MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.07.2022 – 31.07.2022 r.

NIEDZIELA
XVII
ZWYKŁA


24.07.2022
18.00 1. Za męża Józefa Dłużyk, †† rodziców Joannę i Franciszka Skorczyk oraz †† z rodzin Dłużyk i Skorczyk.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana Osiniak z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 W int. Parafian.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Danuty i Piotra z ok. 25 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Nikodema Skrzypkowskiego z ok. 4 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Krzysztofa Klubś z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † męża i ojca Kazimierza Jajuga w 2 roczn. śmierci, oraz †† z rodzin Jajuga, Derda i Syrek.
PONIEDZIAŁEK
25.07.2022
ŚW. JAKUBA AP
18.00 Za † ojca Ludwika Książek oraz † z pokrewieństwa.
WTOREK
26.07.2022
ŚW. ANNY
7.30 W int. wszystkich dziadków z naszej parafii.
ŚRODA
27.07.2022
ŚW. JOACHIMA
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji VI grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† rodziców Annę i Prokopa Suchińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
28.07.2022
18.00 1. Za † męża i ojca Engelberta Czempik.
2. Za † matkę Halinę Bednarek, † ojca Eugeniusza, †† babcie Annę i Marię, dziadków Józefa i Aleksandra, †† z rodzin Bieńkowski i Bednarek oraz †† z ulicy Słowackiego.
PIĄTEK
29.07.2022
ŚW. MARII, MARTY I ŁAZARZA
18.00 1. Za † ojca Pawła Szmajnta w 5 roczn. śm., † matkę Janinę oraz †† z rodzin Szmajnta i Trojanowski.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
30.07.2022
7.30 W int. Parafian.
13.00 ŚLUB: Orłowska – Tomczyk.
18.00 1. Za †† rodziców Felicytas i Alfreda Malcherczyk, † męża Mariana, bratową Barbarę, †† teściów i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Alfreda Kropsz w 14 roczn. śm., †† rodziców z obu stron, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
XVIII
ZWYKŁA


31.07.2022
8.00 Za †† rodziców Janinę, Marię i Ignacego Struzik, siostrę Teresę, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † ojca Zygmunta Grochowskiego w 2 roczn. śmierci.
11.00 Za †† Helenę, Franciszka i Eryka Kandziora oraz †† z rodziny.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Elżbiety i Daniela Brzoska z ok. 17 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Milan AUGUSTNOWICZ.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Jana Kamińskiego w 2 roczn. śmierci, † wnuka Zygmunta Andrusiak oraz †† z rodzin: Krzyśków, Kmita i Kamiński.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.07.2022 – 24.07.2022 r.

NIEDZIELA

XVI
ZWYKŁA


17.07.2022
18.00 Za † męża Jerzego Sapich, † matkę Wiktorię, †† rodziców Genowefę i Antoniego Mazur, siostry Lucynę i Ewę, szwagra Józefa Drozd oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † ojca Adolfa Klytta, †† teściów Stefanię i Józefa Lebiedzińskich oraz †† z rodzin Klytta i Lebiedziński.
9.30 Za † Zofię Brych – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
11.00 Za † Elżbietę Morciniec – M sza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Słowackiego.
12.15 Za † Krystynę Nalepka – Msza Św. ofiarowana od Magdaleny i Stanisława Nalepka z Brzeska.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † Marię Jagła.
PONIEDZIAŁEK
18.07.2022
18.00 Za † Bogusłąwę Wiatrowską w 10 roczn. śmierci †† Tadeusza Wiatrowskiego, Krystynę i Władysława Dziedzic, Marię Gal i Józefa Mazur – Msza Św. ofiarowana od wnuczki z rodziną.
WTOREK
19.07.2022
7.30 Za † syna Włodymira Samojlenko w 1 roczn. śmierci.
ŚRODA
20.07.2022
18.00 Za † Władysława Sychta.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
21.07.2022
18.00 Za †† matki Jadwigę Kostrzewa i Wandę Kuczmera oraz †† z pokrewieństwa.
PIĄTEK
22.07.2022
ŚW. MARII MAGDALENY
18.00 Za † brata Joachima Jonderko, †† matkę Leokadię, ojca Franciszka Kuchtę, †† dziadków Kuchta i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
23.07.2022
ŚW. BRYGIDY ZAKONNICY
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za męża Józefa Dłużyk, †† rodziców Joannę i Franciszka Skorczyk oraz †† z rodzin Dłużyk i Skorczyk.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana Osiniak z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XVII
ZWYKŁA


24.07.2022
8.00 W int. Parafian.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Danuty i Piotra z ok. 25 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Nikodema Skrzypkowskiego z ok. 4 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Krzysztofa Klubś z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † męża i ojca Kazimierza Jajuga w 2 roczn. śmierci, oraz †† z rodzin Jajuga, Derda i Syrek.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.06.2022 – 03.07.2022 r.

