MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.10.2021 – 24.10.2021 r.

NIEDZIELA
XXIX ZWYKŁA


17.10.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. Św. Jadwigi w int. IV grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† rodziców Wiktorię i Rufina Klencz, Jana Maciol, Mariana Kwaśniok, szwagrów Gerarda, Rajmunda, Józefa i Romana, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † męża Franciszka Tymosiak, †† rodziców Zofię i Edwarda, brata Stanisława oraz †† z rodziny.
7.00 Za † dziadka Czesława Dajnowskiego w 1 roczn. śm., † Marię Kaznowiecką oraz †† Mariannę i Franciszka Gąsior – Msza Św. ofiarowana od żony, dzieci i wnuków.
8.00 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarow. od Marka Stojak z rodziną.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Natalii Dłużyk z ok. 65 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
11.00 Za † męża i ojca Zdzisława Barylak w 10 roczn. śm., †† rodziców i teściów, brata Ryszarda, dziadków z obu stron oraz †† z rodzin Barylak, Parys i Stanuch.
12.15 Za † ojca Alfreda Sowa w 37 roczn. śm., †† krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † matkę i babcię Marię Lis w 3 roczn. śm., † ojca Jana, †† dziadków Annę i Jana Olender, Annę i Michała Lis oraz †† z rodzin Lis i Olender.
PONIEDZIAŁEK
18.10.2021
ŚW. ŁUKASZA EWANG.
18.00 1. Za † matkę Dionizję
2. Za †† Brygidę i Eryka Slenczek oraz †† z rodzin Giemza, Slenczek i Duda.
WTOREK
19.10.2021
7.30 1. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
20.10.2021
ŚW. JANA KANTEGO
18.00 1. Za † męża i ojca Ryszarda Pięta w 12 roczn. śm., oraz †† z rodzin Pięta i Rabiniak.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. brata Tadeusza z ok. rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
3. Za † Adelajdę Janoszka – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Brzozowej i Lipowej.
CZWARTEK
21.10.2021
18.00 1. Za † Franciszkę Peisert, †† rodziców Zofię i Stefana Peisert, brata Karola, † bratową i †† pokrewieństwa.
2. Za † matkę i babcie Annę Śliwka oraz †† dziadków z obu stron.
PIĄTEK
22.10.2021
ŚW. JANA PAWŁA II
18.00 1. Za † ojca Bogumiła Witosz w 10 roczn. śm., † matkę Stanisławę †† dziadków Jana i Marię Witosz, Piotra i Helenę Nowak oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Andrzeja Kasza z ok. rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
SOBOTA
23.10.2021
7.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny Szelaszuk z ok. 75 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
18.00 1. Za †† braci Bernarda i Joachima, rodziców Marię i Józefa Kauder, męża Zygmunta oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za †† z rodzin Helis, Hadrych, Kalisz, Kania i Sikora.
NIEDZIELA
XXX ZWYKŁA


24.10.2021
7.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty i Marka Małgowskich z ok. 35 rocznicy ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
8.00 Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
9.30 Za † Klarę Wieczorek, † męża Alojzego, †† siostry Gertrudę i Annę, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Gintra Skatula w 2 roczn. śm., †† rodziców Skatula i Czekała, † Rafała Żelazko i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † ojca Alojzego Proksza, † matkę Gertrudę, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Cierpka, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Tomasz OSSOLIŃSKI i Hanna TRZĘSIOK.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Janusza Stasiuk z ok. 80 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.09.2021 – 10.10.2021 r.

