MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.12.2017 – 24.12.2017 r.

NIEDZIELA
III ADWENTU

17.12.2017
18.00 1. Za † Stanisława Koźbę oraz †† z rodzin Koźba i Kwaśniok.
2. Za † męża Jana Sygidus, †† rodziców oraz †† z rodziny.
3. Za † matkę Elfrydę Kulawik w 19 roczn. śm., oraz †† z rodzin Kulawik i Filipowski.
8.00 Za †† Marię i Józefa Sierla, córkę Krystynę, dwóch siostrzeńców, brata Antoniego oraz † żonę Teresę.
9.30 Za † Halinę Wójcik w 1 roczn. śmierci, †† rodziców Krystynę i Stanisława oraz siostry Teresę i Elżbietę.
11.00 Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
CHRZEST: Adam RUBIN.
15.15 Nieszpory adwentowe.
16.00 Za †ojca Władysława Lenek, †† teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, męża Jana, szwagrów Józefa i Bogdana, brata Jana, bratową Alicję, †† z rodzin Szandurski, Lenek i Peliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
18.12.2017
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Karola z ok. 75 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
2. Za † męża Stanisława oraz †† z rodziny Stawarczyk.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Janiny Pleban z ok. 85 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
Wtorek
19.12.2017
18.00 1. Za †† rodziców Aleksandrę i Władysława Chrzanowskich, siostrę Jadwigę, brata Chipolita oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za †† rodziców Annę i Antoniego Sadowskich oraz Janiną i Jana Malec.
Środa
20.12.2017
ŚW. ŁUCJI
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Danuty z ok. 80 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Krzysztofa Miera.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
21.12.2017
ŚW. JANA OD KRZYŻA
18.00 1. Za † ojca Edwarda Kierach w 35 roczn. śm., † matkę Władysławęę, ††dziadków Kierach i Sołtysiak, chrześniaka Adama Lewandowskiego, Stefana Grelę, Stanisława Sołtysiak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † matkę Aleksandrę oraz † bratową Elżbietę w 10 roczn. śmierci.
Piątek
22.12.2017
18.00 1. Za †† Helenę i Franciszka Kachel oraz †† z rodziny.
2. Za † ojca Gintera Waloszczyk w 17 roczn. śm., †† dziadków Elżbietę i Jana, †† pokrewieństwo oraz †† z rodziny Kulawik.
3. Za †† dziadków Pawła i Janinę Szmajnta – Msza Św. ofiarowana od wnuków.
20.00 Roraty dla dorosłych.
Sobota
23.12.2017
7.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Krystyny z ok. roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za †† siostry Hildegardę i Helenę Bosek oraz † Elżbietę Bosek.
2. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana, oraz †† z pokrew. Sapich i Stangner.
3. Za † matkę Stanisławę Kuchna w 9 roczn. śm., † ojca Stanisława, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
IV ADWENTU

24.12.2017
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
8.00 Za † Helenę Macowicz – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Sikorskiego i od znajomych.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Jakuba Sydor z ok. 18 roczn. urodzin i Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † matkę Mariannę Gucwa w 1 roczn. śm.
16.00 PASTERKA DLA DZIECI.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.12.2017 – 17.12.2017 r.

