MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.12.2021 – 26.12.2021 r.

IV NIEDZIELA
ADWENTU


19.12.2021
18.00 1. Za † męża Władysława Stawarczyk w rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † żonę Halinę Wójcik w 5 roczn. śmierci, †† rodziców Krystynę i Stanisława, siostry Teresę, Elżbietę i Anielę oraz szwagrów Aleksandra i Adama.
3. Za † Wilibalda Steindorn.
7.00 Za †† rodziców Annę i Antoniego Sadowskich, brata Bogusława, Janinę i Jana Malec, oraz † męża Bogdana.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszecw int. Jana z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie
9.30 Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana i † brata Bernarda.
11.00 Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz, † męża Augustyna Mandrela oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
12.15 Za †† siostry Hildegardę, Helenę, Erykę i Adelajdę oraz † Elżbietę Bosek.
ROCZEK: Lia SZCZĘSNA.
15.15 NIESZPORY ADWENTOWE.
16.00 Za †† teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, męża Jana, szwagrów Józefa i Bogdana, †† z rodzin Szandurski i Lenek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
20.12.2021
18.00 1. Za † Elfrydę Kulawik, w roczn. śm., † ojca Gerharda oraz †† z rodzin Filipowski i Kulawik.
2. Za † męża i ojca Mariana Dębskiego, †† rodziców Felicytas i Alfreda Malcherczyk, teściów Danutę i Mariana Dębskich, †† rodzeństwo, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
21.12.2021
18.00 1. Za †† ojca Edwarda Kierach w 39 roczn. śm., matkę Władysławę, dziadków Kierach i Sołtysiak, † Adama Lewandowskiego, Józefa Moroz, wujka Stefana Grelę, Stanisława Sołtysiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca i dziadka Zbigniewa Makowskiego w 22 roczn. śmierci.
ŚRODA
22.12.2021
18.00 1. Za † Marię Posacką w 4 roczn. śm., oraz †† rodziców z obu stron.
2. Za † męża Dietmara Brzoskę, †† rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
23.12.2021
18.00 1. Za † matkę Mariannę Gucwa w 5 roczn. śm., † ojca, †† z rodzin Nowak i Gucwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Gertrudę Schneider w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
24.12.2021
WIGILIA NARODZ.
PAŃSKIEGO
7.30 Za † brata Andrzeja Hajda w 30 dzień po śmierci.
16.00 Pasterka dla dzieci.
SOBOTA

UROCZYSTOŚĆ
BOŻEGO NARODZENIA


25.12.2021
0.00 PASTERKA: W int. Parafian oraz żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
8.00 Za † Stefanię Dudek.
9.30 Za †† Tadeusza i Jadwigę Zięba, Urszulę i Zygfryda Hytry oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za † męża i ojca Franciszka Moszyńskiego w 4 roczn. śm., † matkę Marię oraz †† z rodziny.
12.15 Za † ojca Grzegorza Nieczypor w roczn. śm., † Stanisława Ostrowskiego oraz †† z pokrew. z obu stron.
15.15 NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE.
16.00 Za † brata Jana Michna na pierwszą wiadomość o śmierci – Msza Św. ofiarowana od sióstr: Krystyny, Barbary i Marii.
NIEDZIELA

ŚWIĘTEJ RODZINY


26.12.2021
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † ojca Tadeusza Ogonowskiego oraz †† z rodzin Ostrowski i Gołaszewski.
9.30 Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, †† braci Gerharda i Jerzego oraz †† z pokrew. z obu stron.
11.00 Za †† rodziców Marię i Jana Krzyczkowskich, †† dziadków z obu stron oraz †† z rodziny.
12.15 Za † męża i ojca Józefa Masłowskiego w 3 roczn. śmierci.
CHRZEST: Wiktor OLENDER.
16.00 Za †† z rodzin Kycia, Czarny i Raczyński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.11.2021 – 28.11.2021 r.

