MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.05.2020 – 31.05.2020 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PANA JEZUSA

24.05.2020
18.00 1. Za † matkę Irenę Bigaj w 10 roczn. śm., † ojca Antoniego, † męża Władysława oraz †† z rodzin Bigaj i Bator.
2. Za †† męża Rainarda Porada, ojca Jana Sapich, matkę Amalię i brata Bernarda.
7.00 Za † Sławomira Łukaszczyk w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za †† Bronisławę i Beatę oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Marię i Jakuba Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaś, brata Stanisława, szwagra Gintera Hoin, †† z rodziny Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Karola Stypa, †† rodziców Gertrudę i Alfonsa Bialas, Elżbietę i Józefa Stypa, ciotki Klarę i Annę, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Adelajdy Janoszka z okazji urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. pracowników zakładu krawieckiego „Czar Bieli” z okazji 15 roczn. powstania oraz o Boże błog. w rodzinach.
PONIEDZIAŁEK
25.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† rodziców Anielę i Franciszka Dziubek, 3 braci, oraz bratową Janinę.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. ks. Pawła Macierzyńskiego z ok. 16 roczn. święceń kapłańskich.
WTOREK
26.05.2020
ŚW. FILIPA NERI
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
11.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Urszuli z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. W intencji matek z naszej parafii z okazji Dnia Matki.
ŚRODA
27.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † Krystynę Nowak w 3 roczn. śm., † Andrzeja Nowak oraz †† z rodziny.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Michała Wyszomierskiego z ok. roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
28.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † siostrę Zofię Czapińską w 6 roczn. śmierci.
2. Za † męża i ojca Edmunda Szarek w 21 roczn. śmierci.
PIĄTEK
29.05.2020
ŚW. URSZULI
LEDÓCHOWSKIEJ
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † matkę Klementynę Wierzbicką w 5 roczn. śm., †† ojca Józefa, braci Antoniego i Jerzego, bratową Marię oraz †† z rodziny z obu stron.
2. Za † męża Wiesława Rybak w 5 roczn. śm., †† rodziców z obu stron, bratową Jolantę i Szwagra Andrzeja.
SOBOTA
30.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wandy, Krzysztofa i Moniki z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. oraz łaskę żywej wiary w rodzinie.
2. Za † ojca Stanisława Kuchna w 12 roczn. śm., † matkę Stanisławę, brata Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

31.05.2020
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † ojca Józefa Ignac - Msza Św. ofiarowana od córki z rodziną.
9.30 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, ciocię Marię, braci Andrzeja, Jana, Michała i Bogdana oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak, Kryska, Kupiec i Guz.
11.00 W pewnej intencji.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie i dary Ducha Św. w int. rodziny Mazur.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † matkę Małgorzatę Bienia w 2 roczn. śm., † ojca Piotra, †† teściów, † Elżbietę oraz †† z rodzin Bienia i Szulc.