MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.01.2020 – 26.01.2020 r.

NIEDZIELA
II ZWYKŁA

19.01.2020
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, szwagrów Wilhelma i Jana, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Plutę, Annę i Karola Kaszuba, Władysława Boruckiego, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesław Kopczyńskiego z ok. 92 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † syna Jana Lenek w 4 roczn. śmierci, †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Tatianę Maniecką w 10 roczn. śmierci, †† rodziców i braci oraz †† z rodziny Maniecki.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † matkę Natalię Sowa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
20.01.2020
18.00 1. Za † matkę Bronisławę Horbowiec w rocznicę śmierci, † ojca Jana, †† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Dary Ducha Świętego w int. Marcela Danisz z okazji 18 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
WTOREK
21.01.2020

ŚW. AGNIESZKI
7.00 1. W pewnej intencji.
ŚRODA
22.01.2020
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jacka z ok. 40 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
23.01.2020
18.00 Za † Ludwika Książek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
24.01.2020
18.00 O zdrowie w pewnej intencji.
SOBOTA
25.01.2020
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA.O
18.00 1. Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca i dziadka Władysława Bator oraz †† dziadków z rodzin Bator i Bigaj.
3. Za † syna Krzysztofa Stebnickiego w 8 rocznicę śmierci.
NIEDZIELA
III ZWYKŁA

26.01.2020
8.00 W intencji Górnoślązaków z Pyskowic deportowanych do byłego Związku Radziedzkiego.
9.30 Za † matkę Krystynę Kowalską w 3 roczn. śmierci.
11.00 Za †† Feliksę, Franciszka, Adama i Jadwigę Fornalczyk oraz Krystynę Rozwadowską.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † męża Stanisława Szymańskiego w 27 rocznicę śmierci, †† teściów Stanisławę i Józefa Szymańskich, rodziców Bronisławę i Piotra Kozioł, braci Stanisława, Władysława, Mariana, Edwarda i Kazimierza, †† bratowe, †† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.01.2020 – 19.01.2020 r.

NIEDZIELA
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

12.01.2020
18.00 Za † księdza Janusza Cechowy.
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak w rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za † Józefa Wlokę.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Czesława z ok. 45 roczn. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 W pewnej intencji.
PONIEDZIAŁEK
13.01.2020
18.00 Za †† dziadków Jana Brygider w roczn. śmierci, babcię Marię, Jana i Annę Kaliciak, rodziców Janinę i Stanisława Kaliciak, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
14.01.2020
18.00 1. W pewnej intencji.
2. Za Parafian.
ŚRODA
15.01.2020
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
16.01.2020
18.00 Za † Andrzeja Wadowskiego w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
17.01.2020
ŚW. ANTONIEGO
18.00 Za † Stanisława Boreckiego w 1 rocznicę śmierci oraz †† z rodziny.
SOBOTA
18.01.2020
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, szwagrów Wilhelma i Jana, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Plutę, Annę i Karola Kaszuba, Władysława Boruckiego, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesław Kopczyńskiego z ok. 92 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA
II ZWYKŁA

19.01.2020
8.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † syna Jana Lenek w 4 roczn. śmierci, †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Tatianę Maniecką w 10 roczn. śmierci, †† rodziców i braci oraz †† z rodziny Maniecki.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † matkę Natalię Sowa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.01.2020 – 12.01.2020 r.

NIEDZIELA
II
PO
NARODZENIU
PAŃSKIM

05.01.2020
18.00 1. Za † ojca Gerarda Janoszka w 2 rocznicę śmierci oraz † matkę Helgę.
2. Za † Czesłąwa Sztomber w 10 roczn. śmierci.
3. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. ofiarowana od mamy, siostry i dziadków.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za † matkę Zuzannę Lipok w 4 roczn. śmierci, † ojca Zygmunta oraz †† z rodzin Lipok, Marcinek, Migocki i Szelążek.
11.00 Za † Włodzimierza Podeszwę – Msza Św. ofiarowana od siostry Elżbiety z rodziną.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Aleksandra Puszczyk oraz †† rodziców i brata.
PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO

06.01.2020
8.00 Za † siostrę Genowefę Laskoś w 1 roczn. śmierci oraz † męża Andrzeja.
9.30 Za † matkę Janinę Szmajnta w 9 roczn. śmierci, † ojca Pawła oraz †† z rodziny.
11.00 Za †† rodziców Danutę i Janusza Grzebinoga oraz †† z rodzin Grzebinoga i Zmysło.
16.00 Za † Jana Kaźmierczyk w 10 roczn. śmierci - Msza Św. ofiarowana od przyjaciela Andrzeja z rodziną.
WTOREK
07.01.2020
17.00 1. W pewnej intencji.
2. Za Parafian.
ŚRODA
08.01.2020
18.00 Za † Jana Pieczyńskiego.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
09.01.2020
18.00 Za † Andrzeja Wadowskiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny Wadowskich z Cieszyna
PIĄTEK
10.01.2020
18.00 W pewnej intencji.
SOBOTA
11.01.2020
15.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zuzanny z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
16.00 ŚLUB: Syrek – Ewczyński.
18.00 Za † księdza Janusza Cechowy.
NIEDZIELA
ŚWIĘTO
CHRZTU
PAŃSKIEGO

12.01.2020
8.00 Za † ojca Rudolfa Rak w rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za † Józefa Wlokę.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Czesława z ok. 45 roczn. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 W pewnej intencji.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 29.12.2019 – 05.01.2020 r.