NIEDZIELA
XXVII ZWYKŁA


03.10.2021
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus w 19 roczn. śm., †† z rodziny oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę w rodzinie Profus.
2. Za † brata Jana Mandrela, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † matkę Joannę Patynek oraz † Bronisława Patynek w 8 roczn. śmierci.
7.00 Za †† matkę Marię Lasończyk w 1 roczn. śm., ojca Jana w 18 roczn. śm., oraz †† z pokrew. z obu stron.
8.00 Za †† rodziców Alicję i Jana Szewczyk, dziadków Szewczyk i Waliczek, siostrę Helenę, brata Herberta, teściów Reginę i Stanisława Kurowskich, brata Konrada oraz siostrę Irenę Ruda.
9.30 Za † ojca Zygmunta Lipok w 9 roczn. śm., † matkę Zuzannę oraz †† z rodzin Lipok i Migocki.
11.00 Za †† rodziców Janinę i Franciszka Macierzyńskich, brata Mariana, szwagra Tadeusza, chrzestnego Jana Macierzyńskiego oraz †† z rodziny.
CHRZEST: Klara SUDA.
12.15 Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, teściów Matyldę i Stanisława Osiniak, Mariana Skrzypczyk, brata Jerzego, Paulinę i Jana Machnik i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † matkę Renatę Szawrońską.
PONIEDZIAŁEK
04.10.2021
ŚW. FRANCISZKA
18.00 1.Za † ojca Dietera Kruczek w 7 r. śmierci, † matkę Lidię i siostrę Brygidę oraz †† dziadków.
2. Do BOp. przez wstaw. Św. Faustyny w int. II grupy Róży Różańcowej.
3. Za † Henrykę Sztomber w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
05.10.2021
ŚW. FAUSTYNY
7.30 1. Za † Zofię Bat – Msza św. ofiarowana od Bogdana i Elżbiety.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
06.10.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Agnieszki i Benedykta z ok. rocznicy ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Heleny Książek z ok. 90 r. urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
3. Za † Zofię Bat – Gajger – int. od sąsiadów z ul. Kolejowej.
CZWARTEK
07.10.2021
NMP RÓŻAŃCOWEJ
16.30 Msza Szkolna: O nowe powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 1. Za † męża i ojca Engelberta Czempik w 23 r. śmierci.
2. Za †† Urszulę i Zygfryda Hytry, †† Jadwigę i Tadeusza Zięba oraz †† z pokrew.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Edmunda Kuczmera z ok. 102 r. urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
PIĄTEK
08.10.2021
18.00 1. W int. budowniczych i dobroczyńców naszego kościoła oraz w int. Parafian z ok. 21 rocz. konsekracji kościoła.
2. Za † Pawła Ziob, †† Leona, Małgorzatę, Ryszarda, Józefa Dłużyk, †† Mariannę, Bolesława Włodarczyk, oraz †† z rodzin Ziob, Dłużyk, Włodarczyk i Schünfeld.
SOBOTA
09.10.2021
7.30 Za † Hildegardę Bartoszek – Msza św. ofiarowana od rodziny Gerlich i Jadwigi Ogonowskiej.
18.00 1. Za † męża Czesława Zając, †† córki Barbarę i Grażynę, wnuków Gabriela i Łukasza, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. w rodzinie w pewnej intencji.
NIEDZIELA
XXVIII ZWYKŁA


10.10.2021
7.00 Za † męża i ojca Franciszka Kuchtę w 4 r. śmieci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Popowczak, bratową Władysławę oraz †† rodziców Stefanię i Wojciecha Malinowskich, siostrę Janinę, brata Józefa, szwagrów Władysława i Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MB Różańcowej w int. żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.
12.15 Za † męża i ojca Andrzeja Godawę w 5 r. śmierci oraz za †† z rodzin Biwo i Godawa.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † męża Czesława Buczny w 4 r. śmierci, †† rodziców Annę i Jana Olender, †† teściów Antoninę i Szczepana Buczny, oraz †† z rodzin Buczny i Olender.
CHRZEST: Jakub MUSIAŁ.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.09.2021 – 03.10.2021 r.

NIEDZIELA
XXVI ZWYKŁA


26.09.2021
18.00 1. Za †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Gajda, brata Waldemara, Martę Bass, Ewę Gorel oraz †† z rodzin Proksza, Grosz i Gajda.
2. Za † Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza, brata Adama i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
8.00 Za † ojca Franciszka Kuchtę, † matkę Leokadię, †† dziadków Marię i Pawła Kuchta, Julię i Ernesta Kleine – Lamping, Adelajdę i Huberta Szopa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Pawła i Marię Bienia, teściów Stanisława i Marię Kiełbasa, szwagra Jana oraz †† z pokrew. z obu stron.
11.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, dziadków z rodzin Ociepka i Jagła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † matkę Stanisławę Kubat, † ojca Jerzego Bulenda w 13 rocznicę śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † Józefę Kozieł w 1 roczn. śmierci oraz † ojca Edwarda.
PONIEDZIAŁEK
27.09.2021
ŚW. WINCENTEGO A PAULO
18.00 1. Za † ojca Witolda Jurgę, †† rodzeństwo, dziadków i pokrewieństwo.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
28.09.2021
ŚW. WACŁAWA
7.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Izabeli Bendkowskiej z ok. rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
ŚRODA
29.09.2021
ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
18.00 1. Do BOp. Przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie Knopek.
2. Za † męża Ernesta Miozgę oraz †† z rodzin Pogrzeba, Stolc i Havemeister.
3. Do BOp. Przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Marty Budnik z ok. 18 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
CZWARTEK
30.09.2021
ŚW. HIERONIMA
18.00 1. Za † Jana Pieczyńskiego oraz †† rodziców.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Świętek i Blaszke.
PIĄTEK
01.10.2021
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
18.00 1. W intencji Czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † ojca Huberta Janoszka w 3 roczn. śm., † matkę Adelajdę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
02.10.2021
ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
7.30 W intencji Czcicieli Najśw. Serca Maryi.
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus w 19 roczn. śm., †† z rodziny oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę w rodzinie Profus.
2. Za † brata Jana Mandrela, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † matkę Joannę Patynek oraz † Bronisława Patynek w 8 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
XXVII ZWYKŁA


