MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.11.2018 – 18.11.2018 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
11.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa, teściów Marię i Nikodema Mokwa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Marię i Szymona Badura, teściów Marię i Adolfa Foik, †† braci, szwagrów, bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża Jana Gawlik, †† rodziców z obu stron, brata Joachima, bratową Urszulę, bratanka Piotra, † Hildegardę Kiełtyka i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Maria WALASEK.
8.00 Za † matkę Zofię Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek, Konarski i Kołodziej.
9.30 Za †† matkę Teresę Gądek, siostrę Janinę i ojca Stanisława.
11.00 1. Za † męża Włodzimierza Galas w 1 rocznicę śmierci oraz †† rodziców.
2. W intencji Ojczyzny.
ROCZEK: Adrianna SZYMANEK.
15.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
16.00 Za † Erykę Witczak – Msza Św. ofiarowana od pracowników Protor – Pyskowice.
Poniedziałek
12.11.2018
ŚW. JOZAFATA
18.00 1. Za †† teściów Jadwigę i Maksymiliana Małek oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za †† rodziców Alojzego i Gertrudę Knopek, Antoniego i Teresę Sąsala oraz †† dziadków z obu stron.
3. Za † Janinę Kaliciak.
Wtorek
13.11.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
14.11.2018
18.00 1. Za † ojca Stanisława Półtorak, †† braci Jana Józefa i Stefana, siostry Marię i Aleksandrę oraz †† z rodziny Półtorak.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Dariusza z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Pawła Bujary z ok. 15 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
15.11.2018
16.00 Za † Adama Siwego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności 2 i 3.
18.00 1. Za †† teściów Stefanię i Jana Godawa, rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo oraz † męża Andrzeja Godawę.
2. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
3. Za † Janinę Marszałek w 1 roczn. śmierci.
Piątek
16.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, siostrę Bronisławę, braci Piotra i Józefa oraz †† szwagrów.
2. Za † Elżbietę Mostowską oraz †† z rodziny Mostowski.
3. Za † Irmgardę Chmielewską w 5 roczn. śmierci oraz †† z pokrewieństwa.
Sobota
17.11.2018
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
14.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mirosława Stasiuk z ok. 50 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Lenek w 2 roczn. śmierci, syna Jana, synową Alicję, zięcia Jana, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Łucję i Józefa Galonska oraz Annę i Ignacego Wabno.
3. Za † żonę Marię Posacką, rodziców Michała i Marię Posackich, †† siostry, szwagrów, braci, bratowe, zięcia Romana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
18.11.2018
8.00 Za †† z rodzin Struzik, Kaczmarek, Szarf, Stachulec, Pokorski, Langer, Kuczera, Glapiak i Szczekała oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 1. Za † męża i ojca Mariana Tomczak.
2. Za † Stanisława Boguckiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
11.00 1. Za †† dziadków Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodzin Pirzyk i Kalisz.
CHRZEST: Tomasz WYLEŻOŁ. ROCZEK: Antoni GALONSKA.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † męża i ojca Czesława Barylak, †† dziadków, teściów i pokrewieństwo.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.11.2018 – 11.11.2018 r. 1.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
04.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek oraz dziadków z obu stron.
2. Za † żonę Irenę Molenda w 10 roczn. śm., †† rodziców Martę i Ludwika Stargala, brata ks. Piotra Molenda, zięcia Stanisława Garczarek, szwagrów Zygmunta Stargala oraz Czesława i Joachima Sereta i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † córkę Marzenę Merta - Januszkiewicz
8.00 Za † matkę Różę Dombrowską, † ojca Józefa Rychlik oraz †† z rodzin: Dombrowski, Rychlik, Jochem i Pollok.
9.30 Za †† Małgorzatę i Piotra Bienia, Annę i Huberta Szulc, siostrę Elżbietę, szwagra Jana, szwagierkę Martę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w pewnej intencji.
ROCZEK: Adam Rubin.
