MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 28.01.2017 – 04.02.2018 r.

NIEDZIELA
IV ZWYKŁA

28.01.2018
18.00 1. Za † męża Wernera Lukasik, † szwagra Gerta, †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Kokot, Faeinbier i dusze w czyśćcu cierpiące. 2. Za †† rodziców Ernę i Bernarda Richter, †† z rodziny z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jadwigi i Czesława z ok. 60 roczn. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za †† Górnoślązaków z Pyskowic deportowanych do byłego Związku Radzieckiego w styczniu 1945 roku.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny i Aleksandra z ok. 40 roczn. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za Hannę Smolik – Ziemniak.
ROCZEK: Marek ZBYSZEWSKI.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † Stefanię i Antoniego Polny, Mariannę i Stanisława Stasiuk oraz †† z rodzin Polny, Szymczyk, Stasiuk i Mieroniuk.
ROCZEK: Igor STANEK.
Poniedziałek
29.01.2018
18.00 1. Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarowana od Rady Sołeckiej w Zawoji – Wełczy.
2. Za † żonę Zofię Merta w 15 roczn. śm., oraz † córkę Marzenę.
Wtorek
30.01.2018
7.00 W int. Parafian.
Środa
31.01.2018
Św. Jaa Bosko
18.00 1. Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarowana od Agaty i Jana Matyja z rodziną.
2. Za † Marię Posacką – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kolejowej.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
Czwartek
01.02.2018
18.00 1. Za † ojca Alfonsa Cierpka w 10 roczn. śm., † matkę Bożenę, †† teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, †† z rodzin Proksza, Sordoń, Waloszczyk i Cierpka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Antoniego, Stanisławę i Juliana Kubat.
Piątek
02.02.2018
OFIAROWANIE PAŃSKIE
9.00 W int. Czcicieli Serca Pana Jezusa i w int. Pyskowickiego Hospicjum.
11.00 Za † ojca Eugeniusza Bednarek, †† dziadków Marię i Józefa oraz †† z rodzin Bieńkowski, Bednarek i Sędziak.
16.00 Za †† teściów Bronisława i Teodorę Dobiszewskich oraz †† Józefę, Joannę i Artura.
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Józefa z ok. 75 roczn. urodzin, i o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
03.02.2018
18.00 1. Za †† teściów Emilię i Brunona Porada, †† dziadków Jadwigę i Franciszka Merkel oraz Annę i Karola Kozlik.
2. Za †† rodziców Stefanię i Romana Brych, Władysławę i Józefa Zięba oraz †† z rodzin Brych, Zięba i Gucwa.
3. Za †† Janinę i Pawła Szmajnta – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
NIEDZIELA
V ZWYKŁA

04.01.2018
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, siostrę Elżbietę, brata Wolfganga, szwagra Krystiana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, Franciszkę Strzodka, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Jerzego Buchta – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
ROCZEK: Szymon KASZEK.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za †† rodziców Michała i Marię Posacki, żonę Marię, siostry Eugenię, Malwinę i Zofię, †† szwagrów, †† braci Klemensa, Karola, Mieczysława i Leona, bratowe, zięcia Romana Małota oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.01.2017 – 28.01.2018 r.

NIEDZIELA
III ZWYKŁA

21.01.2018
18.00 1. Za † Piotra Prenzynę.
2. Za † syna Jana Lenek w 2 roczn. śm., † męża Władysława, †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, zięcia Jana, synową Alicję, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Wojciecha Barańskiego w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za †† Marię i Józefa Wojtyna.
9.30 Za † Tatianę oraz †† z rodziny Maniecki
11.00 Za †† rodziców Bronisławę i Jana Horbowiec oraz †† z rodzin Horbowiec i Stawarczyk.
CHRZEST: Dawid KIELAR.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 1. Za † męża Stanisława Szymańskiego w 24 roczn. śm., †† teściów Stanisłąwę i Józefa, rodziców Bronisłąwę i Piotra, braci Stanisłąwa, Władysława, Mariana, Edwarda i Kazimierza, †† bratowe, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny z ok. 50 roczn. urodzin, i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
22.01.2018
18.00 1. Za † dziadka Alfreda Szymoś oraz do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Teresy Szymoś z ok. 70 roczn. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Piotra i Helenę Kurzynowskich, † brata Janusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Haliny i Joachima Bulenda z ok. 40 roczn. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
Wtorek
23.01.2018
7.00 1. Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarowana od sołtysów z Zawoi.
2. W int. Parafian.
Środa
24.01.2018
Św. Franciszka Salezego
18.00 1. Za † ojca Ludwika Książek, †† dziadków Kazimierę i Henryka Książek, Marię i Antoniego Giera oraz †† z rodzinGiera, Krzykalla i Grabowski.
2. Za † Helenę Zbigniewa Makowskiego w 19 roczn. śmierci.
3. Za † Marię Macowicz w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
25.01.2018
Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
16.00 Za †† Aleksandra, Leokadię i Wiesława Migas.
18.00 1. Za † syna Krzysztofa Stebnickiego w 6 roczn. śmierci.
2. Za † Marię Posacką w 30 dzień po śmierci.
3. Za † Franciszka Moszyńskiego w 30 dzień po śmierci.
Piątek
26.01.2018
Św. Tymoteusza i Tytusa
18.00 1. Za †† dziadków Feliksę, Franciszka, Adama i Jadwigę Fornalczyk oraz † Krystynę Rozwadowską.
2. Za † Męża i ojca Zygmunta Czarny w 15 roczn. śmierci, †† rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.
3. Za † Gerarda Janoszka w 30 dzień po śmierci.
Sobota
27.01.2018
18.00 1. Za † męża Wernera Lukasik, † szwagra Gerta, †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Kokot, Faeinbier i dusze w czyśćcu cierpiące. 2. Za †† rodziców Ernę i Bernarda Richter, †† z rodziny z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jadwigi i Czesława z ok. 60 roczn. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
IV ZWYKŁA