NIEDZIELA
ŚWIĘTEJ RODZINY

29.12.2019
18.00 1. Za † Włodzimierza Podeszwa – Msza Św. ofiarowana od chrześniaka Daniela i Gabrysi.
2. Za †† Bolesława i Irenę Kycia, Urszulę i Jana Kycia, Józefa Raczyńskiego, Alfreda Dziuba oraz †† z pokrewieństwa Lipok i Domagała.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Damiana Kwaśnik z ok. 18 rocznicy urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † matkę Paulinę Miziuła w 10 roczn. śmierci, † ojca Mariana oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznych dzieci Jadwigi i Olgi Dębickiej, Aleksandra Drozd.oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Bibianny i Rudolfa Kuczmaera z ok. 50 rocznicy ślubu oraz i o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
30.12.2019
18.00 Za † męża i ojca Sylwestra, † syna i brata Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
31.12.2019
17.00 Msza Św. na zakończenie roku.
ŚRODA
01.01.2020
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
NOWY ROK 2020
08.00 W intencji Parafian.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku, w int. rodzin: Stasiuk, Janiga i Rode
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiesławy z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nabożeństwo o pokój na świecie.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku, w pewnej intencji.
CZWARTEK
02.01.2020
ŚW. BAZYLEGO WLK. I GRZEGORZA Z NAZJANZU
8.00 Za † ojca Tadeusza Paszkowskiego w 3 roczn. śmierci.
PIĄTEK
03.01.2020
18.00 W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
SOBOTA
04.01.2020
17.00 Nabożeństwo I soboty miesiąca.
18.00 1. Za † ojca Gerarda Janoszka w 2 rocznicę śmierci oraz † matkę Helgę.
2. Za † Czesłąwa Sztomber w 10 roczn. śmierci.
3. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. ofiarowana od mamy, siostry i dziadków.
21.00 Apel Jasnogórski.
NIEDZIELA
II PO NARODZENIU PAŃSKIM

05.01.2020
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za † matkę Zuzannę Lipok w 4 roczn. śmierci, † ojca Zygmunta oraz †† z rodzin Lipok, Marcinek, Migocki i Szelążek.
11.00 Za † Włodzimierza Podeszwę – Msza Św. ofiarowana od siostry Elżbiety z rodziną.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Aleksandra Puszczyk oraz †† rodziców i brata.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 22.12.2019 – 29.12.2019 r.

NIEDZIELA
IV ADWENTU

22.12.2019
18.00 1. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana, † brata Bernarda,
2. Za †† teściów Agnieszkę i Franciszka, męża Jana, ojca Władysława, szwagrów Józefa i Bogdana, †† z rodzin Szandurski, Lenek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Władysława Toczek z ok. 70 rocznicy urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † ojca Edwarda Kierach w 37 roczn. śmierci, † matkę Władysłąwę, †† dziadków Kierach i Sołtysiak, †† Adama Lewandowskiego, Józefa Moroz, wujka Stefana Grelę, Stanisłąwa Sołtysiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Bernarda i Barbarę Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
11.00 Za † żonę Halinę Wójcik w 3 roczn. śmierci, †† matkę Krystynę, ojca Stanisława, siostry Elżbietę i Teresę oraz szwagra Adama.
15.15 Nieszpory adwentowe.
16.00 Za †† rodziców Helenę i Franciszka Kachel, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
23.12.2019
18.00 1. Za † matkę Mariannę Gucwa w 3 roczn. śmierci, † ojca Jana oraz †† z rodzin Nowak i Gucwa.
2. Za †† rodziców Józefę i Jana Jamborskich, brata Józefa, Annę i Piotra Kozakiewicz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
3. Za † żonę Marię Posacką.
WTOREK
24.12.2019

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
8.00 W int. Parafian.
16.00 PASTERKA DLA DZIECI.
ŚRODA
25.12.2019
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
00.00 PASTERKA: W int. Parafian oraz żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
8.00 Za †† rodziców Tadeusza i Jadwigę Zięba, Urszulę i Zygfryda Hytry oraz †† z pokrew.
9.30 Za † Włodzimierza Podeszwa – Msza Św. ofiarowana od siostry Renaty.
11.00 Za † męża i ojca Franciszka Moszyńskiego w 2 roczn. śmierci.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Stanisława Basak oraz †† z pokrew. z obu stron.
CZWARTEK
26.12.2019
ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA
8.00 Za † ojca Tadeusza Ogonowskiego.
9.30 Za † Józefa Masłowskiego w 1 rocznicę śmierci.
11.00 Za †† rodziców Marię i Jana Krzyczkowskich, †† dziadków z obu stron oraz †† z rodziny.
16.00 W intencji Parafian.
PIĄTEK
27.12.2019
ŚWIĘTEGO JANA EWANGELISTY
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Tomasza z ok. 5 rocznicy ślubu oraz i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, braci Gerharda i Jerzego oraz †† z pokrewieństwa.
SOBOTA
28.12.2019
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW
18.00 1. Za † Włodzimierza Podeszwa – Msza Św. ofiarowana od chrześniaka Daniela i Gabrysi.
2. Za †† Bolesława i Irenę Kycia, Urszulę i Jana Kycia, Józefa Raczyńskiego, Alfreda Dziuba oraz †† z pokrewieństwa Lipok i Domagała.
NIEDZIELA
ŚWIĘTEJ RODZINY

29.12.2019
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Damiana Kwaśnik z ok. 18 rocznicy urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † matkę Paulinę Miziuła w 10 roczn. śmierci, † ojca Mariana oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznych dzieci Jadwigi i Olgi Dębickiej, Aleksandra Drozd.oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Bibianny i Rudolfa Kuczmaera z ok. 50 rocznicy ślubu oraz i o Boże błog. w rodzinie.