15.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
16.00 Za †† Klarę i Jerzego Bulenda.
ROCZEK: Zuzanna Zurek i Aleksandra ZINKIEWICZ.
Poniedziałek
05.11.2018
18.00 1. Za † Urlyka Krzykalla, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Mariana Śliwińskiego oraz † Marię Męcik w rocznicę śmierci.
3. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Piaskowej 141.
Wtorek
06.11.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
07.11.2018
18.00 1. Za † Erykę Gwose.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty i Krzysztofa z ok. 10 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
Czwartek
08.11.2018 
16.00 Za † Jerzego Buchta w 1 rocznicę śmierci.
18.00 1. Za † matkę Gertrudę Proksza w 25 roczn. śmierci, † ojca Alojzego, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Cierpka, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Augusta Grosz, brata Alfreda oraz †† z rodzin Grosz, Gajda i Kołodziejczyk.
Piątek
09.11.2018
ROCZN. POŚWIĘCENIA BAZYLIKI NA LATERANIE
18.00 1. Za †† matkę Kazimierę Froń, ojca Jana oraz †† z rodziny.
2. Za † Marka Witkowicz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic: Różanej i Krokusów.
Sobota
10.11.2018
ŚW. LEONA WIELKIEGO
14.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Wiktorii Reimann z ok. 18 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa, teściów Marię i Nikodema Mokwa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Marię i Szymona Badura, teściów Marię i Adolfa Foik, †† braci, szwagrów, bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża Jana Gawlik, †† rodziców z obu stron, brata Joachima, bratową Urszulę, bratanka Piotra, † Hildegardę Kiełtyka i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Maria WALASEK.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
11.11.2018
8.00 Za † matkę Zofię Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek, Konarski i Kołodziej.
9.30 Za †† matkę Teresę Gądek, siostrę Janinę i ojca Stanisława.
11.00 1. Za † męża Włodzimierza Galas w 1 rocznicę śmierci oraz †† rodziców.
2. W intencji Ojczyzny.
ROCZEK: Adrianna SZYMANEK.
15.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
16.00 Za † Erykę Witczak – Msza Św. ofiarowana od pracowników Protor – Pyskowice.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 28.10.2018 – 04.11.2018 r.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
28.10.2018
18.00 1. Za † ojca Edmunda Nobialek w roczn. śm., † matkę Helenę, †† szwagra Tadeusza, męża Jana i duze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Elżbietę i Józefa Lakwa, Bertę i Alfreda Psota oraz †† z rodzin Lakwa i Psota.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Olender i Nowak.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, siostrę Elżbietę, brata Wolfganga, szwagra Krystiana i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty i Dariusza z ok. 20 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary i Józefa Psota z ok. 40 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie
CHRZEST: Hanna Bieńka.
15.15 Nieszpory Różańcowe.
16.00 Za †† rodziców Adelajdę i Jana Pordzik, teściów Janinę i Jana Szmajnta.
Poniedziałek
29.10.2018
18.00 1. Za † Piotra Dobiosz, †† Cecylię i Wojciecha Woźniak oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za †† ziadków Czesława i Helenę Mrozowicz, Elżbietę, Józefa i Helenę Salachna oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
3. Za † męża i ojca Ditmara Brzoska, †† teściów Marię i Józefa, rodziców Ingeborgę i Rudolfa Kunert oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
30.10.2018
7.00 1. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
2. Za †† rodziców Stanisławę i Ludwika Komenda, †† z rodzin Komenda i Schmeinta i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa
31.10.2018
18.00 1. Za †† Jana i Janinę Grześ oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za †† Annę i Władysława Dymskich.
3. Za †† rodziców Kołodziejczyk i Osman oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
01.11.2018
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 Za †† z rodzin: Kierach, Sołtysiak, Grela, Jąderko Rozumek i Kuchta oraz dusze w czyśćcu cierp.