28.01.2018
8.00 Za †† Górnoślązaków z Pyskowic deportowanych do byłego Związku Radzieckiego w styczniu 1945 roku.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Krystyny i Aleksandra z ok. 40 roczn. ślubu, i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za Hannę Smolik – Ziemniak.
ROCZEK: Marek ZBYSZEWSKI.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † Stefanię i Antoniego Polny, Mariannę i Stanisława Stasiuk oraz †† z rodzin Polny, Szymczyk, Stasiuk i Mieroniuk.
ROCZEK: Igor STANEK.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 14.01.2017 – 21.01.2018 r.

NIEDZIELA
II ZWYKŁA

14.01.2018
18.00 1. Za † męża Józefa Zawadzkiego, †† rodziców Józefę i Tomasza Sroka, siostrę Zofię, szwagra Tadeusza oraz rodzeństwo z obu stron.
2. Za †† rodziców Marię i Franciszka Kandzior, †† rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, †† siostrę Marię, szwagrów Wilhelma i Jana, ciocię Franciszkę, wójka Józefa Plata, Annę i Karola Kaszuba, Władysława Boruckiego, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† rodziców Emilię i Rudolfa Kuc oraz † Jerzego Danisz.
9.30 Za † ojca Rudolfa Rak oraz †† z rodzin Rak i Rudek.
11.00 Za † Jerzego Buchta – Msza Sw. ofiarowana od mieszkańców ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
15.00 Koncert kolęd
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesława Kopczyńskiego z ok. 90 roczn. urodzin, i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
15.01.2018
9.00 W pewnej intencji.
18.00 Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarowana od Rady Gminy Zawoja
Wtorek
16.01.2018
7.00 1. W pewnej intencji.
2. W int. Parafian.
Środa
17.01.2018
Św. Antoniego, opata
9.00 W pewnej intencji.
18.00 Za † Helenę Macowicz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z Domu Nauczyciela.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
18.01.2018
9.00 O powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 Za † Anielę Bąk w 30 dzień po śmierci.
Piątek
19.01.2018
Św. Józefa Pelczara
18.00 1. Za † matkę Natalię Sowa w 7 roczn. śmierci, † ojca Alfreda oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za † Władysława Bocheńskiego – Msza Św. ofiarowana od personelu Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach.
Sobota
20.01.2018
14.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Klaudii Foit z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Reginy Godawa z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † Piotra Prenzynę.
2. Za † syna Jana Lenek w 2 roczn. śm., † męża Władysława, †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, zięcia Jana, synową Alicję, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Wojciecha Barańskiego w 1 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
III ZWYKŁA

21.01.2018
III ZWYKŁA
8.00 Za †† Marię i Józefa Wojtyna.
9.30 Za † Tatianę oraz †† z rodziny Maniecki
11.00 Za †† rodziców Bronisławę i Jana Horbowiec oraz †† z rodzin Horbowiec i Stawarczyk.
CHRZEST: Dawid KIELAR.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 1. Za † męża Stanisława Szymańskiego w 24 roczn. śm., †† teściów Stanisłąwę i Józefa, rodziców Bronisłąwę i Piotra, braci Stanisłąwa, Władysława, Mariana, Edwarda i Kazimierza, †† bratowe, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny z ok. 50 roczn. urodzin, i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 31.12.2017 – 07.01.2018 r.

