MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 22.01.2017 – 29.01.2017r.

III NIEDZIELA ZWYKŁA
22.01.2017
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, szwagra Wilhelma, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Plutę, Annę i Karola Kaszuba, Władysława Boruckiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Władysława Lenek – Msza Św. ofiarowana od Iwony i prawnuczek Samanty i Klaudii.
8.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † Tatianę Maniecką, †† rodziców Marię i Tadeusza oraz braci Mariana i Krystiana.
11.00 Za † Hannę Smolik – Ziemniak.
CHRZEST: Marek Zbyszewski.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kazimierza Janeczek z okazji 60 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie oraz w int. wnuka Fabiana o zdrowie i opiekę Anioła Stróża.
Chrzest: Martyna JANUS
Poniedziałek
23.01.2017
18.00 1. Za † ojca Ludwika Książek, †† z rodzin Książek i Giera oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Mariannę Gucwa w 30 dzień po śmierci.
Wtorek
24.01.2017
Św. Franciszka Salezego
7.00 W intencji Parafian.
Środa
25.01.2017
Nawrócenie Św. Pawła
18.00 1. Za † syna Krzysztofa Stebnickiego w 5 rocznicę śmierci.
2. Za † Różę Miozga w 2 rocznicę śmierci, † brata Piotra, bratową Halinę, bratanka Artura oraz †† rodziców.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
26.01.2017
Św. Tymoteusza i Tytusa
18.00 1. Za †† Feliksę, Franciszka, Adama i Jadwigę Fornalczyk oraz † Krystynę Rozwadowską.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Eryki z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Piątek
27.01.2017
Bł. Jerzego Matulewicza
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Czarny, †† rodziców i rodzeństwo oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za †† rodziców Bronisławę i Andrzeja Zwarycz, teściów Teklę i Mikołaja Grzesik, †† rodzeństwo, 2 szwagrów, 2 siostrzeńców oraz †† z rodzin Niedzielski, Zwarycz, Grzesik i Majbroda.
Sobota
28.01.2017
Św. Tomasza z Akwinu
18.00 1. Za † męża Wernera Lukasik, † szwagra Gerarda, †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Kokot i Feinbier.
2. Za † Natalię Sowa w 6 roczn. śm., † męża Alfreda oraz †† z pokrew. z obu stron.
3. O pomyślny przebieg operacji i zdrowie w pewnej intencji.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29.01.2017
8.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Bernarda z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † żonę Zofię Merta w 14 roczn. śm., † córkę Marzenę oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 W int. Ślązaków z Pyskowic deportowanych w 1945 roku do byłego ZSRR.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † męża Stanisława Szymańskiego w 24 roczn. śm., †† teściów Stanisławę i Józefa, rodziców Bronisławę i Piotra, braci: Stanisława, Władysława, Mariana, Edwarda i Kazimierza, †† bratowe, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 15.01.2017– 22.01.2017r.

II NIEDZIELA ZWYKŁA
15.01.2017
18.00 1. Za † syna Jana Lenek w 1 roczn. śmierci, i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, męża Władysława, brata Jana, syna Jana, synową Alicję, zięcia Jana, †† teściów Mariannę i Wincentego Lenek i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Małgorzaty Danisz z okazji 50 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † Ryszarda Parusel – Msza Św. Ofiarowana od siostry Grażyny z mężem i dziećmi z rodzinami.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesława Kopczyńskiego z okazji 89 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
16.00 Za † Halinę Wójcik w 30 dzień po śmierci.
17.00 Koncert kolęd i pastorałek
Poniedziałek
16.01.2017
18.00 1. Za † Władysława Lenek – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
2. Za † ojca Rudolfa Rak w 16 roczn. śmierci oraz †† z rodziny.
Wtorek
17.01.2017
Św. Antoniego Opata
7.00 1. W intencji Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
18.01.2017
18.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji z okazji rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
19.01.2017
Św. Józefa Pelczara
18.00 1.Za † Mariannę Staniukiewicz – Msza Św. ofiarowana id I grupy Róży Różańcowej.
2. Za † ojca i dziadka Zbigniewa Makowskiego w 18 roczn. śmierci.
Piątek
20.01.2017
18.00 1. Za † matkę Bronisławę w rocznicę śmierci, † ojca Jana oraz †† z rodziny.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Jadwigi z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
21.01.2017
Św. Agnieszki
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, szwagra Wilhelma, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Plutę, Annę i Karola Kaszuba, Władysława Boruckiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Władysława Lenek – Msza Św. ofiarowana od Iwony i prawnuczek Samanty i Klaudii.
III NIEDZIELA ZWYKŁA
22.01.2017
8.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † Tatianę Maniecką, †† rodziców Marię i Tadeusza oraz braci Mariana i Krystiana.
11.00 Za † Hannę Smolik – Ziemniak.
CHRZEST: Marek Zbyszewski.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kazimierza Janeczek z okazji 60 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie oraz w int. wnuka Fabiana o zdrowie i opiekę Anioła Stróża.
Chrzest: Martyna JANUS

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 08.01.2017– 15.01.2017r.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

