MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.02.2017– 05.03.2017 r.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26.02.2017
18.00 1. Za †† rodziców Stefanię i Romana Brych, Władysławę i Józefa Zięba oraz †† z rodzin Brych, Zięba i Gucwa.
2. Za † matkę Łucję Pierzchawka, † ojca Józefa, †† teściów Marię i Nikodema Mokwa oraz †† z rodziny.
3. Za †† Katarzynę i Bronisława Krasuckich, Pawła i Annę Krawczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † ojca Zenobiusza Zygułę w 33 roczn. śm., † matkę Marię oraz †† z rodziny.
9.30 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów oraz †† z pokrewieństwa.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † Wojciecha Barańskiego – Msza Św. ofiarowana od rodzin Pokraczyińskich i Tasarzów.
Poniedziałek
27.02.2017
9.00 O godne przeżycie Wielkiego Postu w naszej Parafii.
18.00 Za † matkę Różę Broja oraz †† z rodzin Szulc, Gliniewicz i Broja.
Wtorek
28.02.2017
9.00 W intencji Parafian.
18.00 Za † Sylwestra Walczak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
ŚRODA POPIELCOWA
01.03.2017
9.00 W int. Parafian.
11.00 Za † Bronisławę.
16.00 O uzdrowienie w pewnej intencji.
18.00 Za † Elfrydę Wycisk w 1 roczn. śmierci oraz † Helmuta Wycisk.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
02.03.2017
17.30 Godzina Święta.
18.00 1. Za † Zygmunta Szychlińskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta.
2. W pewnej intencji.
Piątek
03.03.2017
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa, w int. zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej oraz pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Mariannę Gucwa – Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności.
3. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Lidii Helis z okazji 65 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
04.03.2017
Św.Kazimierza
17.00 Nabożeństwo I soboty miesiąca.
18.00 1. Za † żonę i matkę Brygidę Koss w 3 roczn. śmierci, oraz †† rodziców.
2. Za †† rodziców Gizelę i Mariana Polak oraz †† dziadków Ingeborgę i Jana Jon.
3. Za † matkę Stanisławę Bazarewicz w 14 roczn. śmierci, † ojca Aleksandra, † brata Algisa Marcinkiewicz oraz †† rodziców Bazarewicz i Mazalski.
21.00 Apel Jasnogórski.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
05.03.2017
8.00 Za † męża Jerzego Drozd w 4 roczn. śmierci, †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz teściów Ewę i Józefa Drozd.
9.30 Za † męża i ojca Horsta Krolińskiego, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin Kroliński, Śliwa i Turkot.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Heleny Nowak z okazji 88 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie – Msza Św. ofiarowana od syna z rodziną.
15.15 Gorzkie Żale.
16.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Aleksandra Janeczek.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.02.2017– 26.02.2017r.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
19.02.2017
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Proboszcza z okazji rocznicy urodzin - Msza Św. ofiarowana od Róż Różańcowych i Parafian.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Władysława Lenek – Msza Św. ofiarowana od rodziny Szczurowskich.
8.00 Za † męża i ojca Jana Książek w 7 roczn. śm., †† z rodzin Książek, Mazurek i Wróblewski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Stanisławy Ziemniak i wnuka Piotra z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 3 roczn. śmierci.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † matkę Wacławę Wójcik † ojca Józefa i † siostrę Krystynę.
Poniedziałek
20.02.2017
12.00 Pogrzeb † Ruty Dragon.
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Bujara.
2. Za †† rodziców Ingeborgę i Rudolfa Kunert, † męża Dietmara Brzoskę oraz †† z rodziny.
Wtorek
21.02.2017
7.00 1. W intencji Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
22.02.2017
Święto Katedry Św. Piotra
18.00 1. Za † ojca i męża Aleksandra Szawrońskiego w 20 roczn. śm., †† dziadków z obu stron oraz †† z rodzin Szawroński, Bem i Sztojer.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w int. Anny.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
23.02.2017
Św. Polikarpa
16.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † Wojciecha Barańskiego w 30 dzień po śmierci.
2. Za † Marka Piechowicz w 30 dzień po śmierci.
18.30 Wieczór miłosierdzia.
Piątek
24.02.2017
18.00 1. Za † Hildegardę Manzel w 30 dzień po śmierci oraz †† rodziców Gertrudę i Konrada Krawczyk.
