MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.06.2018 – 24.06.2018 r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
17.06.2018
18.00 1. Za †† rodziców Kuźmę i Genowefę Woronicz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za †† Franciszka i Katarzynę Pikuła.
3. Za †† rodziców Cecylię i Franciszka Kłusek, brata Józefa, Ryszarda i Annę Gajger, Sławomira Bat, Marię Zając, †† z pokrewieństwa z obu stron, †† sąsiadów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grażyny Gądek z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † ojca Władysława Janeczek oraz †† dziadków Rozalię i Piotra Janeczek.
ROCZEK: Jan Szelaszuk
11.00 Za †† ojca Adolfa matkę Klarę, 4 braci, 3 siostry, †† Joachima., Walentego, Jerzego, Danutę i Brygidę, †† rodziców Laksa, Cielęga i Richter, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w int. Krystynt z ok. 70 rocznicy urodzin.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostry Ludwinę i Halinę, brata Józefa, bratanka Janusza oraz †† z rodziny.
Poniedziałek
18.06.2018
11.00 POGRZEB: † Izabeli Łabędzkiej – Czerwińskiej – cm. Komunalny.
18.00 1. Za †† rodziców Augusta i Ernę Krauthakel, brata Romana oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Władysława Helis w 5 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Helis, Hadrych, Danisz i Kanaia.
3. Za † Izabelę Łabędzką – Czerwińską – Msza Św. Pogrzebowa
Wtorek
19.06.2018
7.00 W int. Parafian.
18.00 W int. †† pacjentów Pyskowickiego Hospicjum oraz w int. ich rodzin.
Środa
20.06.2018
18.00 1. Za † matkę i żonę Jolantę Paszkowską – Śliwka w 24 roczn. śmierci.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Stanisława Kijek z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
21.06.2018
ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
18.00 1. Za † ojca Jana Gucwę w 21 roczn. śm., †† z rodzin Gucwa i Nowak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra Szmajnta z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Piątek
22.06.2018
8.00 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego.
18.00 1. Za † matkę Pelagię Mazurek w roczn. śm., † ojca Bolesława, †† teściów Marianne i Walentego Książek, braci Józefa, Zygmunta, Jana, trzech szwagrów, trzy szwagierki i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Józefa Reimann.
Sobota
23.06.2018
13.00 W int. misji i misjonarzy.
14.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana Iwan z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † Józefa Prenzyna.
2. Za † Alfreda Szymoś – Msza Św. ofiarowana od córki Marioli z rodziną.
3. Za † Władysława Bator oraz †† dziadków Bator,Bigaj,Pęczkowski i Gąsior
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
24.06.2018
8.00 Za † Józefa Rychlik, †† rodziców Małgorzatę i Pawła Pollok, teściów Zofię i Pawła, ciocię Marię oraz †† z rodzin Rychlik, Pollok i Wolny.
9.30 Za † ojców Jana Horbowiec i Władysława Stawarczyk.
11.00 Za † matkę Władysławę Skrzypkowską w 3 roczn. śmierci.
CHRZEST: Dominika JAWORSKA.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Teresy i Henryka Wojdyła z ok. 40 roczn. ślubu, w int. Grażyny Morys z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.06.2018 – 17.06.2018 r.

