MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.11.2023 – 19.11.2023 r.

NIEDZIELA
XXXII ZWYKŁA


12.11.2023
18.00 1. W intencji Ojczyzny.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od koleżanek z apteki „Zdrowit”.
8.00 Za † Erikę Trzęsik – Msza Św. ofiarowana od VI grupy Róży Różańcowej.
9.30 Za † ciocię Klarę Wieczorek w 5 roczn. śmierci, †† siostry Gertrudę i Annę, † brata Henryka † Karola Stypa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Boguckich
12.15 Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od siostry i szwagra.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za † męża Henryka Pietrowskiego w 1 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
13.11.2023
ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA
18.00 1. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św ofiarow. od Gerdy Szustkiewicz i rodziny Kowarsz.
2. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św ofiarow. od sąsiadów i znajomych.
WTOREK
14.11.2023
7.30 Za † brata Józefa Larysz na pierwszą wiadomość o śmierci.
ŚRODA
15.11.2023
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ewy z ok. 51 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
16.11.2023
12.00 POGRZEB † Czesława KOPCZYŃSKIEGO.
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, †† siostry: Irenę i Bronisławę, braci Józefa i Piotra, †† szwagrów i bratowe oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Różanej i Szkolnej.
PIĄTEK
17.11.2023
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
18.00 1. Za † męża Herberta w roczn. śmierci oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Annelies Wessolly i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
18.11.2023
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
7.30 Za † matkę Annę Ramach.
18.00 1. Za † Ludwikę Bełkot w 3 roczn. śmierci, †† rodziców Kazimierę i Jana Śniechowskich, szwagierkę Marię, szwagrów Ryszarda i Janusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Petera Gutmana w 5 roczn. śmierci i † Jana Szuwarta.
NIEDZIELA
XXXIII ZWYKŁA


19.11.2023
8.00 Za † matkę Irenę Gądek, † siostrę Janinę w rocznicę śmierci oraz † ojca Stanisława Gądek.
9.30 Za † Andrzeja Hajda w 2 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Hajda i Janikowski.
11.00 Za † Mariana Tomczak.
12.15 Za † Męża i ojca Władysława Lenek w 7 roczn. śmierci, † syna Jana, †† teściów Mariannę i Wincentego oraz †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Ireny Foik z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.11.2023 – 12.11.2023 r.

NIEDZIELA
XXXI ZWYKŁA


05.11.2023
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek i dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, brata Józefa Pierzchawkę oraz teściów Marię i Nikodema Mokwa.
8.00 Za † Matkę Zofię Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek i Kołodziej.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † Klarę Bulenda.
12.15 Za † brata Krzysztofa Kołodziej.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za †† Wandę i Henryka Maniak oraz †† z rodziny Maniak.
PONIEDZIAŁEK
06.11.2023
18.00 1. Za † męża Macieja Niemczynowskiego i † wnuka Jakuba Niemczynowskiego.
2. Za † Agnieszkę Szyszka – Msza Św ofiarow. od sąsiadów i znajomych.
WTOREK
07.11.2023
7.30 O Boże błogosławieństwo i w int nawrócenia rodziny.
ŚRODA
08.11.2023
18.00 1. Za † matkę Gertrudę Proksza , † ojca Alojzego, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka oraz †† z rodzin Sordoń, Proksza, Cierpka i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Augusta Grosz, bratową Elizabet, brata Alfreda oraz †† z rodzin Kołodziejczyk, Grosz i Gajda.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
09.11.2023
ROCZN. POŚWIĘCENIA BAZYLIKI NA LATERANIE
18.00 1. Za †† siostry Lucynę i Elżbietę oraz †† szwagierki Helenę i Marię.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z domu nauczyciela.
PIĄTEK
10.11.2023
ŚW. LEONA WLK.
18.00 1. Za †† rodziców Alojzego i Gertrudę Knopek, Teresę i Antoniego Sonsala, kuzynkę Genowefę, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa.
2. Za †† rodziców Mariannę i Kazimierza Kuczyńskich, ojczyma Karola Nawrot, †† z rodzin Waseńczuk i Kuczyński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
11.11.2023
ŚW. MARCINA Z TOURS
7.30 Za † Łucję Raczyńską w 1 roczn. śmierci, † męża Jerzego i † syna Gerarda.
18.00 1. W intencji Ojczyzny.
2. Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od koleżanek z apteki „Zdrowit”.
NIEDZIELA
XXXII ZWYKŁA


12.11.2023
8.00 Za † Erikę Trzęsik – Msza Św. ofiarowana od VI grupy Róży Różańcowej.
9.30 Za † ciocię Klarę Wieczorek w 5 roczn. śmierci, †† siostry Gertrudę i Annę, † brata Henryka † Karola Stypa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Boguckich
12.15 Za † Agnieszkę Bijok – Msza Św. ofiarow. od siostry i szwagra.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za † męża Henryka Pietrowskiego w 1 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 29.10.2023 – 05.11.2023 r.

