MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.03.2024 – 31.03.2024 r.

NIEDZIELA

PALMOWA
MĘKI
PAŃSKIEJ


24.03.2024
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Jerzego Zdziebło, dwie siostry, brata oraz †† z rodzin Nowak i Zdziebło.
2. Za †† Emilę i Brunona Porada oraz †† dziadów Jadwigę i Franciszka Merker.
8.00 Za † syna Krzysztofa Kałęckiego, †† teściów Janinę i Władysława Podolak oraz †† z rodziny Łukaszyk.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Henryka z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Leona z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
12.15 Za † Władysława Toczek – Msza Św. ofiarow. od Józefa Styrna z rodziną oraz od Krystyny i Edwarda Smorów.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń oraz †† z pokrewieństwa.
ROCZEK: Laura SZYMIK.
WIELKI
PONIEDZIAŁEK

18.03.2024
11.30 POGRZEB: † Edmunda KUCZMERY, godz. 11.00 Różaniec w kaplicy.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Krzysztofa Wojewódki z okazji 9 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Michała Magdę w 30 dzień po śmierci.
WIELKI
WTOREK

26.03.2024
7.30 1. Za †† rodziców Marię i Michała Korotusz, †† dziadków z obu stron oraz †† Edwarda Lecińskiego i Krystynę Szczygieł.
2. Za † Wiktora Frączkowskiego – Msza Św. ofiarow. od rodzin Konarski i Suchiński.
WIELKA
ŚRODA

27.03.2024
18.00 1. Za † matkę Leokadię Waloszczyk w 1 roczn. śm., † ojca Gintera, †† dziadków Józefa i Wiktorię Bobowiec oraz †† z rodziny Waloszczyk.
2. Za † syna Grzegorza Kaczmarczyk w 4 roczn. śm., oraz †† z rodzin Lipniak, Magdziarz i Kaczmarczyk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
WIELKI
CZWARTEK

28.03.2024
16.00 Msza Święta dla dzieci.
18.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
WIELKI
PIĄTEK

29.03.2024
9.00 Ciemna Jutrznia
15.00 Liturgia Męki Pańskiej dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA
SOBOTA

30.03.2024
9:00 Ciemna Jutrznia
18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
21.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ I REZUREKCJA.
W int. parafian oraz żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła
UROCZYSTOŚĆ
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO


31.03.2024
8.00 W int. Parafian.
9.30 Za †† Józefa i Elżbietę Szwed, brata Henryka, siostrę Danutę, rodziców Roberta i Franciszkę Kasza, brata Alojzego, szwagierkę Zdzisławę i szwagra Jerzego Bigus.
11.00 Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji córki oraz całej rodziny.
12.15 Za † Marię Kropsz w 30-ty dzień po śmierci
15.15 NIESZPORY WIELKANOCNE I NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
16.00 Za † męża Andrzeja Woitzik w 18-tą rocz. śm. †† rodziców z obu stron †† ciocię Helenę szwagrów Leszka, Huberta i Henryka oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.03.2024 – 24.03.2024 r.

NIEDZIELA

V
WIELKIEGO POSTU


17.03.2024
18.00 1. Za † matkę Marię Kauder w 6 roczn. śm., † ojca Józefa oraz †† z rodzin Kauder, Szmit i Blaszczyk.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Edeltraudy Osiniak z ok. 65 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8.00 Za †† Adelajdę i Jana Pordzik, Janinę i Pawła Szmajnta oraz †† z rodzin Pordzik i Szmajnta.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków z Rodzin Ociepka i Jagła i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Za † syna Zygmunta Andrusiak w 7 roczn. śmierci oraz † ojca Jana.
CHRZEST: Hanna KRAWCZYK.
12.15 Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śmierci, † matkę Apolonie oraz †† z pokrewieństwa.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † syna Michała Chomkę w 9 rocz. śmierci † ojca Bolesława, †† teściów Jana i Edwardę, szwagra Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące
PONIEDZIAŁEK
18.03.2024
9.00 Za †† rodziców Helenę i Piotra Kurzynowskich, brata Janusza, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP i Św. Józefa z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. I grupy Róży Różańcowej.
2. Za † Huberta Profus – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Czereśniowej i Moniuszki.
WTOREK
19.03.2024
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
9.00 Za † Józefa w 55 roczn. śm., † matkę Józefę w 35 roczn. śm., , † brata Józefa w 1 roczn. śm., i o zdrowie dla braci Adama i Jana.
18.00 1. Za † Józefa Pogorzelskiego w 30 dzień po śmierci.
2. Za † Wandę Stawarczyk – Msza Św. ofiarowana od chrześniaka z rodziną.
ŚRODA
20.03.2024
9.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra o zdrowie, Dary Ducha Św. i opiekę Św. Krzysztofa.
18.00 1. Za †† z rodzin Czerwionka, Olesz i Slenczek.
2. Za † męża Ditmara Brzoskę, †† teściów Marię i Józefa Brzoska, rodziców Ingeborgę i Rudolfa Kunert, szwagrów Henryka i Huberta, bratanicę Annę, przyjaciółkę Józefę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
21.03.2024
18.00 1. Za † męża i ojca Jana Szymańskiego w 7 roczn. śm., i †† teściów Janinę i Władysława.
2. Za † Wincentego Kalus w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
22.03.2024
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2.Za †† Sabinę i Mariana Śliwińskich, † Andrzeja Męcik oraz †† z rodziny.
SOBOTA
23.03.2024
7.30 Za † Janinę Dobrzańską – Msza Św. ofiarow. od córki Haliny.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Jerzego Zdziebło, dwie siostry, brata oraz †† z rodzin Nowak i Zdziebło.
2. Za †† Emilę i Brunona Porada oraz †† dziadów Jadwigę i Franciszka Merker.
NIEDZIELA