03.10.2021
7.00 Za ††matkę Marię Lasończyk w 1 roczn. śm., ojca Jana w 18 roczn. śm., oraz †† z pokrew. z obu stron.
8.00 Za †† rodziców Alicję i Jana Szewczyk, dziadków Szewczyk i Waliczek, siostrę Helenę, brata Herberta, teściów Reginę i Stanisława Kurowskich, brata Konrada oraz siostrę Irenę Ruda.
9.30 Za † ojca Zygmunta Lipok w 9 roczn. śm., † matkę Zuzannę oraz †† z rodzin Lipok i Migocki.
11.00 Za †† rodziców Janinę i Franciszka Macierzyńskich, brata Mariana, szwagra Tadeusza, chrzestnego Jana Macierzyńskiego oraz †† z rodziny.
CHRZEST: Klara SUDA.
12.15 Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, teściów Matyldę i Stanisława Osiniak, Mariana Skrzypczyk, brata Jerzego, Paulinę i Jana Machnik i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † matkę Renatę Szawrońską.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.09.2021 – 26.09.2021 r.

NIEDZIELA
XXV ZWYKŁA


19.09.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP i św. Stanisława Kostki w int. V grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† dziadków Hildegardę i Rufina Keller, Józefa Chluba, Teresę i Antoniego Sonsala, Gertrudę i Alojzego Knopek oraz † z pokrew.
7.00 Za † męża Ryszarda, córkę Agnieszkę, wnuka Dawida oraz †† z rodzin Kleszczewski i Ambrożej i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 W int. rodzin Sychowicz i Ziemniak.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mariusza i Małgorzaty z ok. 25 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszeCHRZEST: Adam CZARTORYSKI.w int. Dory i Bernarda z ok. 40 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
CHRZEST: Adam CZARTORYSKI.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z prośbą o dary Ducha Świętego w int. Weroniki Januszkiewicz z ok. 18 r. urodzin. i o Boże bł. w rodzinie.
ROCZEK: Ada GŁUSZEK.
CHRZEST: Laura KALUS.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiesławy i Tadeusza z ok. 35 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
20.09.2021
ŚW. MĘCZENNIKÓW KIM TEGON I TOWARZYSZY
18.00 1.Za †† rodziców Małgorzatę i Pawła Pollok, ciocię Marię, dziadków Martę i Jana Wolny oraz †† z rodzin Pollok i Wolny.
2. Za † Wandę Kuczmera – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Brzozowej, Lipowej i Ogrodowej.
3. Za † Adelajdę Janoszka w 30 dzień po śmierci.
WTOREK
21.09.2021
ŚW. MATEUSZA
7.30 Za † Grażynę Stasik – Msza Św. ofiarowana od znajomej.
ŚRODA
22.09.2021
18.00 1. Za † Annę Krzykalla w 1 rocznicę śmierci.
2. Za †† Teresę i Jana Lewińskich.
3. Za † Krystynę Dziedzic w 10 roczn. śm., †† Władysława Dziedzic, Bogusłąwę i Tadeusza Wiatrowskich – Msza Św. ofiarowana od córki i syna.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
23.09.2021
ŚW. OJCA PIO
18.00 1. Za †† Małgorzatę i Waleriana Dresla oraz †† rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2. Za † ojca Sylwestra Kajda w 6 roczn. śm., † matkę Marię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
PIĄTEK
24.09.2021
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Gabrieli i Artura z ok. 30 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Marię i Wiktora Heide, †† braci Franciszka i Zygfryda Heide, Martę Bas oraz †† z rodzin Heide i Gajda.
SOBOTA
25.09.2021
7.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii z ok. rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Gajda, brata Waldemara, Martę Bass, Ewę Gorel oraz †† z rodzin Proksza, Grosz i Gajda.
2. Za † Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza, brata Adama i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
XXVI ZWYKŁA


