MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 31.05.2020 – 07.06.2020 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

31.05.2020
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wandy, Krzysztofa i Moniki z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. oraz łaskę żywej wiary w rodzinie.
2. Za † ojca Stanisława Kuchna w 12 roczn. śm., † matkę Stanisławę, brata Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † ojca Józefa Ignac - Msza Św. ofiarowana od córki z rodziną.
9.30 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, ciocię Marię, braci Andrzeja, Jana, Michała i Bogdana oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak, Kryska, Kupiec i Guz.
11.00 Za † brata Teofila Mehlich oraz † matkę Zofię i † ojca Piotra.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie i dary Ducha Św. w int. rodziny Mazur.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † matkę Małgorzatę Bienia w 2 roczn. śm., † ojca Piotra, †† teściów, † Elżbietę oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.
PONIEDZIAŁEK
01.06.2020
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
9.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za †† Janusza Magiera – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic: Różanej, Astrów i Szkolnej.
2. Za † Genowefę Bodziony – Msza Św. ofiarowana od pracowników Przedszkola nr 1 w Pyskowicach.
WTOREK
02.06.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za † Jana Czempik – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ulic: Astrów, Różanej i Zielonej.
ŚRODA
03.06.2020
ŚW. KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY
18.00 1. Za † męża Stanisława Gilewskiego, † brata Mariana oraz †† rodziców z obu stron.
2. Za †† Stanisława, Elfrydę i Franciszka Miera.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
04.06.2020
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
17.30 GODZINA ŚWIĘTA.
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Tadeusza Kamińskich, brata Adama, siostrę Irenę i męża Marcina Wolnik.
2. Za † Adama Rybak w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
05.06.2020
ŚW. BONIFACEGO
18.00 1. W intencji Czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. W pewnej intencji.
SOBOTA
06.06.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † matkę Katarzynę Łabuz w 50 roczn. śmierci., † ojca Jakuba, †† siostry Barbarę i Julię, braci Józefa i Kazimierza oraz †† z rodzin Łabuz i Ziemniak.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko oraz †† z rodzin Walisko, Guzior i Walkowski.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

07.06.2020
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † Mariana Kwaśniok.
9.30 Za † Damiana Żuchniewicz w 9 roczn. śmierci.
11.00 Za †† Eugenię Łabędzką, męża Edwarda, córkę Izabelę i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Oliwia GÓRCZYŃSKA.
12.15 Za † Tytusa Grochowskiego w 1roczn. śmierci.
15.15 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE.
16.00 Za †† rodziców Józefa i Dionizję.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.05.2020 – 31.05.2020 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PANA JEZUSA

24.05.2020
18.00 1. Za † matkę Irenę Bigaj w 10 roczn. śm., † ojca Antoniego, † męża Władysława oraz †† z rodzin Bigaj i Bator.
2. Za †† męża Rainarda Porada, ojca Jana Sapich, matkę Amalię i brata Bernarda.
7.00 Za † Sławomira Łukaszczyk w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za †† Bronisławę i Beatę oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Marię i Jakuba Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaś, brata Stanisława, szwagra Gintera Hoin, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Karola Stypa, †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Bialas, Elżbietę i Józefa Stypa, ciotki Klarę i Annę, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Adelajdy Janoszka z okazji urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. pracowników zakładu krawieckiego „Czar Bieli” z okazji 15 roczn. powstania oraz o Boże błog. w rodzinach.
PONIEDZIAŁEK
25.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, 3 braci, oraz bratową Janinę.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. ks. Pawła Macierzyńskiego z ok. 16 roczn. święceń kapłańskich.
WTOREK
26.05.2020
ŚW. FILIPA NERI
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
11.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Urszuli z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. W intencji matek z naszej parafii z okazji Dnia Matki.
ŚRODA
27.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Krystynę Nowak w 3 roczn. śm., † Andrzeja Nowak oraz †† z rodziny.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Michała Wyszomierskiego z ok. roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
28.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † siostrę Zofię Czapińską w 6 roczn. śmierci.
2. Za † męża i ojca Edmunda Szarek w 21 roczn. śmierci.
PIĄTEK
29.05.2020
ŚW. URSZULI
LEDÓCHOWSKIEJ
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † matkę Klementynę Wierzbicką w 5 roczn. śm., †† ojca Józefa, braci Antoniego i Jerzego, bratową Marię oraz †† z rodziny z obu stron.
2. Za † męża Wiesława Rybak w 5 roczn. śm., †† rodziców z obu stron, bratową Jolantę i Szwagra Andrzeja.
SOBOTA
30.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wandy, Krzysztofa i Moniki z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. oraz łaskę żywej wiary w rodzinie.
2. Za † ojca Stanisława Kuchna w 12 roczn. śm., † matkę Stanisławę, brata Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

