MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.03.2023 – 02.04.2023 r.

NIEDZIELA
V
WIELKIEGO
POSTU


26.03.2023
18.00 1. Za † Jana Kubickiego – Msza Św. ofiarowana od znajomych i sąsiadów z ul. Traugutta.
2. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Sebastiana Mitkowskiego z ok. 50 roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Krzysztofa Kałęckiego oraz †† z rodziny Łukaszyk.
9.30 Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, brata Jana, bratową Eugenię, Katarzynę Bodak oraz †† z rodziny.
11.00 Za † syna Michała Chomka w 8 roczn. śmierci, †† z rodzin Chomka, Lewandowski, i Fudali oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† rodziców Helenę i Jana Walkowskich, braci Stanisława i Adama, †† dziadków z obu stron, szwagra Ryszarda oraz †† z rodzin Wakowski, Konieczny i Patacz.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Za † Piotra Bienia w roczn. śmierci, † Małgorzatę Bienia, † męża i ojca Józefa Czerner oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
27.03.2023
18.00 1. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodzin Helis, Hadrych i Danisz.
2. Za † Henryka Patyckiego – Msza Św. ofiarowana od koleżanek: Joanny i Katarzyny.
WTOREK
28.03.2023
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
29.03.2023
18.00 1. Za † Mieczysława Książek – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic Różanej i Astrów oraz od znajomych.
2. Za †† rodziców Bertę i Edmunda Wywias, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrew.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
30.03.2023
18.00 1. Za † siostrę Genowefę Laskoś oraz † męża Andrzeja.
2. Za † męża i ojca Zygfryda Świerc w 2 roczn. śmierci †† teściów, rodziców i pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
31.03.2023
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † matkę i babcię Barbarę Śladewską w 10 roczn. śmierci.
SOBOTA
01.04.2023
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. Za †† rodziców Klarę i Józefa Rasek, Marię i Pawła Wódka oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † męża Andrzeja Woitzik w 17 roczn. śm., †† rodziców z obu stron, ciocię Helenę, szwagrów Leszka, Huberta i Henryka oraz †† z pokrewieństwa.
NIEDZIELA
PALMOWA
MĘKI
PAŃSKIEJ


02.04.2023
8.00 Za † męża i ojca Mariana Kwaśniok w 8 roczn. śm., oraz † Jana Kwaśniok.
9.30 Za † Krystynę Grochowską w 2 roczn. śm., oraz † ojca Zygmunta.
11.00 Za †† Stefanię i Wojciecha Malinowskich, Zofię i Stanisława Popowczak, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagrów Władysława i Józefa, bratową Władysławę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Mirosława Talar w 15 roczn. śmierci.
CHRZEST: Michał PINKOWICZ.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Gizeli Leksy z ok. roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.03.2023 – 26.03.2023 r.

NIEDZIELA
IV
WIELKIEGO
POSTU
LAETARE


19.03.2023
18.00 1. Za † matkę Marię Kauder w 5 roczn. śm., oraz †† z rodzin Kauder, Szmit i Blaszczyk.
2. Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śm., † matkę Apolonię oraz †† z rodziny.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków Ociepka i Jagła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP i Św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int I grupy Róży Różańcowej.
12.15 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Wandy Bator z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błogo. w rodzinie.
CHRZEST: Eliza ŚLADEWSKA.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
20.03.2023
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
18.00 1. Za † syna Grzegorza Kaczmarczyk w 3 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Lipniak, Kaczmarczyk i Magdziarz.
2. Za †† syna Krzysztofa Bosek, teściów Pawła i Helenę Bosek, 2 braci Ditera i Roberta, bratowe Barbarę i Irmgardę, dziadków Annę i Wilhelma Bosek, Huberta i Adelajdę Janoszka oraz †† z rodziny.
WTOREK
21.03.2023
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
22.03.2023
18.00 1. Za †† z rodzin Czerwionka, Olesz i Slenczek.
2. Za †† dziadków Marię i Józefa Brzoska, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
23.03.2023
18.00 1. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Krzysztofa Wojewódki z ok. 8 roczn. ur. i o Boże błogo. w rodzinie.
2. Za † matkę Krystynę Oszywa w 2 roczn. śmierci, † ojca Czesława, † brata Ryszarda, †† z rodziny Oszywa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
24.03.2023
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † ojca Wiktora Łomża oraz †† rodziców Bronisławę i Kazimierza Kukurowskich.
SOBOTA
25.03.2023
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za † Jana Kubickiego – Msza Św. ofiarowana od znajomych i sąsiadów z ul. Traugutta.
2. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Sebastiana Mitkowskiego z ok. 50 roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA
V
WIELKIEGO
POSTU