08.01.2017
18.00 1. Za † męża Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Marię i Franciszka Kandzior, †† rodzeństwo oraz † Wilhelma Świeży.
8.00 Za † Ryszarda Parusel – Msza Św. ofiarowana od pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół w Pyskowicach.
9.30 Za † Teodora Kruczek – Msza Św. Ofiarowana od sąsiadów z ul. Szczęść Boże, Wiśniowej oraz Żwirki i Wigury.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Renaty i Jacka Porada z okazji 25 rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Martyna Słodczyk.
15.15 Nieszpory kolędowe
16.00 Za † Czesława Sztomber w 6 roczn. śmierci, †† rodziców, teściów, siostry, brata i szwagrów.
17.00 Koncert kolęd i pastorałek
Poniedziałek
09.01.2017
18.00 1. Za † Jana Kozak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności 10 i 11.
2. Za † Karola Kosel w 4 roczn. śm., †† Hildegardę i Jerzego Kosel, Wernera Ryszko oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
Wtorek
10.01.2017
7.00 1. Za † Jana Kozak.
2. Za † Marię Kuszewicz.
Środa
11.01.2017
18.00 1. Za † ojca Wacława Śladewskiego w 2 roczn. śmierci.
2. Za † Aleksandrę Schwiming – Lebsky.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
12.01.2017
18.00 Za † Romana Pacan
Piątek
13.01.2017
18.00 Za † matkę Marię Zając w 10 roczn. śmierci, † Henrykę Piwowar w 20 roczn. śmierci, † Henryka Piwowar w 5 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Zając i Piwowar.
Sobota
14.01.2017
16.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Herberta Wittner z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † syna Jana Lenek w 1 roczn. śmierci, i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, męża Władysława, brata Jana, syna Jana, synową Alicję, zięcia Jana, †† teściów Mariannę i Wincentego Lenek i dusze w czyśćcu cierpiące.
II NIEDZIELA ZWYKŁA
15.01.2017
8.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Małgorzaty Danisz z okazji 50 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † Ryszarda Parusel – Msza Św. Ofiarowana od siostry Grażyny z mężem i dziećmi z rodzinami.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesława Kopczyńskiego z okazji 89 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory kolędowe
16.00 Za † Halinę Wójcik w 30 dzień po śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 01.01.2017– 08.01.2017r.

NIEDZIELA
NOWY ROK

01.01.2017
ŚW. BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
17.00 Msza Św. na zakończenie roku 2016.
8.00 W pewnej intencji o uwolnienie
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo w Nowym Roku w intencji rodzin: Stasiuki, Janiga i Rode.
15.15 Nabożeństwo o pokój
16.00 Za † Mariana Półtorak w 9 roczn. śm., †† teściów Jana i Janinę oraz †† rodzeństwo.
Poniedziałek
02.01.2017
Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorz z Nazjanzu
18.00 Za † Lidię Bekierz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
Wtorek
03.01.2017
7.00 W pewnej intencji – o uwolnienie
Środa
04.01.2017
18.00 1. Za † Zbigniewa Wojdyło – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego 39 i 41.
2. Za † Małgorzatę Prenzyna w 1 roczn. śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
05.01.2017
13.00 ŚLUB: Szarek – Sobota.
18.00 Za † Stanisława Lisowskiego w 30 dzień po śmierci.
Piątek
06.01.2017
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
8.00 Za † Ryszarda Parusel w 30 dzień po śmierci.
9.30 Za † żonę Janinę Szmajnta w 6 roczn. śmierci, †† rodziców, teściów, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † matkę Zuzannę Lipok w 1 rocznicę śmierci oraz † ojca Zygmunta.
CHRZEST: Amelia Wojda.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie w int. Wojciecha Barańskiego z okazji 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
07.01.2017
17.00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.
18.00 1. Za † męża Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Marię i Franciszka Kandzior, †† rodzeństwo oraz † Wilhelma Świeży.
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

08.01.2017
8.00 Za † Ryszarda Parusel – Msza Św. ofiarowana od pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół w Pyskowicach.
9.30 Za † Teodora Kruczek – Msza Św. Ofiarowana od sąsiadów z ul. Szczęść Boże, Wiśniowej oraz Żwirki i Wigury.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Renaty i Jacka Porada z okazji 25 rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Martyna Słodczyk.
15.15 Nieszpory kolędowe
16.00 Za † Czesława Sztomber w 6 roczn. śmierci, †† rodziców, teściów, siostry, brata i szwagrów.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 25.12.2016 – 01.01.2017r.

PONIEDZIAŁEK
ŚW. SZCZEPANA

26.11.2016
8.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Jerzego Gerlich oraz † brata Bernarda.
9.30 Za †† rodziców Helenę i Franciszka Kachel oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za †† rodziców Marię i Jana Krzyczkowskich oraz †† dziadków z obu stron.
CHRZEST: Alicja Zdobylak i Paweł Ferenc.
16.00 Za † Stanisława Lisowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności 2.
Wtorek
27.12.2016
Św. Jana Ap.
18.00 1. Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, †† braci Gerharda i Jerzegooraz †† z pokrewieństwa.
2. W penej intencji o uwolnienie.
Środa
28.12.2016
Św. Młodzianków
10.00 W intencji wszystkich dzieci z naszej parafii.
18.00 1. Za †† rodziców Paulinę i Mariana Miziuła oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Anny i Tomasza z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
29.12.2016
18.00 1. Za †† rodziców Helenę i Jana Walkowskich, †† braci oraz †† z rodzin: Walkowski, Konieczny, Patacz i Walisko.
2. Za †† Jana i Józefę Jamborskich, Annę i Piotra Kozakiewicz, Mariana Prętkiego oraz †† z pokrewieństwa.
Piątek
30.12.2016
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Krystyny i Kazimierza Kopytko z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Zofii Polewczyk z ok.18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
31.12.2016
15.00 ŚLUB: Tomasiak – Paździor.
17.00 Msza Św. na zakończenie roku 2016.
NIEDZIELA
NOWY ROK

01.01.2017
ŚW. BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
8.00 W pewnej intencji o uwolnienie
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo w Nowym Roku w intencji rodzin: Stasiuki, Janiga i Rode.
15.15 Nabożeństwo o pokój
16.00 Za † Mariana Półtorak w 9 roczn. śm., †† teściów Jana i Janinę oraz †† rodzeństwo.