MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.10.2020 – 25.10.2020 r.

NIEDZIELA
XXIX
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2020
18.00 1. Za † męża Franciszka Tymosiak oraz †† z rodziny.
2. Za † męża Waldemara Oficjał, †† rodziców Jadwigę i Józefa Grafe, siostrę Rutę, Jana Wawrzyniak, teściów Stefanię i Józefa Kasprzak, pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana i Barbary z ok. 30 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
4. W int. członków grupy modlitewnej „Grom”.
7.00 Za † Czesława Kosińskiego w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, brata Wolfganga, siostrę Elżbietę, szwagrów Krystiana i Joachima oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† Hildegardę Pietrowską w roczn. śm., ojca Joachima, brata Waldemara i szwagra Zbigniewa.
11.00 Za † matkę Marię Lis w 2 roczn. śm., † ojca Jana, †† dziadków, rodzeństwo i pokrewieństwo.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny i Jacka z ok.20 roczn. ślubu oraz w int Joanny z ok. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Emil KASIŃSKI.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Za † ojca Alfreda Sowa, † matkę Natalię, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
19.10.2020
18.00 1. Za † Henrykę Wiligała w 10 roczn. śm., † teściową Aleksandrę oraz †† z rodziny Bogdan.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Fryderyka Mika z ok. 90 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Marię Lasończyk w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
20.10.2020
ŚW. JANA KANTEGO
7.30 1. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
21.10.2020
18.00 1. Za † matkę i babcię Annę Śliwka.
2. Za † ojca Bogumiła Witosz w 9 roczn. śm., † matkę Stanisławę, †† dziadków Jana i Marię Witosz, Piotra i Helenę Nowak oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
3. Za † męża Tadeusza Strycharz w 19 roczn. śm., † syna Piotra w 18 roczn. śm., i † brata Mariana Religę w 11 roczn. śm.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
22.10.2020
ŚW. JANA PAWŁA II
18.00 1. Za † teściową Krystynę Podeszwa w 25 roczn. śm., † ojca Zygmunta, chrzestnych: Janinę Morawską i Feliksa Tomczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † żonę Franciszkę Peisert, †† rodziców Zofię i Stefana Peisert, brata Karola, bratową oraz †† z rodzin Peisert i Kaczmarek.
3. Za †† rodziców Zofię i Stanisława Popowczak, Stefanię i Wojciecha Malinowski, bratową Władysławę, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagrów Władysława i Józefa i dusze w czyśćcu cierp.
PIĄTEK
23.10.2020
18.00 1. Za †† ojca Alojzego Proksza , matkę Gertrudę, teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Sordoń, Cierpka i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† męża Andrzeja Wadowskiego, rodziców Antoninę i Józefa Wadowskich, Jadwigę i Michała Siwiec oraz †† z rodzin Wadowski i Siwiec.
3. Za † Waldemara Jaworek, †† rodziców Teresę i Ryszarda Jaworek, Dorotę i Józefa Glogaza oraz †† z rodziny.
SOBOTA
24.10.2020
7.30 Za † ks. Rudolfa Halembę.
13.00 Ślub: TELEPKO - ZIOŁO
18.00 1. Za †† braci Bernarda i Joachima, †† rodziców Marię i Józefa Kauder, męża Zygmunta i pokrew. z obu stron.
2. Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców, teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
3. Za †† rodziców Rufina i Wiktorię Klencz, Jana Maciol, †† szwagrów Gerarda, Rajmunda, Józefa i Romana, Zięcia Mariana Kwaśniok oraz dziadków z obu stron.
NIEDZIELA
XXX
NIEDZIELA ZWYKŁA

25.10.2020
7.00 Za † męża Zbigniewa Bodanka w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
9.30 Za † Jana Pieczyńskiego w 1 roczn. śmierci.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Józefa z ok.50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Franciszek PIETROWSKI
12.15 Za † Hildegardę Danisz w 1 roczn. śm., † Jerzego Danisz, †† Emilię i Rudolfa Kuc, Ryszarda Kocur oraz †† z rodzin Kuc i Danisz.
ROCZEK: Antoni Kątny.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Za †† z rodzin Dudzik i Wójciak.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.10.2020 – 18.10.2020 r.

