MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 27.06.2021 – 04.07.2021 r.

NIEDZIELA

XIII ZWYKŁA

27.06.2021
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Szmit w roczn. śm., †† rodziców Marię i Józefa, braci Joachima i Bernarda Kauder oraz teściów Natalię i Henryka.
2. Za † ojca Włodzimierza Jaskóła w 2 roczn. śm., ojca chrzestnego Kazimierza Jaskóła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za † Mateusza Suchińskiego w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za †† rodziców Bronisławę i Jana Horbowiec oraz Władysłąwa Stawarczyk.
9.30 Za †† Mariannę i Stanisława Białeckich oraz †† z rodziny Twardowski.
11.00 Za †† rodziców Anielę i Józefa Kamińskich oraz †† z rodzin: Kamiński, Krzyśków i Kmita.
12.15 Za † męża i ojca Aleksandra Puszczyk w 2 roczn. śmierci.
ROCZEK: Stanisław RUSINOWSKI.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za † matkę Józefę Kuziów w 5 roczn. śm., † ojca Andrzeja i dusze czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
28.06.2021
ŚW. IRENEUSZA
18.00 1. Za † ojca Jana Gucwa w 24 roczn. śm., † matkę, †† z rodzin Gucwa i Nowak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża i ojca Jana Mitkowskiego w 1 roczn. śmierci.
3. Za † męża i ojca Stanisława Macierzyńskiego w 8 roczn. śm., †† rodziców Wandę i Franciszka Malangiewicz, brata Kazimierza, teściów Jana i Walerię Macierzyńskich oraz szwagierkę Helenę.
WTOREK
29.06.2021
ŚW. AP. PIOTRA
I PAWŁA
8.00 W int. Parafian
16.00 O powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w pewnej intencji.
ŚRODA
30.06.2021
18.00 1. Za †† rodziców Agnieszkę i Jerzego Gerlich i † brata Bernarda.
2. Za † Mariolę Juszczyk – Msza Św. ofiarowana od rodziny Stawarczyk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
01.07.2021
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int. z okazji roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Krystiana z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
02.07.2021
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † ojca Feliksa Kaczkan w 20 roczn. śm., oraz †† z rodzin Kaczkan i Urzędowski.
SOBOTA
03.07.2021
ŚW. TOMASZA AP.
7.30 W intencji czcicieli Najśw. Serca Maryi oraz o ustanie epidemii.
18.00 1. Za † matkę Lucynę Sternak, †† ojca Wiktora, brata Kazimierza, bratową Urszulę i bratanicę Celinę.
2. Za † męża, ojca i dziadka Mariana Klimczyk w 1 roczn. śm.
NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
ODPUSTOWA
KU CZCI MATKI BOSKIEJ NIEUST.
POMOCY

XIV ZWYKŁA


04.07.2021
7.00 Za † ojca Adolfa Klytta, †† teściów Stefanię i Józefa Lebiedzińskich†† braci, bratową , szwagrów, † Arkadiusza Lebiedzińskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† męża i ojca Mariana Ciećka, teścia Marcina Ciećka, szwagrów Kazimierza i Antoniego, kuzynkę Jadwigę, dziadków Ciećka i Mazurkiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Suma odpustowa w int. wszystkich żyjących i zmarłych Parafian, wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
12.15 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Wiktorii Koss z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY ODPUSTOWE
16.00 Za † matkę Renatę Szawrońską.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 13.06.2021 – 20.06.2021 r.

NIEDZIELA

XI ZWYKŁA

13.06.2021
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo, brata Piotra, męża Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Annę Lewicką.
7.00 Za † syna Damiana Żuchniewicz w 10 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Za † ojca Władysława Janeczek, †† dziadków Rozalię i Piotra Janeczek oraz dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Lilii i Jerzego Kogut.
CHRZEST: Piotr POŁEĆ.
12.15 Za † ojca Mieczysława Bartoszek w roczn. śmierci, † matkę, †† z rodzin Bartoszek, Konarski, Kołodziej i Łukaszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za † Grzegorza Krafczyk w 1 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
14.06.2021
ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
10.00 POGRZEB: † Elżbiety WYLEŻAŁEK.
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Grochowskiego oraz † matkę Krystynę.
2. Za † Macieja Niemczynowskiego w 7 roczn. śmierci.
WTOREK
15.06.2021
7.30 1. O zdrowie dla Zofii i Grzegorza Baran oraz o szczęśliwy przebieg operacji Grzegorza.
2. W int. parafian.
ŚRODA
16.06.2021
18.00 1. Za † Teklę Olender – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
2. Za żyjących i zmarłych mieszkańców ul. Lipowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
17.06.2021
ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
18.00 1. Za †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Bialas, Józefa i Elżbietę Stypa, ciocie Klarę, Annę i Helenę, wujka Henryka, † Karola Stypa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Jolantę Paszkowską – Śliwka oraz †† szwagrów Andrzeja i Wiesława.
PIĄTEK
18.06.2021
18.00 1. Za †† Andrzeja i Katarzynę, Zofię i Marcina, Jana i Kazimierza oraz †† z rodziny Sikorskich.
2. Za † męża Piotra Bendkowskiego w 4 roczn. śmierci, † syna Zdzisława, † Grażynę Stadnik, †† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
19.06.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
13.00 ŚLUB: POŁEĆ - PARUZEL
14.30 ŚLUB: MICHALEC – RYBORZ.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Herberta, Stefanii i Krystiana z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha Św. w int. Wojciecha z ok. 18 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA

XII ZWYKŁA

20.06.2021
7.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jolanty i Mirosława z ok. 30 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † Krystynę Lebiedzińską – Msza Św. ofiarow. od kuzynki Ewy z rodziną.
9.30 Za †† rodziców Adelajdę i Leona Wach, brata Jerzego i siostrzeńca Pawła.
11.00 Za †† rodziców Kuźmę i Genowefę Werenicz oraz † męża Marka Janakiewicz.
CHRZEST: Tadeusz BARAN.
12.15 Za † Władysława Helis, †† rodziców i pokrewieństwo.
CHRZEST: Alicja BEDNAREK.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostry Halinę i Ludwinę, brata Józefa oraz †† z rodziny.
CHRZEST: Zuzanna GRYCHTOLIK.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 06.06.2021 – 13.06.2021 r.

NIEDZIELA

X ZWYKŁA

06.06.2021
18.00 1. Za † ojca Józefa.
2. Do BOp z podz. za odebrane łaski prośbą o dary Ducha Św. w int. Nikoli z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
7.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Antoniego z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † matkę Renatę Szawrońską.
9.30 Za †† Eugenię Łabędzką, męża Eugeniusza, córkę Izabelę i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Za † ojca Eugeniusza Sydor oraz †† dziadków z obu stron.
12.15 Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, teściów Matyldę i Stanisława Osiniak, Mariana Skrzypczyk, brata Jerzego, Paulinę i Jana Machnik i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, szwagierkę Ewę oraz †† z rodziny Łukaszyk.
PONIEDZIAŁEK
07.06.2021
18.00 1. Za † Jadwigę Michali i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Mariana Miziułę, † matkę Paulinę oraz †† z pokrew. z obu stron.
WTOREK
08.06.2021
ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
18.00 1. Za † Ryszarda Kleszczewskiego w 30 dzień po śmierci.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha Św. w int. Wiktorii Strębskiej z ok. 15 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
09.06.2021
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, teściów Wojciecha i Józefę Pieprzyckich, ciocię Różę, wujka Józefa, siostrę Renatę, oraz szwagrów Zygmunta i Tadeusza.
2. Za † Zygfryda Lischka w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
10.06.2021
18.00 1. Za † syna i brata Andrzeja w 7 roczn. śmierci, męża i ojca Sylwestra oraz †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Michaliny i Marcina Wandasiewicz z ok. 15 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
11.06.2021
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
18.00 1. Za † Zygfryda Świerc – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic: Ogrodowej, Brzozowej i Lipowej.
2. Za † Franciszka Pyka – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów.
SOBOTA
12.06.2021
NIEPOKALANEGO SERCA NMP
7.30 Za † Henryka Żelazny w 30 dzień po śmierci.
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo, brata Piotra, męża Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Annę Lewicką.
NIEDZIELA

XI ZWYKŁA

13.06.2021
7.00 Za † syna Damiana Żuchniewicz w 10 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Za † ojca Władysława Janeczek, †† dziadków Rozalię i Piotra Janeczek oraz dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Lilii i Jerzego Kogut.
CHRZEST: Piotr POŁEĆ.
12.15 Za † ojca Mieczysława Bartoszek w roczn. śmierci, † matkę, †† z rodzin Bartoszek, Konarski, Kołodziej i Łukaszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za † Grzegorza Krafczyk w 1 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 30.05.2021 – 06.06.2021 r.

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY
NAJŚWIĘTSZEJ

30.05.2021
18.00 1. Za †† Czesławę Zdon i Janinę Kulpa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Teresę i Antoniego, braci Stanisława i Józefa, siostrę Stefanię, bratową Jadwigę, szwagra Adama, teścia Juliana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † Henryka Żelazny – Msza Św. ofiarow. od zarządu firmy Autopart.
9.30 Za †† męża i ojca Jana Karaś, rodziców Marię i Jakuba Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaś, brata Stanisłąwa, szwagra Gintra Hoin, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kacpra Rempała z ok. 15 roczn. ur. oraz w int wnuków z rodzin Nieradzik i Rempała.
CHRZEST: Julian PRZYBYSZ.
12.15 Za † męża i ojca Władysława Bator oraz †† dziadków z rodzin Bigaj i Bator.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za †† Małgorzatę Bienia w 3 roczn. śm., męża Piotra, †† rodziców, † siostrę oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.
PONIEDZIAŁEK
31.05.2021
ŚWIĘTO
NAWIEDZENIA
NMP
18.00 1. Za † Teklę Olender – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
2. Za † Franciszka Pyka w 30 dzień po śmierci – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
WTOREK
01.06.2021
ŚW. JUSTYNY
7.30 1. W int. Parafian.
2. Za † Krystynę Lebiedzińską – Msza Św. ofiarow. od Krystyny Rogacz z rodziną.
ŚRODA
02.06.2021
18.00 1. Za †† Stanisława, Franciszka, Elfrydę i Huberta Miera.
2. Za †† rodziców Genowefę i Pawła Wyrzgol, Małgorzatę i Engelberta Henne, brata Jana, siostrzeńca Krzysztofa, Łucję i Edwarda Maleska, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK

NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA


03.06.2021
8.00 W intencji Parafian
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Czesława Kopczyńskich z ok. 69 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 W pewnej intencji.
16.00 Za † męża Stanisława Gilewskiego oraz †† rodziców i rodzeństwo z obu stron.
PIĄTEK
04.06.2021
18.00 W int. czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
SOBOTA
05.06.2021
ŚW. BONIFACEGO
7.30 W intencji czcicieli Najśw. Serca Maryi oraz o ustanie epidemii.
18.00 1. Za † ojca Józefa.
2. Do BOp z podz. za odebrane łaski prośbą o dary Ducha Św. w int. Nikoli z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA

X ZWYKŁA

06.06.2021
7.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Antoniego z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † matkę Renatę Szawrońską.
9.30 Za †† Eugenię Łabędzką, męża Eugeniusza, córkę Izabelę i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Za † ojca Eugeniusza Sydor oraz †† dziadków z obu stron.
12.15 Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, teściów Matyldę i Stanisława Osiniak, Mariana Skrzypczyk, brata Jerzego, Paulinę i Jana Machnik i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, szwagierkę Ewę oraz †† z rodziny Łukaszyk.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 23.05.2021 – 30.05.2021 r.

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA
DUCHA
ŚWIĘTEGO

23.05.2021
18.00 1. Za † męża Rajnarda Poradę, †† ojca Jana Sapich, matkę Amalię i brata Bernarda.
2. Za † ojca Jana Kozioł, †† rodziców Felicję i Wernera Smyczek, ciocię Elżbietę Wojtek, † kuzyna ks. Romualda Kokoszkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za † Franciszka Pyka.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. córki Aleksandry Olesiejuk z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, Helenę i Jana Walkowskich oraz †† z rodzin: Walisko, Walkowski, Konieczny i Guzior.
CHRZEST: Alicja MISZOK
ROCZEK: Milena FERENC
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Słodczyk oraz w int. Joanny Słodczyk z ok. 1 roczn. urodzin.
PONIEDZIAŁEK
24.05.2021
NMP MATKI KOŚCIOŁA
9.00 W intencji Parafian.
16.00 Za † matkę Marię Cimander. † teścia Józefa Reimann i † szwagra Krzysztofa Strokę.
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, 3 braci, teściów Marię i Franciszka Stawarczyk.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. ks. Pawła Macierzyńskiego z ok. 17 roczn. święceń kapłańskich.
WTOREK
25.05.2021
18.00 1. Za †† matkę Hiacyntę, męża Alfreda, córkę Halinę, †† z rodzin Strancih, Madejski i Księżyk oraz dusze w czyśćcu cierp. – Msza Św. ofiarowana od Elżbiety.
2. Za † Krystynę Wolny – Mużyk w 30 dzień po śm., oraz †† rodziców i teściów.
ŚRODA
26.05.2021
ŚW. FILIPA NERI
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodzin Helis, Hadrych i Danisz.
2. W int. wszystkich MATEK z naszej Parafii z okazji Dnia Matki.
3. Za † męża Wiesława Rybak w 6 roczn. śm., †† rodziców z obu stron, † szwagierkę i † szwagra Andrzeja.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
27.05.2021
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO
I WIECZNEGO KAPŁANA
18.00 1. Za † matkę Klementynę Wierzbicką w 6 roczn. śm., † ojca, †† braci Antoniego i Jerzego, bratową Martę oraz †† z rodziny z obu stron.
2. Za † Eryka Włosińskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego 43b.
PIĄTEK
28.05.2021
ŚW. JANA NEPOMUCENA
18.00 1. Za † siostrę Zofię Czapińską w roczn. śm., Marię Gładką oraz †† rodziców Franciszkę i Stefana Czapińskich.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
SOBOTA
29.05.2021
ŚW. URSZULI
LEDÓCHOWSKIEJ
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† Czesławę Zdon i Janinę Kulpa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Teresę i Antoniego, braci Stanisława i Józefa, siostrę Stefanię, bratową Jadwigę, szwagra Adama, teścia Juliana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY NAJŚW.

30.05.2021
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † Henryka Żelazny – Msza Św. ofiarow. od zarządu firmy Autopart.
9.30 Za †† męża i ojca Jana Karaś, rodziców Marię i Jakuba Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaś, brata Stanisłąwa, szwagra Gintra Hoin, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kacpra Rempała z ok. 15 roczn. ur. oraz w int wnuków z rodzin Nieradzik i Rempała.
CHRZEST: Julian PRZYBYSZ.
12.15 Za † męża i ojca Władysława Bator oraz †† dziadków z rodzin Bigaj i Bator.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za †† Małgorzatę Bienia w 3 roczn. śm., męża Piotra, †† rodziców, † siostrę oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.