NIEDZIELA
XXX ZWYKŁA


29.10.2023
18.00 1. Za † Piotra Dobiosz w 12 roczn. śmierci, †† Cecylię i Wojciecha Woźniak, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Tadeusza Zdon i †† z rodziny.
8.00 Do BOp. w int. Renaty i Dariusza z ok. 25 roczn. ślubu z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Św. oraz opiekę MBNP dla całej rodziny.
9.30 Do BOp rzez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int rocznego dziecka Kacpra Stołowskiego i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Bartłomiej RABCZYŃSKI.
11.00 Za † męża Mariana Dębskiego w 3 roczn. śm., †† rodziców Felicitas i Alfreda Malcherczyk, bratową Barbarę, teściów Danutę i Mariana Dębskich, dziadków z obu stron oraz †† z rodzin Dębski, Malcherczyk, Smolka i Frejno.
12.15 Za †† z rodzin Dudzik, Wójciak i Talar.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † Władysława Helis, †† z pokrew., †† z rodzin Hadrych, Danisz, Sikora i Kerner oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
30.10.2023
18.00 1. Za † matkę Urszulę Mrzygłód w 2 roczn. śmierci.
2. Za †† dziadków Józefa i Helenę Salahna, Helenę i Czesława Mrozowicz i † wujka Józefa.
WTOREK
31.10.2023
7.30 Za † ojca Zdzisława Mikołajczyk w 30 dzień po śmierci.
18.00 Za †† Jana i Janinę Grześ oraz †† z pokrewieństwa.
ŚRODA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2023
8.00 Za †† z rodzin Kierach, Sołtysiak, Grela, Kuchta, Jonderko i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † matkę Annę Strancich w 10 roczn. śmierci.
11.00 Za † ojca Władysława Bator – Msza Św. ofiarowana od dzieci.
12.15 Za † męża i ojca Horsta Krolińskiego w 14 roczn. śmierci, oraz †† z rodzin Kroliński, Śliwa i Turkot oraz † siostrę Wandę Doskocz.
16.00 Za † Stanisława Wieczorek – Msza Św. ofiarowana od Grzegorza i Beaty Sroka.
CZWARTEK
2.11.2023
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
8.00 Za † Magdalenę Knopek – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ulic Lipowej, Brzozowej i Ogrodowej.
11.00 Za †† polecanych w zaleckach.
16.00 MSZA SZKOLNA: Za † męża Sylwestra, syna Andrzeja, †† z rodzin Walczak, Michalski, Paździor i Ciomperlik, †† znajomych, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za †† rodziców Róże i Czesława Dombrowskich, ojca Józefa Rychlik oraz †† z rodzin Dombrowski, Rychlik, Pollok i Jochem.
2. Za †† nauczycieli i pracowników ze Szkoły Podstawowej Nr.5 w Pyskowicach.
PIĄTEK
3.11.2023
18.00 1. W int. Czcicieli Serca Pana Jezusa i Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † ojca Franciszka Klytta w 1 roczn. śm., † matkę Ernę – Msza Św. ofiarow. od syna i córki z rodzinami.
SOBOTA
04.11.2023
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek i dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, brata Józefa Pierzchawkę oraz teściów Marię i Nikodema Mokwa.
NIEDZIELA
XXXI ZWYKŁA


5.11.2023
8.00 Za † Matkę Zofię Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek i Kołodziej.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † Klarę Bulenda.
12.15 Za † brata Krzysztofa Kołodziej.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za †† Wandę i Henryka Maniak oraz †† z rodziny Maniak.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 08.10.2023 – 15.10.2023 r.

