MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 22.03.2020 – 29.03.2020 r.

NIEDZIELA
IV
WIELKIEGO
POSTU

22.03.2020
18.00 1. Za †† rodziców Gizelę i Mariana Polak oraz †† dziadków Ingeborgę i Jana Jon.
2. Za † Brygidę Koss w 6 roczn. śmierci oraz †† rodziców.
8.00 Za † Mieczysława Olender w 30 dzień po śmierci.
9.30 Za † syna Michała Chomka w 5 roczn. śmierci.
11.00 Za † Alojzego Bartas w 5 roczn. śmierci oraz † Jana Nieradzik w 10 roczn. śmierci.
CHRZEST: Franciszek WALASEK, Jakub PIĘTKA
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń oraz †† z rodzin Weber i Rudowski.
PONIEDZIAŁEK
23.03.2020
18.00 1. Za † Mariana Śliwińskiegow 11 roczn. śmierci oraz †† rodziców.
2. Za † Andrzeja Wadowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Czereśniowej Moniuszki i Wiśniowej.
WTOREK
24.03.2020
18.00 1. W intencji Parafian.
2. O ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
ŚRODA
25.03.2020
UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
18.00 1. W intencji matek z naszej parafii w stanie błogosławionym.
2. Za † Huberta Molendę w 1 roczn. śmierci oraz † żonę Irenę.
3. Za †† Rudolfa i Ingeborgę Kunert, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
26.03.2020
18.00 1. Za † żonę i matkę Teresę Stolarczyk w 1 roczn. śmierci.
2. Za † żonę Marię Zając, † ojca Antoniego, †† matki Anastazję i Józefę, †† braci Pawła, Piotra i Stanisława, †† teściów Antoniego i Stefanię Zając oraz †† z rodziny Piwowar.
PIĄTEK
27.03.2020
18.00 1. Za † matkę Apolonię Kruczek w 2 roczn. śmierci, † ojca Teodora oraz † siostrę zakonną Jadwigę Kruczek.
2. O ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
SOBOTA
28.03.2020
18.00 1. Za † męża Andrzeja Woitzik w 14 roczn. śmierci, †† rodziców, ciotkę Helenę, szwagrów Leszka, Huberta i Henryka oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † męża Mirosława Talar w 12 roczn. śmierci.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Teresy Barańskiej z okazji 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
NIEDZIELA
V
WIELKIEGO
POSTU

29.03.2020
8.00 Za †† Marię i Józefa Sierla, córkę Krystynę, 2 zięciów, szwagra Antoniego, żonę Teresę oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † † ojca Romana Szelążek w 14 roczn. śmierci, † matkę Józefę, † Edelgardę oraz †† z rodzin Szelążek, Migocki i Kubiak.
11.00 Za † Huberta Molędę – Msza Św. ofiarowana od liturgicznej scholi parafialnej.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Piotra Bienia w roczn. śmierci, † Małgorzatę Bienia, † męża i Ojca Józefa Czerner, †† teściów Martę i Augustyna Czerner oraz †† z rodzin Bienia, Szulc, Czerner i Giera.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 15.03.2020 – 22.03.2020 r.

NIEDZIELA
III
WIELKIEGO
POSTU

15.03.2020
18.00 1. Za † męża i ojca Wilhelma Blaszczyk, †† rodziców Marię i Franciszka Kawurek, teściów Łucję i Augusta Blaszczyk, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † brata Włodzimierza Jaskóła w 5 roczn. śm., kuzynów Jacka i Pawła Jaskóła, Grzegorza i Janusza Turczyn.
3. Za v ojców Wincentego Leksy i Pawła Sołtysik.
8.00 Za † męża Tadeusza Ogonowskiego w 7 roczn. śmierci.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, brata Jana Katarzynę Bodak, Katarzynę Czurko oraz †† z rodzin Karaś i Czurko.
CHRZEST: Emil KASIŃSKI, Hanna SKWERES
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Zygmunta Andrusiak w 3 roczn. śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
16.03.2020
18.00 1. Za † matkę Władysławę Kierach w 12 roczn. śmierci, † ojca Edwarda, †† dziadków Sołtysiak i Kierach, †† Adama Lewandowskiego, Józefa Moroz, wujka Stefana Grelę, Stanisława Sołtysiak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Ernesta Miozga, †† teściów Barbarę i Bernarda, szwagrów Jerzego i Henryka, chrześniaka Józefa oraz †† z rodziny Pogrzeba.
WTOREK
17.03.2020
7.00 1. Za † Mirosława Talar – Msza Św. ofiarowana od mamy i brata Jerzego z rodziną.
2. W intencji Parafian.
ŚRODA
18.03.2020
18.00 1. Za † matkę Marię Kauder w 2 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Kauder, Szmit i Blaszczyk.
2. Za † Janinę Kaźmierczak – Msza Św. ofiarowana od III grupy Róży Różańcowej.
3. Za † Janusza Pauluk w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
19.03.2020
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. Św. Józefa w int. I grupy Róży Różańcowej.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo w int. Urszuli Stypa z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † ojca Stanisława Iwan w rocznicę śmierci.
PIĄTEK
20.03.2020
18.00 1. W intencji zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za †† rodziców Władysława i Ludwikę, Wilhelma i Bronisławę, szwagra Horsta, krewnych, powinowatych, †† koleżanki i nauczycieli.
3. Za † Marię Szymańską w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA
21.03.2020
18.00 1. Za †† rodziców Gizelę i Mariana Polak oraz †† dziadków Ingeborgę i Jana Jon.
2. Za † Brygidę Koss w 6 roczn. śmierci oraz †† rodziców.
NIEDZIELA
IV
WIELKIEGO
POSTU