9.30 Za †† rodziców Annę i Teofila Strancich, Wiolettę Tymula oraz dziadków z obu stron.
11.00 Za † męża Marcina Dwornik w rocznicę śmierci.
16.00 Za † Horsta Krolińskiego w 9 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin: Kroliński, Śliwa i Turkot.
Piątek
02.11.2018
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
14.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Erny i Franciszka Klytta z ok. 60 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek oraz dziadków z obu stron.
2. Za † żonę Irenę Molenda w 10 roczn. śm., †† rodziców Martę i Ludwika Stargala, brata ks. Piotra Molenda, zięcia Stanisława Garczarek, szwagrów Zygmunta Stargala oraz Czesława i Joachima Sereta i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † córkę Marzenę Merta - Januszkiewicz
Sobota
03.11.2018
14.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Erny i Franciszka Klytta z ok. 60 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek oraz dziadków z obu stron.
2. Za † żonę Irenę Molenda w 10 roczn. śm., †† rodziców Martę i Ludwika Stargala, brata ks. Piotra Molenda, zięcia Stanisława Garczarek, szwagrów Zygmunta Stargala oraz Czesława i Joachima Sereta i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † córkę Marzenę Merta - Januszkiewicz
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
04.11.2018
8.00 Za † matkę Różę Dombrowską, † ojca Józefa Rychlik oraz †† z rodzin: Dombrowski, Rychlik, Jochem i Pollok.
9.30 Za †† Małgorzatę i Piotra Bienia, Annę i Huberta Szulc, siostrę Elżbietę, szwagra Jana, szwagierkę Martę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w pewnej intencji.
ROCZEK: Adam Rubin.
15.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
16.00 Za †† Klarę i Jerzego Bulenda.
ROCZEK: Zuzanna Zurek.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 14.10.2018 – 21.10.2018 r.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
14.10.2018
18.00 1. Za † Marię Czempik, †† Janinę i Józefa Droździk, brata Jerzego, siostrę Annę i 2 szwagrów.
2. Za † męża Franciszka Tymosiak w roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
3. Za †† Hildegardę i Joachima Pietrowskich, syna Waldemara i zięcia Zbigniewa.
8.00 Za † ojca Alfreda Sowa w 34 roczn. śmierci, † matkę Natalię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
9.30 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny Sapich z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie – Msza Św. ofiarowana od dzieci i wnuków z rodzinami.
2. Za † Stanisłąwa Boguckiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP i Małgorzaty Alacoque z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. III grupy Róży Różańcowej.
CHRZEST: Samuel Szczęsny, Alicja Mostowska.
15.15 Nieszpory Różańcowe.
16.00 Za † męża i ojca Norberta Bradel w 5 roczn. śmierci oraz † zięcia Włodzimierza w 15 roczn. śmierci.
Poniedziałek
15.10.2018
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP i Św. Jadwigi z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. IV grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† rodziców Edmunda i Elżbietę Leś, brata Edwarda i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Rafała Pieprzyckiego w 30 dzień po śmierci.
Wtorek
16.10.2018
ŚW. JADWIGI
7.00 1. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny z Wiśnicza.
Środa
17.10.2018
ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO
18.00 1. Za † matkę i babcię Annę Śliwka w 6 roczn. śmierci, †† dziadków z obu stron oraz † szwagra Wiesława.
2. Za † Tadeusza Strycharz, † syna Piotra i † brata Mariana.
3. Za † Stanisłąwa Boguckiego w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
18.10.2018
ŚW. ŁUKASZA EW.
16.00 Za †† teściów Helenę i Eryka Niemczynowskich.
18.00 1. Za †† rodziców Jana i Elżbietę Stolarczyk, siostrę Adelę, braci Czesława i Brunona oraz †† z pokrewieństwa
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krzysztofa z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Piątek
19.10.2018
18.00 1. Za † Krzysztofa Kołodziej w rocznicę śmierci.