26.09.2021
7.00 Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
8.00 Za † ojca Franciszka Kuchtę, † matkę Leokadię, †† dziadków Marię i Pawła Kuchta, Julię i Ernesta Kleine – Lamping, Adelajdę i Huberta Szopa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Pawła i Marię Bienia, teściów Stanisława i Marię Kiełbasa, szwagra Jana oraz †† z pokrew. z obu stron.
11.00 Za †† rodziców Klarę i Leona Jagła, męża Mariana Ciećka, brata Engelberta, Annę i Jerzego Michali, dziadków z rodzin Ociepka i Jagła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † matkę Stanisławę Kubat, † ojca Jerzego Bulenda w 13 rocznicę śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za † Józefę Kozieł w 1 roczn. śmierci oraz † ojca Edwarda.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.09.2021 – 19.09.2021 r.

NIEDZIELA
XXIII ZWYKŁA


05.09.2021
18.00 1. Za † brata Rudolfa Rozumek, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Hildegardę i Joachima Pietrowskich, brata Waldemara i szwagra Zbigniewa.
7.00 Za † matkę Elżbietę Teraźniewską w 1 r. śmierci, za † ojca Zygmunta w 23 r. śmierci.
8.00 Za † matkę Krystynę Rak, za †† z rodzin Rak i Rudek.
9.30 Za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Grochowskich.
11.00 Za † matkę Bożenę Cierpka, ojca Alfonsa, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, za †† z rodzin Proksza, Sordoń i Waloszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Hanna ŁUKANOWSKA.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny z ok. 80 r. urodzin. I Ernesta z ok. 85 r. urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
ROCZEK: Tadeusz BARAN.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Za †† Józefa i Marię Moszyńskich, za † męża i ojca Franciszka, za †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
13.09.2021
ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
18.00 1. Za † syna i brata Rafała Pieprzyckiego w 3 r. śmierci.
2. Za † matkę Janinę Kaliciak w r. śmierci, ojca Stanisława, za †† z rodzin Brygider, Kaliciak i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
14.09.2021
7.30 Za † brata Mariana, bratową Janinę, †† Bogdana i Włodzimierza i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA
15.09.2021
NMP BOLESNEJ
18.00 1. Za †† rodziców Władysławę i Bolesława Paszkowskich, brata Tadeusza, szwagra Józefa i bratową Anielę.
2. Za †† siostry Lucynę i Elżbietę oraz szwagierki Helenę i Marię.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
16.09.2021
ŚW. MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA I CYPRIANA
18.00 1. Za †† rodziców Józefa i Marię Kauder, braci Joachima i Bernarda, męża Zygmunta oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Joannę i Stanisława Mostowskich.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Natalii Wojewódki z ok. 10 r. urodzin. i o Boże bł. w rodzinie.
PIĄTEK
17.09.2021
18.00 1. Za † Krystynę Hoin w 3 r. śmierci i † męża Lotara.
2. Za †† rodziców Kazimierę i Henryka Książek, † brata Stanisława, Antoniego i Marię Giera, †† dziadków z rodziny Książek i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
18.09.2021
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
7.30 Za † Zofię Bat – Msza Św. ofiarowana od koleżanki Heleny z mężem.
13.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP i św. Stanisława Kostki w int. V grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† dziadków Hildegardę i Rufina Keller, Józefa Chluba, Teresę i Antoniego Sonsala, Gertrudę i Alojzego Knopek oraz † z pokrew.
NIEDZIELA
XXV ZWYKŁA


19.09.2021
7.00 Za † męża Ryszarda, córkę Agnieszkę, wnuka Dawida oraz †† z rodzin Kleszczewski i Ambrożej i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 W int. rodzin Sychowicz i Ziemniak.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Mariusza i Małgorzaty z ok. 25 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszeCHRZEST: Adam CZARTORYSKI.w int. Dory i Bernarda z ok. 40 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
CHRZEST: Adam CZARTORYSKI.
12.15 Do BOp. przez wstaw. MBNP z prośbą o dary Ducha Świętego w int. Weroniki Januszkiewicz z ok. 18 r. urodzin. i o Boże bł. w rodzinie.
ROCZEK: Ada GŁUSZEK.
CHRZEST: Laura KALUS.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiesławy i Tadeusza z ok. 35 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.