MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.06.2022 – 19.06.2022 r.

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY


12.06.2022
18.00 1. Za † męża Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza, brata Adama i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za † Andrzeja Walczak w 8 roczn. śm., †† dziadków oraz †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor.
8.00 Za †† Michalinę Jamborską, Marię i Ludwika Olender, Annę Czaplicką, szwagrów Engelberta i Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 1. Za †† rodziców Stanisławę i Władysława Janeczek, dziadków Rozalię i Piotra Janeczek, Wandę Widanka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Rocznica I Komunii Świętej.
11.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, † Daniela Podolak, † Ewę Sobota oraz †† z rodziny Łukaszyk.
CHRZEST: Michalina KOWALCZYK; ROCZEK: Paweł PIEPRZYCKI.
12.15 Za †† rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo, teściów Stefanię i Jana Godawa, † męża Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Emilia LOBAN.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Józefinę i Jana Swadźba, braci Alfonsa, Feliksa, Zygmunta i Edmunda Swadźba, Helenę, Elżbietę i Annę Swadźba oraz †† z rodziny Procel.
CHRZEST: Jan CHOMKA.
PONIEDZIAŁEK
13.06.2022
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
18.00 1. Za † męża Macieja Niemczynowskiego w 8 roczn. śmierci.
2. Za † Annę Lewicką.
WTOREK
14.06.2022
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
15.06.2022
18.00 1. Za † Henryka Hakuba.
2. Za † Władysława Helis w 9 roczn. śm., †† z pokrew. dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Zofię Brych – Msza Św. of. od Heleny i Jerzego Leszewskich z Krynicy.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

16.06.2022
8.00 W intencji Parafian.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Joachima Bulendy z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 W pewnej intencji.
CHRZEST: Adam Mańka.
16.00 Za † syna Grzegorza w 2 roczn. śm., †† rodziców z obu stron, brata Waldemara, siostrę Dorotę, siostrzeńca Adama, szwagra Janusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
17.06.2022
ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo dla wnuków. 2. Za †† Eugenię i Jana Karaś – Msza Św. ofiarowana od rodziny Różok. CHRZEST: Leon RUSINOWSKI.
SOBOTA
18.06.2022
ŚW. BARNABY AP.
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za † matkę i żonę Jolantę Paszkowską Śliwka oraz †† szwagrów Wiesława i Andrzeja.
2. W pewnej intencji.
NIEDZIELA

XII
ZWYKŁA


19.06.2022
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Danuty z ok. 65 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† Kuźmę i Genowefę Werenicz, pokrew. z obu stron oraz † zięcia Marka Janakiewicz.
CHRZEST: Antoni SŁABOŃ.
12.15 Za † matkę Zdzisławę Skrzypkowską w 7 roczn. śm., † siostrę Marię oraz †† z pokrew. z obu stron.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostry Ludwinę i Halinę, brata Józefa, bratanka Janusza oraz †† z rodziny.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.06.2022 – 12.06.2022 r.

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA
DUCHA ŚW.


