MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 02.12.2018 – 09.12.2018 r.

NIEDZIELA I ADWENTU
02.12.2018
18.00 1. Za †† ojców Pawła Szołtysik i Wincentego Leksy, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Pelagię Czyrkiewicz w 1 rocznicę śmierci.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Opielka.
8.00 Za † męża Ryszarda Parusel w 2 roczn. śmierci, oraz † matkę Krystynę Kowalską.
9.30 Za † ojca Franciszka Gabriel w 40 roczn. śm., † matkę Różę, †† z rodzin Gabriel i Konopka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z okazji 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Dawid KIELAR.
15.15 Nieszpory Adwentowe.
16.00 Za † ojca Andrzeja Kuziów w 21 roczn. śm., † matkę Józefę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
03.12.2018
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO
18.00 1. Za † Martę Srtroka, † męża Wincentego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za † Adama Chwedorowicz w roczn. śmierci oraz †† rodziców Mariannę i Edwarda Jaszczak.
Wtorek
04.12.2018
ŚW. BARBARY
10.00 Do BOp przez wstaw. św. Barbary w int. żyjących i zmarłych Górników z naszej parafii oraz w intencji ich rodzin.
18.00 1. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
2. Za †† Krystynę i Lotara Hoin, Marię i Jerzego Mocek oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za † ojca Józefa Macioszek, † matkę Marię, †† teściów Jana i Jadwigę Kowalskich, siostrę zakonną Jadwigę Sopot, †† dziadków i pokrewieństwo.
Środa
05.12.2018
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Henryka z okazji 65 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Klaudię Mazur – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Słowackiego.
3. Za †† rodziców Anastazję i Waclawa Marecinkowskich, † teścia Stefana Łapot oraz †† z pokrew. z obu stron.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
06.12.2018
18.00 1. Za † matkę Annę Tarnawską w roczn. śmierci, † ojca Stanisłąwa oraz † męża Mieczysłąwa.
2. Za † Marię Lis – Msza Św. ofiarowana od V grupy Róży Różańcowej.
Piątek
07.12.2018
ŚW. AMBROŻEGO
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † męża i ojca Władysława Olender, †† rodziców Annę i Jana, siostrę Helenę, brata Bronisława i dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
08.12.2018
NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
9.00 W intencji Dzieci Marii.
11.00 Za †† rodziców Jana i Helenę Walkowskich, Agnieszkę i Czesława Walisko oraz †† z rodzin konieczny, Walkowski i Walisko.
16.00 Za † ojca Rajnera Mrzygłód.
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana Pieczyńskiego z okazji 78 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA II ADWENTU
09.12.2018
8.00 Za † Jana Mostowskiego w 3 roczn. śmierci.
9.30 Za † Annę Kryska, †† rodziców z obu stron, †† rodzeństwo oraz †† z rodzin: Kupiec, Juc, Śwituszak, Guc i Rudnik.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiktora z okazji 4 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Pola PODLECKA.
15.15 Nieszpory Adwentowe.
16.00 Za † Lidię Bekierz.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 25.11.2018 – 02.12.2018 r.

XXXIV NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

25.11.2018
18.00 1. Za † męża Kazimierza, † ojca Prokopa oraz †† z rodziny.
2. Za † Janinę Kaliciak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
3. Za † Marię Lis w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za † męża Macieja Niemczynowskiego.
9.30 Za † syna Roberta Michalec, †† rodziców z obu stron oraz Adelajdę i Jerzego Kubosz.
11.00 Do BOp przez wstaw. Św. Katarzyny i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. wszystkich żyjących i zmarłych Kolejarzy z naszej parafii, oraz w int. ich rodzin.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 1. Za † dziadka Sławomira Labocha w 1 roczn. śmierci oraz † babcię Edeltraudę.
2. W intencji pielgrzymów do Ziemi Świętej.
Poniedziałek
26.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Huberta Janoszka – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Lipowej i Brzozowej.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Franciszka Schoeffczyk z ok. 88 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Wtorek
27.11.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
28.11.2018
11.00 Pogrzeb † Marii Lachur.
18.00 1. Za † męża i ojca Sylwestra, † syna, †† brata Andrzeja, szwagra Kazimierza, †† z rodziny Walcak oraz †† sąsiadów z ul. Krokusów.
2. Za † męża Zygmunta, † Genowefę, †† rodziców z rodziny Kasprzyk, †† z rodziny Glatzel, Wojtynek i Badura.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
29.11.2018
16.00 W intencji Parafian.
18.00 1. Za †† Adama Mazur, Czesława Fert, Danutę Kuśka, Stanisławę Komenda oraz †† z rodzin Mazur i Szebeszczyk.
2. Za † męża Engelberta Czempik, †† rodziców Bronisławę i Wiktora Kloska, teściów Anastazję i Jerzego Czempik, †† szwagrów, szwagierkę Elfrydę, bratową Łucję oraz †† z rodzin Czempik, Kloska i Sitko.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Huberta Molendy z ok. 85 roczn. urodzin – Msza Św. ofiarowana od scholi parafialnej.