26.03.2023
8.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Krzysztofa Kałęckiego oraz †† z rodziny Łukaszyk.
9.30 Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, brata Jana, bratową Eugenię, Katarzynę Bodak oraz †† z rodziny.
11.00 Za † syna Michała Chomka w 8 roczn. śmierci, †† z rodzin Chomka, Lewandowski, i Fudali oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† rodziców Helenę i Jana Walkowskich, braci Stanisława i Adama, †† dziadków z obu stron, szwagra Ryszarda oraz †† z rodzin Wakowski, Konieczny i Patacz.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Za † Piotra Bienia w roczn. śmierci, † Małgorzatę Bienia, † męża i ojca Józefa Czerner oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.03.2023 – 19.03.2023 r.

NIEDZIELA
III
WIELKIEGO
POSTU


12.03.2023
18.00 1. Za † matkę Helenę Nobiałek w roczn. śm., † ojca Edmunda, † męża Jana Kaźmierczak oraz †† z rodzin Nobiałek, Tobór, Kaźmierczak i Stankiewicz.
2. Za †† teściów Emilię i Brunona Porada oraz †† dziadków Jadwigę i Franciszka Merker.
3. Za †† ojców Wincentego Leksy i Pawła Szołtysik.
8.00 Za †† rodziców Jana i Marię Michalik oraz † siostrę Helenę Rabiańską.
9.30 Za † matkę Eugenię Karaś w 1 rocznicę śmierci.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Aleksandry Sydor z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Beaty Czerner z ok. 30 roczn. urodzin i o Boże błogo. w rodzinie.
ROCZEK: Leon RUSINOWSKI
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Za †† rodziców Marię i Jerzego Zdziebło, siostrę Teresę, brata Zygfryda oraz †† z rodzin Nowak i Zdziebło.
PONIEDZIAŁEK
13.03.2023
18.00 1. Za † męża i ojca Tadeusza Ogonowskiego w 10 roczn. śmierci.
2. Za †† Marię i Wilhelma Osig.
3. Za † Gertrudę Blaszczyk w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
14.03.2023
18.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
15.03.2023
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Patrycji z ok. 24 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
16.03.2023
18.00 1. Za † brata Włodzimierza Jaskułę w 8 roczn. śmierci, †† kuzynów Jacka i Pawła Jaskuła, Grzegorza Kucharskiego i Janusza Turczyna.
2. Za † matkę Władysławę Kierach w 15 roczn. śmierci, † ojca Edwarda, †† dziadków Sołtysiak i Kierach, chrześniaka Adama Lewandowskiego, Józefa Moroz, wujka Stefana Grelę, Stanisława Sołtysiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
17.03.2023
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † Mieczysława Książek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic: Różanej i Astrów oraz od znajomych.
SOBOTA
18.03.2023
7.30 Do Miłosierdzia Bożego w int. † Alfonsa Knopik.
18.00 1. Za † matkę Marię Kauder w 5 roczn. śm., oraz †† z rodzin Kauder, Szmit i Blaszczyk.
2. Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śm., † matkę Apolonię oraz †† z rodziny.
NIEDZIELA
IV
WIELKIEGO
POSTU
LAETARE


19.03.2023
8.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków Ociepka i Jagła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP i Św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int I grupy Róży Różańcowej.
12.15 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Wandy Bator z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błogo. w rodzinie.
CHRZEST: Eliza ŚLADEWSKA.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.03.2023 – 12.03.2023 r.