NIEDZIELA
XXVIII
NIEDZIELA ZWYKŁA

11.10.2020
18.00 1. Za †† Leona, Ryszarda, Józefa i Małgorzatę Dłużyk, Bolesława i Mariannę Włodarczyk, Pawła Ziob oraz †† z rodzin Dłużyk, Skorczyk Włodarczyk i Ziob.
2. Za † męża Franciszka Kuchtę w 3 roczn. śm., †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża i ojca Andrzeja Godawę, †† rodziców oraz teściów.
7.00 Za † Elżbietę Teraźniewską w 30 dzień po śm, † męża Zygmunta i syna Mariana.
8.00 Za †† rodziców Alicję i Jana Szewczyk, dziadków Szewczyk, Waliczek, siostrę Helenę, brata Herberta, teściów Reginę i Stanisława Kurowskich, brata Konrada i siostrę Reginę Ruda.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do Matki Bożej Różańcowej w int. żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.
CHRZEST: Maksymilian KOWALCZYK.
12.15 Za † męża Zygmunta Piecuch, †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Nowak, Dłużyk i Piecuch.
ROCZEK: Tomasz PANEK.
CHRZEST: Chubert BUKOWSKI.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ludwiki z ok. roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
12.10.2020
18.00 1. Do BOp przez wstaw. Św. Małgorzaty Marii Alacoque w int. III grupy Róży Różańcowej
2. Za †† Marię Czempik, Janinę i Józefa Droździk, brata Jerzego, siostrę Annę i dwóch szwagrów.
3. Za † Jana Kamińskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z u. Ogrodowej, Lipowej i Brzozowej.
WTOREK
13.10.2020
BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
7.30 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Kosel i Ryszko oraz w int Ksawerego – Msza w. ofiarowana od babci Gizeli i wujka Andrzeja.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
14.10.2020
18.00 1. Za † męża Gerharda Orszulik, †† teściów Jadwigę i Emanuela oraz †† z rodzin Wolny i Orszulik.
2. Za †† rodziców Teodora i Annę Koziołek oraz † † z pokrewieństwa.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Olender i Nowak.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
15.10.2020
ŚW. TERESY OD JEZUSA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Eryki i Janusza z ok. 30 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiesławy i Stanisława Kijek z ok.30 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Natalii Wojewódki z ok. 9 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
16.10.2020
ŚW. JADWIGI ŚL.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. Św. Jadwigi w int. IV grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† rodziców Elżbietę i Józefa Lakwa, †† teściów Bertę i Alfreda Psota, oraz † szwagra Alfreda.
3. Za † Józefa Chrzanowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
SOBOTA
17.10.2020
ŚW. IGNACEGO ANTICHEŃSKIEGO
7.30 W int. Marii.
18.00 1. Za † męża Franciszka Tymosiak oraz †† z rodziny.
2. Za † męża Waldemara Oficjał, †† rodziców Jadwigę i Józefa Grafe, siostrę Rutę, Jana Wawrzyniak, teściów Stefanię i Józefa Kasprzak, pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana i Barbary z ok. 30 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
4. W int. członków grupy modlitewnej „Grom”.
NIEDZIELA
XXIX
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2020
7.00 Za † Czesława Kosińskiego w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, brata Wolfganga, siostrę Elżbietę, szwagrów Krystiana i Joachima oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† Hildegardę Pietrowską w roczn. śm., ojca Joachima, brata Waldemara i szwagra Zbigniewa.
11.00 Za † matkę Marię Lis w 2 roczn. śm., † ojca Jana, †† dziadków, rodzeństwo i pokrewieństwo.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny i Jacka z ok.20 roczn. ślubu oraz w int Joanny z ok. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Emil KASIŃSKI.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 16.00 Za † ojca Alfreda Sowa, † matkę Natalię, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.10.2020 – 11.10.2020 r.

