MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 02.06.2019 – 09.06.2019 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO

02.06.2019
18.00 1. Za † Józefa Zawadzkiego, †† Józefę i Tomasza Sroka, brata Adama, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Bertę i Ignacego Blaszczyk, Staniława i Magdalenę Osiniak, Mariana Skrzypczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† rodziców Franciszkę i Tadeusza Kamińskich, brata Adama, siostrę Irenę, bratową Marię oraz dziadków z obu stron.
8.00 Za † męża Mariana Kwaśniok oraz † teścia Waltera.
9.30 Za †† Agafię i Michała Juc, ciocię Marię, braci Jana, Andrzeja i Michała oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak, Kryska, Kupiec i Guz.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Matyldy i Ridigera Kronberg z ok. 55 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Magdalena MIKITIUK i Hanna SKÓRA.
12.15 Rocznica I Komunii Świętej.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Justyny i Rafała Giza z ok. 10 roczn. ślubu i w int Rafała z ok. 40 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
03.06.2019
ŚW. KAROLA LWANGI
I TOWARZYSZY
18.00 1. Za † męża Stanisława Gilewskiego, †† rodziców z obu stron, szwagra Marcina i brata Mariana.
2. Za †† Stanisława, Franciszka i Elfrydę Miera.
WTOREK
04.06.2019
7.00 1. Za † matkę Teresę Cykowską w 1 roczn. śmierci oraz † ojca Bronisława.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
05.06.2019
ŚW. BONIFACEGO
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Foik i Klupś oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Huberta Molenda – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
3. Za † Krystiana Kowalskiego w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
06.06.2019
I CZWARTEK MIESIĄCA
16.00 W int. Parafian.
18.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, szwagierkę Ewę oraz †† z rodzin Jakubowski, Łukaszyk i Podolak.
PIĄTEK
07.06.2019
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. W int. Czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Eugenię Łabędzką w 1 roczn. śmierci, † męża Edwarda, † córkę Izabelę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Annę Lewicką.
SOBOTA
08.06.2019
ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
12.30 Do BOp przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int .Julii Tworek.
18.00 1. Za † Jadwigę Michali w rocznicę śmierci.
2. Za † ojca Mariana Miziułę, † matkę Paulinę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

09.06.2019
8.00 Za † ojca Mieczysława Bartoszek, † matkę Zofię oraz †† z rodzin Bartoszek i Konarski.
9.30 Za † ojca Władysłąwa Janeczek, †† dziadków Rozalię I Piotra Janeczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za † Elżbietę Jaworską w 1 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
CHRZEST: Łucja BULENDA.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.05.2019 – 26.05.2019 r.

NIEDZIELA V WIELKANOCY
19.05.2019
18.00 1. Za † Damiana Pałosz w 20 rocznicę śmierci.
2. Za † ojca Gotfryda Pilot w 8 rocznicę śmierci, † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Pilot i Wójcik.
8.00 Za † męża Bronisława Rowińskiego, †† rodzeństwo z obu stron, †† rodziców i teściów i dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Zofię i Jana Kaźmierczyk oraz †† braci Karola, Józefa i Jana.
11.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, Helenę i Jana Walkowskich oraz †† z rodzin Guzior, Walisko, Walkowski i Konieczny.
ROCZEK: Samuel SZCZĘSNY.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † Alfreda Szymoś w 2 rocznicę śmierci – Msza Św. ofiarowana od siostry.
PONIEDZIAŁEK
20.05.2019
18.00 1. Za † Andrzeja Szczerek i †† sąsiadów z ul. Wolności – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Wolności.
2. W pewnej intencji.
WTOREK
21.05.2019
ŚW.JANA NEPOMUCENA
7.00 1. Za † Edeltraudę Gorski – Msza Św. ofiarowana od koleżanki Joanny.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
22.05.2019
18.00 1. Za †† Marię i Jana Foit, Józefa Elger, Henryka Frank oraz Otylię i Wiktora Gomola.
2. Za † matkę Janinę Leszczyńską w 5 roczn. śmierci, †† dziadków Eleonorę i Mariana Leszczyńskich oraz Józefa i Honoratę Klimczyk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
23.05.2019
16.00 Za † bratanka Stanisława Żelazny.
18.00 1. Za † Huberta Molenda – Msza Św. ofiarowana od VI grupy Róży Różańcowej.
2. Za † Marię Oliwa w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK
24.05.2019
NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
18.00 1. Za † męża i ojca Edmunda Szarek w 20 w rocznicę śmierci.
2. Za † Krystynę Nowak w 2 rocznicę śmierci, oraz †† z rodzin Zamarski i Nowak.
SOBOTA
25.05.2019
13.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Henryka Knopek z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00 Do BOp przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Tomasza Gondek z okazji 18 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, męża Władysława, braci Józefa, Edwarda i Zygmunta oraz †† dziadków.
2. Za † męża Reinharda Porada oraz † ojca Jana Sapich.
NIEDZIELA VI WIELKANOCY
26.05.2019
8.00 Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† teściów Marie i Wiktora Maniak.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Marię i Jakuba Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaś, brata Stanisława, szwagra Gintera Hoin oraz †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 W intencji matek z naszej parafii z okazji Dnia Matki.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † męża Władysława Bator, oraz †† rodziców Irenę i Antoniego Bigaj.
CHRZEST: Rafał MENCEL.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.05.2019 – 19.05.2019 r.

