MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.06.2020 – 28.06.2020 r.

NIEDZIELA
XII NIEDZIELA ZWYKŁA

21.06.2020
18.00 1. Za † ojca Józefa Prenzyna w 30 roczn. śmierci oraz † matkę Małgorzatę.
2. Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, brata Henryka, dziadków Wrazidło i Jagła oraz siostrzeńców Rafała, Jana i Wojciecha.
3. Za †† rodziców Anielę i Józefa Kamińskich, † wnuka Zygmunta Andrusiak oraz †† z rodzin Kamiński, Krzyśków i Kmita.
7.00 Za † matkę Marię Kaminiorz w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, † szwagierkę Ewę, †† teściów Władysławę i Zygmunta Jakubowskich oraz †† z rodziny Łukaszyk.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Janusza Strancich z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† rodziców Genowefę i Kuźmę Werenicz, męża Marka Janakiewicz oraz †† z pokrew. z obu stron.
ROCZEK: Pola Wójcik, Róża Ryborz.
12.15 Za † męża Edwarda Rębisz, †† rodziców Rębisz i Oliwa oraz †† braci Józefa i Bronisława Oliwa.
15.15 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, brata Józefa, siostry Halinę i Ludwinę oraz †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
22.06.2020
CAŁODZIENNA ADORACJA
NAJŚW. SAKRAMENTU
9.00 W int. Parafian.
18.00 1. Za † ojca Józefa Rychlik, †† rodziców Małgorzatę i Pawła Pollok, teściów Zofię i Pawła, ciocię Marię oraz †† z rodzin Rychlik, Pollok i Wolny.
2. Za † matkę Pelagię Mazurek w roczn. śm., † ojca Bolesława, †† teściów Mariannę i Walentego Książek, braci Józefa, Zygmunta i Jana, trzech szwagrów, trzy szwagierki i dusze w czyśćcu cierp.
WTOREK
23.06.2020
7.30 1. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
ŚRODA
24.06.2020
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
18.00 1. Za †† Jana i Bronisławę Horbowiec, Władysława Stawarczyk oraz Krzysztofa i Włodzimierza Stawarczyk.
2. Za †† rodziców Marię i Franciszka Pogrzeba, braci Józefa, Pawła i Antoniego, siostry Hildegardę i Annę, †† szwagrów oraz †† z rodziny Stok.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Jana z ok.. rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
CZWARTEK
25.06.2020
18.00 1. Za † ojca Jana Gucwę w 23 roczn. śm., † matkę oraz †† z rodzin Gucwa i Nowak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca Józefa Reimann.
PIĄTEK
26.06.2020
18.00 1. Za †† Marię i Ludwika Koziołek, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron, brata Jana i siostrę Hildegardę.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Hanny Kurczab z ok.. 55 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
27.06.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Szmit w 14 roczn. śm., †† rodziców Marię i Józefa, braci Joachima i Bernarda Kauder oraz teściów Natalię i Henryka.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Brygidy Porada z ok. 70 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jolanty i Józefa Jaworek z ok. 40 rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
KU CZCI MATKI BOSKIEJ
NIEUST. POMOCY

28.06.2020
7.00 W pewnej intencji.
8.00 Za † ojca Włodzimierza Jaskóła w 1 roczn. śm., † chrzestnego Kazimierza Jaskóła oraz †† dziadków Jaskóła i Golański.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Grażyny i Kornela z ok. 45 rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Suma odpustowa w int. wszystkich żyjących i zmarłych Parafian, wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
12.15 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za debr. łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Weroniki Pieprzyckiej z ok. 70 roczn ur. i o Boże błog. w rodz. Msza Św. of. od dzieci, męża i wnuków.
15.15 NIESZPORY ODPUSTOWE.
16.00 Za † matkę Józefę Kuziów w 4 roczn. śm., † ojca Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.