NIEDZIELA
II ADWENTU

10.12.2017
18.00 1. Za † Sebastiana Dudę – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
2. Za † Waldemara Jeshionek – Msza Św. ofiarowana od przyjaciół i znajomych.
3. Za † Czesława Buczny – Msza Św. ofiarowana o sąsiadów i znajomych ul. Kol. Pysk. i Poddębie.
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Gerarda i Janinę Pamuła.
9.30 Za † Annę Kryska, ††rodziców z obu stron, †† z rodzin Kryska, Juc, Kupiec, Gus, Krawczyk, Rudnik i Szumiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Wiktora Skrzypkowskiego z okazji 3 rocznicy urodzin.
15.15 Nieszpory adwentowe.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha w 25 roczn. śm., oraz † brata Ignacego.
17.00 W int. rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
Poniedziałek
11.12.2017
18.00 1. Za † Edwarda Piecka, †† rodziców i pokrewieństwo.
2. Za † ojca Helmuta Wycisk w 15 roczn. śmierci oraz † matkę Elfrydę. 3. Za † Jerzego Buchta w 30 dzień po śmierci.
Wtorek
12.12.2017
18.00 1. Za † Helenę Macowicz – Msza Św. ofiarowana od znajomych z Krakowa.
2. Za †† Andrzeja, Katarzynę, Zofię, Kazimierza, Marcina, Jana, Wawrzyńca i Marię z rodziny Sikorskich.
3. Za † Włodzimierza Galas w 30 dzień po śmierci.
Środa
13.12.2017
ŚW. ŁUCJI
18.00 1. Za † ojca Stefana Czapińskiego w 9 roczn. śmierci.
2. Za † Janusza Kurzynowskiego, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
14.12.2017
ŚW. JANA OD KRZYŻA
18.00 1. Za † Helenę Macowicz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z Domu Nauczyciela.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w pewnej intencji.
3. Za † ojca Pawła Szołtysik w 3 roczn. śm., † Wincentego Leksy oraz †† z rodzin Szołtysik i Leksy.
Piątek
15.12.2017
18.00 1. Za †† Leokadię i Stanisława Ciesielskich, †† dziadków z obu stron oraz † Krystynę Rozwadowską.
2. Za † męża Zygmunta Sikora w 5 roczn. śm., †† teściów, szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
20.00 Roraty dla dorosłych.
Sobota
16.12.2017
7.30 Za † Bronisławę.
18.00 1. Za † Stanisława Koźbę oraz †† z rodzin Koźba i Kwaśniok.
2. Za † męża Jana Sygidus, †† rodziców oraz †† z rodziny.
3. Za † matkę Elfrydę Kulawik w 19 roczn. śm., oraz †† z rodzin Kulawik i Filipowski.
NIEDZIELA
III ADWENTU

17.12.2017
8.00 Za †† Marię i Józefa Sierla, córkę Krystynę, dwóch siostrzeńców, brata Antoniego oraz † żonę Teresę.
9.30 Za † Halinę Wójcik w 1 roczn. śmierci, †† rodziców Krystynę i Stanisława oraz siostry Teresę i Elżbietę.
11.00 Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
CHRZEST: Adam RUBIN.
15.15 Nieszpory adwentowe.
16.00 Za †ojca Władysława Lenek, †† teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, męża Jana, szwagrów Józefa i Bogdana, brata Jana, bratową Alicję, †† z rodzin Szandurski, Lenek i Peliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 03.12.2017 – 10.12.2017 r.