NIEDZIELA
II
WIELKIEGO
POSTU


05.03.2023
18.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Józefa i całej rodziny a dla †† o radość wieczną.
2. Za † ojca Kazimierza Dołenko oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za † Jana Kubickiego – Msza Św. ofiarowana od znajomych i sąsiadów z ul. Traugutta.
8.00 Za † Emila Dudek w 30 dzień po śmierci.
9.30 Za † ojca i dziadka Jana Lis w 11 rocznicę śmierci, † matkę Marię, †† dziadków Annę i Michała Lis oraz Annę i Jana Olender.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rocznego dziecka Michaliny Kowalczyk oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † matkę Marzenę Januszkiewicz – Merta w 7 rocznicę śmierci.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Wioletty Strębskiej z ok. 40 roczn. urodzin i o Boże błogo. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
06.03.2023
9.00 W intencji Parafian.
18.00 1. Za † męża Krzysztofa Bosek, †† teściów Pawła i Helenę Bosek, †† Ditra i Barbarę, Roberta i Irmgardę Bosek, dziadków Annę i Wilhelma oraz †† z rodziny.
2. Za † wnuka Mateusza – Msza Św. ofiarowana od dziadków.
WTOREK
07.03.2023
9.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Dawida z ok. 26 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 1. Za † ojca Stanisława Omelczuk oraz †† z rodzin Omelczuk i Miziuła.
2. Za † Brygidę Kos w 9 roczn. śm., oraz †† rodziców Teresę i Joachima Kowalskich.
ŚRODA
08.03.2023
9.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Dawida Śmieji z ok. 33 roczn. ur. i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 1. Do B.Op. przez wstaw. MBNP w intencji kobiet z naszej parafii.
2. Za †† Elżbietę i Stanisława Sierant oraz †† z rodziny.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
09.03.2023
17.30 1. Za †† Marię i Józefa Sierla, córkę Krystynę, 2 zięciów, szwagierkę Teresę, męża Antoniego oraz kuzynkę Genowefę.
2. Za † ojca Kazimierza Maruszak w 24 roczn. śm., † matkę Krystynę Przybył oraz †† z rodzin Maruszak i Bąk.
PIĄTEK
10.03.2023
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † męża Jana Walkowiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
11.03.2023
7.30 Za † Mieczysława Książek, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za † matkę Helenę Nobiałek w roczn. śm., † ojca Edmunda, † męża Jana Kaźmierczak oraz †† z rodzin Nobiałek, Tobór, Kaźmierczak i Stankiewicz.
2. Za †† teściów Emilię i Brunona Porada oraz †† dziadków Jadwigę i Franciszka Merker.
3. Za †† ojców Wincentego Leksy i Pawła Szołtysik.
NIEDZIELA
III
WIELKIEGO
POSTU


12.03.2023
8.00 Za †† rodziców Jana i Marię Michalik oraz † siostrę Helenę Rabiańską.
9.30 Za † matkę Eugenię Karaś w 1 rocznicę śmierci.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Aleksandry Sydor z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Beaty Czerner z ok. 30 roczn. urodzin i o Boże błogo. w rodzinie.
ROCZEK: Leon RUSINOWSKI
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Za †† rodziców Marię i Jerzego Zdziebło, siostrę Teresę, brata Zygfryda oraz †† z rodzin Nowak i Zdziebło.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.02.2023 – 05.03.2023 r.

NIEDZIELA
I
WIELKIEGO
POSTU


26.02.2023
18.00 1. Za †† rodziców Helgę i Gerarda Janoszka oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † męża Jerzego Drozd w 10 roczn. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz teściów Ewę i Józefa Drozd.
8.00 Za † ojca Gerarda Skalec w rocznicę śmierci.
9.30 Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 9 roczn. śmierci.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego w int. Szymona z ok. 18. Rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Stanisława Szymańskich oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
27.02.2023
18.00 1. Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † ojca Zenobiusza Zygułę w roczn. śmierci.
WTOREK
28.02.2023
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
01.03.2023
18.00 1. Za † Wincentego Lachur – Msza Św. ofiarowana od Marzeny Rędzio.
2. Za †† rodziców Józefa i Elżbietę Szwed, † siostrę Danutę, †† braci Henryka, Franciszka i Roberta Kasza, szwagra Alojzego, szwagierkę Zdzisławę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
02.03.2023
17.30 Godzina Święta.
18.00 1. Za † Mieczysława Książek w 30 dzień po śmierci.
2. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Jolanty Paszko z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błogo. w rodzinie.
PIĄTEK
03.03.2023
18.00 1. W int. czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, w int. pyskowickiego Hospicjum oraz w int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † Hildegardę Baron – Msza Św. ofiarowana od rodzin Rychlik i Dombrowski.
SOBOTA
04.03.2023
ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Józefa i całej rodziny a dla †† o radość wieczną.
2. Za † ojca Kazimierza Dołenko oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za † Jana Kubickiego – Msza Św. ofiarowana od znajomych i sąsiadów z ul. Traugutta.
NIEDZIELA
II
WIELKIEGO
POSTU


05.03.2023
8.00 Za † Emila Dudek w 30 dzień po śmierci.
9.30 Za † ojca i dziadka Jana Lis w 11 rocznicę śmierci, † matkę Marię, †† dziadków Annę i Michała Lis oraz Annę i Jana Olender.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rocznego dziecka Michaliny Kowalczyk oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † matkę Marzenę Januszkiewicz – Merta w 7 rocznicę śmierci.
15.15 GORZKIE ŻALE
16.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Wioletty Strębskiej z ok. 40 roczn. urodzin i o Boże błogo. w rodzinie.