MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.01.2021 – 31.01.2021 r.

NIEDZIELA

III ZWYKŁA


24.01.2021
18.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Reimann i Antoniego Cimander, oraz za †† Marię Cimander i Józefa Reiman.
2. Za † wnuka Jakuba Niemczynowskiego.
7.00 W intencji Parafian.
8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Za † Leokadię Migas oraz †† Aleksandra i Wiesława Migas.
11.00 Za † męża Kazimierza Jajugę, †† z rodzin Jajuga, Syrek i Derda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Janinę Kazimierczak w 1 rocznicę śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † syna i brata Jana Lenek w 5 roczn. śmierci, † męża Władysława, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
25.01.2021
ŚWIĘTO
NAWRÓCENIA
ŚW. PAWŁA
18.00 Msza Św pogrzebowa za † Jana Śliwę. Godz. 10.00 pogrzeb na cm. Komunalnym.
18.00 1. Za † babcię Annę Krzykalla – Msza Św. ofiarowana od wnuczek i wnuków.
2. Za † syna Krzysztofa Stebnickiego w 9 roczn. śmierci.
WTOREK
26.01.2021
ŚW. BISKUPÓW TYTMOTEUSZA
I TYTUSA
7.30 1. W int. Parafian.
2. Za †† rodziców Piotra i Helenę Kurzynowskich, † brata Janusza, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA
27.01.2021
18.00 1. Za †† Feliksę, Franciszka, Adama i Jadwigę Fornalczyk oraz † Krystynę Rozwadowską.
2. Za † męża i ojca Zygmunta Czarny w 18 roczn. śmierci, oraz †† z rodzin Czarny i Jednorowicz.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
28.01.2021
ŚW. TOMASZA
Z AKWINU
18.00 1. Za † męża Wernera Lukasik, szwagra Gerta Lukasik, †† rodziców z obu stron, †† z rodzin Kokot, Feinbier i Jaworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Stefanię i Antoniego Polny, Mariannę i Stanisłąwa Stasiuk oraz †† z rodzin Polny, Stasiuk, Szymczyk i Mieroniuk.
PIĄTEK
29.01.2021
18.00 1. Za † Czesława Kiełbasa – Msza Św. ofiarowana od chrześnicy Grażyny Wróblewskiej z dziećmi.
2. Za † żonę Zofię Merta w 18 roczn. śmierci oraz † córkę i mamę Marzenę Januszkiewicz – Merta.
SOBOTA
30.01.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Hermana Rozumek, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do B. Op przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Grzegorza Zmysło z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA

IV ZWYKŁA


31.01.2021
7.00 W intencji Parafian.
8.00 Za †ojca Jana Książek, † ciocię Helenę Wróblewską oraz †† z rodzin Książek, Mazurek i Wróblewski.
9.30 Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kwiatowej.
11.00 Za † ojca Alfonsa Cierpka, † matkę Bożenę, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, †† z rodzin Cierpka, Proksza, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Jana Lenek – Msza Św. ofiarowana od synowej i wnuczek.
15.15 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Krystyny i Kazimierza Kopytko z ok. roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.01.2021 – 24.01.2021 r.

NIEDZIELA

II ZWYKŁA


17.01.2021
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, Marię i Wilhelma Dusza, szwagrów Jana i Reinera Kroener, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Platę, Annę i Karola Kaszuba, Romę i Władysława Boruckich, †† z pokrew. I dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Wojciecha Barańskiego w 4 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
7.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int. i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, męża Władysława, syna Jana, brata Jana, †† z rodzin Peliński, Solecki, Lenek i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaskiz prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Dory Michalik z okazji 60 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Tatianę Maniecką oraz †† z rodziny Maniecki.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † matkę Natalię Sowa w 10 roczn. śm., †† krewnych z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
18.01.2021
18.00 1. Za † Mariana Światłoń w 1 rocznicę śmierci.
2. Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla † siostry Klary Sikorskiej.
WTOREK
19.01.2021
ŚW. JÓZEFA PELCZARA
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
20.01.2021
18.00 1. Za † matkę Bronisławę Horbowiec w roczn. śmierci, † ojca Jana, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od rodziny Kupców.
3. Za † Ludwikę Bełkot – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul: Szczęść Boże, Żwirki i Wigury, Wiśniowej i Moniuszki.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
21.01.2021
ŚW. AGNIESZKI
18.00 1. Za † Stanisława Boreckiego w 2 rocznicę śmierci.
2. Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego.
PIĄTEK
22.01.2021
18.00 1. Za † ojca Ludwika Książek, †† dziadków Kazimierę i Henryka Książek oraz Marię i Antoniego Giera.
2. Za † dziadka Juliana Grabowskiego.
SOBOTA
23.01.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Reimann i Antoniego Cimander, oraz za †† Marię Cimander i Józefa Reiman.
2. Za † wnuka Jakuba Niemczynowskiego.
NIEDZIELA

III ZWYKŁA


24.01.2021
7.00 W intencji Parafian.
8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Za † Leokadię Migas oraz †† Aleksandra i Wiesława Migas.
11.00 Za † męża Kazimierza Jajugę, †† z rodzin Jajuga, Syrek i Derda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Janinę Kazimierczak w 1 rocznicę śmierci.
15.15 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE.
16.00 Za † syna i brata Jana Lenek w 5 roczn. śmierci, † męża Władysława, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.01.2021 – 17.01.2021 r.

