MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.03.2017 – 25.03.2018 r.

NIEDZIELA
V WIELKIEGO POSTU

18.03.2018
18.00 1. Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
2. Za † brata Włodzimierza Jaskóła w 3 roczn. śm., †† kuzynów Pawła i Jacka Jaskóła, Grzegorza Kucharskiego i Janusza Turczyn.
3. Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, brata Jana, Katarzynę Bodak, Katarzynę Czurko oraz †† dziadków.
8.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Aleksandry Sapich z ok. 18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków i †† z rodziny.
CHRZEST: Lena MALAKA
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń w roczn. śm., oraz †† z rodzin Rudowski i Weber.
CHRZEST: Kacper GASINA.
Poniedziałek
19.03.2018
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP i Św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. I grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk, †† dziadków z obu stron oraz † Wiktora Maniak.
Wtorek
20.03.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
21.03.2018
12.00 Pogrzeb † Marii KAUDER.
18.00 1. Za †† Brygidę i Eryka Slenczek oraz †† z pokrewieństwa.
2. W pewnej intencji.
3. Za † Jerzego Szelągiewicz w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
22.03.2018
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Karoliny Kałuża z ok. 15 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † Marię Posacką oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Zygmunta Piecuch – Msza Św. ofiarowana od Pań opiekujących się kościołem.
Piątek
23.03.2018
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † Pawła Bitner w 1 roczn. śmierci.
3. Za †† Mariannę i Jana Gucwa.
Sobota
24.03.2018
18.00 1. Za †† rodziców Gizelę i Mariana Polok oraz †† dziadków Ingeborgę i Jana John.
2. Za †† Edwarda i Janusza Pikułę.
3. Za † Michała Chomkę w 3 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
PALMOWA
VI WIELKIEGO POSTU

25.03.2018
8.00 Za † męża i ojca Józefa Czerner, †† teściów Martę i Augustyna Czerner oraz †† z rodzin Czerner, Bienia i Giera.
9.30 Za † męża Jana Kaźmierczak w 16 roczn. śmierci oraz † teścia Kazimierza.
11.00 W int. Kobiet z naszej parafii w stanie błogosławionym.
CHRZEST: Wiktor DERING.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † męża Andrzeja Woitzik w12 roczn. śmierci, oraz †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.03.2017 – 18.03.2018 r.

NIEDZIELA
IV WIELKIEGO POSTU

Laetare
11.03.2018
18.00 1. Za † matkę Helenę Nobiałek w 8 roczn. śm., † ojca Edmunda oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Anielę i Ryszarda Bromer, †† z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierp.
3. Za † ojca Wincentego Leksy w 1 roczn. śm., † Pawła Szołtysik oraz †† z rodzin Leksy i Szołtysik.
8.00 Za † męża Tadeusza Ogonowskiego w roczn. śmierci.
9.30 Za † Zygmunta Piecuch w 30 dzień po śmierci.
11.00 Za † Marzenę Merta – Januszkiewicz w 2 roczn. śmierci.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty Czerner z ok. 25 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
12.03.2018
9.00 1. Za †† rodziców Janinę i Juliana Żelazny, † brata Romana, † siostrę Julię oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę w int. wnuków: Oliwii, Alicji, Wiktorii i Kamila oraz o światło Ducha Św. dla Oliwii z ok. 18 roczn. urodzin oraz egzaminu maturalnego.
Wtorek
13.03.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
14.03.2018
9.00 1. Za †† Józefa i Henryka oraz †† z rodzin Wieszok, Cyroń i Kraffczyk.
2. Za †† Annę i Jana Kowolik oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
3. Za † Andrzeja Męcik w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
15.03.2018
14.00 ŚLUB: Wilk – Skóra.
16.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † Zygmunta Andrusiak w 1 roczn. śmierci.
2. Za † Zygmunta Piecuch – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Piątek
16.03.2018
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za †† teściów Barbarę i Bernarda Miozga, † męża Ernesta, †† szwagrów Jerzego i Henryka, chrześniaka Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † matkę Władysławę Kierach w 10 roczn. śm., † ojca Edwarda, †† dziadków Sołtysiak i Kierach, chrześniaka Adama Lewandowskiego, Stefana Grelę, Stanisława Sołtysiak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
17.03.2018
18.00 1. Za † ojca Stanisława Iwan w roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
2. Za † brata Włodzimierza Jaskóła w 3 roczn. śm., †† kuzynów Pawła i Jacka Jaskóła, Grzegorza Kucharskiego i Janusza Turczyn.
3. Za †† rodziców Karolinę i Piotra Karaś, brata Jana, Katarzynę Bodak, Katarzynę Czurko oraz †† dziadków.
NIEDZIELA
V WIELKIEGO POSTU

18.03.2018
8.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Aleksandry Sapich z ok. 18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, †† dziadków i †† z rodziny.
CHRZEST: Lena MALAKA
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Małgorzatę Jeleń w roczn. śm., oraz †† z rodzin Rudowski i Weber.
CHRZEST: Kacper GASINA.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.03.2017 – 11.03.2018 r.

NIEDZIELA
III WIELKIEGO POSTU

04.03.2018
18.00 1. Za † Andrzeja Męcik – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Zielonej i Astrów.
2. Za †męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów i † z pokrewieństwa.
3. Za † Jadwigę Sztepan – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta.
8.00 Za † ojca Zygmunta Podeszwa w 3 rocz.śm † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Podeszwa i Mikołajczyk
9.30 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Andrzeja Srokowskiego z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Heleny Nowak z ok. 89 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wioletty Strębskiej z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
05.03.2018
9.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
18.00 1. Za † Krystynę Kazanców w 30 dzień po śmierci.
2. Za † męża Krzysztofa Bosek, †† teściów Pawła i Helenę, †† Ditra i Barbarę Bosek, dziadków Annę i Wilhelma Bosek oraz †† z rodziny.
Wtorek
06.03.2018
9.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Baran.
18.00 1. Za † matkę Agnieszkę Jendrysik, †† rodziców Bernarda i Jadwigę Olbrych oraz †† dziadków z obu stron.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za opiekę i powrót do zdrowia w pewnej intencji.
Środa
07.03.2018
9.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji córki Joanny o szczęśliwe rozwiązanie.
18.00 1.Za †† Elżbietę i Stanisława Sierant oraz †† z rodziny.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Moniki z okazji roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
08.03.2018
16.00 W int. Parafian.
18.00 1.Za † Marię Posacką – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kolejowej.
2. Za † ojca Kazimierza Maruszak w 19 roczn. śm., † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Maruszak i Bąk.
Piątek
09.03.2018
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za †† Helgę i Gerarda Janoszka – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
3. Za † żonę Brygidę Koss oraz †† rodziców Teresę i Joachima Kowalskich.
4. Za † męża i ojca Jana Lis w 6 roczn. śm., oraz †† dziadków Annę i Michała Lis.
Sobota
10.03.2018
18.00 1. Za † matkę Helenę Nobiałek w 8 roczn. śm., † ojca Edmunda oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Anielę i Ryszarda Bromer, †† z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierp.
3. Za † ojca Wincentego Leksy w 1 roczn. śm., † Pawła Szołtysik oraz †† z rodzin Leksy i Szołtysik.
NIEDZIELA
IV WIELKIEGO POSTU

11.03.2018
8.00 Za † męża Tadeusza Ogonowskiego w roczn. śmierci.
9.30 Za † Zygmunta Piecuch w 30 dzień po śmierci.
11.00 Za † Marzenę Merta – Januszkiewicz w 2 roczn. śmierci.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty Czerner z ok. 25 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 25.02.2017 – 04.03.2018 r.

NIEDZIELA
II WIELKIEGO POSTU

25.02.2018
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, teściów Marię i Nikodema Mokwa, brata Józefa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Annę i Pawła Krawczyk, oraz Katarzynę i Bronisława Krasuckich.
3. Za † Zenobiusza Zygułę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Romin AFHAR
8.00 Za † męża Jerzego Drozd w 5 roczn. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
9.30 Za †† dziadków Augustyna i Klarę Janoszka, Alfonsa i Klarę Gad, rodziców Helgę i Gerarda Janoszka oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Zuzanna ZUREK i Adrianna SZYMANEK.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza Zych z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
26.02.2018
18.00 1. Za †† Hildegardę i Jerzego Kosel, † Karola Kosel oraz †† z pokrew z obu stron.
2. Za † Bronisłąwę.
Wtorek
27.02.2018
7.00 1. W int. Parafian
2. O dobre przeżycie rekolekcji w naszej parafii.
Środa
28.02.2018
18.00 1.Za † ks. Andrzeja Dzwonkowskiego w 1 roczn. śmierci.
2. Za † Alfreda Psota – Msza Św. pogrzebowa.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
Czwartek
01.03.2018
I CZWARTEK MIESIĄCA
17.30 Godzina Święta.
18.00 1.Za †† rodziców Helmuta i Elfrydę.
2. Za † Wojciecha Kołodziej.
Piątek
02.03.2018
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej, czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za †† rodziców Helenę i Piotra Kurzynowskich, † brata Janusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Beaty z okazji 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
03.03.2018
I SOBOTA MIESIĄCA
18.00 1. Za † Andrzeja Męcik – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Zielonej i Astrów.
2. Za †męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów i † z pokrewieństwa.
3. Za † Jadwigę Sztepan – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta.
NIEDZIELA
III WIELKIEGO POSTU

04.03.2018
8.00 Za † ojca Zygmunta Podeszwa w 3 rocz.śm † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Podeszwa i Mikołajczyk
9.30 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Andrzeja Srokowskiego z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Heleny Nowak z ok. 89 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wioletty Strębskiej z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.02.2017 – 25.02.2018 r.

NIEDZIELA
I WIELKIEGO POSTU

18.02.2018
18.00 1. Za †† matkę Wacławę Wójcik w 7 roczn. śm., ojca Józefa, żonę Halinę i siostrę Krystynę.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Jerzego Bełkot z ok. 81 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Ewę Makowską w 4 roczn. śmierci.
8.00 Za †† Teresę i Gerharda Grohs, ich †† rodziców i rodzeństwo.
9.30 Do BOp przez wstaw. Aniołów Stróżów z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznych dzieci Matyldy i Hanny Tworek i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w pracy duszp. w int. Proboszcza z ok. 58 roczn. urodzin – Msza Św. of. od Róż Różańcowych i od Parafian.
2. Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jawigi i Henryka Żelazny z ok. 50 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 4 roczn. śmierci.
Poniedziałek
19.02.2018
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Anny z okazji urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† teściów Jana i Bronisławę Horbowiec, Marię i Ryszarda Nowak.
Wtorek
20.02.2018
7.00 Za † męża i ojca Jana Książek, †† z pokrewieństwa Książek, Mazurek i Wróblewski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa
21.02.2018
18.00 1.Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Bujara.
2. Za †† Janinę i Jana Grześ oraz †† z pokrew. z obu stron.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
22.02.2018
Święto Katedry Św. Piotra
16.00 Za †† Marię Zając, Henryka i Henrykę Piwowar, Marcina Szetel oraz †† z rodzin Piwowar i Zając.
18.00 Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Szkolnej.
Piątek
23.02.2018
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † Marię Posacką – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Kolejowej.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Lilianny Wandasiewicz z okazji 6 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
24.02.2018
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, teściów Marię i Nikodema Mokwa, brata Józefa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Annę i Pawła Krawczyk, oraz Katarzynę i Bronisława Krasuckich.
3. Za † Zenobiusza Zygułę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
II WIELKIEGO POSTU

25.02.2018
8.00 Za † męża Jerzego Drozd w 5 roczn. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
9.30 Za †† dziadków Augustyna i Klarę Janoszka, Alfonsa i Klarę Gad, rodziców Helgę i Gerarda Janoszka oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Zuzanna ZUREK i Adrianna SZYMANEK.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza Zych z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.