MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 20.05.2018 – 27.05.2018 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

20.05.2018
18.00 1. Za † męża Bronisława Rowińskiego, †† rodziców teściów, rodzeństwo, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Alfreda Szymoś w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za † Damiana Pałosz w 19 roczn. śmierci.
9.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za †† rodziców Zofię i Jana Kaźmierczyk, †† braci Karola, Jana i Józefa oraz †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
NAJŚW. MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

21.05.2018
9.00 W int. Parafian
18.00 1. Za †† rodziców Ludwikę i Władysława Śliwa, teściów Bronisławę i Wilhelma Doskocz, szwagra Horsta, †† z rodzin Śliwa, Doskocz, Turkot, Korman, Kowal, Pałys i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Jacka Stanisławskiego z ok. 18 roczn. ur. oraz o Boże błog w rodzinie.
Wtorek
22.05.2018
7.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. dzieci komunijnych - Msza Św. ofiarowana od rodziny Walisko.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Kamila z ok. 18 roczn. ur. oraz o Boże błog w rodzinie.
Środa
23.05.2018
18.00 1. Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk, † Wiktora Maniak oraz †† dziadków z oby stron.
2. Za †† Marię i Józefa Sierla, córkę Krystynę, 2 zięciów, szwagra Antoniego, żonę Teresę, kuzynkę Genowefę oraz†† z pokrewieństwa.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
24.05.2018
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
16.00 W int. Parafian.
18.00 Za † Apolonię Kruczek – Msza Św. ofiarowana od V grupy różańcowej.
Piątek
25.05.2018
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, braci Józefa, Edwarda i Zygmunta oraz †† dziadków z obu stron.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Michała Wyszomierskiego z okazji 10 rocznicu urodzin i Boże błog. w rodzinie.
Sobota
26.05.2018
ŚW. FILIPA NEREUSZA
18.00 1. Za † matkę Krystynę Nowak w 1 roczn. śmierci, † ojca Henryka oraz †† z rodzin Nowak i Zamarski.
2. Za † męża Rajncharda Porada, † ojca Jana Sapich, † matkę Amalię oraz † brata Bernarda.
3. Za † teścia Henryka Małgowskiego, † szwagierkę Zdzisłąwę Małgowską, † Krzysztofa Pająk, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚW.

27.05.2018
8.00 Za † ojca Stanisława Kuchna w 10 roczn. śmierci, † matkę Stanisławę, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † siostrę Zofię Czapińską w roczn. śmierci.
11.30 Za † matkę Bronisłąwę Horbowiec oraz †† z rodzin Horbowiec i Stawarczyk.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za † Zygmunta Piecuch – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 13.05.2018 – 20.05.2018 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

13.05.2018
18.00 1. Za †† rodziców Gertrudę i Ernesta Oleszko oraz †† z pokryw. z obu stron.
2. Za † matkę Annę Suchińską, † ojca Prokopa oraz †† z rodziny.
3. Za † Andrzeja Męcik – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców ul. Zielonej i Astrów.
8.00 Za †† rodziców Stefanię i Wojciecha Malinowskich, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagra Józefa, Zofię i Stanisława Popowczak, bratową Władysławę oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Jakuba i Marię, Antoninę Pławiak, brata Stanisłąwa, teściów Piotra i Karolinę Karaś, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Jana Żelichowskiego w 6 roczn. śmierci oraz †† rodziców Janinę i Bolesława Żelichowskich.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za † męża i ojca Kazimierza Andrusiak w 4 roczn. śmierci.
Poniedziałek
14.05.2018
ŚW. MACIEJA AP.
18.00 1. Za † Pelagię Czyrkiewicz – Msza Św. ofiarowana od Wandy Stawarczyk.
2. Za † ojca Gotfryda Pilot w 7 roczn. śm., † żonę Krystynę oraz †† z rodzin Pilot i Wójcik.
Wtorek
15.05.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
16.05.2018
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
18.00 1. Za † matkę Marię Kajda w 4 roczn. śm., † ojca Sylwestra, †† dziadków i pokrewieństwo z obu stron.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
17.05.2018
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
16.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † Pawła Michali w roczn. śmierci.
2. Za † Apolonię Kruczek – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców ul. Szczęść Boże, Wiśniowej, Moniuszki i Pl. Żwirki i Wigury.
Piątek
18.05.2018
18.00 1. Za †† Paulinę i Floriana Bartodziej, Rudolfa i Fryderyka Rabe oraz †† z rodzin Moj i Plotecki.
2. Za † Helmuta Dudę - Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Traugutta.
Sobota
19.05.2018
18.00 1. Za † męża Bronisława Rowińskiego, †† rodziców teściów, rodzeństwo, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Alfreda Szymoś w 1 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

20.05.2018
8.00 Za † Damiana Pałosz w 19 roczn. śmierci.
9.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za †† rodziców Zofię i Jana Kaźmierczyk, †† braci Karola, Jana i Józefa oraz †† z rodziny.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 06.05.2018 – 13.05.2018 r.