NIEDZIELA

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO


10.01.2021
18.00 1. Za † Aleksandrę Schwiming – Lebsky i † Petera Gutmana.
2. Za † Romana Lach – Msza Św. ofiarowana od koleżanek i kolegów z pracy.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla † Mariana Dębskiego – Msza Św. ofiarowana od pracowników Domu Mody „Elegancja” z Pyskowic.
9.30 Za † Karola Kosel w 7 roczn. śm., † Hildegardę Kosel, † Wernera Ryszko i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaskiz prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Renaty z okazji 85 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od cioci Jadzi oraz kuzynek i kuzynów.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Zofię i Piotra Mehlich, siostrę Marię, szwagrów Huberta i Józefa, brata Teofila Mehlich, Łucję Kolender, Jana Kzimierczak oraz teściów Genowefę i Władysława Kopytko.
PONIEDZIAŁEK
11.01.2021
18.00 1. Za †† Górnoślązaków deportowanych w styczniu 1945 roku do byłego ZSRR.
2. Za † ojca Władysława Śladewskiego w 6 roczn. śmierci.
3. W int. mieszkańców Dzierżna.
WTOREK
12.01.2021
18.00 1. W int. mieszkańców ulic: Oświęcimskiej, Kol. Pyskowickiej, Poddębia i Piaskowej
ŚRODA
13.01.2021
18.00 1. Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od cioci Jadzi oraz kuzynek i kuzynów.
2. W int. Mieszkańców ulicy: Traugutta – strona parzysta.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
14.01.2021
18.00 1. Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od bratanicy Bogumiły z rodziną.
2. W int. mieszkańców ulic: Traugutta – strona nieparzysta, Kosów i Nasiennej
PIĄTEK
15.01.2021
18.00 1. Za † Adama Głowacz.
SOBOTA
16.01.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, Marię i Wilhelma Dusza, szwagrów Jana i Reinera Kroener, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Platę, Annę i Karola Kaszuba, Romę i Władysława Boruckich, †† z pokrew. I dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Wojciecha Barańskiego w 4 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
NIEDZIELA

II ZWYKŁA


17.01.2021
7.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int. i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, męża Władysława, syna Jana, brata Jana, †† z rodzin Peliński, Solecki, Lenek i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaskiz prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Dory Michalik z okazji 60 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Tatianę Maniecką oraz †† z rodziny Maniecki.
15.15 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE.
16.00 Za † matkę Natalię Sowa w 10 roczn. śm., †† krewnych z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.01.2021 – 10.01.2021 r.

NIEDZIELA
II
PO NARODZENIU PAŃSKIM


03.01.2021
18.00 1. Za † Mirosłąwa Drewniak – Msza Św. ofiarowana od cioci Jadzi oraz kuzynek i kuzynów.
2. W int. Mieskańców ul. Kolejowej.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za †† dziadków Stanisława i Annę Księżyk oraz Juliana i Jadwigę Mostowskich.
9.30 Za † matkę Zuzannę Lipok w 5 roczn. śmierci, † ojca Zygmunta Lipok, oraz †† z rodzin Lipok, Migocki i Szelążek.
11.00 Za † męża i ojca Zygmunta Grochowskiego oraz †† rodziców Annę i Piotra Talmont.
12.15 Do BOp przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Marianny Stasiuk z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE.
16.00 Za † Czesława Sztomber w 10 roczn. śmierci – Msza Św. ofiarowana od żony z rodziną.
PONIEDZIAŁEK
04.01.2021
18.00 1. Do BOp przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Ojca Władysława Tarasa.
2. Za † matkę Małgorzatę w 5 roczn. śmierci oraz † ojca Józefa.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaskiz prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Roberta z okazji 50 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
4. W int. Mieszkańców ulic: Astrów, Szczęść Boże, Wiśniowej, Moniuszki, Żwirki i Wigury oraz Czereśniowej.
WTOREK
05.01.2021
18.00 1. O powołania kapłańskie i zakonne.
2. W int. Mieszkańców ulic: Czeremchy, Wierzbowej, Klonowej, Akacjowej, Czechowickiej, Platanowej i Sosnowej.
ŚRODA