2. Za † Urszulę Piórek – Msza św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta
Sobota
25.02.2017
15.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny Rusinowskiej z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Stefanię i Romana Brych, Władysławę i Józefa Zięba oraz †† z rodzin Brych, Zięba i Gucwa.
2. Za † matkę Łucję Pierzchawka, † ojca Józefa, †† teściów Marię i Nikodema Mokwa oraz †† z rodziny.
3. Za †† Katarzynę i Bronisława Krasuckich, Pawła i Annę Krawczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26.02.2017
8.00 Za † ojca Zenobiusza Zygułę w 33 roczn. śm., † matkę Marię oraz †† z rodziny.
9.30 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów oraz †† z pokrewieństwa.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † Wojciecha Barańskiego – Msza Św. ofiarowana od rodzin Pokraczyińskich i Tasarzów.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 12.02.2017– 19.02.2017r.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
12.02.2017
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Klary Halemba z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie – Msza Św. ofiarowana od córki Krystyny.
2. Za † matkę Janinę Grześ, † ojca Jana oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
3. Za †† rodziców Agnieszkę i Hermana Rozumek oraz †† z pokrewieństwa.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, †† Janinę, Marię i Ignacego Struzik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Zbigniewa Wyczółkowskich z okazji 25 rocznicy ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Św. w int. Mateusza Małgowskiego z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
13.02.2017
18.00 1. Za †† rodziców Bertę i Alfreda Psota, †† z pokryw. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Henryka i Józefa oraz †† z rodzin Wieszok, Cyroń i Kraffczyk.
3. Za † Urszulę Piórek w 30 dzień po śmierci.
Wtorek
14.02.2017
Św. Cyryla i Metodego
7.00 1. W intencji Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
15.02.2017
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Teresy z okazji 65 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † męża i ojca Andrzeja Godawa oraz †† rodziców i teściów.
3. Za † męża Stefana Hamułkę w 7 roczn. śm., †† rodziców Juliana i Karolinę Butyńskich oraz teściów Michała i Katarzynę.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
16.02.2017
16.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † Marię Zyguła – Msza Św. ofiarowana od znajomych.
2. Za † matkę i babcię Ewę Makowską w 3 roczn. śmierci.
3. Za † męża i ojca Rafała Ładyko w 1 roczn. śmierci.
Piątek
17.02.2017
18.00 1. Za † Władysława Lenek – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
2. Za † matkę Mariannę Gucwa – Msza św. ofiarowana od syna Henryka z żoną i wnuczki Magdy z rodziną.
Sobota
18.02.2017
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Proboszcza z okazji rocznicy urodzin - Msza Św. ofiarowana od Róż Różańcowych i Parafian.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Władysława Lenek – Msza Św. ofiarowana od rodziny Szczurowskich.
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
19.02.2017
8.00 Za † męża i ojca Jana Książek w 7 roczn. śm., †† z rodzin Książek, Mazurek i Wróblewski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Stanisławy Ziemniak i wnuka Piotra z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 3 roczn. śmierci.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † matkę Wacławę Wójcik † ojca Józefa i † siostrę Krystynę.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 05.02.2017– 12.02.2017r.

V NIEDZIELA ZWYKŁA
05.02.2017
18.00 1. Za †† rodziców Stanisława i Rozalię Stanowskich, brata Zdzisława oraz †† teściów.
2. Za †† teściów Emilię i Brunona Porada, †† dziadków Jadwigę i Franciszka Merkel, Annę i Karola Kozlik.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Oliwii Grendysa z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ireny i Andrzeja z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, Franciszkę Szczotka, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Romana Chwały z okazji 40 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za †† rodziców Bronisławę i Józefa Grobara, braci Eryka i Jerzego Grobara, Jana Pierzynę, Herberta Myrdek, Wilibalda Steindor i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
06.02.2017
Św. Pawła Miki i Towarzyszy
18.00 1. Za † męża Edwarda, †† braci Mariana, Jana i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Władysławę i Henryka Adamczyk, pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Apolonii Kruczek z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Wtorek
07.02.2017
7.00 1. W intencji Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
08.02.2017
18.00 1. Za † męża Dietmara Brzoskę oraz †† rodziców i teściów.
2. Za † ojca Manfreda Havemeister oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za †† rodziców Teresę i Gerharda Grohs, †† dziadków z obu stron i rodzeństwo.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
Czwartek
09.02.2017
16.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † męża Andrzeja Godawa.
2. Za † Mariannę Gucwa – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności.
Piątek
10.02.2017
Św. Scholastyki
18.00 1. Za † matkę Lidię Kruczek w 1 roczn. śmierci, † ojca Dietra, siostrę Brygidę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† z rodzin Stanisławski, Stasikowski, Adasiak i Olejnik.
Sobota
11.02.2017
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Klary Halemba z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie – Msza Św. ofiarowana od córki Krystyny.
2. Za † matkę Janinę Grześ, † ojca Jana oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
3. Za †† rodziców Agnieszkę i Hermana Rozumek oraz †† z pokrewieństwa.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
12.02.2017
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, †† Janinę, Marię i Ignacego Struzik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Zbigniewa Wyczółkowskich z okazji 25 rocznicy ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Św. w int. Mateusza Małgowskiego z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 29.01.2017– 05.02.2017r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29.01.2017
18.00 1. Za † męża Wernera Lukasik, † szwagra Gerarda, †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Kokot i Feinbier.
2. Za † Natalię Sowa w 6 roczn. śm., † męża Alfreda oraz †† z pokrew. z obu stron.
3. O pomyślny przebieg operacji i zdrowie w pewnej intencji.
8.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Bernarda z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † żonę Zofię Merta w 14 roczn. śm., † córkę Marzenę oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 W int. Ślązaków z Pyskowic deportowanych w 1945 roku do byłego ZSRR.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † męża Stanisława Szymańskiego w 24 roczn. śm., †† teściów Stanisławę i Józefa, rodziców Bronisławę i Piotra, braci: Stanisława, Władysława, Mariana, Edwarda i Kazimierza, †† bratowe, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
30.01.2017
18.00 1. Za †† Stefanię i Antoniego Polny, Mariannę i Stanisława Stasiuk oraz †† z rodzin Polny, Stasiuk, Szymczyk i Mieroniuk.
2. Za † Mariannę Gucwa – Msza Św. ofiarow. od III grupy Róży Różańcowej.
3. Za † Gertrudę Bieniek w 4 roczn. śm., oraz †† Magdalenę i Wolfganga Henne.
Wtorek
31.01.2017
Św. Jana Bosko
7.00 1. W intencji Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
01.02.2017
18.00 1. Za †† Antoniego, Stanisławę i Juliana Kubat.
2. Za † ojca Alfonsa Cierpka w 9 roczn. śm., † matkę Bożenę, teściów Gertrudę i Alojzego Proksza, †† z rodzin Cierpka, Proksza, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
02.02.2017
OFIAROWANIE PAŃSKIE
9.00 W int. Parafian.
11.00 Za † Marię Kuszewicz.
16.00 Za †† Teodorę i Bronisława Dobiszewskich, Józefa Basiak i Halinę Skiba.
18.00 Za †† Stefanię i Jerzego Kubala oraz †† z pokrewieństwa.
Piątek
03.02.2017
Św. Błażeja
18.00 1. W int. Czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. naszego Hospicjum.
2. Za † Lidię Bekierz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
3. Za † brata Tadeusza Paszkowskiego w 30 dzień po śm., - Msza Św. ofiarow. od brata Mieczysława z rodziną.
Sobota
04.02.2017
18.00 1. Za †† rodziców Stanisława i Rozalię Stanowskich, brata Zdzisława oraz †† teściów.
2. Za †† teściów Emilię i Brunona Porada, †† dziadków Jadwigę i Franciszka Merkel, Annę i Karola Kozlik.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Oliwii Grendysa z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
V NIEDZIELA ZWYKŁA
05.02.2017
8.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ireny i Andrzeja z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, Franciszkę Szczotka, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Romana Chwały z okazji 40 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za †† rodziców Bronisławę i Józefa Grobara, braci Eryka i Jerzego Grobara, Jana Pierzynę, Herberta Myrdek, Wilibalda Steindor i dusze w czyśćcu cierpiące.