INTENCJE MSZALNE 15.11.2020 – 22.11.2020 r.

NIEDZIELA
XXXIII
NIEDZIELA ZWYKŁA

15.11.2020
18.00 1. Za †† Klarę i Alojzego Wieczorek, Siostry Gertrudę i Annę, 2 szwagrów, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† teściów Stefanię i Jana, rodziców Jadwigę i Wilhelma oraz męża Andrzeja Godawę.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha Św. w int Wiktorii z ok. 20 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
7.00 Za † Marię Moczarską w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za †† rodziców Alojzego i Gertrudę Knopek, Antoniego i Teresę Sonsala, †† dziadków i pokrew.
9.30 Za † matkę Krystynę Kowalską.
11.00 Za † matkę Zofię Bartoszek w roczn. śm., † ojca Mieczysława oraz †† z rodzin Bartoszek i Konarski
12.15 Za †† Jana i Marię Dziedzic, syna Stanisława, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Antoni KĄTNY.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † męża i ojca Władysława Lenek w 3 roczn. śm., † syna Jana, †† z rodzin Lenek, Szandurski i Peliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
16.11.2020
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, †† braci Piotra i Józefa, †† siostry Irenę i Bronisławę oraz 3 szwagrów.
2. Za † Stanisława Włodarek w 1 roczn. śm., i † żonę Gertrudę – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
WTOREK
17.11.2020
Św.Elżbiety Węgierskiej
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
ŚRODA
18.11.2020
Bł. Karoliny Kózkówny
18.00 1. Za †† rodziców Annę i Ignacego Wabno, Łucję i Józefa Galonska.
2. Za † Petera Gutmanna w 2 roczn. śm., oraz † Jana Szuwarta.
3. Za † Czesława Dajnowskiego w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
19.11.2020
18.00 1. Za † Mariana Tomczak.
2. Za † męża Herberta w 14 roczn. śm., oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za †† Marię Lasończyk i Marię Kalka – Msza Św. ofiarowana od rodzin Klencz i Kwaśniok.
PIĄTEK
20.11.2020
Św. Rafała Kalinowskiego
18.00 1. Za † córkę Jolantę Paszkowską – Śliwka.
2. Za † Annę Krzykalla – Msza Św. ofiarow. od pracowników Przedszkola nr.1 w Pyskowicach.
3. Za † Czesława Dajnowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
SOBOTA
21.11.2020
Ofiarowanie NMP
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Marię i Sylwestra Kajda.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA
KRÓLA

22.11.2020
7.00 W intencji Parafian.
8.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Jerzego Gerlich oraz † Brata Bernarda.
9.30 Za †† rodziców Helenę i Stanisława Oliwa
11.00 Za †† Katarzynę i Franciszka Pikuła.
12.15 Za † ks. Andrzeja Bartysiewicza.
ROCZEK: Maria KNOPEK.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 W pewnej intencji.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 08.11.2020 – 15.11.2020 r.

