MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.09.2023 – 24.09.2023 r.

NIEDZIELA
XXIV ZWYKŁA


17.09.2023
18.00 1. Za †† rodziców Józefa i Marię Kauder, braci Joachima i Bernarda, męża Zygmunta i †† z rodziny.
2. Za † brata Rudolfa Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† rodziców Gertrudę i Tomasza Radziej, Janinę i Bolesława Ogonowskich, za †† z rodzin Radziej, Ogonowski i Gołaszewski.
9.30 Za †† dziadków Hildegardę i Rufina Keller, Józefa Hlubka, †† Teresę i Antoniego Sonsala, Gertrudę i Alojzego Knopek, † mamę Magdalenę oraz za †† z pokrew.
11.00 Za † Rafała Pieprzyckiego w 5 r. śmierci.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, †† braci, †† dziadków z obu stron, za †† z rodzin Walisko, Guzior, Pietraszko, i Jany.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra Barańskiego z ok. 50 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
18.09.2023
Święto św.Stanisława Kostki
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP i Św. Stanisława Kostki, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int V grupy Róży Różańcowej.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Damiana z ok.38 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Gertrudę Blaszczyk – int. od rodziny Wahl.
WTOREK
19.09.2023
Św. Januarego
7.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Rafała z ok. 10 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
20.09.2023
Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i t.
18.00 1. Za †† rodziców Małgorzatę i Pawła Pollok, † ciocię Marię, dziadków Martę i Jana Wolny oraz †† z rodzin Pollok i Wolny.
2. Za †† rodziców Manfreda i Jadwigę Havemeister, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
21.09.2023
Św. Mateusza Ewangelisty
18.00 1. Za †† rodziców Annę i Rudolfa Krzykalla, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Anielę i Jana Kołodziej.
PIĄTEK
22.09.2023
18.00 1. Za †† Małgorzatę i Waleriana Dresla, za †† rodziców, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Stanisława Wieczorek – int. ofiarowana od Jana Firleja.
SOBOTA
23.09.2023
Św. Ojca Pio
7.30 Za † Agnieszkę Bijok – int. ofiarowana od rodziny z Pstrążnej.
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus w 20 r. śmierci, za †† z rodziny Profus i o Boże bł. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny z ok. 19 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XXV ZWYKŁA


24.09.2023
8.00 Za † ojca Sylwestra Kajda w 8 r. śmierci, † matkę Marię i kuzynkę Alicję oraz †† z rodziny.
9.30 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków z rodzin Ociepka i Jagła i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za †† rodziców Pawła i Marię Bienia, męża Czesława Kiełbasę, za †† z pokr. z obu stron.
CHRZEST: Franciszek ZBEREZIŃSKI.
12.15 1. Za †† rodziców Felicytas i Alfreda Malcherczyk w r. śmierci, † męża Mariana Dębskiego, bratową Barbarę, teściów Danutę i Mariana, Manfreda i Małgorzatę Frejno, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Agnieszkę Bijok w 30-ty dzień po śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii z ok. 70 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.09.2023 – 17.09.2023 r.

NIEDZIELA
XXIII ZWYKŁA


10.09.2023
18.00 1. Za †† Janinę i Kazimierza Jabłońskich.
2. Za †† rodziców Jana i Marię Krawiec, teściów Wilhelma i Gertrudę Siedlaczek oraz †† z pokrewieństwa Krawiec i Siedlaczek.
8.00 Za † matkę Krystynę Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † męża i ojca Władysława Bator w 6 roczn. śm., oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Mariana Stawarczyk z ok. 50 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża Zdzisława Cesarz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
PONIEDZIAŁEK
11.09.2023
18.00 1. Za †† rodziców Józefę i Kazimierza Paździorny, Mariannę i Piotra Lemczak, † siostrę Irenę, brata Marcela, szwagra Józefa, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Zdzisława z ok. 35 roczn. ślubu, w int. Anny i Mateusza z ok. 10 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK
12.09.2023
NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
7.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny z ok. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
13.09.2023
Św. Jana Chryzostoma
18.00 Za † matkę Bożenę Cierpka, ojca Alfonsa, teściów Gertrudę i Alojzego Proksza oraz †† z rodzin Cierpka, Proksza, Sordoń i Waloszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
14.09.2023
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18.00 Za †† rodziców Władysławę i Bolesława Paszkowskich, brata Tadeusza, szwagra Józefa oraz bratową Anielę.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Józefa Kozakiewicz z ok. 60 r. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
15.09.2023
NMP Bolesnej
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, za †† z pokrew., i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Natalii Wojewódka z ok. r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
16.09.2023
Św. Korneliusza i Cypriana
7.30 Za † matkę Helenę Dyduch w 2 r. śmierci oraz † ojca Juliana.
18.00 1. Za †† rodziców Józefa i Marię Kauder, braci Joachima i Bernarda, męża Zygmunta i †† z rodziny.
2. Za † brata Rudolfa Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
XXIV ZWYKŁA


