MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 23.01.2021 – 30.01.2022 r.

NIEDZIELA
III
ZWYKŁA


23.01.2022
18.00 1. Za † matkę Joannę Zakrzewską w 1 roczn. śmierci.
2. Za † matkę Mariannę Kuplowską w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik oraz †† z pokrew. z obu stron
9.30 Za † ojca Ludwika Książek oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za † matkę Natalię Sowa w 11 roczn. śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† Emilię i Rudolfa Kuc, Hildegardę i Jerzego Danisz, † szwagra Ryszarda oraz †† z rodzin Kuc i Danisz.
16.00 Za † syna i brata Jana Lenek w 6 roczn. śmierci, †† rodziców Martę i Jana Pelińskich oraz †† z rodzin Peliński, Lenek i Szandurski.
17.00 KONCERT KOLĘD
PONIEDZIAŁEK
24.01.2022
ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
18.00 1. Za † Henryka Hakuba w 30 dzień po śmierci.
2. Za †† Marię Zająć, Henryka i Henrykę Piwowar oraz †† rodziców Zając i Piwowar.
WTOREK
25.01.2022
SWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA
7.30 1. Za † syna Krzysztofa Stebnickiego w 10 rocznicę śmierci
ŚRODA
26.01.2022
ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA
18.00 1. Za †† Feliksę, Franciszka, Adama i Jadwigę Fornalczyk oraz † Krystynę Rozwadowską.
2. Za †† Leokadię, Aleksandra i Wiesława Migas.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK

27.01.2022
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Czarny, †† z rodzin Czarny i Jednorowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. O Boże błogosławieństwo dla pracowników Poczty Polskiej, w int. ich rodzin oraz w int. †† pracowników.
PIĄTEK
28.01.2022
ŚW. TOMASZA Z AKWINU
18.00 1. Za †† Stefanię i Antoniego Polny, Mariannę i Stanisława Stasiuk, Bogdana i Marię Stasiuk oraz †† z rodzin Polny, Stasiuk, Szymczyk i Mieroniuk.
2. Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Dagmary Baran z ok. 30 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie – Msza Św. ofiarowana od teściów.
SOBOTA
29.01.2022
7.30 Za † Jolantę Trochimowicz - Msza Św. ofiarowana od rodziny Bednarz z Bertkowic.
18.00 1. Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z rodziny z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Wernera Lukasik, szwagra Gerarda, †† rodziców z obu stron, †† z rodzin Kokot, Feinbier i Jaworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
IV
ZWYKŁA


30.01.2022
8.00 Za † Weronikę Pieprzycką – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
9.30 Za † żonę Zofię Merta oraz † córkę Marzenę Merta – Januszkiewicz.
11.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Bernarda Michalik z ok. 65 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Dagmary Baran z ok. 30 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Annę Buczny w 30 dzień po śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 16.01.2021 – 23.01.2022 r.

NIEDZIELA
II
ZWYKŁA


16.01.2022
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, męża Wilhelma, szwagierkę Krystynę, szwagrów Jana i Reinera, † Franciszkę, wujka Józefa Plutę, †† Romualda i Władysławę Boruckich, Annę i Karola Kaszuba oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Barbarę Zając – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Lipowej i Brzozowej.
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich oraz Annę i Piotra Talmont.
11.00 Za † Janinę Kaźmierczak w 2 roczn. śmierci oraz †† dziadków Stanisławę i Józefa Wojtuń.
12.15 Za † Tatianę Maniecką oraz †† rodziców i braci z rodziny Maniecki.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Weronikę Pieprzycką – Msza Św. ofiarowana od rodziny z Nowego Wiśnicza.
PONIEDZIAŁEK
17.01.2022
ŚW. ANTONIEGO
18.00 1. Za †† Gertrudę i Rudolfa Schneider – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów i znajomych.
2. Za † Emanuela Ogasa w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
18.01.2022
7.30 1. O ustanie epidemii.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
19.01.2022
ŚW. JÓZEFA, PELCZARA
18.00 1. Za † męża Mariana Światłoń w 2 roczn. śmierci i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Stanisława Boreckiego w 3 roczn. śmierci i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
20.01.2022
18.00 1. Za † matkę Bronisławę Horbowiec w roczn. śmierci, † ojca Jana oraz †† z rodziny.
2. Za †† Gerdę i Stanisława Włodarek – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
PIĄTEK
21.01.2022
ŚW. AGNIESZKI
18.00 1. Za † ojca i dziadka Zbigniewa Makowskiego w 23 roczn. śmierci.
2. Za † Emanuela Ogasa – Msza Św. ofiarowana od kolegów z Mostostalu.
SOBOTA
22.01.2022
7.30 O Boże błog. i zdrowie w int. Agnieszki Reimann i Antoniego Cimander oraz za †† Marię Cimander i Józefa Reimann.
18.00 1. Za † matkę Joannę Zakrzewską w 1 roczn. śmierci.
2. Za † matkę Mariannę Kuplowską w 1 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
III
ZWYKŁA