NIEDZIELA

XIII
ZWYKŁA


26.06.2022
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Szmit, †† rodziców Marię i Józefa Kauder, braci Joachima i Bernarda oraz teściów Natalię i Henryka.
2. Za † męża, ojca i dziadka Mariana Klimczyk w 3 roczn. śmierci.
8.00 Za † ojca Włodzimierza Jaskóła w 3 roczn. śm., † ojca chrzestnego Kazimierza Jaskółę oraz †† teściów Krystynę i Zygmunta Podeszwa.
9.30 Za † męża i ojca Jana Mitkowskiego w 2 roczn. śmierci.
11.00 Za † syna Damiana Żuchniewicz w 11 roczn. śmierci oraz †† Annę i Jana Waćkowskich.
12.15 Za † Krystynę Nalepka – Msza Św. ofiarow. od rodziny Guców z Krakowa.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za † Aleksandra Puszczyk w roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
27.06.2022
18.00 1. Za † Zofię Bat – Gajger w 1 roczn. śmierci.
2. Za † matkę Józefę Kuziów w 6 roczn. śm., † ojca Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża i ojca Stanisława Macierzyńskiego w 10 roczn. śmierci, †† rodziców Malangiewicz i Macierzyński, brata Kazimierza i szwagierkę Helenę.
WTOREK
28.06.2022
ŚW. IRENEUSZA
7.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Aleksandry z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

29.06.2022
8.00 Za †† rodziców Genowefę i Pawła Wyrzgol, Małgorzatę i Engelberta Henne, Łucję i Edwarda Maleska, brata Jana, siostrzeńca Krzysztofa, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
16:00 W int. Parafian
18:00 W pewnej intencji.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
30.06.2022
18.00 1. Za † Elżbietę Morciniec – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Słowackiego.
2. O powołania kapłańskie i zakonne.
PIĄTEK
01.07.2022
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa i pyskowickiego Hospicjum.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Mieczysława z ok. 90 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
02.07.2022
NIEPOK. SERCA NMP
7.30 Do Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników i o pokój w sercach, rodzinach i na całym świecie.`
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Krzysztofa z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† Katarzynę i Franciszka Pikuła.
NIEDZIELA
XIV
ZWYKŁA

ODPUST KU CZCI MB NIEUST. POMOCY


03.07.2022
8.00 Za † męża i ojca Mariana Ciećka, † teścia Marcina Ciećka, †† szwagrów Kazimierza i Antoniego, kuzynkę Jadwigę, kuzyna Rafała, dziadków z rodzin Ciećka i Mazurkiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † ojca Zdzisława Schabowskiego w 1 roczn. śmierci, †† dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Suma odpustowa w int. wszystkich żyjących i zmarłych Parafian, wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji rocznego dziecka Ignacego Baran oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Alicja TERESZCZUK.
15.15 NIESZPORY KU CZCI MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
16.00 Za † Mariana Dudę – Msza Św. ofiarowana od Małgorzaty i Andrzeja Ubik.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.06.2022 – 26.06.2022 r.

NIEDZIELA

XII
ZWYKŁA


19.06.2022
18.00 1. Za † matkę i żonę Jolantę Paszkowską Śliwka oraz †† szwagrów Wiesława i Andrzeja.
2. W pewnej intencji.
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Danuty z ok. 65 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† Kuźmę i Genowefę Werenicz, pokrew. z obu stron oraz † zięcia Marka Janakiewicz.
CHRZEST: Antoni SŁABOŃ.
12.15 Za † matkę Zdzisławę Skrzypkowską w 7 roczn. śm., † siostrę Marię oraz †† z pokrew. z obu stron. CHRZEST: Mikołaj MISZOK.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostry Ludwinę i Halinę, brata Józefa, bratanka Janusza oraz †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
20.06.2022
18.00 1. Za † Józefa Rychlik, †† rodziców Małgorzatę i Pawła Pollok, teściów Zofię i Pawła Rychlik, † ciocię Marię oraz †† z rodzin Rychlik Pollok i Wolny.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Alicji i Manfreda z ok. 30 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK
21.06.2022
ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za †† rodziców Elfrydę i Helmuta Wycisk oraz † siostrę Marię Chrobak.
2. Za † Eugenię Karaś – Msza Św. ofiarow. od pracowników wydziału księgowości – Bumar Łabędy.
ŚRODA
22.06.2022
7.30 W int. Parafian
18.00 1. Za † matkę Irenę Kowalczyk w 10 roczn. śm., oraz † ojca Feliksa w 2 roczn. śmierci.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w int. Moniki i Sebastiana
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