22.03.2020
8.00 Za † Mieczysława Olender w 30 dzień po śmierci.
9.30 Za † syna Michała Chomka w 5 roczn. śmierci.
11.00 Za † Alojzego Bartas w 5 roczn. śmierci oraz † Jana Nieradzik w 10 roczn. śmierci.
CHRZEST: Franciszek WALASEK.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń oraz †† z rodzin Weber i Rudowski.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 08.03.2020 – 15.03.2020 r.

NIEDZIELA
II
WIELKIEGO
POSTU

08.03.2020
18.00 1. Za †† rodziców Eryka i Łucję Jaworek oraz † Kazimierza Klimas.
2. Za †† Elżbietę i Stanisława Sierant oraz †† z rodziny.
3. Za † matkę Helenę Nobiałek w roczn. śm., † Jana Kaźmierczak w roczn. śm., †† z rodzin Nobiałek, Kaźmierczak, Tabor i Stankiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
21.00 Apel Jasnogórski.
8.00 Za † ojca Jana Lis w 8 roczn. śm., † matkę Marię oraz †† dziadków Annę i Jana Olender, Annę i Michała Lis.
9.30 Za † synów Włodzimierza i Krzysztofa Stawarczyk oraz †† z rodziny.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w int. Barbary z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w Rodinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Kazimierza Maruszak w 21 roczn. śm., † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Maruszak i Bąk.
PONIEDZIAŁEK
09.03.2020
9.00 1. Za † Andrzeja Szczerek w 1 roczn. śmierci.
2. Za † męża Krzysztofa Bosek w roczn. śmierci, †† Ditra i Barbarę Bosek, Roberta i Irmgardę Bosek, teściów Pawła i Helenę Bosek, dziadków Annę i Wilhelma Bosek oraz †† z rodziny.
WTOREK
10.03.2020
7.00 W intencji Parafian.
16.00 UROCZYSTOŚĆ BIERZMOWANIA.
ŚRODA
11.03.2020
18.00 1. Za † córkę i mamę Marzenę Januszkiewicz – Merta w 4 roczn. śmierci oraz † żonę Zofię Merta.
2. Za †† rodziców Marię i Kazimierza Ogonowskich oraz †† z rodziny.
3. Za † ojca Dietmara Brzoska, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
12.03.2020
18.00 1. Za † Janinę Kaźmierczak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego 39 i 41
2. Za †† Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
13.03.2020
18.00 1. W intencji zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. ofiarowana od młodzieży.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo w int. Macieja Witecy z ok. 8 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
14.03.2020
18.00 1. Za † męża i ojca Wilhelma Blaszczyk, †† rodziców Marię i Franciszka Kawurek, teściów Łucję i Augusta Blaszczyk, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † brata Włodzimierza Jaskóła w 5 roczn. śm., kuzynów Jacka i Pawła Jaskóła, Grzegorza i Janusza Turczyn.
3. Za v ojców Wincentego Leksy i Pawła Sołtysik.
NIEDZIELA
III
WIELKIEGO
POSTU

15.03.2020
8.00 Za † męża Tadeusza Ogonowskiego w 7 roczn. śmierci.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, brata Jana Katarzynę Bodak, Katarzynę Czurko oraz †† z rodzin Karaś i Czurko.
CHRZEST: Emil KASIŃSKI.
ROCZEK: Liliana STASIAK.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Zygmunta Andrusiak w 3 roczn. śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 01.03.2020 – 08.03.2020 r.