NIEDZIELA
XXVII ZWYKŁA


08.10.2023
18.00 1. Za †† rodziców Annę i Wiktora Foik, † ojca Tomasza Cichoń, †† brata Zygmunta, bratową Edytę i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za † męża i ojca Engelberta Czempik w 25 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Urszulę i Zygfryda Hytry, Jadwigę i Tadeusza Zięba oraz †† z pokrew.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † ojca Zygmunta Lipok w 11 roczn. śmierci, † matkę Zuzannę oraz †† z rodzin Lipok, Migocki, Marcinek i Szelążek.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Krystyny i Bernarda Holetzke z ok.. 50 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Piotr SIKORSKI
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE
16.00 Za †† Czesława Zając, córki Barbarę i Grażynę, wnuków Gabriela i Łukasza, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
09.10.2023
18.00 1. Za † Norberta Bradel w 10 roczn. śmierci.
2. Za †† Leokadię, Aleksandra i Wiesława Migas.
WTOREK
10.10.2023
7.30 1. O Boże błog. Dla Reginy i całej rodziny, a dla zmarłych o radość wieczną.
2. Za † męża i ojca Zdzisława Barylak, †† rodziców, teściów i dziadków z obu stron, brata Ryszarda oraz †† z rodzin Parys i Barylak.
ŚRODA
11.10.2023
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
2. Za † męża i ojca Andrzeja Godawę w 7 roczn. śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
12.10.2023
18.00 1. Za † Czesława Dajnowskiego w 3 roczn. śm., - Msza Św. ofiarow. od córki i wnuczki z rodzinami.
2. Za † Marię Kaznowiecką – Msza Św. ofiarow. od córki i siostry z rodzinami.
PIĄTEK
13.10.2023
BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
18.00 1. Do BOp przez wstaw. Św. Małgorzaty Marii Alacoque w int. III grupy Róży Różańcowej
2. Za ††. Rodziców Alicję i Jana Szewczyk, †† dziadków Szewczyk, Waliczek, †† Helenę i Herberta, teściów Reginę i Stanisława Kurowskich, brata Konrada oraz † ciocię Irenę Rudy.
SOBOTA
14.10.2023
7.30 Za †† Herberta Waliczek, Alicję Szewczyk, Helenę Jungwirth oraz †† z rodziny Cimander.
18.00 1. Za †† Genowefę i Tadeusza Gadzina oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za †† Leona, Małgorzatę, Ryszarda i Józefa Dłużyk, Pawła Ziob, Mariannę i Bolesława Włodarczyk oraz †† z rodzin Dłużyk, Ziob, Włodarczyk i Schönfeld.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Krystyny i Ernesta Szarf z ok.. 60 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XXVIII ZWYKŁA


15.10.2023
8.00 Za † matkę Adelajdę Michna, † ojca Erwina, †† dziadków i dusze w czyśćcu cierp.
9.30 Za † Aleksandrę Sobecką w 1 roczn. śmierci.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.
CHRZEST: Tomasz BLASZCZYK.
12.15 Za † Alfreda Sowę w 39 roczn. śmierci, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † Zofię Gucwa w 1 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.09.2023 – 01.10.2023 r.

NIEDZIELA
XXV ZWYKŁA


24.09.2023
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus w 20 r. śmierci, za †† z rodziny Profus i o Boże bł. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny z ok. 19 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † ojca Sylwestra Kajda w 8 r. śmierci, † matkę Marię i kuzynkę Alicję oraz †† z rodziny.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków z rodzin Ociepka i Jagła i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Pawła i Marię Bienia, męża Czesława Kiełbasę, za †† z pokr. z obu stron.
CHRZEST: Franciszek ZBEREZIŃSKI.
12.15 1. Za †† rodziców Felicytas i Alfreda Malcherczyk w r. śmierci, † męża Mariana Dębskiego, bratową Barbarę, teściów Danutę i Mariana, Manfreda i Małgorzatę Frejno, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Agnieszkę Bijok w 30-ty dzień po śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii z ok. 70 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
25.09.2023
18.00 1. Za †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Gajda, brata Waldemara, za † Martę Bas, kuzynkę Łucję, Ewę Gorel, †† z rodzin Proksza, Gajda, Grosz.
2. Za † ojca Franciszka Kuchtę, matkę Leokadię, †† dziadków Kuchta, Rozumek, †† Julię i Ernesta Kleine Lamping, †† Adelajdę i Huberta Szopa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Romana Wnękowicz – int. of. od Parafian.
WTOREK
26.09.2023
7.30 1. Za † Stanisławę Kubat i † Jerzego Bulenda.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
27.09.2023
Św. Wincentego a Paulo
18.00 1. Za † ojca Witolda Jurgę, †† rodziców, teściów, za †† rodzeństwo.
2. O świętość dla kapłanów i dary Ducha Świętego w kapłańskiej posłudze.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
28.09.2023
Św. Wacława
13.30 ŚLUB: KUŹMIŃSKI - HAMIGA
18.00 1. Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs oraz za †† z pokrew.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Knopek.
PIĄTEK
29.09.2023
Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
18.00 1. Za †† rodziców Cecylię i Karola Kujawskich oraz † ciocię Helenę i wujka Izydora Bienias.
2. Za † męża Ernesta Miozga, za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Brygidę Siwy – Kropiwoda – int. of. od koleżanek.
SOBOTA
30.09.2023
Św. Hieronima
7.30 Za † brata Pawła w 1 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
18.00 1. Za † ojca Huberta Janoszka w 5 roczn. śm., † matkę Adelajdę, † bratową Elżbietę oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Elżbietę i Zygmunta Teraźniewskich, † syna Mariana oraz †† z rodzin Teraźniewski i Bendkowski.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zofii i Henryka Dawidowicz z ok. 60 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XXVI ZWYKŁA


01.10.2023
8.00 Za † męża i ojca Franciszka Kuchta w 6 r. śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża i ojca Augustyna Mandrela w 2 r. śmierci.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Stanisławy i Józefa Sitek z ok. 55 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † brata Jana Mandrela, za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża Jana Gawlik, za †† rodziców z obu stron, † brata Joachima, szwagierkę Urszulę, za † bratanka Piotra Larisz, † Hildegardę Kiełtyka, i dusze w czyśćcu cierpiące.