17.09.2023
8.00 Za †† rodziców Gertrudę i Tomasza Radziej, Janinę i Bolesława Ogonowskich, za †† z rodzin Radziej, Ogonowski i Gołaszewski.
9.30 Za †† dziadków Hildegardę i Rufina Keller, Józefa Hlubka, †† Teresę i Antoniego Sonsala, Gertrudę i Alojzego Knopek, † mamę Magdalenę oraz za †† z pokrew.
11.00 Za † Rafała Pieprzyckiego w 5 r. śmierci.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, †† braci, †† dziadków z obu stron, za †† z rodzin Walisko, Guzior, Pietraszko, i Jany.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra Barańskiego z ok. 50 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.09.2023 – 10.09.2023 r.

NIEDZIELA
XXII ZWYKŁA


03.09.2023
18.00 1. Za † matkę Helgę Janoszka w 6 roczn. śmierci oraz † ojca Gerarda.
2. Za † matkę Krystynę Zowada w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za † matkę Joannę Henel w roczn. śmierci oraz † ojca Wilhelma.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † teścia Józefa Moszyńskiego, † żonę Marię, † męża Franciszka oraz †† z rodziny.
12.15 Za † męża i ojca Józefa Czerner w 12 roczn. śmierci, †† rodziców Małgorzatę i Piotra Bienia oraz †† teściów Martę i Augustyna Czerner.
CHRZEST: Oliwia KUKUROWSKA, Lena BĘDZIESZAK i Michał WOJDA.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za †† rodziców Henrykę i Czesława Sztomber oraz †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
04.09.2023
8.00 Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego.
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Tadeusza Zięba, Urszulę i Zygfryda Hytry oraz †† z pokrew.
2. †† Stanisława i Gerdę Włodarek – Msza Św. of. od sąsiadów.
WTOREK
05.09.2023
7.30 O Boże błogosławieństwo dla Laury i całej rodziny, a dla †† o życie wieczne.
ŚRODA
06.09.2023
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Hildegardy Koźba z ok. 95 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
07.09.2023
18.00 Za †† rodziców Piotra i Annę Torz, † brata Franciszka, † bratową Edeltraudę i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
08.09.2023
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
18.00 1. Za † ojca Ernesta Miozga, †† teściów Manfreda i Jadwigę Havemeister oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Sylwii i Andrzeja Gucwa z ok. 40 roczn. sakr. małż. I o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
09.09.2023
7.30 Za † Agnieszkę Szyszka w 30 dzień po śmierci.
18.00 1. Za †† Janinę i Kazimierza Jabłońskich.
2. Za †† rodziców Jana i Marię Krawiec, teściów Wilhelma i Gertrudę Siedlaczek oraz †† z pokrewieństwa Krawiec i Siedlaczek.
NIEDZIELA
XXIII ZWYKŁA


10.09.2023
8.00 Za † matkę Krystynę Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † męża i ojca Władysława Bator w 6 roczn. śm., oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Mariana Stawarczyk z ok. 50 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża Zdzisława Cesarz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 20.08.2023 – 27.08.2023 r.

