIEDZIELA
XX ZWYKŁA

WNIEBOWZIĘCIE NMP


15.08.2021
18.00 1. Za † Jana Czempik oraz †† rodziców i brata.
2. Za † Lenę Malaka – Msza Św. ofiarowana od rodziców i brata Natana.
7.00 Za †† Jana i Franciszkę, Józefa i Michała oraz †† z rodziny Szumski.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Zięba, Ostromęcki, Włoszczowski i Dec.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Augustyna z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Józefa z ok. rocznicy ślubu i o Boże błog. na dalsze lata.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grzegorza Kasza z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Hanna ŁUKAWSKA
PONIEDZIAŁEK
16.08.2021
13.00 ŚLUB: Goryanowicz – Omelczuk.
18.00 1. Do BOp. Przez wstaw. MBNP z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Magdaleny i Przemysława Sokół z ok. 1 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Cecylię i Wojciecha Woźniak, † Piotra Dobiosz, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
WTOREK
17.08.2021
ŚW. JACKA
7.30 1. Za † Wandę Burek w 30 dzień po śmierci oraz dusze w czyśćcu cierp. – Msza Św. ofiarowana od rodzin Krawczyk i Biaduń.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
18.08.2021
18.00 1. Za †† Józefinę i Jana Swadźba, braci: Alfonsa, Feliksa, Zygmunta i Edmunda, bratowe: Helenę, Elżbietę i Annę oraz †† z rodziny.
2. W int. Parafian.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
19.08.2021
18.00 1. Za † Reinera Mrzygłód w 11 roczn. śmierci.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Michała z okazji roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
20.08.2021
ŚW. BERNARDA
7.00 Msza Św. w int. pielgrzymów wyruszających do Częstochowy.
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int.
SOBOTA
21.08.2021
ŚW. PIUSA X
7.30 Za † Józefa Knapik.
11.00 ŚLUB: Kuchta – Skalec.
13.00 ŚLUB: Kot – Jakubowski.
18.00 1. Za † ojca Stanisława Gądek w roczn. śm., †† matkę Teresę, siostrę Janinę oraz †† z rodzin Gądek i Kowalczyk.
2. Za †† rodziców Marię i Szymona Badura, Marię i Adolfa Foik, dwóch braci, bratowe, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
XXI ZWYKŁA


22.08.2021
7.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Gerlich.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mariusza z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Maksymiliana Kowalczyk i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarowana od Bronisława Ryba.
ROCZEK: Hubert BUKOWSKI.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † ojca Leona Obruśnik w 10 roczn. śm., - Msza Św. ofiarowana od żony i dzieci.
CHRZEST: Paweł PIEPRZYCKI.