2. Za †† z rodzin Helis, Hadrych, Danisz, Kerner, Nowara i Kania.
Sobota
20.10.2018
ŚW. JANA KANTEGO
18.00 1. Za † Czesława Baczun w 1 rocznicę śmierci.
2. Za † Jana Mandrela w 3 rocznicę śmierci, †† rodziców Agnieszkę i Pawła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† rodziców Marię i Jana Pająk.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
21.10.2018
8.00 Za † matkę Krystynę Podeszwa w 23 rocznicę śmierci, † ojca Zygmunta oraz †† z rodziny Podeszwa.
9.30 Za †† Rufina i Wiktorię Klencz, Jana Maciol, Bertę i Jana Knopik oraz dziadków z obu stron.
11.00 Za † ojca Bogumiła Witosz w 7 roczn. śmierci, † matkę Stanisłąwę, †† dziadków Jana i Marię Witosz, Piotra i Helenę Nowak oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
CHRZEST: Julia Zygmunt.
15.15 Nieszpory Różańcowe.
16.00 Za † męża Waldemara Oficjał, †† rodziców Jadwigę i Józefa Grafe, Rutę i Jana Wawrzyniak, †† teściów Stefanię i Józefa Kasprzyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 30.09.2018 – 07.10.2018 r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
30.09.2018
18.00 1. Za † męża Ernesta Miozga, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † żonę Hildegardę Profus w 16 rocznicę śmierci, †† z rodziny Profus oraz o Boże błog. i opiekę Matki Bożej w rodzinie Profus.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Magdaleny i Michała Kowalczyk z ok. 1 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Stanisławy i Józefa Sitek z ok. 50 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Św. w int. Agaty Koziołek z ok. 18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny i Doriana Skrzypkowskich z ok. 1 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Natalia Jankowska.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za †† rodziców Stefanię i Wojciecha Malinowskich, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagra Józefa, Zofię i Stanisława Popowczak, bratową Władysławę oraz †† z pokrewieństwa.
Poniedziałek
01.10.2018
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
18.00 1. Za † męża Mieczysława Grabowskiego w 1 roczn. śmierci, †† rodziców Annę i Stanisława Tarnawskich, Zofię i Józefa Grabowskich oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Paulinę Białas w 30 dzień po śmierci oraz †† Stanisława Białas i Adama Winiewskiego.
Wtorek
02.10.2018
7.00 1. W pewnej intencji.
2. W int. Parafian.
Środa
03.10.2018
18.00 1. Za †† ojca Ditera Kruczek w 4 roczn. śmierci, matkę Lidię, siostrę Brygidę oraz †† dziadków.
2. Za † matkę Joannę Patynek oraz † Bronisława Patynek.
3. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców ul. Piaskowej 141.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
04.10.2018
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
11.00 Pogrzeb † Huberta Janoszka.
16.00 Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od Anety i Sebastiana Grześkiewicz.
18.00 1. Za †† rodziców Janinę i Franciszka Macierzyńskich, † brata Mariana oraz †† z rodziny z obu stron.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Agnieszki i Benedykta z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
Piątek
05.10.2018
ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz Pyskowickiego Hospicjum.
2. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błog. w rodzinie Gucwa.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP i Św. Faustyny z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. II grupy Róży Różańcowej.
Sobota
06.10.2018
18.00 1. Za † Czesława Zając, †† córki Barbarę i Grażynę, wnuków Gabriela i Łukasza, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Zygmunta Lipok w 6 roczn. śmierci, † matkę Zuzannę oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za † Huberta Janoszka.
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
07.10.2018
8.00 Za † męża Franciszka Kuchtę.
9.30 Za † męża i ojca Engelberta Czempik w 20 roczn. śmierci.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBRóżańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca z naszej parafii.
CHRZEST: Zuzanna Kochańska, Nikodem Skrzypkowski i Kalina Margol.
15.15 Nieszpory Różańcowe.
16.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ludwiki Bełkot z ok. 84 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. pielgrzymów do Medjugorje i Czarnogóry.