05.06.2022
18.00 1. Za † męża i ojca Mariana Kwaśniok oraz † teścia Jana.
2. Za †† rodziców Urszulę i Rajnera Mrzygłód oraz †† z rodzin Mrzygłód, Szlosarek, Kugiejko i Dybała.
8.00 Za † matkę Anielę Hajda, † Hildegardę Hajda oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 UROCZYSTOŚĆ PRYMICJI ks. Krzysztofa Czernera.
16.00 Za † Jadwigę Ścigała w 22 roczn. śmierci.
17.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE POŁĄCZONE Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM PRYMICYJNYM.
PONIEDZIAŁEK
06.06.2022
ŚWIĘTO
NMP MATKI
KOŚCIOŁA
9.00 W int. Parafian.
16.00 W int. mieszkańców Dzierżna.
18.00 1. Za †† Eugenię i Edwarda Łabędzkich, † córkę Izabelę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Alicji Paracz z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Krystynę Nalepka – Msza Św. of. od rodziny Karaś z Uszwii.
WTOREK
07.06.2022
7.30 1. Za † męża Piotra Będkowskiego w 5 roczn. śm., † syna Zdzisława, †† braci Józefa i Jerzego, zięciów Jana i Wojciecha, szwagierkę Elżbietę oraz †† sąsiadów.
2. Za † Stanisława Gilewskiego w roczn. śmierci.
18.00 W int. członków Szk. Nowej Ewang., Żywego Różańca, Koła Misyjnego, Gromu, Szafarzy Eucharystii, Caritasu i parafialnej Scholii.
ŚRODA
08.06.2022
ŚW. JADWIGI
KRÓLOWEJ
18.00 1. Za † Jadwigę Michali w roczn. śmierci.
2. Za † ojca Marcina Miziułę, † matkę Paulinę, † teścia Stanisława oraz †† z pokrew. z obu stron.
3. W int. Dzieci Marii, Ministrantów i Młodzieży.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
09.06.2022
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO
I WIECZNEGO KAPŁANA
18.00 1. O uświęcenie kapłanów.
2. Za † Eugenię i Jana Karaś – Msza Św. ofiarowana od rodziny Mierzwiak.
PIĄTEK
10.06.2022
18.00 1. Za † Mieczysława Bartoszek w roczn. śm., † Zofię Bartoszek, †† z rodzin Bartoszek, Konarski, Kołodziej oraz dusze w czyśćcu cierp.
2. Za † Wandę Doskocz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic: Krokusów, Astrów i Traugutta.
SOBOTA
11.06.2022
ŚW. BARNABY AP.
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za † męża Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza, brata Adama i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za † Andrzeja Walczak w 8 roczn. śm., †† dziadków oraz †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor.
NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY


12.06.2022
8.00 Za †† Michalinę Jamborską, Marię i Ludwika Olender, Annę Czaplicką, szwagrów Engelberta i Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 1. Za †† rodziców Stanisławę i Władysława Janeczek, dziadków Rozalię i Piotra Janeczek, Wandę Widanka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Rocznica I Komunii Świętej.
11.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, † Daniela Podolak, † Ewę Sobota oraz †† z rodziny Łukaszyk.
CHRZEST: Michalina KOWALCZYK; ROCZEK: Paweł PIEPRZYCKI.
12.15 Za †† rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo, teściów Stefanię i Jana Godawa, † męża Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Emilia LOBAN.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Józefinę i Jana Swadźba, braci Alfonsa, Feliksa, Zygmunta i Edmunda Swadźba, Helenę, Elżbietę i Annę Swadźba oraz †† z rodziny Procel.
CHRZEST: Jan CHOMKA.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 29.05.2022 – 05.06.2022 r.

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PANA JEZUSA


29.05.2022
18.00 1. Za † męża i ojca Edmunda Szarek w 23 roczn. śmierci.
2. Za †† córkę Agnieszkę, męża Ryszarda, wnuka Dawida, †† z rodzin Kleszczewski i Ambrożej oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † Teklę Olender w 1 roczn. śmierci.
9.30 Za †† rodziców Erwina i Adelajdę, †† dziadków z obu stron, † Annę Kalisz oraz dusze w czyśćcu cierp.
11.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
12.30 Za †† Janinę Kulpa, Czesławę, Janinę, Marię, Urszulę i Emilię Zdon oraz †† z pokrew.
CHRZEST: Olga KRĘGIEL.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za †† Małgorzatę Bienia w 4 roczn. śm., † Piotra Bienia oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.
CHRZEST: Antonina SKWERES
PONIEDZIAŁEK
30.05.2022
18.00 1. Za †† ciocię Kornelię, wujka Jerzego oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za †† Eugenię i Jana Karaś – Msza Św. ofiarowana od bratowej Marysi.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji ks. Pawła Macierzyńskiego z ok. 18 roczn. święceń kapłańskich.
WTOREK
31.05.2022
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
18.00 1. Za † Marię Feilhauer – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów.
2. Za † Anielę Szumską w 30 dzień po śmierci.
ŚRODA