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

06.01.2021
7.00 W int. Parafian
8.00 Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od cioci Jadzi oraz kuzynek i kuzynów.
9.30 Za † Czesława Kiełbasę w 30 dzień po śmierci.
11.00 Za † matkę Janinę Szmajnta w 10 roczn. śm., † ojca Pawła oraz †† z rodzin Szmajnta i Trojanowski.
12.15 Za † męża Mariana Półtorak, †† teściów Jana i Janinę oraz †† rodzeństwo.
15.15 NIESZPORY KOLĘDOWE.
16.00 Za † ojca Tadeusza Łęgowskiego oraz †† dziadkó1) Majcher i Banach.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
07.01.2021
18.00 1. Za † Henrykę Skęda.
2. W int. Mieszkańców ulic: Orzechowej, Jesionowej, Jaworowej, Kasztanowej i Wolności.
PIĄTEK
08.01.2021
18.00 1. Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego.
2. W int. Mieszkańców ulic: Ogrodowej, Lipowej, Brzozowej, Magazynowej, Słowackiego i Kościuszki.
SOBOTA
09.01.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Aleksandrę Schwiming – Lebsky i † Petera Gutmana.
2. Za † Romana Lach – Msza Św. ofiarowana od koleżanek i kolegów z pracy.
NIEDZIELA
II
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO


10.01.2021
7.00 W int. Parafian.
8.00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla † Mariana Dębskiego – Msza Św. ofiarowana od pracowników Domu Mody „Elegancja” z Pyskowic.
9.30 Za † Karola Kosel w 7 roczn. śm., † Hildegardę Kosel, † Wernera Ryszko i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaskiz prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Renaty z okazji 85 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od cioci Jadzi oraz kuzynek i kuzynów.
15.15 NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE.
16.00 Za †† rodziców Zofię i Piotra Mehlich, siostrę Marię, szwagrów Huberta i Józefa, brata Teofila Mehlich, Łucję Kolender, Jana Kzimierczak oraz teściów Genowefę i Władysława Kopytko.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 27.12.2020 – 03.01.2021 r.

NIEDZIELA
ŚWIĘTEJ RODZINY


27.12.2020
18.00 Za † męża i ojca Józefa Masłowskiego w 2 roczn. śmierci.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za ††Alicję Bakaj w 1 roczn. śm., Kornelię Knopp w 1 roczn. śm., Edwarda Bakaj, Alicję Mika, Irenę i Jerzego Słockich i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, braci Gerarda i Jerzego oraz †† z pokrewieństwa.
12.15 Za † ojca Gerarda Janoszka w 3 roczn. śm., oraz † matkę Helgę.
CHRZEST: Ada GŁUSZEK.
15.15 NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE.
16.00 Do BOp przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Anny i Tomasza z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
28.12.2020
ŚW. MŁODZIANKÓW
10.00 W intencji wszystkich dzieci z naszej parafii.
18.00 1. Za † męża i ojca Sylwestra, syna i brata Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. W int. Mieszkańców z ul. Sikorskiego – numery parzyste i Nad Łąkami.
WTOREK
29.12.2020
18.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. W int. Mieszkańców ul. Sikorskiego – numery nieparzyste.
ŚRODA
30.12.2020
18.00 1. Za †† rodziców Paulinę i Mariana Miziuła oraz pokryw. Z obu stron.
2. Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. of. od pracowników PKP – Sekcja Gliwice.
3. W int. Mieskańców ul. Różanej, Zielonej, Krokusów i Szkolnej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
31.12.2020
17.00 Msza Św. na zakończenie roku 2020.
PIĄTEK

01.01.2021

NOWY ROK
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
7.00 W pewnej intencji.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Do BOp przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Za † Ludwikę Bełkot i dusze w czyśćcu cierpiące – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Szczęść Boże, Żwirki i Wigury, Wiśniowej i Moniuszki.
12.15 Za † ojca Aleksandra Puszczyk.
15.15 NABOŻEŃSTWO O POKÓJ NA ŚWIECIE.
16.00 O Boże błogosławieństwo w pewnej intencji.
SOBOTA
02.01.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Mirosłąwa Drewniak – Msza Św. ofiarowana od cioci Jadzi oraz kuzynek i kuzynów.
2. W int. Mieskańców ul. Kolejowej.
NIEDZIELA
II
PO NARODZENIU
PAŃSKIM


03.01.2021
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za †† dziadków Stanisława i Annę Księżyk oraz Juliana i Jadwigę Mostowskich.
9.30 Za † matkę Zuzannę Lipok w 5 roczn. śmierci, † ojca Zygmunta Lipok, oraz †† z rodzin Lipok, Migocki i Szelążek.
11.00 Za † męża i ojca Zygmunta Grochowskiego oraz †† rodziców Annę i Piotra Talmont.
12.15 Do BOp przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Marianny Stasiuk z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE.
16.00 Za † Czesława Sztomber w 10 roczn. śmierci – Msza Św. ofiarowana od żony z rodziną.