MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 01.03.2020 – 08.03.2020 r.

NIEDZIELA
I
WIELKIEGO
POSTU

01.03.2020
18.00 1. Za † męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów, szwagra Piotra, †† dziadków i pokrewieństwo.
2. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, brata Józefa oraz teściów Marię i Nikodema Mokwa.
3. Za † Danutę Grządziel.
8.00 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Piotra z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Jana Posackiego z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w int. rocznego dziecka Maii Baran i o Boże błogosławieństwo w Rodinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Bernarda Leś w 1 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
02.03.2020
9.00 Za † żonę Wiesławę Misińską, †† z rodzin Mazur i Misiński oraz †† sąsiadów.
18.00 1. Za † Teścia Zygmunta Podeszwa w 5 roczn. śmierci, † teściową Krystynę oraz †† dziadków Podeszwa i Mikołajczyk.
2. Za † Andrzeja Wadowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ulic Czereśniowej, Moniuszki i Wiśniowej.
WTOREK
03.03.2020
9.00 O powrót do zdrowia w int. Jadwigi i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 Do BOp. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Mieczysława Paszkowskiego z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
ŚRODA
04.03.2020
ŚW. KAZIMIERZA
9.00 W intencji Parafian.
18.00 1. Za † ojca Kazimierza Dołenko.
2. Za †† Barbarę Żygłowicz i Krzysztofa Dominiak – Msza Św. ofiarowana od koleżanek i kolegów Pogotowia Ratunkowego w Pyskowicach.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
05.03.2020
16.00 Msza Św. szkolna dla dzieci.
17.30 Godzina Święta.
18.00 W pewnej intencji.
PIĄTEK
06.03.2020
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa, Pyskowickiego Hospicjum oraz zmarłych zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za †† Helenę i Piotra Kurzynowskich, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
07.03.2020
17.00 Nabożeństwo I soboty miesiąca.
18.00 1. Za †† rodziców Eryka i Łucję Jaworek oraz † Kazimierza Klimas.
2. Za †† Elżbietę i Stanisława Sierant oraz †† z rodziny.
3. Za † matkę Helenę Nobiałek w roczn. śm., † Jana Kaźmierczak w roczn. śm., †† z rodzin Nobiałek, Kaźmierczak, Tabor i Stankiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
21.00 Apel Jasnogórski.
NIEDZIELA
II
WIELKIEGO
POSTU

08.03.2020
8.00 Za † ojca Jana Lis w 8 roczn. śm., † matkę Marię oraz †† dziadków Annę i Jana Olender, Annę i Michała Lis.
9.30 Za † synów Włodzimierza i Krzysztofa Stawarczyk oraz †† z rodziny.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w int. Barbary z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błogosławieństwo w Rodinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † Kazimierza Maruszak w 21 roczn. śm., † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Maruszak i Bąk.