01.06.2022
ŚW. JUSTYNA
18.00 1. Za † Franciszkę Wach.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji rodzin Tuszyński, Skrzydlak, Kotowski i Adach.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
02.06.2022
17.30 Godzina Święta.
18.00 1. Za † Mariana Dudę – Msza Św. ofiarowana od szwagra Jana z rodziną.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Bernarda z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
03.06.2022
ŚW. KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY
18.00 1. W int. Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa oraz w int. pyskowickiego Hospicjum.
2. Za †† Stanisława, Elfrydę, Franciszka i Huberta Miera.
SOBOTA
04.06.2022
7.30 W int. Czcicieli Najśw. Serca Maryi.
18.00 1. Za † męża i ojca Mariana Kwaśniok oraz † teścia Jana.
2. Za †† rodziców Urszulę i Rajnera Mrzygłód oraz †† z rodzin Mrzygłód, Szlosarek, Kugiejko i Dybała.
NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA
DUCHA ŚW.


05.06.2022
8.00 Za † matkę Anielę Hajda, † Hildegardę Hajda oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 UROCZYSTOŚĆ PRYMICJI ks. Krzysztofa Czernera.
16.00 Za † Jadwigę Ścigała w 22 roczn. śmierci.
17.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE POŁĄCZONE Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM PRYMICYJNYM.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 22.05.2022 – 29.05.2022 r.

VI

NIEDZIELA

WIELKANOCY


22.05.2022
18.00 1. Za † syna Damiana Pałosz w roczn. śmierci.
2. Za † męża Reinarda Porada † ojca Jana Sapich, † matkę Amalię oraz † brata Bernarda.
8.00 Za † Eugenię Karaś – Msza Św. of. od Marysi z rodziną.
9.30 Za †† rodziców Eugenię i Jana Karaś, †† dziadków Marię i Jakuba Pławiak, Karolinę i Piotra Karaś, †† Stanisława Pławiak i Gintera Hoin †† z rodziny Borecki oraz dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Joanny z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Wiktor WRZOSEK i Helena KĄTNY.
ROCZEK: Jakub GRABOWSKI.
12.15 Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za †† rodziców Łucję i Edwarda Maleska oraz †† dziadków z obu stron.
PONIEDZIAŁEK
23.05.2022
18.00 1. Do miłosierdzia Bożego za † Marię Miklas – Msza Św. ofiarowana od rodzin Helis, Hadrych i Danisz.
2. Za †† Eugenię i Jana Karaś – Msza Św. ofiarowana od rodzin Herbut i Ramut.
WTOREK
24.05.2022
NMP WSPOM. WIERNYCH
7.30 1. Za † Anielę Szumską – Msza Św. ofiarow. od rodziny Bezpałko z Szurowoli.
2. O zdrowie w pewnej intencji.
ŚRODA

25.05.2022
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Grzegorza Skalec z ok. 30 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, bratową Janinę i 3 braci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
26.05.2022
ŚW. FILIPA NERI
18.00 1. W intencji matek z naszej parafii z ok. Dnia Matki.
2. Za †† Wiesława Rybak w 7 roczn. śm., rodziców z obu stron, szwagierkę Jolantę i szwagra Andrzeja.
PIĄTEK
27.05.2022
18.00 1. Za †† matkę Klementynę Wierzbicką w 7 roczn. śm., ojca Józefa, braci Antoniego i Jerzego, bratową Marię oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Krzysztofa Witecy z ok. 30 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
28.05.2022
7.30 Za † matkę Marię Cimander, †† Józefa Reimann i Krzysztofa Stroka.
18.00 1. Za † męża i ojca Edmunda Szarek w 23 roczn. śmierci.
2. Za †† córkę Agnieszkę, męża Ryszarda, wnuka Dawida, †† z rodzin Kleszczewski i Ambrożej oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