NIEDZIELA IV WIELKANOCY
12.05.2019
18.00 1. Za †† rodziców Stefanię i Romana Brych, Władysławę i Józefa Zięba oraz †† z rodzin Brych, Zięba i Gucwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny i Jana Kamińskich z ok. 50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za † matkę Stanisławę Witosz w 4 rocznicę śmierci, † ojca Bogumiła, †† dziadków Piotra i Helenę Nowak, Jana i Marię Witosz oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Bernarda Kasza z ok. 50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † męża i ojca Kazimierza Andrusiak w 5 roczn. śmierci oraz †† z rodziny z obu stron.
PONIEDZIAŁEK
13.05.2019
18.00 1. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
2. Za † Janinę Kaliciak, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† rodziców Marię i Henryka, braci Janusza i Stanisława, teściów Wiktorię i Pawła, †† z rodzin Cholewa i Świerkosz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
14.05.2019
ŚW.MACIEJA AP.
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
15.05.2019
ŚW. STANISŁAWA
18.00 1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo w int. Zofii oraz rodziny Gucwa.
2. Za † Huberta Janoszka – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic: Ogrodowej, Lipowej i Brzozowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
16.05.2019
ROCZN. POŚWIĘCENIA
KATEDRY W GLIWICACH
16.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † matkę Marię Kajda, † ojca Sylwestra, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † matkę Jadwigę Kandziora w 2 roczn. śmierci, † ojca Wacława i † brata Krzysztofa.
3. W int. Mariana Klimczyk o powrót do zdrowia.
PIĄTEK
17.05.2019
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
18.00 1. Za † ojca Pawła Michali w rocznicę śmierci.
2. Za † Paulinę Bartodziej, † Rudolfa Rabe oraz †† siostry i braci.
SOBOTA
18.05.2019
18.00 1. Za † Damiana Pałosz w 20 rocznicę śmierci.
2. Za † ojca Gotfryda Pilot w 8 rocznicę śmierci, † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Pilot i Wójcik.
NIEDZIELA V WIELKANOCY
19.05.2019
8.00 Za † męża Bronisława Rowińskiego, †† rodzeństwo z obu stron, †† rodziców i teściów i dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Zofię i Jana Kaźmierczyk oraz †† braci Karola, Józefa i Jana.
11.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, Helenę i Jana Walkowskich oraz †† z rodzin Guzior, Walisko, Walkowski i Konieczny.
ROCZEK: Samuel SZCZĘSNY.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † Alfreda Szymoś w 2 rocznicę śmierci – Msza Św. ofiarowana od siostry.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.05.2019 – 12.05.2019 r.