NIEDZIELA
JEZUSA
CHRYSTUSA
KRÓLA
WSZECHŚWIATA


21.11.2021
18.00 1. Za † córkę Jolantę Paszkowską – Śliwka.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Elżbiety Lukasik z ok. 85 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
7.00 Za †† rodziców Henryka i Wandę Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
8.00 Za †† rodziców Annę i Ignacego Wabno, Łucję i Józefa Galonska.
9.30 Za †† rodziców Wandę i Henryka Małgowskich, †† Zdzisławę Małgowską, Radosława Jamborskiego i Arkadiusza Stasiaka.
11.00 Za † męża Mirosława Drewniak w 1 roczn. śmierci, oraz † teścia Stanisława Drewniak w 1 roczn. śmierci.
12.15 Za † męża Dietmara Brzoska, †† rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE
16.00 Za † Ludwikę Bełkot w 1 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
22.11.2021
ŚW. CECYLII
18.00 1. Za † koleżankę Renatę Gizicką oraz †† rodziców.
2. Za † Henrykę Sztomber – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
WTOREK
23.11.2021
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
24.11.2021
ŚW. MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA DUNG-LAC
I TOWARZYSZY
18.00 1. Za † męża Dietmara Brzoska, †† rodziców i teściów, szwagrów Henryka i Huberta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Adelajdę Janoszka - Msza Św. ofiarowana od rodzin Bartoszek i Muschiol.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty i Romana z ok. 30 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
CZWARTEK
25.11.2021
18.00 1. Za †† Jadwigę i Pawła Michali, za †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Augustyna Mandrela, † teścia Zdzisława, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
26.11.2021
18.00 1. Za † męża i ojca Sylwestra, syna i brata Andrzeja, szwagra Kazimierza, †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Władysława Macowicz w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA
27.11.2021
ŚW. RAFAŁA
KALINOWSKIEGO
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Pawła Szołtysik, za † Wincentego Leksik i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Andrzeja Niebelskiego w 30 dzień po śmierci.
I NIEDZIELA
ADWENTU


28.11.2021
7.00 W int. Parafian.
8.00 W pewnej intencji.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Kowalski.
11.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Św. Katarzyny w intencji żyjących i zmarłych kolejarzy z naszej parafii oraz w intencji ich rodzin.
CHRZEST: Paweł PODLECKI.
12.15 Za † Marię Lachur w 3 r. śmierci, za †† z rodzin Sołtys i Lachur i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Henrykę Sztomber, † Czesława Sztomber – int. od rodziny Omilian.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 14.11.2021 – 21.11.2021 r.

NIEDZIELA
XXXIII ZWYKŁA


14.11.2021
18.00 1. Za † ojca Stanisława Półtorak, †† dziadków, siostry Marię i Aleksandrę, braci Jana, Józefa i Stefana oraz †† z rodzin Półtorak, Latacz i Łągiewka.
2. Za † matkę i babcię Urszulę Telepko oraz †† z rodziny Telepko.
7.00 Za † Augustyna Mandrela w 30 dzień po śmierci.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Julii Mitkowskiej z ok. 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Lilianny i Witolda z ok. 30 rocznicy ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie.
11.00 Za † męża i ojca Władysława Lenek w 5 roczn. śm., † syna Jana, †† z rodzin Lenek Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za †† rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo, teściów Jana i Stefanię Godawa, męża Andrzeja oraz †† z rodzin Biwo, Godawa, Konieczny i Chudobiński.
15.15 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Sebastiana Skrzypkowskiego z ok. 50 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
15.11.2021
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Pawła Bujary z ok. 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za † matkę Gertrudę Krawczyk w 10 roczn. śm. oraz † Konrada Krawczyk w 21 roczn. śm.
WTOREK
16.11.2021
7.30 Za † Barbarę Zając – Msza Św. Pogrzebowa.
ŚRODA
17.11.2021
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, siostry Bronisławę i Irenę, braci Józefa i Piotra oraz †† 3 szwagrów.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii Konarskiej z ok. 60 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † ojca Józefa Macioszek w 30 roczn. śm., † matkę Marię, †† teściów Jana i Jadwigę Kowalskich oraz †† z pokrew. Macioszek, Kowalski i Sopot.
CZWARTEK
18.11.2021
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
18.00 1. Za † męża Herberta w 15 roczn. śmierci oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Zbigniewa Bodanka w 1 roczn. śmierci.
PIĄTEK
19.11.2021
18.00 1. Za † Mariana Tomczak.
2. Za † Petera Gutmana w 3 roczn. śmierci oraz † Jana Szuwarta w 60 roczn. śmierci.
SOBOTA
20.11.2021
ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † córkę Jolantę Paszkowską – Śliwka.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Elżbiety Lukasik z ok. 85 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
NIEDZIELA
JEZUSA
CHRYSTUSA
KRÓLA
WSZECHŚWIATA