31.05.2020
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † ojca Józefa Ignac - Msza Św. ofiarowana od córki z rodziną.
9.30 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, ciocię Marię, braci Andrzeja, Jana, Michała i Bogdana oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak, Kryska, Kupiec i Guz.
11.00 W pewnej intencji.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie i dary Ducha Św. w int. rodziny Mazur.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † matkę Małgorzatę Bienia w 2 roczn. śm., † ojca Piotra, †† teściów, † Elżbietę oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.05.2020 – 24.05.2020 r.

NIEDZIELA
VI
WIELKANOCY

17.05.2020
18.00 1. Za †† dziadków Marię i Franciszka Kandzior, Anielę i Ryszarda Bromer, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Jana i Zofię Kaźmierczyk oraz †† braci Karola, Józefa i Jana.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † syna Damiana Pałosz w rocznicę śmierci.
9.30 Za † ojca Pawł Michali w rocznicę śmierci.
11.00 Za † ojca Ryszarda Szałańskiego w 20 roczn. śmierci, †† rodziców, rodzeństwo oraz teściów.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ignacego Rusinowskiego z okazji przyjęcia sakr. Chrztu Św. oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Ignacy RUSINOWSKI.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † męża Alfreda Szymoś w 3 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Szymoś i Wilczyński.
PONIEDZIAŁEK
18.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Andrzeja Wadowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic: Czereśniowej, Moniuszki i Wiśniowej.
2. O powołania kapłańskie i zakonne.
WTOREK
19.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
11.00 Pogrzeb † Jana CZEMPIK.
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Justyny Stasiuk z ok. roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
ŚRODA
20.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † męża Bronisława w roczn. śm., †† rodziców, teściów, rodzeństwo i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† z rodzin: Ogonowski, Radziej, Gerlich i Urbańczyk oraz dusze w czyśćcu cierp.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
21.05.2020
ŚW. JANA NEPOMUCENA
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Beatę.
2. Za † Mariana Klimczyk oraz † Marzenę Merta – Januszkiewicz – Msza Św. ofiarowana od Wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji.
PIĄTEK
22.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, teściów Wojciecha i Józefę Pieprzyckich, †† brata Henryka Wrazidło, ciotkę Różę, wujka Józefa i szwagra Zygmunta.
2. Za † żonę Marię Posacką, †† rodziców z obu stron oraz †† braci i siostry.
SOBOTA
23.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † matkę Irenę Bigaj w 10 roczn. śm., † ojca Antoniego, † męża Władysława oraz †† z rodzin Bigaj i Bator.
2. Za †† męża Rainarda Porada, ojca Jana Sapich, matkę Amalię i brata Bernarda.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

24.05.2020
7.00 Za † Sławomira Łukaszczyk w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za †† Bronisławę i Beatę oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Marię i Jakuba Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaś, brata Stanisława, szwagra Gintera Hoin, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Karola Stypa, †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Bialas, Elżbietę i Józefa Stypa, ciotki Klarę i Annę, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Adelajdy Janoszka z okazji urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. pracowników zakładu krawieckiego „Czar Bieli” z okazji 15 roczn. powstania oraz o Boże błog. w rodzinach.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.05.2020 – 17.05.2020 r.