X NIEDZIELA ZWYKŁA
10.06.2018
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Tadeusza Kamińskich, siostrę Irenę, brata Adama, bratową Marię oraz †† dziadków z obu stron.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Moniki i Mateusza z ok. 5 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † ojca Mieczysława Bartoszek w roczn. śmierci oraz †† z rodzin Bartoszek, Konarski i Kołodziej.
9.30 Za † Annę Frączkowską w 30 dzień po śmierci, †† rodziców Stefanię i Eugeniusza Wowk oraz †v z pokrewieństwa z obu stron.
11.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława, † Daniela Podolak, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, szwagierkę Ewę Sobala oraz †† z rodziny Łukaszyk.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w pracy kapłańskiej w int. ks. Adama Jasiurkowskiego z okazji urodzin.
Poniedziałek
11.06.2018
ŚW. BARNABY AP.
18.00 1. Za † Annę Lewicką.
2. W int. Parafian.
Wtorek
12.06.2018
7.00 W int. Parafian.
11.00 POGRZEB † ŁUCJI KWAŚNIOK
Środa
13.06.2018
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
18.00 1. Za † matkę Jadwigę Biwo w roczn. śm., † ojca Wilhelma oraz † męża Andrzeja Godawę.
2. Za † Apolonię Kruczek oraz dusze w czyśćcu cierp. – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul: Szczęść Boże, Wiśniowej Moniuszki i Żwirki i Wigury.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
14.06.2018
BŁ. MICHAŁA KOZALA
16.00 Za † męża Macieja Niemczynowskiego w 4 roczn. śmierci.
18.00 1. Za †† rodziców Jana i Józefinę Swadźba, braci Alfonsa, Feliksa i Zygmunta, bratowe Helenę i Elżbietę † Annę Swadźba, †† dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Piotra Bendkowskiego w 1 roczn. śmierci oraz † syna Zdzisłąwa.
Piątek
15.06.2018
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Janinę i Gerarda Pamuła.
2. Za †† teściów Jadwigę i Bernarda Olbryich, † matkę Agnieszkę Jendrysik oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
Sobota
16.06.2018
13.00 ŚLUB: HILA – SKWERES.
18.00 1. Za †† rodziców Kuźmę i Genowefę Woronicz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za †† Franciszka i Katarzynę Pikuła.
3. Za †† rodziców Cecylię i Franciszka Kłusek, brata Józefa, Ryszarda i Annę Gajger, Sławomira Bat, Marię Zając, †† z pokrewieństwa z obu stron, †† sąsiadów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
17.06.2018
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grażyny Gądek z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † ojca Władysława Janeczek oraz †† dziadków Rozalię i Piotra Janeczek.
11.00 Za †† ojca Adolfa matkę Klarę, 4 braci, 3 siostry, †† Joachima., Walentego, Jerzego, Danutę i Brygidę, †† rodziców Laksa, Cielęga i Richter, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w int. Krystynt z ok. 70 rocznicy urodzin.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostry Ludwinę i Halinę, brata Józefa, bratanka Janusza oraz †† z rodziny.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.06.2018 – 10.06.2018 r.

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
03.06.2018
18.00 Za †† Stanisława, Elfrydę, Franciszka i Huberta Miera.
21.00 Apel Jasnogórski.
8.00 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, braci Jana i Andrzeja, ciocię Marię oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak, Kryska, Kupiec, Guz i Rudnik.
9.30 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.00 Za † syna Damiana Żuchniewicz w 7 roczn. śmierci.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za † Stanisława Gilewskiego w 8 roczn. śmierci, †† rodziców, dziadków i szwagra Mariana.
Poniedziałek
04.06.2018
11.00 POGRZEB † Małgorzaty Bienia.
14.00 POGRZEB † Zygmunta Furmaniuk.
18.00 Za † Marię Kauder _ Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta, Krokusów i Astrów.
Wtorek
05.06.2018
ŚW. BONIFACEGO
18.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, Helenę i Jana Walkowskich oraz †† z rodzin Walisko i Walkowski.
Środa
06.06.2018
18.00 1. Za † Mariana Kwaśniok.
2. Za † Józefa Pola w rocznicę śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
Czwartek
07.06.2018
17.30 Godzina Święta.
18.00 Za † ojca Mariana Miziułę, † matkę Paulinę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
Piątek
08.06.2018
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
18.00 1. Za † Ludwika Błyszczak w 30 roczn. śmierci.
2. Za † matkę Jadwigę Michali w rocznicę śmierci.
Sobota
09.06.2018
NIEPOK. SERCA NMP
12.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Tadeusza Kamińskich, siostrę Irenę, brata Adama, bratową Marię oraz †† dziadków z obu stron.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Moniki i Mateusza z ok. 5 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
X NIEDZIELA ZWYKŁA
10.06.2018
8.00 Za † ojca Mieczysława Bartoszek w roczn. śmierci oraz †† z rodzin Bartoszek, Konarski i Kołodziej.
9.30 Za † Annę Frączkowską w 30 dzień po śmierci, †† rodziców Stefanię i Eugeniusza Wowk oraz †v z pokrewieństwa z obu stron.
11.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława, † Daniela Podolak, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, szwagierkę Ewę Sobala oraz †† z rodziny Łukaszyk.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w pracy kapłańskiej w int. ks. Adama Jasiurkowskiego z okazji urodzin.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 27.05.2018 – 03.06.2018 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚW.