29.05.2022
8.00 Za † Teklę Olender w 1 roczn. śmierci.
9.30 Za †† rodziców Erwina i Adelajdę, †† dziadków z obu stron, † Annę Kalisz oraz dusze w czyśćcu cierp.
11.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
12.30 Za †† Janinę Kulpa, Czesławę, Janinę, Marię, Urszulę i Emilię Zdon oraz †† z pokrew.
CHRZEST: Olga KRĘGIEL.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za †† Małgorzatę Bienia w 4 roczn. śm., † Piotra Bienia oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.04.2022 – 24.04.2022 r.

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO


17.04.2022
7.00 Rezurekcja – W int. parafian oraz żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
9.30 Za † ojca Waltera Bombę oraz †† rodziców z obu stron.
11.00 Za † męża i ojca Mariana Dębskiego, †† rodziców Felicytas i Alfreda Malcherczyk, †† teściów Danutę i Mariana Dębskich, †† rodzeństwo †† z rodziny Szczęsny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Bronisławy i Stanisława Śladewskich z ok. 40 rocznicy. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.15 NIESZPORY WIELKANOCNE.
16.00 Za † męża i ojca Mariana Kwaśniok w 7 roczn. śmierci oraz †† sąsiadów.
PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

18.04.2022
8.00 Za † Martę Żurek w 1 roczn. śm., † ojca Emanuela oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża Karola Stypa w 8 roczn. śm., †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Bialas, Elżbietę i Józefa Stypa, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † matkę Renatę Szawrońską w 1 roczn. śmierci.
CHRZEST: Stefan MARSZAŁEK.
12.15 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Aleksandry z ok. rocznicy. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16.00 Za † ojca Ditmara Brzoska, † ojca chrzestnego Henryka, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
W OKTAWIE
WIELKANOCY

19.04.2022
7.30 1. Do Miłosierdzia Bożego w int. żyjących i zmarłych z rodziny.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
W OKTAWIE
WIELKANOCY

20.04.2022
18.00 1. Za † męża, ojca i dziadka Jerzego Młynarczyk, † Joachima Kowarsz oraz †† z rodzin Młynarczyk i Kowarsz.
2. Za † męża Bogdana Malec w 6 roczn. śmierci.
3. Za † Józefa Machnickiego w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
W OKTAWIE
WIELKANOCY

21.04.2022
18.00 1. Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Dariusza Ziemniak z ok. 50 rocznicy. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Annę i Teodora Koziołek.
PIĄTEK
W OKTAWIE
WIELKANOCY

22.04.2022
18.00 1. Za †† rodziców Annę i Rudolfa Krzykalla, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców, teściową, męża Zygmunta, rodzeństwo, bratowe, szwagrów, siostrzenicę Teresę i bratanicę Stanisławę.
SOBOTA
W OKTAWIE
WIELKANOCY

23.04.2022
7.30 Za † Marię Feilhauer – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów.
13.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Katarzyny i Stanisława Marszałek z ok. 45 rocznicy. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 1. Za †† Michała i Zdzisława Konopelskich, oraz Józefa, Annę i Jana Szeliga.
2. Za †† Eleonorę, Jana i Janinę Muszyńskich i dusze w czyśćcu cierpiące.
II
NIEDZIELA

WIELKANOCY

MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO


24.04.2022
8.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Anny z ok. 65 rocznicy. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Adama z ok. rocznicy. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
CHRZEST: Filip TUORA.
12.15 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Jerzego Leksy z ok. rocznicy. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.15 NIESZPORY WIELKANOCNE.
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Anny Hajda z ok. 75 rocznicy. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.