NIEDZIELA III
WIELKANOCNY

05.05.2019
18.00 1. Za †† rodziców Elżbietę i Józefa Lakwa, teściów Bertę i Alfreda Psota oraz szwagra Alfreda.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
8.00 Za †† rodziców Struzik, †† z rodzin Kaczmarek, Kuczera, Szarf, Pokorski, Szczekała, †† koleżanki z pracy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw. św. Floriana z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Janusza Strancich z ok. 30 lecia pracy.
11.00 Za † Hannę Smolik – Ziemniak oraz †† synów Mateusza i Tomasza.
CHRZEST: Borys SZCZYRBA
ROCZEK: Marcel PINKOWICZ
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii Gawlik z ok. 85 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
06.05.2019
ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
18.00 1. Za †† rodziców Edwarda i Teresę Sander oraz †† z rodziny.
WTOREK
07.05.2019
7.00 W int. Parafian.
ŚRODA
08.05.2019
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Edwarda Rudowskiego z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie
2. Za † ojca i dziadka Ignacego Śliwka w 17 rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
09.05.2019
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesława oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † ojca Kazimierza Stanisławskiego w 3 rocznicę śmierci.
2. Za †† rodziców Lotara i Krystynę Hoin oraz arię i Jerzego Mocek.
PIĄTEK
10.05.2019
18.00 1. Za † matkę Annę Suchińską, † ojca Prokopa oraz †† z rodzin Suchiński i Peszko.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty Miera z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie
SOBOTA
11.05.2019
18.00 1. Za †† rodziców Stefanię i Romana Brych, Władysławę i Józefa Zięba oraz †† z rodzin Brych, Zięba i Gucwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny i Jana Kamińskich z ok. 50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie
NIEDZIELA IV
WIELKANOCY

12.05.2019
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za † matkę Stanisławę Witosz w 4 rocznicę śmierci, † ojca Bogumiła, †† dziadków Piotra i Helenę Nowak, Jana i Marię Witosz oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Bernarda Kasza z ok. 50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † męża i ojca Kazimierza Andrusiak w 5 roczn. śmierci oraz †† z rodziny z obu stron.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.04.2019 – 28.04.2019 r.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
22.04.2019
8.00 Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Skatula, †† rodzeństwo, szwagierki, ojca Rafała Żelazko i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Janinę i Franciszka Macierzyńskich, brata Mariana oraz †† z rodziny.
11.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Witolda Witecy z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny Nalepki z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Karolina JANECZEK.
15.15 NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
16.00 Za † męża i ojca Bogdana Malec w 3 roczn. śmierci.
WTOREK
w Oktawie
Wielkanocy

23.04.2019
7.00 1. Do Serca Pana Jezusa przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana i Ireny Cieśla z ok. 50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
w Oktawie
Wielkanocy

24.04.2019
18.00 1. Za † brata Rudolfa Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† z rodzin Salbert i Smolka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Magdaleny z ok. 25 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
w Oktawie
Wielkanocy

25.04.2019
18.00 1. Za † męża Karola w 5 roczn. śm., †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Bialas, Elżbietę i Józefa Stypa, ciotki Klarę i Annę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Stanisławskich oraz o pomyślne zdanie matury.
3. Za † Adolfa Trzensik, †† rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.
PIĄTEK
w Oktawie
Wielkanocy

26.04.2019
18.00 1. Za † córkę Marzenę Merta – Januszkiewicz oraz † żonę Zofię Merta.
2. Za † Zbigniewa Runo – Msza Św. ofiarowana od Jadwigi Taras z rodziną.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego Zmysło z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
w Oktawie
Wielkanocy

27.04.2019
15.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Mateusza Barańskiego z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Dawida Burzan z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Śladewskich.
2. Za † matkę Marię Macioszek, ojca Józefa, †† teściów Jana i Jadwigę Kowalskich, † siostrę zakonną Jadwigę Sopot, oraz †† z pokrew. Kowalski, Macioszek i Sopot.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny z ok. 90 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA

28.04.2019
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary i Andrzeja z ok. 40 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny i Andrzeja Wadowskich z ok. 45 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Diana MORYTO.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Henryka Hakuba z ok. 50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Tymoteusz KWOLEK.
ROCZEK: Dominika JAWORSKA.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Wacława z ok. 40 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Tymoteusz GAJDA.