23.01.2022
8.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik oraz †† z pokrew. z obu stron
9.30 Za † ojca Ludwika Książek oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za † matkę Natalię Sowa w 11 roczn. śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† Emilię i Rudolfa Kuc, Hildegardę i Jerzego Danisz, † szwagra Ryszarda oraz †† z rodzin Kuc i Danisz.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † syna i brata Jana Lenek w 6 roczn. śmierci, †† rodziców Martę i Jana Pelińskich oraz †† z rodzin Peliński, Lenek i Szandurski.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 09.01.2021 – 16.01.2022 r.

NIEDZIELA

III PO NARODZENIU PAŃSKIM


09.01.2022
18.00 W int. Parafian.
8.00 Za †† Górnoślązaków z Pyskowic deportowanych w styczniu 1945 roku do byłego Związku Radzieckiego.
9.30 Za † ojca Jana Rubin w 1 roczn. śm., oraz dusze w czyśćcu cierp.
CHRZEST: Maksymilian KOŁEK.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Tymoteusza Janeczek oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Karola Kosel w 9 roczn. śm., † Hildegardę Kosel, † Wernera Ryszko w 22 roczn. śm., oraz dusze w czyśćcu cierp.
15.15 NIESZPORY KOLĘDOWE.
16.00 Za † Czesława Sztomber w 11 roczn. śm., oraz † Henrykę Sztomber.
PONIEDZIAŁEK
10.01.2022
18.00 1. O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Czeremchy, Wierzbowej, Klonowej, Akacjowej, Czechowickiej, Platanowej, Sosnowej, Orzechowej, Jesionowej, Jaworowej, Kasztanowej i Wolności.
2. Za †† mieszkańców z ul. Wolności.
WTOREK
11.01.2022
7.30 1. Do Bożego miłosierdzia w Int. żyjących i zmarłych z rodziny Seidel.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
12.01.2022
18.00 . O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Ogrodowej, Lipowej, Brzozowej, Magazynowej, Słowackiego Kościuszki, Oświęcimskiej, Kol. Pyskowickiej, Poddębie i Piaskowej.
2. Za † ojca Wacława Śladewskiego w 7 roczn. śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK

13.01.2022
18.00 1. O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Dzierżna i ulicy Kolejowej.
2. Za †† Weronikę, Irenę i Elżbietę.
PIĄTEK
14.01.2022
18.00 1. O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Traugutta, Kosów i Nasiennej.
2. Za † Weronikę Pieprzycką w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA
15.01.2022
7.30 O ustanie epidemii.
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, męża Wilhelma, szwagierkę Krystynę, szwagrów Jana i Reinera, † Franciszkę, wujka Józefa Plutę, †† Romualda i Władysławę Boruckich, Annę i Karola Kaszuba oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Barbarę Zając – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Lipowej i Brzozowej.
NIEDZIELA

IV PO NARODZENIU PAŃSKIM


16.01.2022
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich oraz Annę i Piotra Talmont.
11.00 Za † Janinę Kaźmierczak w 2 roczn. śmierci oraz †† dziadków Stanisławę i Józefa Wojtuń.
12.15 Za † Tatianę Maniecką oraz †† rodziców i braci z rodziny Maniecki.
15.15 NIESZPORY KOLĘDOWE.
16.00 Za † Weronikę Pieprzycką – Msza Św. ofiarowana od rodziny z Nowego Wiśnicza.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 02.01.2022 – 09.01.2022 r.

NIEDZIELA

II PO NARODZENIU PAŃSKIM


02.01.2022
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † kuzynkę Lubę Łakomską oraz †† z rodzin Łakomski, Nogas i Parij.
9.30 W pewnej intencji.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Agaty Sztorc oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † męża Mariana Półtorak, †† teściów Jan i Janinę oraz †† z rodzin Półtorak i Szelążek.
15.15 NIESZPORY KOLĘDOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Haliny Seidel z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
03.01.2022
ŚW. JANA AP.
18.00 1. Za † Genowefę Laskoś w roczn. śmierci.
2. O Boże błog. dla Mieszkańców ulic: Sikorskiego i Nad Łąkami.
WTOREK
04.01.2022
7.30 1. Za †† Irenę i Andrzeja Makara w 30 dzień po śmierci.
2. Za †† Elżbietę i Alfreda Psota – Msza ofiarow. od koleżanki Elżbiety Gawlik.
ŚRODA
05.01.2022
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. O Boże błog. dla Mieszkańców ulic: Szczęść Boże, Wiśniowej, Moniuszki, Żwirki Wigury i Czereśniowej, Różana, Zielonej, Astrów, Krokusów i Szkolnej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO


06.01.2022
8.00 Za †† męża Mieczysława, syna Mirosława, rodziców Jana i Annę Kubalskich, siostry Władysławę i Marię, szwagrów Mariana, Józefa, Władysława i Józefa, brata Kazimierza, bratową Romualdę, siostrzenicę Bożenę, jej męża Andrzeja, siostrzeńców Roberta i Janusza oraz dusze w czyśćcu cierp.
9.30 Za † matkę Janinę Szmajnta w 11 roczn śm., † ojca Pawła oraz †† z rodzin Szmajnta i Trojanowski.
11.00 Za † matkę Zuzannę Lipok w 6 roczn. śm., † ojca Zygmunta oraz †† rodzin Lipok, Migocki i Szelążek.
12.15 Za †† rodziców Annę i Władysława Bochyńskich, Marię i Ludwika Olender oraz †† z pokrew. z obu stron.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zofii i Pawła Sobota z ok. 5 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
07.01.2022
18.00 1. W intencji Czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Janinę Marszałek w roczn. śmierci oraz †† z rodzin Wąs i Marszałek.
SOBOTA
08.01.2022
7.30 W int. czcicieli Najśw. Serca Maryi.
14.00 Za † Jana Pieczyńskiego.
18.00 W int. Parafian.
NIEDZIELA

III PO NARODZENIU PAŃSKIM


09.01.2022
8.00 Za †† Górnoślązaków z Pyskowic deportowanych w styczniu 1945 roku do byłego Związku Radzieckiego.
9.30 Za † ojca Jana Rubin w 1 roczn. śm., oraz dusze w czyśćcu cierp.
CHRZEST: Maksymilian KOŁEK.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Tymoteusza Janeczek oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † Karola Kosel w 9 roczn. śm., † Hildegardę Kosel, † Wernera Ryszko w 22 roczn. śm., oraz dusze w czyśćcu cierp.
15.15 NIESZPORY KOLĘDOWE.
16.00 Za † Czesława Sztomber w 11 roczn. śm., oraz † Henrykę Sztomber.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.12.2021 – 02.01.2022 r.

NIEDZIELA

ŚWIĘTEJ RODZINY


26.12.2021
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † ojca Tadeusza Ogonowskiego oraz †† z rodzin Ostrowski i Gołaszewski.
9.30 Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, †† braci Gerharda i Jerzego oraz †† z pokrew. z obu stron.
11.00 Za †† rodziców Marię i Jana Krzyczkowskich, †† dziadków z obu stron oraz †† z rodziny.
12.15 Za † męża i ojca Józefa Masłowskiego w 3 roczn. śmierci.
CHRZEST: Wiktor OLENDER.
16.00 Za †† z rodzin Kycia, Czarny i Raczyński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
27.12.2021
ŚW. JANA AP.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Tomasza z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Krystynę Kopiecką – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej 7 i 9.
WTOREK
28.12.2021
ŚW. MŁODZIANKÓW
7.30 intencji Parafian.
10.00 W int. dzieci z naszej Parafii.
ŚRODA
29.12.2021
18.00 1. Za † matkę Paulinę Miziuła, † ojca Mariana, † teścia Stanisława oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mariana z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
30.12.2021
18.00 1. Za †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † ojca Gerarda Janoszka w 4 roczn. śmierci oraz † matkę Helgę.
PIĄTEK
31.12.2021
17.00 Msza Św. na zakończenie roku pańskiego 2021.
SOBOTA

NOWY ROK
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI


01.01.2022
7.00 W pewnej intencji.
8.00 Za † Jana Pieczyńskiego.
9.30 W int. Parafian.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku w pewnej intencji.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku w int. rodzin: Stasiuk, Rode i Janiga.
15.15 NABOŻEŃSTWO O POKÓJ.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku w pewnej intencji.
NIEDZIELA

II PO NARODZENIU PAŃSKIM


02.01.2022
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † kuzynkę Lubę Łakomską oraz †† z rodzin Łakomski, Nogas i Parij.
9.30 W pewnej intencji.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Agaty Sztorc oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Za † męża Mariana Półtorak, †† teściów Jan i Janinę oraz †† z rodzin Półtorak i Szelążek.
15.15 NIESZPORY KOLĘDOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Haliny Seidel z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.