MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.02.2019 – 10.02.2019 r.

NIEDZIELA
IV ZWYKŁA

03.02.2019
18.00 Za †† teściów Bronisława i Teodorę Dobiszewskich oraz Józefa, Joannę i Artura Basiak.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za †† matkę Krystynę Kowalską, oraz męża Ryszarda Parusel.
11.00 ZZa † ojca Alfonsa Cierpka, † matkę Bożenę, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, †† z rodzin Cierpka, Waloszczyk, Proksza i Sordoń oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Hanna KRUPA.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † męża Stanisława Szymańskiego w 25 roczn. śm., †† teściów Stanisławę i Józefa, rodziców Bronisławę i Piotra, braci Stanisława, Władysława, Mariana, Edwarda i Kazimierza, †† bratowe, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
04.02.2019
11.00 Pogrzeb † Irmgardy PROTYGA
18.00 1. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Sw. ofiarowana od rodziny.
2. Za † siostrę Gertrudę Laskoś w 30 dzień po śmierci oraz † męża Andrzeja.
Wtorek
05.02.2019
ŚW. AGATY
7.00 1. W intencji Parafian
2. W pewnej intencji.
Środa
06.02.2019
ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
18.00 1. Za †† rodziców Helenę i Piotra Kurzynowskich, brata Janusza, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Hermana Rozumek, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
07.02.2019
16.00 W intencji Parafian.
17.30 Godzina Święta.
18.00 1. Za † męża i ojca Sylwestra Walczak w 2 roczn. śmierci, † syna Andrzeja oraz †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor.
2. Za † Piotra Talmont w 30 dzień po śmierci oraz † Edwarda Czyżyk w 30 dzień po śmierci.
Piątek
08.02.2019
18.00 1. Za † Krystynę Hoin – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
2. Za † Zygmunta Piecuch w 1 roczn. śmierci.
Sobota
09.02.2019
18.00 1. Za †† matkę Krystynę Kazanców w 1 roczn. śmierci, ojca Edwina, siostrę Marylę oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, Franciszkę Strzodka, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† rodziców Stanisława i Rozalię Stanowskich, brata Zdzisława oraz †† teściów.
NIEDZIELA
V ZWYKŁA

10.02.2019
8.00 Za †† Teresę i Gerharda Grohs ich †† rodziców i rodzeństwo.
9.30 Za †† matkę Elżbietę Szwed w 40 roczn. śmierci, † ojca Józefa, †† rodziców Roberta i Franciszkę Kasza, brata Henryka, siostrę Danutę, szwagierkę Zdzisławę oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Do Bożej Op przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grzegorza Peisert z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Marcin AUGUSTYNOWICZ
ROCZEK: Wiktor DERING.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za †† Władysławę i Henryka Adamczyk oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
ROCZEK: Kacper GASINA.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 20.01.2019 – 27.01.2019 r.

NIEDZIELA
II ZWYKŁA

20.01.2019
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, szwagrów Wilhelma i Jana, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Plutę, Annę i Karola Kaszuba, Władysława Boruckiego, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † matkę i babcię Marię Marek w 1 roczn. śmierci, oraz †† z rodzin Marek, Goj i Wycisk.
3. Za † Wojciecha Barańskiego w 2 roczn. śm., †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † matkę Bronisłąwę Horbowiec, † ojca Jana oraz †† z rodziny.
9.30 Za † Tatianę Maniecką, †† rodziców i braci z rodziny Maniecki.
11.00 Za † Hannę Smolik – Ziemniak.
CHRZEST: Jan SOBCZAK.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
Poniedziałek
21.01.2019
ŚW. AGNIESZKI
18.00 1. Za †† budowniczych naszego kościoła – Msza Św. ofiarowana od kolegów z budowy.
2. Za † męża i ojca Zbigniewa Makowskiego w 20 roczn. śmierci.
Wtorek
22.01.2019
7.00 1. W intencji Parafian
2. W pewnej intencji.
Środa
23.01.2019
18.00 1. Za † matkę Natalię Sowa w 8 roczn. śmierci, † ojca oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o pomyślny przebieg operacji w int. Alicji oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
24.01.2019
ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
16.00 W intencji Parafian.
18.00 1. Za † ojca Ludwika Książek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Anielę i Józefa Kamińskich, † wnuka Zygmunta Andrusiak oraz †† z rodzin: Kamiński, Krzyśków i Kmita oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
25.01.2019
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA AP.
18.00 1. Za † syna Krzysztofa Stebnickiego w 7 roczn. śmierci.
2. Za † Zygmunta Czarny w 16 roczn. śmierci, †† rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.
Sobota
26.01.2019
ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA
18.00 1. Za †† dziadków Franciszkę i Feliksa, †† Adama i Jadwigę Fornalczyk oraz † Krystynę Rozwadowską.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joachima Lyszczyna z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za † dziadka Alfreda Szymoś – Msza Św. ofiarowana od wnuczki Nataliii.
NIEDZIELA
III ZWYKŁA