NIEDZIELA
VI
WIELKANOCY

06.05.2018
18.00 1. Za † Zygmunta Szychlińskiego.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Janiny Hoin z ok. 70 roczn. ur. oraz o Boże błog w rodzinie.
3. Za † Różę Gabriel w 15 roczn. śmierci † ojca Franciszka, †† z rodzin Konopka i Gabriel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 W int. Parafian.
ROCZEK: Jakub NICZKE.
11.00 Za † Hannę Smolik – Ziemniak oraz †† Mateusza i Tomasza Ziemniak.
ROCZEK: Franciszek SOBCZAK.
15.15 Nabożeństwo majowe
16.00 O zdrowie w int. Jana Pieczyńskiego.
Poniedziałek
07.05.2018
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Bronisława Grekowicz, † siostrę Gertrudę oraz †† z pokrew.
2. Za †† rodziców Ewę i Józefa Drozd, †† brata Jerzego Drozd, wujka Jerzego Sapich oraz Stefanię Nossol.
Wtorek
08.05.2018
ŚW. STANISŁAWA
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
09.05.2018
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o moc i dary Ducha Św. w int. diakonów z naszej diecezji.
2. Za †† Lotara Hoin, Kazimierza Stanisławskiego oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za †† Marię i Jana Foit, Józefa Elger oraz Otylię i Wiktora Gomola.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
10.05.2018
16.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † Hannę Smolik – Ziemniak – Msza Sw. ofiarow. od Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Marię Kauder – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców ul. Traugutta, Krokusów i Astrów.
Piątek
11.05.2018
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Karoliny i Wojciecha Słaboń z ok. 1 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † matkę Stanisławę Witosz w 3 roczn. śm., † ojca Bogumiła, †† dziadków Piotra i Helenę Nowak, Jana i Marię Witosz oraz †† z rodzin Nowak, Witosz i Piłat.
3. W pewnej intencji.
Sobota
12.05.2018
18.00 1. Za †† rodziców Gertrudę i Ernesta Oleszko oraz †† z pokryw. z obu stron.
2. Za † matkę Annę Suchińską, † ojca Prokopa oraz †† z rodziny.
3. Za † Andrzeja Męcik – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców ul. Zielonej i Astrów.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

13.05.2018
8.00 Za †† rodziców Stefanię i Wojciecha Malinowskich, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagra Józefa, Zofię i Stanisława Popowczak, bratową Władysławę oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Jakuba i Marię, Antoninę Pławiak, brata Stanisłąwa, teściów Piotra i Karolinę Karaś, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Jana Żelichowskiego w 6 roczn. śmierci oraz †† rodziców Janinę i Bolesława Żelichowskich.
15.15 Nieszpory majowe.
16.00 Za † męża i ojca Kazimierza Andrusiak w 4 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 22.04.2018 – 29.04.2018 r.