NIEDZIELA
XXXII
NIEDZIELA ZWYKŁA

08.11.2020
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, † brata Józefa oraz †† teściów Marię i Nikodema Mokwa.
3. Za †† matkę Teresę, siostrę Janinę w roczn. śmirci oraz ojca Stanisława.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za †† rodziców Jadwigę i Augustyna Grosz, brata Alfreda, †† z rodzin Kołodziejczyk, Grosz, Gajda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża Włodzimierza Galas w 3 roczn. śmierci oraz †† rodziców z obu stron.
11.00 Za † matkę Gertrudę Proksza, † ojca Alojzego, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Sordoń, Cierpka i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Alicji i Zbigniewa z ok.50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wandy Kwaśnickiej z ok.91 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
02.11.2020
ROCZN. POŚW. BAZYLIKI LATERANEŃSKIEJ
18.00 1. Za † Krzysztofa Kołodziej w rocznicę śmierci.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Błażeja Nieradzik z ok. 30 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Czesława Dajnowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
WTOREK
03.11.2020
ŚW. LEONA WLK.
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
ŚRODA
11.11.2020
ŚW. MARCINA Z TOURS
18.00 1. W intencji Ojczyzny.
2. Za †† rodziców Mariannę Kuczyńską – Nawroth, i Kazimierza Kuczyńskiego, † ojczyma Karola Nawroth, †† z rodzin Kuczyński, Waseńczuk i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
12.11.2020
ŚW. JOZAFATA
18.00 1. Za † ojca Bernarda Kwaśniok w 20 roczn. śm., † matkę Łucję w 2 roczn. śm., oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za †† rodziców Teklę i Marcina Nowak, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† męża Michała Korotusz, brata Józefa, teściów Walentego i Barbarę, dziadków Józefa i Agnieszkę Wac, siostrę Agnieszkę, szwagra Józefa, †† dziadków z obu stron, brata Antoniego Wac i † Edmunda Lecińskiego.
PIĄTEK
13.11.2020
ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA I KRYSTYNA
18.00 1. Za † ojca Stanisława Półtorak, †† dziadków, siostry: Marię i Aleksandrę, braci Jana Józefa i Stefana oraz †† z rodzin Półtorak i Latacz.
2. Za † ojca Teodora Kruczek w 4 roczn. śm., † żonę Apolonię, † siostrę zakonną Jadwigę Kruczek.
SOBOTA
14.11.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† Klarę i Alojzego Wieczorek, Siostry Gertrudę i Annę, 2 szwagrów, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† teściów Stefanię i Jana, rodziców Jadwigę i Wilhelma oraz męża Andrzeja Godawę.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha Św. w int Wiktorii z ok. 20 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XXXIII
NIEDZIELA ZWYKŁA

15.11.2020
7.00 Za † Marię Moczarską w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za †† rodziców Alojzego i Gertrudę Knopek, Antoniego i Teresę Sonsala, †† dziadków i pokrew.
9.30 Za † matkę Krystynę Kowalską.
11.00 Za † matkę Zofię Bartoszek w roczn. śm., † ojca Mieczysława oraz †† z rodzin Bartoszek i Konarski
12.15 Za †† Jana i Marię Dziedzic, syna Stanisława, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Antoni KĄTNY.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † męża i ojca Władysława Lenek w 3 roczn. śm., † syna Jana, †† z rodzin Lenek, Szandurski i Peliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 01.11.2020 – 08.11.2020 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2020
18.00 1. Za † Irenę Molenda w 12 roczn. śm., † ojca Huberta oraz †† z rodziny.
2. Za † męża Horsta Krolińskiego w 11 roczn. śm., oraz †† z rodzin: Śliwa, Kroliński i Turkot.
3. Za †† rodziców Jana i Janinę Grześ oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za †† z rodzin: Kierach, Sołtysiak, Grela, Jonderko, Kuchta i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† Stanisławę i Ludwika Komenda, †† z rodzin Komenda i Szmajnta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża i ojca Zdzisława Barylak w 9 roczn. śm., †† rodziców, brata Ryszarda, †† teściów, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Marek KOSIŃSKI.
12.15 W pewnej intencji.
16.00 Za †† polecanych w zaleckach.
PONIEDZIAŁEK
02.11.2020
ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
9.00 Za wszystkich wiernych zmarłych
11.00 POGRZEB † Jana Zubrzyckiego.
16.00 Za †† syna Andrzeja, ojca Sylwestra, †† z rodzin Walczak, Paździor, Michalski i Ciomperlik, siostrę Renatę Witner, Joachima i Marię Malik, Mariana Zegan, Różę Januszewską, Marię Kluba, znajomych, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. W intencjach Ojca Świętego.
2. Za † Różę Dombrowską, † ojca Józefa Rychlik oraz †† z rodzin Dombrowski, Rychlik, Johem i Pollok.
WTOREK
03.11.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
ŚRODA
04.11.2020
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
18.00 1. Za † matkę Klarę Bulenda w roczn. śmierci.
2. Za † żonę Zofię Merta oraz † córkę Marzenę Januszkiewicz – Merta.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jakuba Cyganiak z ok. 2 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
05.11.2020
12.00 POGRZEB: † Janiny Polewczyk.
18.00 1. Za † Ulryka Krzykalla, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† Zbigniewa Bodanka i Halinę Kwiatkowską – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
PIĄTEK
06.11.2020
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. W int. Czcicieli Serca Pana Jezusa i pyskowickiego Hospicjum.
2. W pewnej intencji.
3. Za † Annę Krzykalla – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Słowackiego.
SOBOTA
07.11.2020
I SOBOTA MIESIĄCA
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, † brata Józefa oraz †† teściów Marię i Nikodema Mokwa.
3. Za †† matkę Teresę, siostrę Janinę w roczn. śmirci oraz ojca Stanisława.
NIEDZIELA
XXXII
NIEDZIELA ZWYKŁA

08.11.2020
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za †† rodziców Jadwigę i Augustyna Grosz, brata Alfreda, †† z rodzin Kołodziejczyk, Grosz, Gajda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża Włodzimierza Galas w 3 roczn. śmierci oraz †† rodziców z obu stron.
11.00 Za † matkę Gertrudę Proksza, † ojca Alojzego, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Sordoń, Cierpka i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Alicji i Zbigniewa z ok.50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wandy Kwaśnickiej z ok.91 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 25.10.2020 – 01.11.2020 r.

NIEDZIELA
XXX
NIEDZIELA ZWYKŁA

25.10.2020
18.00 1. Za †† braci Bernarda i Joachima, †† rodziców Marię i Józefa Kauder, męża Zygmunta i pokrew. z obu stron.
2. Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców, teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
3. Za †† rodziców Rufina i Wiktorię Klencz, Jana Maciol, †† szwagrów Gerarda, Rajmunda, Józefa i Romana, Zięcia Mariana Kwaśniok oraz dziadków z obu stron.
7.00 Za † męża Zbigniewa Bodanka w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
9.30 Za † Jana Pieczyńskiego w 1 roczn. śmierci.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Józefa z ok.50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Franciszek PIETROWSKI i Julian GRZONDZIEL-OŻÓG
12.15 Za † Hildegardę Danisz w 1 roczn. śm., † Jerzego Danisz, †† Emilię i Rudolfa Kuc, Ryszarda Kocur oraz †† z rodzin Kuc i Danisz.
ROCZEK: Antoni Kątny.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Za †† z rodzin Dudzik i Wójciak.
PONIEDZIAŁEK
26.10.2020
18.00 1. Za †† Annę i Martę Giemza, †† rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.
2. Za † ojca Jana Horbowiec w roczn. śm., † matkę Bronisławę, chrześniaka Mariusza oraz †† z rodzin Horbowiec i Stawarczyk.
3. Za † Annę Krzykalla w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
27.10.2020
7.30 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Urszuli i Mariana z ok.50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
28.10.2020
ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
18.00 1. Za † brata Piotra Dobiosz, †† dziadków z obu stron, †† Wojciecha i Cecylię Woźniak i †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Leokadii Waloszczyk z ok.90 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † męża i ojca Zygmunta Grochowskiego – Msza Św. ofiarowana od żony i dzieci z rodzinami.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
29.10.2020
18.00 1. Za † męża Gintera Skatula w 1 roczn. śmierci.
2. Za † matkę Bronisławę Kukurowską w 9 roczn. śm., oraz † ojca Kazimierza.
3. Za †† rodziców Kazimierę i Henryka Książek, †† rodzeństwo: Marię, Ludwika, Genowefę i Bolesława, † Stanisława Książek oraz †† z pokrewieństwa.
PIĄTEK
30.10.2020
18.00 1. Za † męża i ojca Włodzimierza Podeszwa w 1 roczn. śmierci.
2. Do Miłosierdzia Bożego za †† z rodzin: Helis, Piontek, Kerner, Hadrych, Danisz i Sikora oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Józefę Kozieł w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA
31.10.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Irenę Molenda w 12 roczn. śm., † ojca Huberta oraz †† z rodziny.
2. Za † męża Horsta Krolińskiego w 11 roczn. śm., oraz †† z rodzin: Śliwa, Kroliński i Turkot.
3. Za †† rodziców Jana i Janinę Grześ oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2020
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za †† z rodzin: Kierach, Sołtysiak, Grela, Jonderko, Kuchta i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† Stanisławę i Ludwika Komenda, †† z rodzin Komenda i Szmajnta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża i ojca Zdzisława Barylak w 9 roczn. śm., †† rodziców, brata Ryszarda, †† teściów, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Marek KOSIŃSKI.
12.15 W pewnej intencji.
16.00 Za †† polecanych w zaleckach.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.10.2020 – 25.10.2020 r.

NIEDZIELA
XXIX
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2020
18.00 1. Za † męża Franciszka Tymosiak oraz †† z rodziny.
2. Za † męża Waldemara Oficjał, †† rodziców Jadwigę i Józefa Grafe, siostrę Rutę, Jana Wawrzyniak, teściów Stefanię i Józefa Kasprzak, pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana i Barbary z ok. 30 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
4. W int. członków grupy modlitewnej „Grom”.
7.00 Za † Czesława Kosińskiego w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, brata Wolfganga, siostrę Elżbietę, szwagrów Krystiana i Joachima oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† Hildegardę Pietrowską w roczn. śm., ojca Joachima, brata Waldemara i szwagra Zbigniewa.
11.00 Za † matkę Marię Lis w 2 roczn. śm., † ojca Jana, †† dziadków, rodzeństwo i pokrewieństwo.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny i Jacka z ok.20 roczn. ślubu oraz w int Joanny z ok. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Emil KASIŃSKI.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Za † ojca Alfreda Sowa, † matkę Natalię, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
19.10.2020
18.00 1. Za † Henrykę Wiligała w 10 roczn. śm., † teściową Aleksandrę oraz †† z rodziny Bogdan.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Fryderyka Mika z ok. 90 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Marię Lasończyk w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
20.10.2020
ŚW. JANA KANTEGO
7.30 1. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
21.10.2020
18.00 1. Za † matkę i babcię Annę Śliwka.
2. Za † ojca Bogumiła Witosz w 9 roczn. śm., † matkę Stanisławę, †† dziadków Jana i Marię Witosz, Piotra i Helenę Nowak oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
3. Za † męża Tadeusza Strycharz w 19 roczn. śm., † syna Piotra w 18 roczn. śm., i † brata Mariana Religę w 11 roczn. śm.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
22.10.2020
ŚW. JANA PAWŁA II
18.00 1. Za † teściową Krystynę Podeszwa w 25 roczn. śm., † ojca Zygmunta, chrzestnych: Janinę Morawską i Feliksa Tomczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † żonę Franciszkę Peisert, †† rodziców Zofię i Stefana Peisert, brata Karola, bratową oraz †† z rodzin Peisert i Kaczmarek.
3. Za †† rodziców Zofię i Stanisława Popowczak, Stefanię i Wojciecha Malinowski, bratową Władysławę, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagrów Władysława i Józefa i dusze w czyśćcu cierp.
PIĄTEK
23.10.2020
18.00 1. Za †† ojca Alojzego Proksza , matkę Gertrudę, teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Sordoń, Cierpka i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† męża Andrzeja Wadowskiego, rodziców Antoninę i Józefa Wadowskich, Jadwigę i Michała Siwiec oraz †† z rodzin Wadowski i Siwiec.
3. Za † Waldemara Jaworek, †† rodziców Teresę i Ryszarda Jaworek, Dorotę i Józefa Glogaza oraz †† z rodziny.
SOBOTA
24.10.2020
7.30 Za † ks. Rudolfa Halembę.
13.00 Ślub: TELEPKO - ZIOŁO
18.00 1. Za †† braci Bernarda i Joachima, †† rodziców Marię i Józefa Kauder, męża Zygmunta i pokrew. z obu stron.
2. Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców, teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
3. Za †† rodziców Rufina i Wiktorię Klencz, Jana Maciol, †† szwagrów Gerarda, Rajmunda, Józefa i Romana, Zięcia Mariana Kwaśniok oraz dziadków z obu stron.
NIEDZIELA
XXX
NIEDZIELA ZWYKŁA

25.10.2020
7.00 Za † męża Zbigniewa Bodanka w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
9.30 Za † Jana Pieczyńskiego w 1 roczn. śmierci.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii i Józefa z ok.50 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Franciszek PIETROWSKI
12.15 Za † Hildegardę Danisz w 1 roczn. śm., † Jerzego Danisz, †† Emilię i Rudolfa Kuc, Ryszarda Kocur oraz †† z rodzin Kuc i Danisz.
ROCZEK: Antoni Kątny.
15.15 NIESZPORY RÓŻAŃCOWE.
16.00 Za †† z rodzin Dudzik i Wójciak.