NIEDZIELA
I ADWENTU

03.12.2017
18.00 1. Za † ojca Andrzeja Kuziów w 20 roczn. śm., † matkę Józefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † dziadka Mieczysława Grabowskiego.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Anny.
8.00 Za † męża Ryszarda Parusel w 1 roczn. śm., oraz † matkę Krystynę Kowalską.
9.30 Za †† rodziców Helenę i Jana Walkowskich oraz †† z rodzin Walkowski, Guzior, Konieczny i Walisko.
11.00 Za † Helgę Janoszka - Msza Św. ofiarowana odsąsiadów z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
15.15 Nieszpory adwentowe.
16.00 Za † Pawła Szmajnta - Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
CHRZEST: Tomasz KUCHTA.
Poniedziałek
04.12.2017
ŚW. BARBARY
10.00 Do BOp przez wstaw. Św. Barbary i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. żyjących i zmarłych górników z naszej parafii oraz w int. ich rodzin.
11.30 Pogrzeb † Pelagii Czyrkiewicz.
18.00 1. Za † męża Adama Chwedorowicz w roczn. śm., oraz †† rodziców Mariannę i Edwarda Jaszczak.
2. Za † męża Engelberta Czempik, †† rodziców Bronisławę i Wiktora Kloska, Anastazję i Jerzego Czempik, †† szwagrów, szwagierkę Elfrydę, bratową Łucję, chrześniaka Franciszka, † Stefana oraz †† z pokrewieństwa Kloska, Czempik i Sitko.
Wtorek
05.12.2017
18.00 1. Za † Władysława Bator – Msza Św. ofiarowana od sióstrzenicJadwigi i Moniki z rodzinami.
2. Za † żonę Różę Broja oraz †† z rodzin Broja i Szulc.
3. Za † Jerzego Buchta – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Astrów, Krokusów i Traugutta.
Środa
06.12.2017
18.00 1. Za †† z rodzin Ogonowski, Radziej, Gerlich i Hendla.
2. Za †† Jana Mostowskiego w 2 roczn. śm., oraz † Elżbietę Mostowską.
3. Za †† syna Mirosława Talar oraz męża Jana – Msza Św. of. od Bronisławy Talar.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
Czwartek
07.12.2017
ŚW. AMBROŻEGO
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Olender, †† rodziców Annę i Jana, rodzeństwo Helenę i Bronisława oraz dusze bw czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Józefa, Magdalenę, Katarzynę i Michała z rodziny Cinner.
3. Za † Jana Koziołek na pierwszą wiadomość o śmierci.
Piątek
08.12.2017
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
9.00 Za †† rodziców Janinę, Marię i Ignacego Struzik†† z rodzin Szarf, Kaczmarek i Pokorski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Jana Pieczyńskiego z okazji urodzin.
16.00 W intencji Dzieci Marii z naszej parafii.
18.00 Za †† Paulinę i Floriana Bartodziej, Rudolfa i Fryderyka Rabe oraz †† z rodzin Plotecki i Mój.
Sobota
09.12.2017
7.30 Za †† rodziców Kazimierę i Henryka Książek, córki Genowefę i Marię, synów Ludwika i Bolesława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za † Sebastiana Dudę – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
2. Za † Waldemara Jeshionek – Msza Św. ofiarowana od przyjaciół i znajomych.
3. Za † Czesława Buczny – Msza Św. ofiarowana o sąsiadów i znajomych ul. Kol. Pysk. i Poddębie.
NIEDZIELA
II ADWENTU

10.12.2017
8.00 Za ††rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Gerarda i Janinę Pamuła.
9.30 Za † Annę Kryska, ††rodziców z obu stron, †† z rodzin Kryska, Juc, Kupiec, Gus, Krawczyk, Rudnik i Szumiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Wiktora Skrzypkowskiego z okazji 3 rocznicy urodzin.
15.15 Nieszpory adwentowe.
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha w 25 roczn. śm., oraz † brata Ignacego.
17.00 W int. rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.11.2017 – 03.12.2017 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

26.11.2017
18.00 1. Za † męża Kazimierza Surman † ojca Prokopa , matkę Annę oraz za †† z rodziny z obu stron.
2. Za † męża Teodora w pierwszą rocznicę śmierci oraz za † córkę S. Marię Jadwigę oraz za †† z pokrewieństwa.
3. Za † męża i ojca Mariana Tomczak.
8.00 Za †† Pawła i Jadwigę Michali †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw. Św. Katarzyny i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. wszystkich żyjących i zmarłych Kolejarzy z naszej parafii, oraz w int. ich rodzin.
11.00 Za † męża Sylwestra Walczak, syna Andrzeja i brata Kazimierza oraz †† z rodziny Walczak.
ROCZEK: Jakub Irek
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † syna Roberta Michalec, †† rodziców z obu stron, braci Stefana , Tadusza, bratową Joannę †† Jerzego i Adelajdę Kubosz .
Poniedziałek
27.11.2017
18.00 1. Za † męża Zygmunta, † Genowefę i †† rodziców z rodziny Kasprzyk oraz †† z rodzin Glatzel, Wojtynek i Badura.
2. Za † Sebastiana Dudę – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
3. Do Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo MBNP z prośbą o zdrowie dla Zofii Stankiewicz.
Wtorek
28.11.2017
7.00 1. Za †† rodziców Józefa i Gertrudę Wolniczak, †† z rodziny Pijowczyk oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
Środa
29.11.2017
18.00 1. Za † Władysława Bator – Msza Św. ofiarowana od sióstr Marii i Anny z rodzinami.
2. Za †† Krzysztofa i Włodzimierza Stawarczyk– Msza św. ofiarowana od rodziny.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
30.11.2017
ŚW. ANDRZEJA AP.
16.00 W intencji Parafian.
18.00 1. Za † Oswalda Szewczyk – Masza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Oświęcimskiej.
2. Za † ojca Ireneusza Michalak w 12 roczn. śmierci.
3. Za † Andrzeja Laskoś.
Piątek
01.12.2017
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w intencji Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za †† Adama Mazur, Czesława Fert, Danutę Kuśka, †† z rodzin Mazur, Szebeszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int Heleny i Edwarda Rębisz oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
02.12.2017
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
18.00 1. Za † ojca Andrzeja Kuziów w 20 roczn. śm., † matkę Józefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † dziadka Mieczysława Grabowskiego.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Anny.
NIEDZIELA
I ADWENTU