NIEDZIELA
IV
WIELKANOCY

22.04.2018
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny z ok. 45 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† Michała i Zdzisława Konopelskich oraz Józefa Annę i Jana Szeliga.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Śladewskich.
4. O zdrowie dla Roberta – Msza Św. ofiarowan od koleżanek i kolegów z liceum.
8.00 Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Skatula, †† z rodzin Skatula, Czekała, † Rafała Żelasko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† dziadków Cezarego i Petronelę Kaweckich oraz †† z rodziny.
11.00 Za † Krystynę Bednarczyk w 21 roczn. śmierci, † ojca Stanisława oraz †† Teresę, Elżbietę i Halinę.
15.15 Nabożeństwo w intencji powołań
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny z ok. 40 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Antoni HENNE
Poniedziałek
23.04.2018
UR. ŚW. WOJCIECHA
18.00 1. Za † męża i ojca Jana Krzystek w 5 roczn. śm., †† rodziców i teściów, siostry: Leokadię i Krystynę, bratową Bożenę, szwagra Zenona i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Wiesława Zając w 1 roczn. śmierci
Wtorek
24.04.2018
7.00 1. W int. Parafian.
2. O zdrowie dla Edwarda i Boże błog. w rodzinie.
Środa
25.04.2018
ŚW. MARKA EWANG.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wandy Stawarczyk z ok. 87 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Adolfa Trzęsik oraz †† rodzeństwo i pokrewieństwo.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o pomoc Ducha Św. w egzaminie dojrzałości dla Wiktorii Mostowskiej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
26.04.2018
16.00 Za † Helmuta Dudę - Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
18.00 1. Za † Józefa Czarnynogę.
2. Za † Alicję Mika – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kościuszki.
Piątek
27.04.2018
18.00 1. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. ofiarowana od młodzieży.
2. Za † matkę Elżbietę Leś, † ojca Edmunda i † brata Edwarda. 3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Andrzeja oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
28.04.2018
14.00 ŚLUB: WĘGRZYN - ISSA.
18.00 1. Za † matkę Helenę Nobiałek, † ojca Edmunda, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Jadwigę Sztepan – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta.
3. Za †† kolegów: Stanisława Baranowskiego, Jerzego Buchta oraz †† hodowców gołębi pocztowych – Msza Św. ofiarowana od hodowców z oddziału Pyskowice.
NIEDZIELA
V
WIELKANOCY

29.04.2018
8.00 Za † męża i ojca Bronisława w roczn. śm. oraz †† rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.
9.30 Za †† Helgę i Gerarda Janoszka – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców ul. Krokusów, Różanej i Traugutta.
11.00 Za † męża i ojca Karola Stypa w 4 roczn. śm., †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Bialas, Elżbietę i Józefa Stypa, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Hanna WÓJCIK, Klara GIBAJŁO, Szymon RIEDEL.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jolanty i Pawła Nowickich z ok. 25 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 15.04.2018 – 22.04.2018 r.

NIEDZIELA
III
WIELKANOCY

15.04.2018
NIEDZIELA BIBLIJNA
18.00 1. Za †† Janinę Chrzanowską, Jana Majochę, Jana Posła oraz †† dziadków i pokrewieństwo.
2. Za † męża i ojca Romana Kandzior w 4 roczn. śmierci.
3. Za † męża i ojca Gintra Hoin, † synową Małgorzatę, †† teściów oraz †† z rodziny.
8.00 Za † matkę Marię Zyguła w 2 roczn. śmierci.
9.30 1. Za † męża Stanisława Koźba w 2 roczn. śmierci.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zofii Piecuch z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 UROCZYSTOŚĆ BIERZMOWANIA
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † Waltera Bomba oraz †† rodziców z obu stron.
Poniedziałek
16.04.2018
18.00 1. Za †† rodziców, teściową, męża Zygmunta oraz †† z rodzin Jednorowicz i Czarny.
2. Za † Florentynę Celmer w 1 roczn. śmierci
Wtorek
17.04.2018
7.00 1. Za † Lucynę Dmytruk.
2. Za † Aleksandra Makara w 30 dzień po śmierci.
Środa
18.04.2018
18.00 1. Za †† rodziców Ernesta i Gertrudę Oleszko oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za † Alicję Mika – Msza Sw. ofiarowana od IV grupy Róży Różańcowej.
3. Za † Helenę Klima w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
19.04.2018
16.00 Za †† Annę i Teodora Koziołek.
18.00 1. Za Marię Kauder w 30 dzień po śmierci.
2. Za † Helmuta Dudę w 30 dzień po śmierci.
Piątek
20.04.2018
18.00 1. Za † Rudolfa Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Bogdana Malec w 2 roczn. śmierci.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Anny Świerc z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
21.04.2018
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny z ok. 45 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† Michała i Zdzisława Konopelskich oraz Józefa Annę i Jana Szeliga.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Śladewskich.
NIEDZIELA
IV
WIELKANOCY

22.04.2018
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
8.00 Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Skatula, †† z rodzin Skatula, Czekała, † Rafała Żelasko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† dziadków Cezarego i Petronelę Kaweckich oraz †† z rodziny.
11.00 Za † Krystynę Bednarczyk w 21 roczn. śmierci, † ojca Stanisława oraz †† Teresę, Elżbietę i Halinę.
16.00 Nabożeństwo w intencji powołań (parafia św. Mikołaja)
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny z ok. 40 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Antoni HENNE