21.11.2021
7.00 Za †† rodziców Henryka i Wandę Adamczyk oraz †† z rodziny Maniak.
8.00 Za †† rodziców Annę i Ignacego Wabno, Łucję i Józefa Galonska.
9.30 Za †† rodziców Wandę i Henryka Małgowskich, †† Zdzisławę Małgowską, Radosława Jamborskiego i Arkadiusza Stasiaka.
11.00 Za † męża Mirosława Drewniak w 1 roczn. śmierci, oraz † teścia Stanisława Drewniak w 1 roczn. śmierci.
12.15 Za † męża Dietmara Brzoska, †† rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Ludwikę Bełkot w 1 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 31.10.2021 – 07.11.2021 r.

NIEDZIELA
XXXI ZWYKŁA


31.10.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Józefa Kozioł z ok. 60 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
2. Za † Wandę Kuczmera– Msza Św. ofiarow. od znajomych z ulic Brzozowej, Ogrodowej i Lipowej.
7.00 Za †† Jana i Janinę Grześ oraz pokrewieństwo z obu stron.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, siostrę Elżbietę, brata Wolfganga, szwagrów Joachima i Krystiana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Mariana Dębskiego w 1 roczn. śmierci oraz †† rodziców i teściów.
11.00 Za †† z rodzin Dudzik, Wójciak i Talar.
12.15 Za † męża Horsta Krolińskiego w 12 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Śliwa, Kroliński i Turkot.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † Leopolda Szwarc w 10 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH


01.11.2021
7.00 Za †† rodziców Kierach, Sołtysiak, Grela, Moroz, Jonderko, Kuchta i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † matkę Anielę Białczyk w 10 roczn. śmierci oraz †† dziadków i pokrew. z obu stron.
9.30 Za † Marię Posacką, †† rodziców Michała i Marię, teściów Annę i Józefa, siostry Eugenię, Malwinę i Zofię, braci Klemensa, Mieczysława, Karola i Leona, zięcia Romana,†† z rodziny Szpak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Henrykę Sztomber – Msza Św. ofiarow. od chrześniaka Krzysztofa.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. diakona Krzysztofa Czernera z ok. 25 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
16.00 Za † Henrykę Sztomber – Msza Św. ofiarow. od chrześniaka Krzysztofa.
WTOREK

WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH
WIERNYCH
ZMARŁYCH

02.11.2021
9.00 Za † Leokadię Maszak w 1 roczn. śmierci.
16.00 Za † męża Dietmara Brzoska, †† rodziców, teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za †† syna Andrzeja, ojca Sylwestra, †† z rodzin Walczak, Paździor, Michalski i Ciomperlik, siostrę Renatę Witner, Joachima Staniczek, Marię Malik, Mariana Zegan, Różę Januszewską, Marię Kluba, sąsiadów, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† polecanych w zaleckach.
ŚRODA
03.11.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mariana z ok. 60 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
2. Za † matkę Jadwigę Stanisławską w 1 roczn. śmierci oraz † ojca Kazimierza.
3. Za † Janusza Zięba.
CZWARTEK
04.11.2021
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
16.00 O powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 1. Za † Klarę Bulenda w roczn. śmierci.
2. Za † matkę Renatę Szawrońską.
PIĄTEK
05.11.2021
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † matkę Różę Dombrowską, ojca Józefa Rychlik oraz †† z rodzin Dombrowski, Rychlik, Pollok i Jochem.
SOBOTA
06.11.2021
7.30 W int. czcicieli Najśw. Serca Maryi.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, † brata Józefa oraz †† teściów Marię i Nikodema Mokwa.
NIEDZIELA
XXXII ZWYKŁA


