MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 28.02.2021 – 07.03.2021 r.

NIEDZIELA

II
WIELKIEGO
POSTU


28.02.2021
18.00 1. Za †† rodziców Helgę i Gerarda Janoszka oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot oraz †† teściów, dziadków i pokrewieństwo.
3. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, brata Józefa oraz †† teściów Marię i Nikodema Mokwa.
7.00 O zdrowie w pewnej intencji.
8.00 Za †† rodziców Marię i Józefa Lubińskich, siostrę Danutę, † ojca Jana Orzechowskiego w 3 rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † żonę Marię Posacką, †† rodziców Marię i Michała Posackich, teściów Józefa i Annę Baran, siostry Eugenię , Malwinę i Zofię, braci Klemensa, Karola, Leona i Mieczysława, szwagra Romana Małotę oraz †† bratowe.
11.00 Za † męża Jerzego Drozd w 8 rocz. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
12.15 Za †† dziadków Popowczak, Malinowski, Blaszczyk i Osiniak oraz † Mariana Skrzypczyk.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † Joannę Zakrzewską w 30 dzień po śmierci.
Roczek: Hanna Cetera
PONIEDZIAŁEK
01.03.2021
18.00 1. Za † Joannę Zakrzewską – Msza Św. ofiarow. od kuzynki Magdaleny Orwat.
2. Za † Joannę Zakrzewską – Msza Św. of. od kuzynów: Marcina, Mirosława i Michała Orwat.
WTOREK
02.03.2021
7.30 1. W intencji Parafian.
2. Za † Józefa Psota.
ŚRODA
03.03.2021
18.00 1. Za † Annę Krzykalla.
2. Do B.Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Natalii z ok. 18 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † ojca, Kazimierza Maruszak w 22 roczn. śm., † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Maruszak i Bąk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
04.03.2021
ŚW. KAZIMIERZA
18.00 1. Za † Zdzisławę Wiża w 30 dzień po śmierci.
2. Za † siostrzeńca Mirosława, † córkę Bożenę, †† rodziców Jana i Annę Kubalskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące – Msza Św. ofiarowana od Janiny.
3. Za † Józefa Psota – Msza Św. ofiarow. Od sąsiadów z ul. Oświęcimskiej.
PIĄTEK
05.03.2021
18.00 1. W int. †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej, czcicieli Serca Pana Jezusa i Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Mirosława Chojak – w 30 dzień po śmierci.
3. Za † ojca Kazimierza Dołenko.
SOBOTA
06.03.2021
7.30 W int. Czcicieli Serca Najśw. Maryi Panny i o ustanie epidemii.
18.00 1. Za †† Marię i Józefa Sierla, córkę Krystynę, 2 zięciów, †† Teresę i Antoniego Sonsala, kuzynkę Genowefę †† teściów Gertrudę i Alojzego Knopek, †† dziadków i dusze w cz. cierpiące.
2. Za † ojca Stanisława Omelczuk, †† dziadków z obu stron.
3. Za † Annę Szwarc – Steczkiewicz w 30 dzień po śmierci.
NIEDZIELA

III
WIELKIEGO
POSTU


07.03.2021
7.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków i pokrewieństwo z obu stron.
8.00 Za †† rodziców Helenę i Piotra Kurzynowskich, † brata Janusza, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † matkę Helenę Nobiałek, w roczn. śm., † ojca Edmunda, †† z rodzin Nobiałek, Tobor, Stankiewicz i Kazimierczak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Aleksandry z ok. rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Kazimierza Wójcik z ok. 70 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † ojca i dziadka Jana Lis w 9 roczn. śm., †† matkę Marię, dziadków Annę i Michała Lis oraz Annę i Jana Olender.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.02.2021 – 28.02.2021 r.

NIEDZIELA

I
WIELKIEGO
POSTU


21.02.2021
18.00 1. Za † matkę Wacławę Wójcik w 10 rocz. śmierci, † ojca Józefa, siostrę Krystynę, brata Adama i żonę Halinę.
2. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Dariusza z ok. rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
7.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
8.00 O pomyślny przebieg operacji w pewnej intencji.
9.30 Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 7 rocz. śmierci.
11.00 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Rodziny Bujara.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, † brata Jana, † Marię Szczekala, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † Mariannę Szymańską w 1 rocz. śmierci, † Stanisława Szymańskiego w 28 rocz. śmierci – Msza Św. ofiarowana od dzieci z rodzinami.
PONIEDZIAŁEK
22.02.2021
KATEDRY ŚW. PIOTRA AP.
18.00 1. Za † Zenobiusza Zygułę w rocznicę śmierci.
2. Za † Joannę Zakrzewską – Msza Św. ofiarowana od chrzestnego.
WTOREK
23.02.2021
7.30 1. W intencji Parafian.
2. Za † Ryszarda Pogorzelskiego.
ŚRODA
24.02.2021
18.00 1. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w pracy duszp. w int. Ks. Marcina z okazji rocz. urodzin – Msza Św. ofiarowana od Róż Różańcowych i od Parafian.
2. Za †† teściów Helenę i Eryka oraz Grażynę i Janusza Niemczynowskich.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
25.02.2021
18.00 1. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w pewnej intencji z okazji urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † brata Alfreda Psota w 3 rocz. śm., † męża Józefa Psota, †† rodziców Bertę i Alfreda Psota oraz †† dziadków z obu stron.
3. W int. Jerzego Mainka o uzdrowienie – Msza Św. ofiarowana od Szkoły Nowej Ewangelizacji.
PIĄTEK
26.02.2021
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej. 2. Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od Wandy z Wiednia.
SOBOTA
27.02.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Helgę i Gerarda Janoszka oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot oraz †† teściów, dziadków i pokrewieństwo.
3. Za †† rodziców Józefa i Łucję Pierzchawka, brata Józefa oraz †† teściów Marię i Nikodema Mokwa.
NIEDZIELA

II
WIELKIEGO
POSTU


28.02.2021
7.00 O zdrowie w pewnej intencji.
8.00 Za †† rodziców Marię i Józefa Lubińskich, siostrę Danutę, † ojca Jana Orzechowskiego w 3 rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † żonę Marię Posacką, †† rodziców Marię i Michała Posackich, teściów Józefa i Annę Baran, siostry Eugenię , Malwinę i Zofię, braci Klemensa, Karola, Leona i Mieczysława, szwagra Romana Małotę oraz †† bratowe.
11.00 Za † męża Jerzego Drozd w 8 rocz. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
12.15 Za †† dziadków Popowczak, Malinowski, Blaszczyk i Osiniak oraz † Mariana Skrzypczyk.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † Joannę Zakrzewską w 30 dzień po śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 14.02.2021 – 21.02.2021 r.

NIEDZIELA

VI ZWYKŁA


14.02.2021
18.00 1. Za †† rodziców Stanisława i Rozalię Stanowskich, † brata Zdzisława jego żonę Zofię oraz †† z rodziny.
2. Za †† Janinę i Jana Grześ oraz †† z pokrewieństwa.
7.00 Za † ojca Ignacego oraz †† żony Janinę i Marię w rocz. śmierci.
8.00 Za † Zygmunta Szychlińskiego w 4 rocz. śmierci.
9.30 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Dariusza z ok. 50 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† rodziców Romana i Jadwigę Bator oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od siostry i szwagra z Kąśnej Dolnej.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii Korotusz z ok. 90 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
15.02.2021
7.30 Za † Jadwigę Zima na pierwszą wiadomość ośmierci.
18.00 1. Za † brata Eugeniusza Wiża.
2. Za † Mieczysława Maszak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
3. Za † męża Andrzeja Męcik w 3 rocz. śmierci oraz †† z rodzin Męcik, Śliwiński, Borys i Długowski.
WTOREK
16.02.2021
7.30 Za † Joannę Zakrzewską – Msza Św. ofiarowana od wujka Grzegorza z rodziną.
18.00 Za † ojca Ditmara Brzoska, † ojca chrzestnego Henryka Brzoska, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA
17.02.2021

POPIELEC
8.00 W intencji Parafian
16.00 O dobre przeżycie Wielkiego Postu dla wszystkich Parafian.
18.00 1. Za † męża i ojca Jana Książek w 11 rocz. śmierci, †† rodziców i dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Gintera Lubojańskiego w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
18.02.2021
18.00 1. Do B. Op przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w pracy duszp. w int. Proboszcza z ok. 61 rocz. urodzin – Msza Św. ofiarowana od Róż Różańcowych i od Parafian.
2. Za † męża i ojca Zygmunta Grochowskiego oraz ††Stefana i Edwarda Czyżyk.
PIĄTEK
19.02.2021
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za †† rodziców Zygfryda i Urszulę Hytry, Jadwigę i Tadeusza Zięba oraz †† z pokrewieństwa.
SOBOTA
20.02.2021
7.30 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Anny z ok. 85 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † matkę Wacławę Wójcik w 10 rocz. śmierci, † ojca Józefa, siostrę Krystynę, brata Adama i żonę Halinę.
2. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Dariusza z ok. rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA

I
WIELKIEGO
POSTU


21.02.2021
7.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
8.00 O pomyślny przebieg operacji w pewnej intencji.
9.30 Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 7 rocz. śmierci.
11.00 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Rodziny Bujara.
12.15 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, † brata Jana, † Marię Szczekala, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 GORZKIE ŻALE.
16.00 Za † Mariannę Szymańską w 1 rocz. śmierci, † Stanisława Szymańskiego w 28 rocz. śmierci – Msza Św. ofiarowana od dzieci z rodzinami.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 07.02.2021 – 14.02.2021 r.

NIEDZIELA

V ZWYKŁA


07.02.2021
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, Franciszkę Strzodka, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Krystynę i Edwina Kazanców, siostrę Marylę †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 W intencji Parafian.
8.00 Za † męża Edwarda, oraz †† braci Jana, Mariana i Włodzimierza.
9.30 Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od Kazimierza Kut z Kąśnej Dolnej.
11.00 Za † Kazimierza Ramach w 2 roczn. śmierci.
12.15 Za † Jana Rubin w 30 dzień po śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † męża i ojca Sylwestra Walczak w 4 roczn. śm., † syna i brata Andrzeja, †† teściów Helenę i Leona, szwagra Kazimierza oraz †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor.
PONIEDZIAŁEK
08.02.2021
18.00 1. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Grzegorza Peisert z ok. 82 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † męża Zygmunta Piecuch w 3 rocz. śmierci.
WTOREK
09.02.2021
ŚW. SCHOLASTYKI
7.30 1. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Kazimierza z ok. rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Klary Halemba z ok. 94 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
10.02.2021
18.00 1. Za † matkę Lidię Kruczek w 5 rocz. śmierci, † ojca Dietera, † siostrę Brygidę oraz †† dziadków.
2. Za † Mirosława Drewniak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego.
3. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Agnieszki Wyszomierskiej z ok. 40 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
11.02.2021
18.00 1. Za † Antoniego Kulpa Wroczyn. Śmierci oraz †† z rodziny.
2. Za † Mieczysława Maszak w 30 dzień po śmierci.
3. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ryszarda Foit z ok. 60 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
12.02.2021
18.00 1. Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
2. Za †† Emmę i Władysława Włodarz, † męża Jana Walkowiak oraz †† z pokrew. z obu stron.
SOBOTA
13.02.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Stanisława i Rozalię Stanowskich, † brata Zdzisława jego żonę Zofię oraz †† z rodziny.
2. Za †† Janinę i Jana Grześ oraz †† z pokrewieństwa.
NIEDZIELA

VI ZWYKŁA


14.02.2021
7.00 Za † ojca Ignacego oraz †† żony Janinę i Marię w rocz. śmierci.
8.00 Za † Zygmunta Szychlińskiego w 4 rocz. śmierci.
9.30 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Dariusza z ok. 50 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† rodziców Romana i Jadwigę Bator oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od siostry i szwagra z Kąśnej Dolnej.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do B. Op. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii Korotusz z ok. 90 rocz. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 31.01.2021 – 07.02.2021 r.

NIEDZIELA

IV ZWYKŁA


31.01.2021
18.00 1. Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Hermana Rozumek, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do B. Op przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Grzegorza Zmysło z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
7.00 W intencji Parafian.
8.00 Za †ojca Jana Książek, † ciocię Helenę Wróblewską oraz †† z rodzin Książek, Mazurek i Wróblewski.
9.30 Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kwiatowej.
11.00 Za † ojca Alfonsa Cierpka, † matkę Bożenę, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, †† z rodzin Cierpka, Proksza, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † Jana Lenek – Msza Św. ofiarowana od synowej i wnuczek.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Krystyny i Kazimierza Kopytko z ok. roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
01.02.2021
18.00 1. Za †† Adelę i Jana Majocha, Jana, Henryka i Zygmunta Posłów, Karola i Marię Nowickich, Marię Półtorak, Izabelę Sroka i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Antoniego Kubat w rocz. śmierci.
3. W int. Anny o szczęśliwy przebieg operacji oraz zdrowie.
WTOREK
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

02.02.2021
9.00 Za † Mieczysława Maszak- Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
16.00 Za †† Teodora i Bronisława Dobiszewskich, Józefa Basiak i Halinę Skiba.
18.00 Za †† Stefanię i Jerzego Kubala oraz †† z pokrewieństwa.
ŚRODA
03.02.2021
ŚW. BŁAŻEJA
18.00 1. Za † Eugeniusza Wiża w 30 dzień po śmierci.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
04.02.2021
18.00 1. Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od Tomasza Kiełbasy z rodziną z Kąśnej Dolnej.
2. O powołania kapłańskie i zakonne.
PIĄTEK
05.02.2021
ŚW. AGATY
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa i w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Władysławę Adamczyk, † męża Henryka i pokrew. z obu stron.
SOBOTA
06.02.2021
ŚW. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
7.30 W intencji czcicieli Najśw. Serca Maryi oraz o ustanie Epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, Franciszkę Strzodka, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Krystynę i Edwina Kazanców, siostrę Marylę †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA

V ZWYKŁA


07.02.2021
7.00 W intencji Parafian.
8.00 Za † męża Edwarda, oraz †† braci Jana, Mariana i Włodzimierza.
9.30 Za † Czesława Kiełbasę – Msza Św. ofiarowana od Kazimierza Kut z Kąśnej Dolnej.
11.00 Za † Kazimierza Ramach w 2 roczn. śmierci.
12.15 Za † Jana Rubin w 30 dzień po śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † męża i ojca Sylwestra Walczak w 4 roczn. śm., † syna i brata Andrzeja, †† teściów Helenę i Leona, szwagra Kazimierza oraz †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor.