MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 16.09.2018 – 23.09.2018 r.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
16.09.2018
18.00 1. Za † Annę Prenzyna.
2. Za † brata Rudolfa Rozumek.
3. Za †† rodziców Józefa i Marię Kauder, braci Joachima i Bernarda, †† dziadków, męża Zygmunta oraz pokrewieństwo z obu stron.
8.00 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Stawarczyk.
9.30 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak oraz † Daniela Podolak.
11.00 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marzeny i Włodzimierza Podeszwa z ok. 30 rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Aleksander Bachulski.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za †† rodziców Ludwikę i Henryka Kretowicz.
Poniedziałek
17.09.2018
18.00 1. Do BOp. przez wstawiennictwo Św. Stanisława Kostki z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. V grupy Róży Różańcowej.
2. Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Michała Grochowskiego z ok.25 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
3. Za † ojca Przemysława Toczek w 18 roczn. śm., † matkę Elżbietę, †† dziadków z obu stron oraz †† z rodzin Toczek i Iskra.
Wtorek
18.09.2018
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
7.00 1. Za † Marka Witkowicz – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Różanej i Krokusów.
2. W int. Parafian.
11.00 POGRZEB: † Stanisława Boguckiego.
Środa
19.09.2018
NMP KRÓLOWEJ
11.00 POGRZEB: † Rafał Pieprzycki.
18.00 1. Za † męża Zygmunta, † szwagierkę Genowefę, †† rodziców z rodziny Kasprzyk, brata, bratową i rodziców z rodziny Glatzel.
2. Za †† Annę i Henryka Bogoczek, Lidię i Huberta Śliwa, Ernę, Bolesława i Lucjana Kurtok oraz Huberta Giolbas.
3. Za †† Helenę i Zbigniewa Macowicz – Msza Św. ofiarow. od dzieci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
20.09.2018
14.30 ŚLUB: Kacprzak – Gasina.
16.00 Za † Edwarda Rębisz – Msza Św. of. od chrześniaka Zbyszka z rodziną.
18.00 1. Za † Eugenię Łabędzką – Msza Św. of. od mieszkańców ul. Szczęść Boże, Żwirki i Wig., Wiśniowej, Moniuszki , Czereśniowej i Oświęcimskiej.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny i Wojciecha z ok. 15 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
Piątek
21.09.2018
ŚW. MATEUSZA AP.
18.00 1. Za †† Małgorzatę i Waleriana Dresla, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kazimierza z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Monikę Durczyńską w 5 roczn. śmierci.
Sobota
22.09.2018
15.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Urszuli Mrzygłód z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Gizeli Madeckiej z ok. 80 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Św. w int. Tomasza Polewczyk z ok. 18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
23.09.2018
8.00 Za † Alberta Kwaśnickiego w 2 roczn. śm., oraz †† z rodziny.
9.30 Za †† dziadków Pawła i Marię Bienia, Stanisława i Marię Kiełbasa, teścia Ryszarda Bajorek oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 1. Za † matkę Jolantę Rybitwa w 20 roczn. śmierci.
2. W int. Ogródków Działkowych Zorza.
CHRZEST: Maria Sydor.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, dziadków Ociepka i Jagła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Tomasz Kuchta.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.08.2018 – 26.08.2018 r.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
19.08.2018
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Józefa z ok. rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za † ojca Stanisława Gądek w rocznicę śmierci, † matkę Teresę oraz † siostrę Janinę.
11.00 Za † syna Michała Chomka, † ojca Bolesława Lewandowskiego, † teścia Jana Chomka oraz †† z pokrewieństwa.
CHRZEST: Jakub Czarnecki i Marcel Pinkowicz.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † Edwarda Rębisz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
CHRZEST: Lukas Poloczek.
Poniedziałek
20.08.2018
ŚW. BERNARDA
18.00 1. Za † Rajnara Mrzygłód w 8 roczn. śmierci.
2. W int. Michała z okazji urodzin.
Wtorek
21.08.2018
ŚW. PIUSA X, PAP.
7.00 1. Za †† Andrzeja, Katarzynę, Zofię, Kazimierza, Marię i Wawrzyńca oraz †† z rodziny Sikorski.
2. O szczęśliwe rozwiązanie.
Środa
22.08.2018
NMP KRÓLOWEJ
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ireny Zegan z ok. 60 rocznicy urodzin i 20 rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Grażynę Tworzydło w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
23.08.2018
18.00 1. W intencji ks. Adama – Msza Św. ofiarowana od Szkoły Nowej Ewangelizacji.
2. W intencji ks. Adama – Msza Św. ofiarowana od pielgrzymów II grupy fioletowej.
Piątek
24.08.2018
ŚW. BARTŁOMIEJA AP.
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Jana Kołodziej.
2. Za † męża i ojca Henryka Failhauer, †† rodziców Apolonię i Walentego, braci Stefana i Franciszka Kotara, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
25.08.2018
15.00 ŚLUB: Siedlaczek – Bezrąk.
18.00 1. Za † męża Zdzisława Cesarz oraz †† rodziców z obu stron.
2. Za † męża Andrzeja Męcik oraz † ojca Romana Śliwińskiego.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

26.08.2018
8.00 Za † Dorotę Biadacz.
9.30 Za † matkę Helgę Janoszka w 1 rocznicę śmierci, oraz † ojca Gerarda.
11.00 Za † syna Sebastiana Duda w 1 rocznicę śmierci oraz †† z rodziny.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 1. W intencji ks. Adama z podziękowaniem za pracę w naszej parafii.
2. Za †† rodziców Annę i Jana Olender, † siostrę, 2 braci, bratowe, szwagrów oraz †† siostrzeńców Michała i Andrzeja.
CHRZEST: Grabowski Jan.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.08.2018 – 19.08.2018 r.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
12.08.2018
18.00 1. Za † męża i ojca Oswalda Szewczyk w 1 rocznicę śmierci.
2. Za † męża Jana Janakiewicz, †† teściów Halinę i Mirosława Janakiewicz oraz †† z rodziny Werenicz.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wojciecha z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jolanty Stasiuk z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za †† matkę Klarę, ojca Adolfa, 4 braci, 3 siostry, †† Joachima Walentego, Jerzego, Brygidę, Danutę, Marię, †† z rodzin Laksa, Cielęga, Richter oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
13.08.2018
18.00 1. Za † matkę Bronisławę Kukurowską w 7 roczn. śm., oraz † ojca Kazimierza.
2. Za † Elżbietę Toczek – Msza Sw. ofiarowana od sąsiadów z ul. Różanej, Zielonej, Astrów i Szkolnej.
Wtorek
14.08.2018
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
7.00 1. W int. Bogdana z ok urodzin.
2. W intencji Parafian.
Środa
15.08.2018
WNIEBOWZIĘCIE NMP
8.00 Za † matkę Alicję Szewczyk w 2 roczn. śmierci.
9.30 Za † Martę Kurznik w 30 roczn. śmierci, † Jerzego Kałuża oraz †† z pokrewieństwa Kurznik, Paczek i Czapla.
11.00 Za † Ernesta Kościelny.
16.00 Za † Helenę Heidel w 30 dzień po śmierci.
18.00 W intencji mieszkańców Dzierżona. / Msza Św. w Dzierżnie /
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
16.08.2018
18.00 1. Za †† rodziców Cecylię i Wojciecha Woźniak, † Piotra Dobiosz oraz ††dziadków z obu stron.
2. Za † Elżbietę Toczek – Msza Sw. ofiarowana od rodzin Krzykalla i Książek.
Piątek
17.08.2018
ŚW. JACKA
18.00 Za † Edwarda Rębisz – Msza Św. ofiarowana od siostrzenicy z mężem z Dęblina.
Sobota
17.08.2018
12.00 ŚLUB: Wiesner – Michalik.
14.30 ŚLUB: Pulit – Michałek.
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Józefa z ok. rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
19.08.2018
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za † ojca Stanisława Gądek w rocznicę śmierci, † matkę Teresę oraz † siostrę Janinę.
11.00 Za † syna Michała Chomka, † ojca Bolesława Lewandowskiego, † teścia Jana Chomka oraz †† z pokrewieństwa.
CHRZEST: Jakub Czarnecki i Marcel Pinkowicz.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † Edwarda Rębisz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.08.2018 – 12.08.2018 r.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
05.08.2018
18.00 1. Za †† rodziców Otylię i Roberta Pierończyk, Hildegardę i Rufina Keller, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Alojzego Bieniek, †† rodziców z obu stron, siostry Annę i Gertrudę, brata Michała, szwagrów Brunona i Wiktora oraz †† z pokrewieństwa.
8.00 Za † Julię Pietrasina w 2 roczn. śmierci, † ojca Antoniego i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Różę Szydlewską w 7 roczn. śmierci.
11.00 Za † żonę Marilę Aksamitowską w 2 roczn. śmierci.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † Edwarda Rębisz w 30 dzień po śmierci.
Poniedziałek
06.08.2018
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
Wtorek
07.08.2018
7.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Wesoły oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. W intencji Parafian.
Środa
08.08.2018
ŚW. DOMINIKA
18.00 1. Za † żonę Różę Broja w 2 rocznicę śmierci.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
Czwartek
09.08.2018
ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Galonska – Msza Św. ofiarowana od Marii.
2. Za † Jana Czyrkiewicz w 30 dzień po śmierci.
Piątek
10.08.2018
ŚW. WAWRZYŃCA
18.00 Za †† rodziców Bertę i Edmunda Wywias, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
Sobota
11.08.2018
ŚW. KLARY
14.00 ŚLUB: AMBROZIAK - RUSINOWSKI
18.00 1. Za † męża i ojca Oswalda Szewczyk w 1 rocznicę śmierci.
2. Za † męża Jana Janakiewicz, †† teściów Halinę i Mirosława Janakiewicz oraz †† z rodziny Werenicz.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
12.08.2018
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wojciecha z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jolanty Stasiuk z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za †† matkę Klarę, ojca Adolfa, 4 braci, 3 siostry, †† Joachima Walentego, Jerzego, Brygidę, Danutę, Marię, †† z rodzin Laksa, Cielęga, Richter oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 29.07.2018 – 05.08.2018 r.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
29.07.2018
18.00 1. Za † męża i ojca Engelberta Czempik.
2. Za † brata Bernarda Sapich oraz †† dziadków Małgorzatę i Jana Stangner.
8.00 Za † Jerzego Buchta.
9.30 Za † męża i ojca Alfreda Kropsz w 10 roczn. śm., †† rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † ojca Pawła Szmajnta w 1 roczn. śm., oraz † matkę Janinę.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † ojca Adolfa Klytta, †† teściów Stefanię i Józefa Lebiedzińskich, 3 braci, bratową, † Arkadiusza Lebiedzińskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Szymon KAŹMIERCZAK.
ROCZEK: Julia BARANOWSKA.
Poniedziałek
30.07.2018
10.00 POGRZEB: † Elżbiety TOCZEK.- cm. Komunalny
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty, Tomasza i Kariny z ok.40 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinach: Nieslony, Jeczmyk i Gajda.
2. Za †† rodziców Genowefę i Pawła Wyrzgol, Małgorzatę i Engelberta Henne, brata Jana, Siostrzeńca Krzysztofa, †† dziadków z obu stron, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
31.07.2018
ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI
7.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Filipa Antonik z ok. 9 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Środa
01.08.2018
ŚW. ALFONSA LIGUORIEGO.
18.00 1. Za † matkę Franciszkę Czapińską w 19 roczn. śmierci, †† dziadków i †† z rodziny.
2. Za † Edwarda Rębisz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
02.08.2018
17.30 Godzina Święta.
18.00 1. Za † Marię Wilhelm - Osig
2. Za †† Adelajdę i Huberta Szopa.
Piątek
03.08.2018
18.00 1. W int. Czcicieli Serca Pana Jezusa i wint. Pyskowickiego Hospicjum.
2. W pewnej Intencji.
Sobota
04.08.2018
ŚW. JANA VIANEYA.
17.00 Nabożeństwo I soboty miesiąca.
18.00 1. Za †† rodziców Otylię i Roberta Pierończyk, Hildegardę i Rufina Keller, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Alojzego Bieniek, †† rodziców z obu stron, siostry Annę i Gertrudę, brata Michała, szwagrów Brunona i Wiktora oraz †† z pokrewieństwa.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
05.08.2018
8.00 Za † Julię Pietrasina w 2 roczn. śmierci, † ojca Antoniego i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Różę Szydlewską w 7 roczn. śmierci.
11.00 Za † żonę Marilę Aksamitowską w 2 roczn. śmierci.
15.15 Nieszpory Niedzielne.
16.00 Za † Edwarda Rębisz w 30 dzień po śmierci.