NIEDZIELA
XX ZWYKŁA


20.08.2023
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Józefa z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † matkę Adelajdę Janoszka w 2 roczn. śm., † ojca Huberta oraz †† z rodzin Bosek Polczyk
8.00 Za † matkę Annę Kalisz oraz †† braci Władysława i Józefa.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Za † ojca Stanisława Gądek w roczn. śm., † matkę Teresę i † siostrę Janinę i †† z rodziny
12.15 Za † Roberta Michalec, †† rodziców z obu stron oraz †† siostry Adelajdę i Justynę i † brata Jerzego Kubosz.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
21.08.2023
ŚW. PIUSA X
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Danuty Gerlich z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK
22.08.2023
NAJŚW. MARYI
PANNY KRÓLOWEJ
7.30 Za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Jendrysik oraz †† Jadwigę i Bernarda Olbrich.
ŚRODA
23.08.2023
ŚW. BARTŁOMIEJA
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra Kowalskiego z ok. 65 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
24.08.2023
ŚW. JACKA
18.00 Za † Józefa Dykę – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów.
PIĄTEK
25.08.2023
18.00 1. Za † Wandę Kuczmera w 2 roczn. śmierci, †† Jadwigę i Edmunda Kostrzewa oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
26.08.20232023
NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
7.30 Za † matkę chrzestną i szwagierkę Brygidę Golombek oraz †† z rodzin Goj, Golombek, Marek i Wycisk.
18.00 Za †† rodziców Otylię i Roberta Pieronczyk, Hildegardę i Rufina Keller, †† z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
XXI ZWYKŁA


27.08.2023
8.00 Za †† rodziców Bertę i Jana Knopik brata Stefana, zięcia Mariana, szwagra Eugeniusza, †† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża Józefa Ziemniak w 4 roczn. śmierci oraz †† teściów i rodziców.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Kamila Drej z ok. 18 roczn. urodzin, w int. Jolanty i Krzysztofa z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie
CHRZEST: Patryk SKALIŃSKI.
12.15 Za † matkę Bronisławę w 10 roczn. śmierci oraz † ojca Romana.
ROCZEK: Nikodem NAPIÓRKOWSKI.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża i ojca Jana Szandurskiego w 13 roczn. śmierci, †† z rodzin Szandurski, Lenek i Peliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 13.08.2023 – 20.08.2023 r.

NIEDZIELA
XIX ZWYKŁA


13.08.2023
18.00 Za † brata Bernarda Sapich oraz †† dziadków Małgorzatę i Jana Stangner.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Manfreda z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za †† Klarę i Alojzego Wieczorek, †† siostry Annę i Gertrudę, brata Henryka, ich †† rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Teresę Barańską w 1 roczn. śmierci oraz † Wojciecha Barańskiego.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Bernarda z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Oliwera Lipok z ok. 18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
14.08.2023
14.00 ŚLUB: ZIEMNIAK - JANUS
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Piotra Kijek z ok. 11roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK

WNIEBOWZIĘCIE
NAJŚW. MARYI PANNY


15.08.2023
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Zięba, Ostromęcki i Włoszczowski.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Leona z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† rodziców Irenę i Bolesława Kycia oraz †† z pokrew. z obu stron.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grzegorz Kaszy z ok. 53 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
16.00 Za † Stanisława Wieczorek – Msza Św. ofiarow. od Marii i Bogusława Hajdugi z rodziną.
18.00 DZIERŻNO. W intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Dzierżna.
ŚRODA
16.08.2023
18.00 1. Za †† rodziców Cecylię i Wojciecha Woźniak, Piotra Dobiosz oraz †† dziadków i pokrewieństwo.
2. Za †† Jana, Franciszkę, Józefa, Michała, Leokadię oraz †† z rodziny Szumski.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
17.08.2023
ŚW. JACKA
18.00 Za † Stanisława Wieczorek – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Różanej i Krokusów.
PIĄTEK
18.08.2023
18.00 Za † ojca Rainera Mżygłód w 13 roczn. śmierci
SOBOTA
19.08.2023
7.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anieli z ok. 88 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Józefa z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † matkę Adelajdę Janoszka w 2 roczn. śm., † ojca Huberta oraz †† z rodzin Bosek Polczyk
NIEDZIELA
XX ZWYKŁA


20.08.2023
8.00 Za † matkę Annę Kalisz oraz †† braci Władysława i Józefa.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Za † ojca Stanisława Gądek w roczn. śm., † matkę Teresę i † siostrę Janinę i †† z rodziny
12.15 Za † Roberta Michalec, †† rodziców z obu stron oraz †† siostry Adelajdę i Justynę i † brata Jerzego Kubosz.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa.