Bierzmowanie

Termin Sakramentu bierzmowania ustala w każdym roku biskup diecezjalny.

Bezpośrednie przygotowanie kandydatów rozpoczyna się na początku roku szkolnego trzeciej klasy gimnazjum, choć należy pamiętać że w rzeczywistości trwa ono przez cały okres nauki w gimnazjum. Odpowiedzialnym za przygotowanie bierzmowania jest ks. Adam Jasiurkowski

Spotkania kandydatów do bierzmowania (klasa III) odbywają się w poniedziałek o godz. 19.00

Wymagania stawiane kandydatom:

  • systematyczny udział w katechezie szkolnej!
  • comiesięczna spowiedź
  • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii
  • pozytywna ocena z egzaminu do bierzmowania
  • okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

Wymagania dla świadków bierzmowania:

  • ukończone 16 lat życia
  • przyjęty sakrament bierzmowania
  • życie zgodne z chrześcijańską wiarą