Piątek
30.11.2018
ŚW. ANDRZEJA AP.
18.00 1. Za † matkę Mariannę Kucharczyk w 2 roczn. śm., † brata Stanisława Kornaś oraz szwagra Leona Wojtasiak.
2. Za † Huberta Janoszka – Msza Św. ofiarowana od rodziny Łanowy.
Sobota
01.12.2018
18.00 1. Za †† ojców Pawła Szołtysik i Wincentego Leksy, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Pelagię Czyrkiewicz w 1 rocznicę śmierci.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Opielka.
I NIEDZIELA ADWENTU
02.12.2018
8.00 Za † męża Ryszarda Parusel w 2 roczn. śmierci, oraz † matkę Krystynę Kowalską.
9.30 Za † ojca Franciszka Gabriel w 40 roczn. śm., † matkę Różę, †† z rodzin Gabriel i Konopka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z okazji 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory Adwentowe.
16.00 Za † ojca Andrzeja Kuziów w 21 roczn. śm., † matkę Józefę i dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.11.2018 – 25.11.2018 r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
18.11.2018
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Lenek w 2 roczn. śmierci, syna Jana, synową Alicję, zięcia Jana, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Łucję i Józefa Galonska oraz Annę i Ignacego Wabno.
3. Za † żonę Marię Posacką, rodziców Michała i Marię Posackich, †† siostry, szwagrów, braci, bratowe, zięcia Romana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 1. Za † męża i ojca Mariana Tomczak.
2. Za † Stanisława Boguckiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
9.30 1. Za † męża i ojca Mariana Tomczak.
2. Za † Stanisława Boguckiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
11.00 1. Za †† dziadków Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodzin Pirzyk i Kalisz.
CHRZEST: Tomasz WYLEŻOŁ. ROCZEK: Antoni GALONSKA.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † męża i ojca Czesłąwa Barylak, †† dziadków, teściów i pokrewieństwo.
Poniedziałek
19.11.2018
18.00 1. Za † męża Herberta oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † męża Michała Korotusz, † brata Józefa, †† teściów, rodziców Agnieszkę i Józefa Wac, sistrę, szwagra, brata Antoniego Wac, dziadków z obu stron i Edwarda Lecińskiego.
Wtorek
20.11.2018
ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
7.00 1. W int. Parafian.
Środa
21.11.2018
OFIAROWANIE N.M.P.
18.00 1. Za † córkę Jolantę Paszkowską - Śliwka
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Huberta Wywias z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † ojca Teodora Kruczek w 2 roczn. śm., † matkę Apolonię oraz † siostrę zakonną Jadwigę Kruczek.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
22.11.2018
ŚW. CECYLII
16.00 W intencji Parafian.
18.00 1. W pewnej intencji.
2. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny Ciećka i Janus.
3. Za † Klaudię Mazur w 30 dzień po śmierci.
Piątek
23.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Jana i Franciszkę, braci Józefa i Michała oraz †† z rodziny Szumski.
2. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Piaskowej 141.
Sobota
24.11.2018
ŚW. ANDRZEJA DUNG-LAK I TOWARZYSZY
18.00 1. Za † męża Kazimierza, † ojca Prokopa oraz †† z rodziny.
2. Za † Janinę Kaliciak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
3. Za † Marię Lis w 30 dzień po śmierci.
XXXIV NIEDZIELA 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

25.11.2018
8.00 Za † męża Macieja Niemczynowskiego.
9.30 Za † syna Roberta Michalec, †† rodziców z obu stron oraz Adelajdę i Jerzego Kubosz.
11.00 Do BOp przez wstaw. Św. Katarzyny i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. wszystkich żyjących i zmarłych Kolejarzy z naszej parafii, oraz w int. ich rodzin.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 1. Za † dziadka Sławomira Labocha w 1 roczn. śmierci oraz † babcię Edeltraudę.
2. W intencji pielgrzymów do Ziemi Świętej.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.11.2018 – 18.11.2018 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
11.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa, teściów Marię i Nikodema Mokwa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Marię i Szymona Badura, teściów Marię i Adolfa Foik, †† braci, szwagrów, bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża Jana Gawlik, †† rodziców z obu stron, brata Joachima, bratową Urszulę, bratanka Piotra, † Hildegardę Kiełtyka i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Maria WALASEK.
8.00 Za † matkę Zofię Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek, Konarski i Kołodziej.
9.30 Za †† matkę Teresę Gądek, siostrę Janinę i ojca Stanisława.
11.00 1. Za † męża Włodzimierza Galas w 1 rocznicę śmierci oraz †† rodziców.
2. W intencji Ojczyzny.
ROCZEK: Adrianna SZYMANEK.
15.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
16.00 Za † Erykę Witczak – Msza Św. ofiarowana od pracowników Protor – Pyskowice.
Poniedziałek
12.11.2018
ŚW. JOZAFATA
18.00 1. Za †† teściów Jadwigę i Maksymiliana Małek oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za †† rodziców Alojzego i Gertrudę Knopek, Antoniego i Teresę Sąsala oraz †† dziadków z obu stron.
3. Za † Janinę Kaliciak.
Wtorek
13.11.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
14.11.2018
18.00 1. Za † ojca Stanisława Półtorak, †† braci Jana Józefa i Stefana, siostry Marię i Aleksandrę oraz †† z rodziny Półtorak.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Dariusza z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Pawła Bujary z ok. 15 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
15.11.2018
16.00 Za † Adama Siwego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności 2 i 3.
18.00 1. Za †† teściów Stefanię i Jana Godawa, rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo oraz † męża Andrzeja Godawę.
2. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
3. Za † Janinę Marszałek w 1 roczn. śmierci.
Piątek
16.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, siostrę Bronisławę, braci Piotra i Józefa oraz †† szwagrów.
2. Za † Elżbietę Mostowską oraz †† z rodziny Mostowski.
3. Za † Irmgardę Chmielewską w 5 roczn. śmierci oraz †† z pokrewieństwa.
Sobota
17.11.2018
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
14.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mirosława Stasiuk z ok. 50 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Lenek w 2 roczn. śmierci, syna Jana, synową Alicję, zięcia Jana, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Łucję i Józefa Galonska oraz Annę i Ignacego Wabno.
3. Za † żonę Marię Posacką, rodziców Michała i Marię Posackich, †† siostry, szwagrów, braci, bratowe, zięcia Romana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
18.11.2018
8.00 Za †† z rodzin Struzik, Kaczmarek, Szarf, Stachulec, Pokorski, Langer, Kuczera, Glapiak i Szczekała oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 1. Za † męża i ojca Mariana Tomczak.
2. Za † Stanisława Boguckiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
11.00 1. Za †† dziadków Wandę i Henryka Adamczyk oraz †† z rodzin Pirzyk i Kalisz.
CHRZEST: Tomasz WYLEŻOŁ. ROCZEK: Antoni GALONSKA.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † męża i ojca Czesława Barylak, †† dziadków, teściów i pokrewieństwo.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.11.2018 – 11.11.2018 r. 1.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
04.11.2018
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka, Klarę i Józefa Rassek oraz dziadków z obu stron.
2. Za † żonę Irenę Molenda w 10 roczn. śm., †† rodziców Martę i Ludwika Stargala, brata ks. Piotra Molenda, zięcia Stanisława Garczarek, szwagrów Zygmunta Stargala oraz Czesława i Joachima Sereta i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † córkę Marzenę Merta - Januszkiewicz
8.00 Za † matkę Różę Dombrowską, † ojca Józefa Rychlik oraz †† z rodzin: Dombrowski, Rychlik, Jochem i Pollok.
9.30 Za †† Małgorzatę i Piotra Bienia, Annę i Huberta Szulc, siostrę Elżbietę, szwagra Jana, szwagierkę Martę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w pewnej intencji.
ROCZEK: Adam Rubin.
15.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
16.00 Za †† Klarę i Jerzego Bulenda.
ROCZEK: Zuzanna Zurek i Aleksandra ZINKIEWICZ.
Poniedziałek
05.11.2018
18.00 1. Za † Urlyka Krzykalla, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Mariana Śliwińskiego oraz † Marię Męcik w rocznicę śmierci.
3. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Piaskowej 141.
Wtorek
06.11.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
07.11.2018
18.00 1. Za † Erykę Gwose.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty i Krzysztofa z ok. 10 r. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
Czwartek
08.11.2018 
16.00 Za † Jerzego Buchta w 1 rocznicę śmierci.
18.00 1. Za † matkę Gertrudę Proksza w 25 roczn. śmierci, † ojca Alojzego, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Cierpka, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Augusta Grosz, brata Alfreda oraz †† z rodzin Grosz, Gajda i Kołodziejczyk.
Piątek
09.11.2018
ROCZN. POŚWIĘCENIA BAZYLIKI NA LATERANIE
18.00 1. Za †† matkę Kazimierę Froń, ojca Jana oraz †† z rodziny.
2. Za † Marka Witkowicz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic: Różanej i Krokusów.
Sobota
10.11.2018
ŚW. LEONA WIELKIEGO
14.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Wiktorii Reimann z ok. 18 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa, teściów Marię i Nikodema Mokwa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Marię i Szymona Badura, teściów Marię i Adolfa Foik, †† braci, szwagrów, bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża Jana Gawlik, †† rodziców z obu stron, brata Joachima, bratową Urszulę, bratanka Piotra, † Hildegardę Kiełtyka i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Maria WALASEK.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
11.11.2018
8.00 Za † matkę Zofię Bartoszek oraz †† z rodzin Bartoszek, Konarski i Kołodziej.
9.30 Za †† matkę Teresę Gądek, siostrę Janinę i ojca Stanisława.
11.00 1. Za † męża Włodzimierza Galas w 1 rocznicę śmierci oraz †† rodziców.
2. W intencji Ojczyzny.
ROCZEK: Adrianna SZYMANEK.
15.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
16.00 Za † Erykę Witczak – Msza Św. ofiarowana od pracowników Protor – Pyskowice.