PALMOWA
MĘKI
PAŃSKIEJ


24.03.2024
8.00 Za † syna Krzysztofa Kałęckiego, †† teściów Janinę i Władysława Podolak oraz †† z rodziny Łukaszyk.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Henryka z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Leona z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
12.15 Za † Władysława Toczek – Msza Św. ofiarow. od Józefa Styrna z rodziną oraz od Krystyny i Edwarda Smorów.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń oraz †† z pokrewieństwa.
ROCZEK: Laura SZYMIK.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.03.2024 – 17.03.2024 r.

NIEDZIELA

IV
WIELKIEGO POSTU


Laetare

10.03.2024
18.00 1. Za †† ojców Wincentego Leksy i Pawła Scholtysik.
2. Za † matkę Helenę Nobiałek w 14 roczn. śm., † ojca Edmunda, † męża Jana, †† z rodzin Nobiałek, Kaźmierczak i Stankiewicz oraz dusze w czyśćcu cierp.
8.00 Za † Erikę Trzensik – Msza Św. ofiarow. od rodziny Sieron.
9.30 Za †† rodziców Marię i Jana Michalik oraz siostrę Helenę Rabiańską w 12 roczn. śmierci.
11.00 Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, męża Gintra, †† brata i bratową, † Katarzynę Bodak oraz †† z rodziny.
12.15 Za † Brygidę Koss w 10 roczn. śm. oraz †† rodziców Teresę i Joachima Kowalskich.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † ojca i dziadka Jana Lis w 12 roczn. śmierci, † matkę Marię, †† dziadków Annę i Michała Lis, Annę i Jana Olender oraz †† z rodzin Lis i Olender.
PONIEDZIAŁEK
11.03.2024
18.00 1. Za †† Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa, †† kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † córkę Marzenę Januszkiewicz – Merta w 8 roczn. śmierci.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Barbary i Łukasza z ok. 10 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
WTOREK
12.03.2024
7.30 1. Za † Michała Magdę – Msza Św. ofiarow. od rodziny Janus z Trzęsówki.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
13.03.2024
18.00 1. Za †† Jana i Janinę Kijek.
2. Za † Jana Posackiego – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
14.03.2024
18.00 1. Za † brata Włodzimierza Jaskółę w 9 roczn. śm., †† kuzynów Jacka i Pawła Jaskóła, Grzegorza Kucharskiego i Janusza Turczyna.
2. Za † męża i ojca Tadeusza Ogonowskiego w 11 roczn. śmierci.
PIĄTEK
15.03.2024
18.00 1. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2.Za †† teściów Barbarę i Bernarda Miozga, męża Ernesta, szwagrów Jerzego, Henryka i Józefa, szwagierkę Emilię oraz †† z rodzin Pogrzeba, Havemeister i Stolc.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Macieja Witecy z ok. 12 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
16.03.2024
7.30 Za † matkę Władysławę Kierach w 16 roczn. śm., † ojca Edwarda, †† dziadków Sołtysiak i Kierach, chrześniaka Adama Lewandowskiego, Józefa Moroz, wujka Stefana Grelę, Stanisławę Sołtysiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za † matkę Marię Kauder w 6 roczn. śm., † ojca Józefa oraz †† z rodzin Kauder, Szmit i Blaszczyk.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Edeltraudy Osiniak z ok. 65 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA

V
WIELKIEGO POSTU


17.03.2024
8.00 Za †† Adelajdę i Jana Pordzik, Janinę i Pawła Szmajnta oraz †† z rodzin Pordzik i Szmajnta.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków z Rodzin Ociepka i Jagła i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Za † syna Zygmunta Andrusiak w 7 roczn. śmierci oraz † ojca Jana.
CHRZEST: Hanna KRAWCZYK.
12.15 Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śmierci, † matkę Apolonie oraz †† z pokrewieństwa.
  GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † syna Michała Chomkę w 9 rocz. śmierci † ojca Bolesława, †† teściów Jana i Edwardę, szwagra Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.02.2024 – 25.02.2024 r.

NIEDZIELA

I
WIELKIEGO POSTU


18.02.2024
18.00 1. Za † matkę i babcię Ewę Makowską w 10 roczn. śmierci.
2. Za †† Stanisława, Rozalię i Zdzisława Stanowskich oraz †† z rodziny.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, Janinę, Marię i Ignacego Struzik, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 10 roczn. śmierci, † ojca Józefa, † matkę Zdzisławę, † siostrę Marzenę oraz †† dziadków z obu stron.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Proboszcza z ok. 64 roczn. urodzin – Msza Św. ofiarow od Róż Różańcowych i Parafian.
12.15 Za † matkę Wacławę Wójcik w 13 roczn. śmierci, † ojca Józefa, † siostrę Krystynę, † brata Adama i † żonę Halinę.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego i Dariusza z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
19.02.2024
18.00 1. Za †† rodziców Zygfryda i Urszulę Hytry, Jadwigę i Tadeusza Zięba oraz †† z pokrew.
2. Za † Annę Głowacką – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
WTOREK
20.02.2024
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
21.02.2024
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Bujara
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Anny z ok. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
22.02.2024
ŚW. KATEDRY ŚW. PIOTRA
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodzin Helis, Hadrych i Danisz.
2. Za † Katarzynę Drozd w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
23.02.2024
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. ks. Marcina z ok. roczn. urodzin – Msza Św. ofiarow od Róż Różańcowych i Parafian.
2. W int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
SOBOTA
24.02.2024
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za †† rodziców Helgę i Gerarda Janoszka, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Krystynę Krawczyk w 30 dzień po śm., †† rodziców Katarzynę i Bronisława Krasuckich oraz Annę i Pawła Krawczyk.
NIEDZIELA

II
WIELKIEGO POSTU


25.02.2024
8.00 Za † ojca Gerarda Skalec w 3 roczn. śmierci.
9.30 Za † ojca Rufina Mansfeld w 3 roczn. śmierci, †† dziadków Gertrudę i Pawła Mansfeld, Paulinę i Romana Wróbel, Agnieszkę i Szczepana Wieczorek, Gertrudę i Józefa Tworek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Jerzego Drozd w 11 roczn. śmierci, †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło, oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
  GORZKIE ŻALE.
16.00 Za †† Mariannę i Stanisława Szymańskich oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.02.2024 – 11.02.2024 r.

NIEDZIELA

V ZWYKŁA


04.02.2024
18.00 Za † męża Wernera Lukasik w 24 roczn. śmierci, †† z rodzin Paleta, Kokot i Jaworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † Antoniego Kubat.
9.30 Za †† rodziców Dionizję i Józefa oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za † Antoniego Kulpa, †† Krystynę, Marię i Antoniego Zdon oraz †† z pokrewieństwa.
12.15 Za †† rodziców Krystynę i Edwina Kazanców, † siostrę Marię, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Filip LEWANDOWSKI.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † męża Edwarda, †† braci Jana, Mariana i Włodzimierza i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
05.02.2024
ŚW. AGATY
18.00 1. Za †† Władysłąwę i Henryka Adamczyk, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zdzisława Suchińskiego z ok. 75 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK
06.02.2024
ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
7.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Doroty i rodziny a dla †† o radość życia wiecznego.
ŚRODA
07.02.2024
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kseni Strębskiej z ok. 15 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
08.02.2024
18.00 Za † Hildegardę Koźba w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
09.02.2024
18.00 Za †† Janinę i Jana Grześ oraz †† z pokrew. z obu stron.
SOBOTA
10.02.2024
ŚW. SCHOLASTYKI
7.30 Za † Emę Klytta w 30 dzień po śmierci.
18.00 Za † matkę Gertrudę Blaszczyk w 1 roczn. śm., † ojca Wilhelma, †† z rodzin Kawurek i Blaszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA

VI ZWYKŁA


11.02.2024
8.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża i ojca Tadeusza Wala w 2 roczn. śm., †† teściów i dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Annę Szwarc – Steczkiewicz w 2 roczn. śm., oraz †† Annę i Kazimierza Ramach.
12.15 Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, † Franciszkę Strzotka, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
  Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grzegorza Peisert z ok. 85 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.