NIEDZIELA
31.12.2017
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
18.00 Za † matkę Marię Moszyńską oraz †† z rodziny.
8.00 Za †† Jana, Rozalię, Franciszkę, Piotra, Katarzynę i Franciszka z rodziny Bezpalko.
9.30 Za † Pelagię Czyrkiewicz – Msza Św. of. od rodzin Karczów i Marków z Jerzmanowic.
11.00 W int. wszystkich rodzin z naszej parafii.
CHRZEST: JANKOWSKA Natalia.
16.00 Msza Św. na zakończenie roku.
Poniedziałek
01.01.2018
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
NOWY ROK 2018
8.00 W intencji Parafian.
9.30 O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku w pewnej intencji.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. opiekę i zdrowie w int. rodzin Stasiuk, Rode i Janiga.
15.15 Nabożeństwo o pkój na świecie.
16.00 Za † Mariannę Basak w 5 roczn. śm., † męża Stanisława oraz †† z pokryw. z obu stron – Msza Św. of. od syna i synowej z dziećmi.
Wtorek
02.01.2018
ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU
7.00 1. W pewnej intencji.
2. Za † Pelagię Czyrkiewicz – Msza Św. of. od Barbary i Eugeniusza Rusek z Krakowa.
Środa
03.01.2018
9.00 Za † Bronisławę.
18.00 Za † Mieczysława Grabowskiego – Msza Św. of. od chrześnicy z rodziną.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
04.01.2018
I CZWARTEK MIESIĄCA
9.00 O powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 Za † męża Mariana Półtorak w 10 roczn. śm., †† teściów Jana i Janinę oraz †† rodzeństwo.
Piątek
05.01.2018
I PIĄTEK MIESIĄCA
9.00 W pewnej intencji
18.00 1. W int. Czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Małgorzatę Prenzyna.
3. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. of. od rodzin Andrusiak i Sopala.
Sobota
06.01.2018
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
8.00 Za †† Annę i Władysłąwa Dymskich.
9.30 Za † matkę Janinę Szmajnta w 7 roczn. śm., † ojca Pawła oraz †† z rodziny.
11.00 Za † matkę Zuzannę Lipok w 2 roczn. śm., oraz † ojca Zygmunta.
16.00 Za † męża Czesława Sztomber w 7 roczn. śm., oraz †† z rodzin Sztomber i Iskra.
NIEDZIELA
07.01.2018
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8.00 Za † Pawła Hila – Msza Św. of. od znajomych i sąsiadów z ul. Traugutta.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z ok. urodzin, o Boże błog. w rodzinie oraz o szczęśliwe rozwiązanie.
11.00 Za † brata Tadeusza Paszkowskiego w 1 roczn. śmierci.
CHRZEST: Antoni GALONSKA i Pola BEHNKE.
15.15 Nieszpory kolędowe
16.00 Za † Zygmunta Andrusiak – Msza św. of. od służby porządkowej pieszej pielgrzymki do Częstochowy.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.12.2017 – 31.12.2017 r.

NIEDZIELA
IV ADWENTU

24.12.2017
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
18.00 1. Za †† siostry Hildegardę i Helenę Bosek oraz † Elżbietę Bosek.
2. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana, oraz †† z pokrew. Sapich i Stangner.
3. Za † matkę Stanisławę Kuchna w 9 roczn. śm., † ojca Stanisława, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † Helenę Macowicz – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Sikorskiego i od znajomych.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Jakuba Sydor z ok. 18 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † matkę Mariannę Gucwa w 1 roczn. śm.
16.00 PASTERKA DLA DZIECI.
Poniedziałek
25.12.2017
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
0.00 PASTERKA: W int. Parafian oraz żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za †† Jadwigę i Tadeusza Zięba, Zygfryda i Urszulę Hytry oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Adama Ziob z ok.40 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie. – Msza Św. ofiarowana od siostry zakonnej Ewy.
CHRZEST: MACIERZYŃSKA Marlena.
15.15 Nieszpory kolędowe.
16.00 Za † Michała Chomkę oraz †† Bolesława Lewandowskiego i Jana Chomkę.
Wtorek
26.12.2017
ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA
8.00 Za † Helenę Macowicz – Msza Św. ofiarow. od zięcia Krzysztofa.
9.30 W pewnej intencji.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Agnieszki i Sebastiana Skrzypkowskich z ok.25 roczn. ślubu i Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Jakub WOŹNIAK, Maria WALASEK i Pola PODLECKA.
16.00 Za †† Marię i Jana Krzyczkowskich oraz †† z pokrew. z obu stron.
ROCZEK: Martyna JANUS.
Środa
27.12.2017
ŚW. JANA APOSTOŁA
9.00 Za † Bronisławę.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Anny i Tomasza z ok. roczn. ślubu i Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, †† braci Gerharda i Jerzego oraz †† z pokrewieństwa.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Kijek.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
Czwartek
28.12.2017
ŚW. MŁODZIANKÓW
10.00 W intencji dzieci z naszej parafii.
18.00 Za †† Józefę, Jana i Józefa Jamborskich, Annę i Piotra Kozakiewicz, †† dziadków i pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
29.12.2017
9.00 W pewnej intencji
18.00 Za †† rodziców Paulinę i Mariana Miziuła, †† dziadków i pokrew. z obu stron.
Sobota
30.12.2017
18.00 Za † matkę Marię Moszyńską oraz †† z rodziny.
NIEDZIELA
31.12.2017
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
8.00 Za †† Jana, Rozalię, Franciszkę, Piotra, Katarzynę i Franciszka z rodziny Bezpalko.
9.30 Za † Pelagię Czyrkiewicz – Msza Św. of. od rodzin Karczów i Marków z Jerzmanowic.
11.00 W int. wszystkich rodzin z naszej parafii.
CHRZEST: JANKOWSKA Natalia.
16.00 Msza Św. na zakończenie roku.