03.12.2017
8.00 Za † męża Ryszarda Parusel w 1 roczn. śm., oraz † matkę Krystynę Kowalską.
9.30 Za †† rodziców Helenę i Jana Walkowskich oraz †† z rodzin Walkowski, Guzior, Konieczny i Walisko.
11.00 Za † Helgę Janoszka - Msza Św. ofiarowana odsąsiadów z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
15.15 Nieszpory adwentowe.
16.00 Za † Pawła Szmajnta - Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
ROCZEK: Tomasz KUCHTA.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.11.2017 – 26.11.2017 r.

NIEDZIELA
XXXIII ZWYKŁA

19.11.2017
18.00 1. Za † Władysława Lenek w 1 roczn. śmierci.
2. Za † męża Herberta w 11 roczn. śmierci, oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za † męża Jana Gawlik, †† rodziców z obu stron, brata Joachima, żonę Urszulę i syna Piotra Larysz, oraz † matkę Hildegardę Kiewłtyka.
8.00 Za †† rodziców Łucję i Józefa Galonska, Annę i Ignacego Wabno oraz †† z rodzin Galonska i Wabno.
9.30 Za †† rodziców Henryka i Wandę Adamczyk oraz †† dziadków z obu stron.
11.00 Za † Pawła Szmajnta – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † Alfreda Szymoś – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
ROCZEK: Marcelina PIETROWSKA.
17.00 W int. rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
Poniedziałek
20.11.2017
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
18.00 1. Za † córkę Jolantę Paszkowską - Śliwka.
2. Za † † rodziców Anastazję i Wacława Marcinkowskich oraz †† z pokrewieństwa
Wtorek
21.11.2017
Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny
7.00 1. W intencji Parafian.
Środa
22.11.2017
Wspomnienie Św. Cecylii
18.00 1. Za †† rodziców Marię i Sylwestra Kajda oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za † Mieczysława Grabowskiego – Msza św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
23.11.2017
16.00 Za † Krzysztofa Kalika w 30 dzień po śmierci
18.00 Za † Helenę Macowicz – Masza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego i znajomych.
Piątek
24.11.2017
WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LEC, PREZBITERA I TOWARZYSZY
18.00 1. Za † † z rodziny Skupień, † brata oraz † męża Stefana.
2. Za †† Marię i Joachima Kain – Masza ofiarowana od kuzynek Urszuli Szczepaniak z Golczewa i Małgorzaty Rodziewicz z Tczewa.
Sobota
25.11.2017
18.00 1. Za † męża Kazimierza Surman † ojca Prokopa , matkę Annę oraz za †† z rodziny z obu stron.
2. Za † męża Teodora w pierwszą rocznicę śmierci oraz za † córkę S. Marię Jadwigę oraz za †† z pokrewieństwa.
3. Za † męża i ojca Mariana Tomczak.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

26.11.2017
8.00 1. Za † męża Kazimierza Surman † ojca Prokopa , matkę Annę oraz za †† z rodziny z obu stron
2. Za † męża Teodora w pierwszą rocznicę śmierci oraz za † córkę S. Marię Jadwigę oraz za †† z pokrewieństwa.
3. Za † męża i ojca Mariana Tomczak.
9.30 Do BOp przez wstaw. Św. Katarzyny i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. wszystkich żyjących i zmarłych Kolejarzy z naszej parafii, oraz w int. ich rodzin.
11.00 Za † męża Sylwestra Walczak, syna Andrzeja i brata Kazimierza oraz †† z rodziny Walczak.
ROCZEK: Jakub Irek
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † syna Roberta Michalec, †† rodziców z obu stron, braci Stefana , Tadusza, bratową Joannę †† Jerzego i Adelajdę Kubosz .