NIEDZIELA
XXVII
NIEDZIELA ZWYKŁA

04.10.2020
18.00 1. Za † ojca Ditera Kruczek, † matkę Lidię,. siostrę Brygidę, †† dziadków i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za † brata Adama Wójcik w 1 r. śm. oraz †† z pokrew.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty Kuchta z ok. 85 r. ur., i o Boże błogosławieństwo w rodzinie - Msza św. ofiarowana od syna Eryka z żoną, wnuków i prawnuków.
7.00 Za † Mariusza Stenchły w 30 dzień po śm.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Franciszka z ok. 80 r. ur., i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Za † ojca Zygmunta Lipok w 8 r. śm., † matkę Zuzannę oraz †† z rodziny.
11.00 Za † brata Jana Mandrela, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† rodziców Pawła i Marię Bienia, Stanisława i Marię Kiełbasa oraz †† z pokrew. z obu stron.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Za †† rodziców Franciszkę i Janinę Macierzyńskich, † brata Mariusza oraz †† z rodziny Macierzyńskich.
PONIEDZIAŁEK
05.10.2020
ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
18.00 1. Do BOp przez wstaw. Św. Faustyny w int. II grupy Róży Różańcowej
2. Za † Marię Stebnicką oraz † Krzysztofa Stebnickiego
3. Za †† Józefa i Janinę Chrzanowskich – Msza Św. ofiarowana od Wiesławy Piechota z rodziną.
WTOREK
06.10.2020
7.30 1. Za † Mariusza Stenchły – Msza Św. ofiarowana od znajomych.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
07.10.2020
NAJŚW. MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
18.00 1. Za † męża i ojca Engelberta Czempik w 22 roczn. śmierci.
2. Za † męża Czesława Zając, †† córki Barbarę i Grażynę, †† wnuków Gabriela i Łukasza, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marioli z ok. 60 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
08.10.2020
ROCZN. KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA
18.00 1. Za †† Urszulę i Zygfryda Hytry, Jadwigę i Tadeusza Zięba oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Agnieszki i Benedykta z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za †† Leokadię, Aleksandra i Wiesława Migas.
PIĄTEK
09.10.2020
14.00 ŚLUB: Stryczek – Kuliński.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. męża Stanisława z ok. 70 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny i Krzysztofa Żerko z ok. 15 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
10.10.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† Leona, Ryszarda, Józefa i Małgorzatę Dłużyk, Bolesława i Mariannę Włodarczyk, Pawła Ziob oraz †† z rodzin Dłużyk, Skorczyk Włodarczyk i Ziob.
2. Za † męża Franciszka Kuchtę w 3 roczn. śm., †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża i ojca Andrzeja Godawę, †† rodziców oraz teściów.
NIEDZIELA
XXVIII
NIEDZIELA ZWYKŁA

11.10.2020
7.00 Za † Elżbietę Teraźniewską w 30 dzień po śm, † męża Zygmunta i syna Mariana.
8.00 Za †† rodziców Alicję i Jana Szewczyk, dziadków Szewczyk, Waliczek, siostrę Helenę, brata Herberta, teściów Reginę i Stanisława Kurowskich, brata Konrada i siostrę Reginę Ruda.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do Matki Bożej Różańcowej w int. żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.
CHRZEST: Maksymilian KOWALCZYK.
12.15 Za † męża Zygmunta Piecuch, †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Nowak, Dłużyk i Piecuch.
ROCZEK: Tomasz PANEK.
CHRZEST: Chubert BUKOWSKI.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ludwiki z ok. roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 27.09.2020 – 04.10.2020 r.

NIEDZIELA
XXV
NIEDZIELA ZWYKŁA

27.09.2020
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus w 18 r. śm., †† z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBNP w rodzinie Profus.
2. Za † ojca Franciszka Kuchtę. † matkę Leokadię, †† dziadków Pawła i Martę Kuchta, Julię i Ernesta Kleine-Lamping, †† Adelajdę i Huberta Szopa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary i Franciszka z ok. 25 r. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00 W Int. Parafian.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana i Korneli Pałosz z ok. 40 r. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
12.15 Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, †† teściów Matyldę i Stanisława Osiniak, † Mariana Skrzypczyk i † brata Jerzego.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs i †† z pokrew.
PONIEDZIAŁEK
28.09.2020
ŚW. WACŁAWA
18.00 1. Za †† Małgorzatę i Waleriana Dresla, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2. Za † matkę Janinę Kaliciak w rocznicę śm., † ojca Stanisława, †† z rodzin Brygider, Kaliciak i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Jana Kamińskiego - Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Lipowej i Brzozowej.
WTOREK
29.09.2020
ŚW. WACŁAWA
11.00 Pogrzeb † Józefa Kozieł.
18.00 W int. Parafian.
ŚRODA
30.09.2020
ŚW. HIERONIMA
18.00 1. Za † męża Ernesta Miozga. †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Pogrzeba, Hevemeister i Stolc.
2. Za † męża Huberta Janoszka w 2 r. śm., †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † brata Zygmunta Grochowskiego - Msza św. ofiarowana od brata Stanisława z rodziną.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
01.10.2020
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
16.00 W int. nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
18.00 1. W pewnej intencji.
2. Za †† Teresę i Jana Lewińskich.
PIĄTEK
02.10.2020
ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
18.00 1. W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † matkę Joannę Patynek oraz † Bronisława Patynek w 7 r. śm.
3. Za † Józefa Chrzanowskiego - Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
SOBOTA
03.10.2020
7.30 W int. Czcicieli Niepok. Serca Najświętszej Maryi Panny.
8.00 Nabożeństwo I-wszej Soboty.
18.00 1. Za † ojca Ditera Kruczek, † matkę Lidię,. siostrę Brygidę, †† dziadków i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za † brata Adama Wójcik w 1 r. śm. oraz †† z pokrew.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty Kuchta z ok. 85 r. ur., i o Boże błogosławieństwo w rodzinie - Msza św. ofiarowana od syna Eryka z żoną, wnuków i prawnuków.
NIEDZIELA
XXVI
NIEDZIELA ZWYKŁA