27.05.2018
18.00 1. Za † matkę Krystynę Nowak w 1 roczn. śmierci, † ojca Henryka oraz †† z rodzin Nowak i Zamarski.
2. Za † męża Rajncharda Porada, † ojca Jana Sapich, † matkę Amalię oraz † brata Bernarda.
3. Za † teścia Henryka Małgowskiego, † szwagierkę Zdzisłąwę Małgowską, † Krzysztofa Pająk, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † ojca Stanisława Kuchna w 10 roczn. śmierci, † matkę Stanisławę, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † siostrę Zofię Czapińską w roczn. śmierci.
11.00 Za † matkę Bronisłąwę Horbowiec oraz †† z rodzin Horbowiec i Stawarczyk.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za † Zygmunta Piecuch – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Poniedziałek
28.05.2018
9.00 1. Za † matkę Klementynę Wierzbicką w 3 roczn. śm., † ojca Józefa, †† baraci Antoniego i Jerzego oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za † męża i ojca Edmunda Szarek w 19 roczn. śmierci.
Wtorek
29.05.2018
ŚW. URSZULI LEDUCHOWSKIEJ
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
30.05.2018
18.00 1. Za † żonę Marię Posacką, †† rodziców Michała i Marię Posackich, teściów Annę i Józefa Baran, siostry, braci, szwagrów, bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące – Msza Św. ofiarowana od męża i dzieci.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. ks. Pawła Macierzyńskiego z okazji 14 rocznicy święceń kapłańskich.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
31.05.2018
8.00 W int. Parafian.
11.00 Za † ojca Edwarda Sośniak i † Józefa Sośniak – Msza Św. ofiarowana od córek i chrześnic.
16.00 Za † Elżbietę Piekarz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności.
Piątek
01.06.2018
ŚW. JUSTYNA
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † matkę Helenę Wrobel w 13 roczn. śmierci, † ojca Józefa w 5 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
Sobota
02.06.2018
I SOBOTA MIESIĄCA
12.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Andrzeja Stanisławskiego z okazji 50 rocznicy urodzin i Boże błog. w rodzinie.
13.00 ŚLUB: Kurowska – Paradowski.
18.00 Za †† Stanisława, Elfrydę, Franciszka i Huberta Miera.
21.00 Apel Jasnogórski.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA
03.06.2018
8.00 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, braci Jana i Andrzeja, ciocię Marię oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak, Kryska, Kupiec, Guz i Rudnik.
9.30 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.30 Za † syna Damiana Żuchniewicz w 7 roczn. śmierci.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za † Stanisława Gilewskiego w 8 roczn. śmierci, †† rodziców, dziadków i szwagra Mariana.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 20.05.2018 – 27.05.2018 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

20.05.2018
18.00 1. Za † męża Bronisława Rowińskiego, †† rodziców teściów, rodzeństwo, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Alfreda Szymoś w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za † Damiana Pałosz w 19 roczn. śmierci.
9.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za †† rodziców Zofię i Jana Kaźmierczyk, †† braci Karola, Jana i Józefa oraz †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
NAJŚW. MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

21.05.2018
9.00 W int. Parafian
18.00 1. Za †† rodziców Ludwikę i Władysława Śliwa, teściów Bronisławę i Wilhelma Doskocz, szwagra Horsta, †† z rodzin Śliwa, Doskocz, Turkot, Korman, Kowal, Pałys i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Jacka Stanisławskiego z ok. 18 roczn. ur. oraz o Boże błog w rodzinie.
Wtorek
22.05.2018
7.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. dzieci komunijnych - Msza Św. ofiarowana od rodziny Walisko.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Kamila z ok. 18 roczn. ur. oraz o Boże błog w rodzinie.
Środa
23.05.2018
18.00 1. Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk, † Wiktora Maniak oraz †† dziadków z oby stron.
2. Za †† Marię i Józefa Sierla, córkę Krystynę, 2 zięciów, szwagra Antoniego, żonę Teresę, kuzynkę Genowefę oraz†† z pokrewieństwa.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
24.05.2018
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
16.00 W int. Parafian.
18.00 Za † Apolonię Kruczek – Msza Św. ofiarowana od V grupy różańcowej.
Piątek
25.05.2018
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, braci Józefa, Edwarda i Zygmunta oraz †† dziadków z obu stron.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Michała Wyszomierskiego z okazji 10 rocznicu urodzin i Boże błog. w rodzinie.
Sobota
26.05.2018
ŚW. FILIPA NEREUSZA
18.00 1. Za † matkę Krystynę Nowak w 1 roczn. śmierci, † ojca Henryka oraz †† z rodzin Nowak i Zamarski.
2. Za † męża Rajncharda Porada, † ojca Jana Sapich, † matkę Amalię oraz † brata Bernarda.
3. Za † teścia Henryka Małgowskiego, † szwagierkę Zdzisłąwę Małgowską, † Krzysztofa Pająk, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚW.

27.05.2018
8.00 Za † ojca Stanisława Kuchna w 10 roczn. śmierci, † matkę Stanisławę, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † siostrę Zofię Czapińską w roczn. śmierci.
11.30 Za † matkę Bronisłąwę Horbowiec oraz †† z rodzin Horbowiec i Stawarczyk.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za † Zygmunta Piecuch – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.