07.11.2021
7.00 Za † Janinę Polewczyk w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za †† matkę Zofię Bartoszek w roczn. śmierci, ojca Mieczysława, †† z rodzin Bartoszek, Kołodziej i Łukaszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† matkę Teresę Gądek w roczn. śmierci, siostrę Janinę i ojca Stanisława Gądek.
11.00 Za †† matkę Gertrudę Proksza, ojca Alojzego, teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Cierpka, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Włodzimierza Galas w 4 roczn. śmierci oraz †† rodziców z obu stron.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W ZALECKACH.
16.00 Za † Krystynę Nowak – Msza Św. ofiarowana od siostry Stanisławy z rodziną.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.10.2021 – 31.10.2021 r.

NIEDZIELA
XXX ZWYKŁA


24.10.2021
18.00 1. Za †† braci Bernarda i Joachima, rodziców Marię i Józefa Kauder, męża Zygmunta oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za †† z rodzin Helis, Hadrych, Kalisz, Kania i Sikora.
7.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty i Marka Małgowskich z ok. 35 rocznicy ślubu, oraz w int. Ewy i Leszka z ok. 10 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
8.00 Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
9.30 Za † Klarę Wieczorek, † męża Alojzego, †† siostry Gertrudę i Annę, brata Henryka, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Gintra Skatula w 2 roczn. śm., †† rodziców Skatula i Czekała, † Rafała Żelazko i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † ojca Alojzego Proksza, † matkę Gertrudę, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Cierpka, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Tomasz OSSOLIŃSKI i Hanna TRZĘSIOK.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Janusza Stasiuk z ok. 80 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
25.10.2021
18.00 1. Za † ojca Jana Horbowiec w roczn. śm., † matkę Bronisławę, chrześniaka Mariusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Tadeusza Strycharz w 20 roczn. śm., † syna Piotra w 19 roczn. śm., oraz † brata Mariana.
WTOREK
26.10.2021
7.30 1. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
27.10.2021
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Podeszwę w 2 roczn. śm., †† teściów Krystynę i Zygmunta Podeszwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Elżbietę i Edwarda Wyleżałek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † syna, brata i wujka Mirosława Maszak i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK
28.10.2021
ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
18.00 1. Za † brata Piotra Dobiosz w 10 roczn. śm., †† Cecylię i Wojciecha Woźniak, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † matkę Bronisłąwę Kukurowską oraz † ojca Kazimierza.
PIĄTEK
29.10.2021
18.00 1. Za †† Martę i Annę Giemza, †† rodziców i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Antoninę Pancewicz w 1 roczn. śm., † ojca Wacława, †† dziadków Katarzynę i Antoniego Maj, Karolinę Pancewicz, wujka Jana Maj, ciocie Marię Wróbel i Stanisławę Kowalską.
3. Za † męża i ojca Jana Zubrzyckiego w 1 rocznicę śmierci.
SOBOTA
30.10.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Józefa Kozioł z ok. 60 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
2. Za † Wandę Kuczmera– Msza Św. ofiarow. od znajomych z ulic Brzozowej, Ogrodowej i Lipowej.
NIEDZIELA
XXXI ZWYKŁA


31.10.2021
7.00 Za †† Jana i Janinę Grześ oraz pokrewieństwo z obu stron.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, siostrę Elżbietę, brata Wolfganga, szwagrów Joachima i Krystiana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Mariana Dębskiego w 1 roczn. śmierci oraz †† rodziców i teściów.
11.00 Za †† z rodzin Dudzik, Wójciak i Talar.
12.15 Za † męża Horsta Krolińskiego w 12 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Śliwa, Kroliński i Turkot.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † Leopolda Szwarc w 10 roczn. śmierci.