04.10.2020
7.00 Za † Mariusza Stenchły w 30 dzień po śm.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Franciszka z ok. 80 r. ur., i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Za † ojca Zygmunta Lipok w 8 r. śm., † matkę Zuzannę oraz †† z rodziny.
11.00 Za † brata Jana Mandrela, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† rodziców Pawła i Marię Bienia, Stanisława i Marię Kiełbasa oraz †† z pokrew. z obu stron.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Franciszkę i Janinę Macierzyńskich, † brata Mariusza oraz †† z rodziny Macierzyńskich.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA - 20.09.2020 – 27.09.2020 r.

NIEDZIELA
XXV
NIEDZIELA ZWYKŁA

20.09.2020
18.00 1. Do BOp przez wstaw. św. Stanisława Kostki, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. V Grupy Róży Różańcowej.
2. Za † męża Czesława Buczny w 3 r. śm., †† rodziców Anne i Jana Olender, †† teściów Antoninę i Szczepana Buczny oraz †† z rodzin Buczny i Olender.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystiana Henne z ok. 70 r. urodzin, i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00 Za † Marię Lubińską w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za † Włodzimierza Podeszwa - Msza św. ofiarowana od synów.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Dominiki Zawisza z ok. urodzin, i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Sychowicz i Ziemniak.
CHRZEST: Joanna SŁODCZYK.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Eweliny i Bogdana z ok. 15 r. ślubu, i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
13.30 ŚLUB: GRZEBINOGA - WŁODARCZYK.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † ojca Alberta Kwaśnickiego w 4 r. śm., oraz†† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
21.09.2020
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA
18.00 1. Za †† Małgorzatę i Waleriana Dresla, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2. Za † matkę Janinę Kaliciak w rocznicę śm., † ojca Stanisława, †† z rodzin Brygider, Kaliciak i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Jana Kamińskiego - Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Lipowej i Brzozowej.
WTOREK
22.09.2020
7.30 1. Za † Mariusza Stenchły – Msza Św. ofiarowana od znajomych z pracy.
2. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
ŚRODA
23.09.2020
ŚW. PIO Z PIETRELCINY
18.00 1. Za †† ojca Sylwestra Kajda w 5 r. śm., matkę Marię oraz pokrew. z obu stron.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. syna Sebastiana z ok. 30 r. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za † Lenę Malaka oraz o Boże błogosławieństwo i siły dla rodziców - Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego 54.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
24.09.2020
18.00 1. Za †† rodziców Józefę i Zdzisława Siemieniuch, †† z rodzin Pelc, Siemieniuch, Werner, † Karolinę Ochojską i Danutę Kaczorek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † matkę Krystynę Hoin w 2 r. śm.
3. Za † Marię Lubińską - Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności.
PIĄTEK
25.09.2020
18.00 1. Za †ojca Jerzego Bulenda w r. śm., † matkę Stanisławę Kubat w r. śm.
2. Za †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Gajda, brata Waldemara, † Martę Bas, Ewę Gorel, †† z rodzin Grosz, Proksza i Gajda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† rodziców Marię I Bronisława Grekowicz, siostrę Gertrudę oraz †† z rodzin Bohdan i Grekowicz oraz †† z pokrew.
SOBOTA
26.09.2020
7.30 W int Parafian.
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus w 18 r. śm., †† z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBNP w rodzinie Profus.
2. Za † ojca Franciszka Kuchtę. † matkę Leokadię, †† dziadków Pawła i Martę Kuchta, Julię i Ernesta Kleine-Lamping, †† Adelajdę i Huberta Szopa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary i Franciszka z ok. 25 r. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA
XXVI
NIEDZIELA ZWYKŁA

27.09.2020
7.00 W Int. Parafian.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana i Korneli Pałosz z ok. 40 r. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
12.15 Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, †† teściów Matyldę i Stanisława Osiniak, † Mariana Skrzypczyk i † brata Jerzego.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs i †† z pokrew.