NIEDZIELA
V
WIELKANOCY

10.05.2020
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
2. Za † Rafała Ładyko w 4 roczn. śmierci.
7.00 Za † Helmuta Kasprzik w 3 roczn. śm., †† Elżbietę Kasprzik, Mariana Kula i †† z rodziny.
8.00 Za †† ojców Kazimierza Stanisławskiego i Lotara Hoin
9.30 Za † Jana Pieczyńskiego oraz †† rodziców Stanisławę i Jana.
11.00 Za † żonę i matkę Hannę Smolik – Ziemniak w 5 roczn. śmierci oraz †† z rodziny z obu stron.
12.15 Za †† Bronisławę i Beatę.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Urszuli i Rudolfa Staniczek z ok. 40 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
11.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za † matkę Stanisławę Witosz w 5 roczn. śm., † ojca Bogumiła, †† dziadków Helenę i Piotra Nowak, Marię i Jana Witosz oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
WTOREK
12.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 W pewnej intencji.
ŚRODA
13.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za † Beatę Wnękowicz.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
14.05.2020
ŚW. MACIEJA AP.
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Dominika Stolc z ok. 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
15.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za † matkę Marię Kajda w 6 roczn. śm., † ojca Sylwestra oraz †† z pokrew. z obu stron.
SOBOTA
16.05.2020
ROCZN. POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† dziadków Marię i Franciszka Kandzior, Anielę i Ryszarda Bromer, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Jana i Zofię Kaźmierczyk oraz †† braci Karola, Józefa i Jana.
NIEDZIELA
VI
WIELKANOCY

17.05.2020
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † syna Damiana Pałosz w rocznicę śmierci.
9.30 Za † ojca Pawł Michali w rocznicę śmierci.
11.00 Za † ojca Ryszarda Szałańskiego w 20 roczn. śmierci, †† rodziców, rodzeństwo oraz teściów.
12.15 Za †† Bronisławę i Beatę.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † męża Alfreda Szymoś w 3 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Szymoś i Wilczyński.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.05.2020 – 10.05.2020 r.

NIEDZIELA
IV
WIELKANOCY

03.05.2020
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Kasza oraz w int brata Tadeusza.
2. Za † ojca i dziadka Ignacego Śliwka w 18 roczn. śmierci oraz †† z pokrewieństwa.
7.00 Za † matkę Edelgardę i † Marię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
8.00 W int. Parafian.
9.30 Za † Lucjana Konopkę w 6 roczn. śm., † teściz Czesłąwa Oszywę, † szwagra Ryszarda, †† z rodziny Oszywa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Józefa i Ewę Drozd, † brata Jerzego Drozd, wujka Jerzego Sapich oraz †† Stefanię Nossol.
12.15 Za † matkę chrzestną Marię Zwolińską.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Mariannę Szymańską – Msza Św. ofiarowana od chrześnicy Ani.
PONIEDZIAŁEK
04.05.2020
ŚW. FLORIANA
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. W pewnej intencji.
2. Za † Józefę Wiech.
WTOREK
05.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Leszka z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
ŚRODA
06.05.2020
ŚW. AP. FILIPA I JAKUBA
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Grzegorza Gawrońskich w 20m roczn. śmierci oraz †† z pokrew.
2. W int. Parafian.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
07.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za† brata Joachima Osig.
PIĄTEK
08.05.2020
UR. ŚW. STANISŁAWA BPA I MĘCZENNIKA
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 W pewnej intencji.
SOBOTA
09.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
2. Za † Rafała Ładyko w 4 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
V
WIELKANOCY

10.05.2020
7.00 Intencja wolna
8.00 W int. Parafian.
9.30 Intencja wolna
11.00 Za †† rodziców Józefa i Ewę Drozd, † brata Jerzego Drozd, wujka Jerzego Sapich oraz †† Stefanię Nossol.
12.15 Intencja wolna
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Urszuli i Rudolfa Staniczek z ok. 40 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.