27.01.2019
8.00 Za †† Górnoślązaków z Pyskowic deportowanych do byłego Związku Radzieckiego w styczniu 1945 roku.
9.30 Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † żonę Zofię Merta w 16 roczn. śmierci oraz † córkę Marzenę.
CHRZEST: Antonina BARAN.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra Reimann z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 06.01.2019 – 13.01.2019 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

06.01.2019
18.00 1. Za † męża Czesława Sztomber w 8 roczn. śm., †† rodziców, brata Jana oraz †† z rodzin: Iskra i Sztomber.
2. Za † męża Mariana Półtorak, †† teściów Jana i Janinę oraz †† rodzeństwo.
8.00 Za †† rodziców Jana i Irenę Wierzbickich.
9.30 Za † matkę Janinę Szmajnta w 8 roczn. śm., † ojca Pawła, †† dziadków z rodzin Trojanowski i Szmajnta oraz †† rodzeństwo z rodziny Trojanowski.
11.00 Za † matkę Zuzannę Lipok w 3 roczn. śm., † ojca Zygmunta oraz † babcię Waleskę.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Marię Lachur – Msza Św. ofiarowana od Anny i Kazimierza Pawlik.
Poniedziałek
07.01.2019
18.00 Za † Krystynę Hoin – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej
Wtorek
08.01.2019
7.00 W intencji Parafian
Środa
09.01.2019
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Henryka Galonski z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
Czwartek
10.01.2019
18.00 Za †† rodziców Helenę i Piotra Kurzynowskich, brata Janusza, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
11.01.2019
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Antonii z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za † Janinę Kaliciak, † dziadka Jana Brygider w roczn. śm., †† z rodzin Brygider i Kaliciak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
12.01.2019
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Hildegardy z ok. 85 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie Walczak.
2. Za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Prenzyna.
3. Za † syna i brata Jana Lenek w 3 roczn. śm., męża Władysława, rodziców Martę i Jana Pelińskich, zięcia Jana, synową Alicję oraz †† z rodzin Lenek i Peliński.
NIEDZIELA
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

13.01.2019
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak w roczn. śmierci, oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za † Henryka Szymik w 26 roczn. śmierci, †† rodziców i ojczyma.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesłąwa Kopczyńskiego z ok. 91 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Marię Lachur – Msza Św. ofiarowana od Antoniego Sołtysek z rodziną.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 30.12.2018 – 06.01.2019 r.

NIEDZIELA
30.12.2018
ŚWIĘTEJ RODZINY
18.00 1. Za †† Helenę i Franciszka Kachel w roczn. śmierci.
2. Za † matkę Paulinę Miziuła, † ojca Mariana i †† z pokrewieństwa z obu stron.
3.Za † Marię Macowicz w 1 rocznicę śm.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Haliny z okazji roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † Marię Lachur w 30 dzień po śmierci.
11.00 Za † męża Franciszka Moszyńskiego w 1 rocznicę śmierci, oraz † matkę Marię Moszyńską.
CHRZEST: Lena NASTAŁEK.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Barbarę Macalik w 30 dzień po śmierci.
Poniedziałek
31.12.2018
17.00 Msza Św. na zakończenie roku.
Wtorek
01.01.2019
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
NOWY ROK 2019
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku w pewnej intencji.
11.00 Za † Pelagię Szelążek w 1 roczn. śmierci, † męża Zbigniewa, † Marię Danielewicz oraz † Stanisława Nawłokę.
15.15 Nabożeństwo o pokój.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Stasiuk, Janiga i Rode.
Środa
02.01.2019
ŚW. BAZYLEGO WLK. I GRZEGORZA Z NAZJANZU
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Stawarczyk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
03.01.2019
18.00 Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
Piątek
04.01.2019
18.00 W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
Sobota
05.01.2019
18.00 1. Za † męża Czesława Sztomber w 8 roczn. śm., †† rodziców, brata Jana oraz †† z rodzin: Iskra i Sztomber.
2. Za † męża Mariana Półtorak, †† teściów Jana i Janinę oraz †† rodzeństwo.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

06.01.2019
8.00 Za †† rodziców Jana i Irenę Wierzbickich.
9.30 Za † matkę Janinę Szmajnta w 8 roczn. śm., † ojca Pawła, †† dziadków z rodzin Trojanowski i Szmajnta oraz †† rodzeństwo z rodziny Trojanowski.
11.00 Za † matkę Zuzannę Lipok w 3 roczn. śm., † ojca Zygmunta oraz † babcię Waleskę.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Marię Lachur – Msza Św. ofiarowana od Anny i Kazimierza Pawlik.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 23.12.2018 – 30.12.2018 r.

NIEDZIELA IV ADWENTU
23.12.2018
18.00 1. Za †† teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, męża Jana, ojca Władysława, szwagrów Józefa i Bogdana, bratową Alicję, †† z rodzin Szandurski, Peliński i Lenek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jan i † brata Bernarda.
3. Za †† siostry Hildegardę, Helenę, Erykę, za † Elżbietę Bosek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z okazji 75 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † żonę Marię Posacką w 1 roczn. śmierci.
11.00 Za † matkę Stanisłąwę Kuchna w 10 roczn. śm., † Ojca Stanisława, †† z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 Nieszpory Adwentowe.
16.00 Za † matkę Mariannę Gucwa w 2 roczn. śm., †† z rodzin Nowak i Gucwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Gabriel CYWIŃSKI.
Poniedziałek
24.12.2018
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
8.00 Za † Elżbietę Pola w 30 dzień po śmierci.
16.00 PASTERKA DLA DZIECI.
WTOREK
25.12.2018
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
0.00 PASTERKA: W int. Parafian oraz żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
8.00 Za † syna Michała Chomka oraz †† z rodziny.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Kijek.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Adriana Hoinki z okazji roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za †† ojca Tadeusza Zięba w roczn. śmierci, matkę Jadwigę oraz Urszulę i Zygfryda Hytry.
ŚRODA
26.12.2018
ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA
8.00 Za † ojca Tadeusza Ogonowskiego.
9.30 Za † Gerarda Janoszka w 1 roczn. śm., oraz † matkę Helgę.
11.00 Za †† rodziców Marię i Jana Krzyczkowskich oraz †† z rodziny z obu stron.
CHRZEST: Jakub Aleksandrowicz
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Adama Szyszki z okazji 40 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Czwartek
27.12.2018
ŚWIĘTEGO JANA EWANGELISTY
18.00 1. Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, †† braci Gerharda i Jerzego oraz †† z pokrew.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Tomasza z okazji roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
Piątek
28.12.2018
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW
10.00 W intencji dzieci z naszej parafii.
18.00 1. Za †ojca Gintra Waloszczyk w 18 roczn. †† dziadków Elżbietę i Jana, †† z rodziny Kulawik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Marię Lachur – Msza Św. ofiarowana od Jolanty i Adama.
Sobota
29.12.2018
18.00 1. Za †† Helenę i Franciszka Kachel w roczn. śmierci.
2. Za † matkę Paulinę Miziuła, † ojca Mariana i †† z pokrewieństwa z obu stron.
3.Za † Marię Macowicz w 1 rocznicę śm.
NIEDZIELA
30.12.2018
ŚWIĘTEJ RODZINY
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Haliny z okazji roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † Marię Lachur w 30 dzień po śmierci.
11.00 Za † męża Franciszka Moszyńskiego w 1 rocznicę śmierci, oraz † matkę Marię Moszyńską.
CHRZEST: Lena NASTAŁEK.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Barbarę Macalik w 30 dzień po śmierci.