23.06.2022
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Ludwika Koziołek, †† dziadków z obu stron, †† siostry Hildegardę i Krystynę, brata Jana, szwagra Rainera oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za †† Annę, Marię i Franciszka Pogrzeba, braci Józefa, Pawła i Antoniego, †† siostry Hildegardę i Annę oraz †† szwagrów z rodzin Stoh i Havemeister.
PIĄTEK
24.06.2022
UR. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
8.00 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Michała z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Jana z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
25.06.2022
NIEPOK. SERCA NMP
7.30 Za † ojca Józefa Reimann, † Marię Cimander i † Krzysztofa Stroka.
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Szmit, †† rodziców Marię i Józefa Kauder, braci Joachima i Bernarda oraz teściów Natalię i Henryka.
2. Za † męża, ojca i dziadka Mariana Klimczyk w 3 roczn. śmierci.
NIEDZIELA

XIII
ZWYKŁA


26.06.2022
8.00 Za † ojca Włodzimierza Jaskóła w 3 roczn. śm., † ojca chrzestnego Kazimierza Jaskółę oraz †† teściów Krystynę i Zygmunta Podeszwa.
9.30 Za † męża i ojca Jana Mitkowskiego w 2 roczn. śmierci.
11.00 Za † syna Damiana Żuchniewicz w 11 roczn. śmierci oraz †† Annę i Jana Waćkowskich.
12.15 Za † Krystynę Nalepka – Msza Św. ofiarow. od rodziny Guców z Krakowa.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za † Aleksandra Puszczyk w roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.06.2022 – 19.06.2022 r.

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY


12.06.2022
18.00 1. Za † męża Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza, brata Adama i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za † Andrzeja Walczak w 8 roczn. śm., †† dziadków oraz †† z rodzin Walczak, Michalski i Paździor.
8.00 Za †† Michalinę Jamborską, Marię i Ludwika Olender, Annę Czaplicką, szwagrów Engelberta i Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 1. Za †† rodziców Stanisławę i Władysława Janeczek, dziadków Rozalię i Piotra Janeczek, Wandę Widanka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Rocznica I Komunii Świętej.
11.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich, † Daniela Podolak, † Ewę Sobota oraz †† z rodziny Łukaszyk.
CHRZEST: Michalina KOWALCZYK; ROCZEK: Paweł PIEPRZYCKI.
12.15 Za †† rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo, teściów Stefanię i Jana Godawa, † męża Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Emilia LOBAN.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Józefinę i Jana Swadźba, braci Alfonsa, Feliksa, Zygmunta i Edmunda Swadźba, Helenę, Elżbietę i Annę Swadźba oraz †† z rodziny Procel.
CHRZEST: Jan CHOMKA.
PONIEDZIAŁEK
13.06.2022
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
18.00 1. Za † męża Macieja Niemczynowskiego w 8 roczn. śmierci.
2. Za † Annę Lewicką.
WTOREK
14.06.2022
7.30 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
ŚRODA
15.06.2022
18.00 1. Za † Henryka Hakuba.
2. Za † Władysława Helis w 9 roczn. śm., †† z pokrew. dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Zofię Brych – Msza Św. of. od Heleny i Jerzego Leszewskich z Krynicy.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

16.06.2022
8.00 W intencji Parafian.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Joachima Bulendy z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
12.15 W pewnej intencji.
CHRZEST: Adam Mańka.
16.00 Za † syna Grzegorza w 2 roczn. śm., †† rodziców z obu stron, brata Waldemara, siostrę Dorotę, siostrzeńca Adama, szwagra Janusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
17.06.2022
ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo dla wnuków. 2. Za †† Eugenię i Jana Karaś – Msza Św. ofiarowana od rodziny Różok. CHRZEST: Leon RUSINOWSKI.
SOBOTA
18.06.2022
ŚW. BARNABY AP.
7.30 W int. Parafian.
18.00 1. Za † matkę i żonę Jolantę Paszkowską Śliwka oraz †† szwagrów Wiesława i Andrzeja.
2. W pewnej intencji.
NIEDZIELA

XII
ZWYKŁA


19.06.2022
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Danuty z ok. 65 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† Kuźmę i Genowefę Werenicz, pokrew. z obu stron oraz † zięcia Marka Janakiewicz.
CHRZEST: Antoni SŁABOŃ.
12.15 Za † matkę Zdzisławę Skrzypkowską w 7 roczn. śm., † siostrę Marię oraz †† z pokrew. z obu stron.
15.15 NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostry Ludwinę i Halinę, brata Józefa, bratanka Janusza oraz †† z rodziny.