NIEDZIELA
I
WIELKIEGO
POSTU

01.03.2020
18.00 1. Za † męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów, szwagra Piotra, †† dziadków i pokrewieństwo.
2. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa oraz teściów Marię i Nikodema Mokwa.
3. Za † Danutę Grządziel.
8.00 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Piotra z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Jana Posackiego z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w int. rocznego dziecka Maii Baran i o Boże błogosławieństwo w Rodinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Bernarda Leś w 1 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
02.03.2020
9.00 Za † żonę Wiesławę Misińską, †† z rodzin Mazur i Misiński oraz †† sąsiadów.
18.00 1. Za † Teścia Zygmunta Podeszwa w 5 roczn. śmierci, † teściową Krystynę oraz †† dziadków Podeszwa i Mikołajczyk.
2. Za † Andrzeja Wadowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic Czereśniowej, Moniuszki i Wiśniowej.
WTOREK
03.03.2020
9.00 O powrót do zdrowia w int. Jadwigi i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Mieczysława Paszkowskiego z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
ŚRODA
04.03.2020
ŚW. KAZIMIERZA
9.00 W intencji Parafian.
18.00 1. Za † ojca Kazimierza Dołenko.
2. Za †† Barbarę Żygłowicz i Krzysztofa Dominiak – Msza Św. ofiarowana od koleżanek i kolegów Pogotowia Ratunkowego w Pyskowicach.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
05.03.2020
16.00 Msza Św. szkolna dla dzieci.
17.30 Godzina Święta.
18.00 W pewnej intencji.
PIĄTEK
06.03.2020
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa, Pyskowickiego Hospicjum oraz zmarłych zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za †† Helenę i Piotra Kurzynowskich, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
07.03.2020
17.00 Nabożeństwo I soboty miesiąca.
18.00 1. Za †† rodziców Eryka i Łucję Jaworek oraz † Kazimierza Klimas.
2. Za †† Elżbietę i Stanisława Sierant oraz †† z rodziny.
3. Za † matkę Helenę Nobiałek w roczn. śm., † Jana Kaźmierczak w roczn. śm., †† z rodzin Nobiałek, Kaźmierczak, Tabor i Stankiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
21.00 Apel Jasnogórski.
NIEDZIELA
II
WIELKIEGO
POSTU

08.03.2020
8.00 Za † ojca Jana Lis w 8 roczn. śm., † matkę Marię oraz †† dziadków Annę i Jana Olender, Annę i Michała Lis.
9.30 Za † synów Włodzimierza i Krzysztofa Stawarczyk oraz †† z rodziny.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w int. Barbary z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w Rodinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Kazimierza Maruszak w 21 roczn. śm., † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Maruszak i Bąk.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTA 23.02.2020 – 01.03.2020 r.

NIEDZIELA
VII ZWYKŁA

23.02.2020
18.00 1. Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Jerzego i Dariusza z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za †† rodziców Katarzynę i Bronisława Krasuckich oraz Annę i Pawła Krawczyk.
3. Za †† Stanisławę Bazarewicz w 17 roczn. śm., brata Algisa w 10 roczn. śm., ojca Aleksandra i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, † brata Jana, † Marię Szczekała, †† z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża Jerzego Drozd w 7 roczn. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz teściów Ewę i Józefa Drozd.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w pracy duszp. w int. ks. Marcina z ok. roczn. urodzin – Msza Św. of. od Róż Różańcowych i od Parafian.
ROCZEK: Borys SZCZYRBA, Michalina KIJEK
15.15 12.00 – 16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00 Za †† Teresę i Gerharda Grohs ich rodziców i rodzeństwo.
PONIEDZIAŁEK
24.02.2020
9.00 W pewnej intencji.
18.00 Za † Zenobiusza Zygułę.
WTOREK
25.02.2020
9.00 W intencji Parafian.
18.00 Za †† rodziców Helgę i Gerarda Janoszka, †† dziadków Klarę i Augustyna Janoszka oraz Klarę i Alfonsa Gad.
ŚRODA POPIELCOWA
26.02.2020
9.00 W intencji owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.
16.00 Za † Janinę Kaźmierczak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego 39 i 41.
18.00 Za † Ojca i dziadka Zbigniewa Makowskiego w 21 roczn. śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
27.02.2020
18.00 1. Za † Marię Niemczynowską w 1 rocznicę śmierci.
2. Za † Wernera Ryszko w 20 roczn. śm., † Hildegardę Kosel oraz † Karola Kosel w 7 roczn. śmierci.
3. Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Marii Kuchta z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
PIĄTEK
28.02.2020
18.00 1. W intencji zmarłych zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † Czesława Gwóźdź w 30dzień po śmierci.
SOBOTA
29.02.2020
18.00 1. Za † męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów, szwagra Piotra, †† dziadków i pokrewieństwo.
2. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa oraz teściów Marię i Nikodema Mokwa.
3. Za † Danutę Grządziel.
NIEDZIELA
I
WIELKIEGO
POSTU

01.03.2020
8.00 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Piotra z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Jana Posackiego z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w int. rocznego dziecka Maii Baran i o Boże błogosławieństwo w Rodinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Bernarda Leś w 1 roczn. śmierci.