MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 25.12.2016 – 01.01.2017r.

PONIEDZIAŁEK
ŚW. SZCZEPANA

26.11.2016
8.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Jerzego Gerlich oraz † brata Bernarda.
9.30 Za †† rodziców Helenę i Franciszka Kachel oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za †† rodziców Marię i Jana Krzyczkowskich oraz †† dziadków z obu stron.
CHRZEST: Alicja Zdobylak i Paweł Ferenc.
16.00 Za † Stanisława Lisowskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Wolności 2.
Wtorek
27.12.2016
Św. Jana Ap.
18.00 1. Za †† rodziców Różę i Jana Holetzke, †† braci Gerharda i Jerzegooraz †† z pokrewieństwa.
2. W penej intencji o uwolnienie.
Środa
28.12.2016
Św. Młodzianków
10.00 W intencji wszystkich dzieci z naszej parafii.
18.00 1. Za †† rodziców Paulinę i Mariana Miziuła oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Anny i Tomasza z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
29.12.2016
18.00 1. Za †† rodziców Helenę i Jana Walkowskich, †† braci oraz †† z rodzin: Walkowski, Konieczny, Patacz i Walisko.
2. Za †† Jana i Józefę Jamborskich, Annę i Piotra Kozakiewicz, Mariana Prętkiego oraz †† z pokrewieństwa.
Piątek
30.12.2016
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Krystyny i Kazimierza Kopytko z ok. roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Zofii Polewczyk z ok.18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
31.12.2016
15.00 ŚLUB: Tomasiak – Paździor.
17.00 Msza Św. na zakończenie roku 2016.
NIEDZIELA
NOWY ROK

01.01.2017
ŚW. BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
8.00 W pewnej intencji o uwolnienie
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo w Nowym Roku w intencji rodzin: Stasiuki, Janiga i Rode.
15.15 Nabożeństwo o pokój
16.00 Za † Mariana Półtorak w 9 roczn. śm., †† teściów Jana i Janinę oraz †† rodzeństwo.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.12.2016 – 25.12.2016r.

NIEDZIELA
IV ADWENTU

18.12.2016
18.00 1. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana, †† brata Bernarda i męża Rajnarda.
2. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
3. Za †† rodziców Anastazję i Wacława Marcinkowskich oraz †† z rodziny.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Jana z ok. 65 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † męża i ojca Zygmunta Sikorę w 4 roczn. śm., †† teściów, szwagrów i szwagierki z rodziny Sikora.
11.00 Za † męża Władysława Stawarczyk oraz †† rodziców i dziadków.
15.15 Nieszpory adwentowe
16.00 Za † ojca Władysława Lenek, †† teściową Agnieszkę Szandurską, teścia Franciszka, męża Jana Szandurskiego, szwagrów Józefa i Bogdana, brata Jana i bratową Alicję.
ROCZEK: Antonina Kalus.
Poniedziałek
19.11.2016
18.00 1. Za †† rodziców Aleksandrę i Władysława Chrzanowskich † siostrę Jadwigę Chrzanowską oraz †† z pokrew. z obu stron.
2. Za †† rodziców Annę i Antoniego Sadowskich oraz Janinę i Jana Malec.
Wtorek
20.12.2016
18.00 1. Za † matkę AleksandręKlimczyk w 9 roczn. śm., oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † męża Stanisława Koźbę, †† rodziców Bronisławę i Franciszka Koźba, oraz Zofię i Wilhelma Kwaśniok.
3. Za † Ryszarda Paruzel – Msza w. ofiarow. od pracowników Zespołu Szkół w Pyskowicach.
Środa
21.12.2016
Św. Jana od Krzyża
18.00 1. Za † ojca Edwarda Kierach w 34 roczn. śm., † matkę Władysławę, †† dziadków Kierach – Sołtysiak, †† chrześniaka Adama Lewandowskiego, wójka Stefana Grelę, Stanisława Sołtysiak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Dietmara Brzoskę – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców ul.: Ogrodowej, Brzozowej i Lipowej.
3. Za † Mirosława Talar – Msza Św. ofiarowana od rodziców.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
22.12.2016
18.00 1. Za † ojca Gintera, †† dziadków Elżbietę i Jana Waloszczyk oraz †† z pokrew. Kulawik.
2. Za † Teodora Kruczek – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul.: Szczęść Boże, Wiśniowej oraz Pl. Żwirki i Wigury.
Piątek
23.12.2016
18.00 1. Za † matkę Stanisłąwę Kuchna w 8 roczn. śm., † ojca Stanisława, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Krystyny Hoin z okazji 77 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
20.00 RORATY DLA DOROSŁYCH.
O uwolnienie w pewnej intencji.
Sobota
24.12.2016
WIGILIA BOŻEGO
NARODZENIA
7.30 O uwolnienie w pewnej intencji.
16.00 PASTERKA DLA DZIECI.
NIEDZIELA
BOŻE NARODZENIE

25.12.2016
0.00 PASTERKA W int. żyjących i zmarłych Parafian, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
8.00 W intencji Parafian
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Za † Tadeusza Różańskiego – Msza Św. ofiarow. od Tadeusza Barszcz z rodziną.
15.15 Nieszpory adwentowe
16.00 W pewnej intencji o uwolnienie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.12.2016 – 18.12.2016r

NIEDZIELA
III ADWENTU

11.12.2016
GAUDETE
18.00 1. Za † męża Zygmunta Wierbiłowicz w 13 roczn. śm., †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
2. Za † męża Jana Sygidus oraz †† z rodziń Sygidus, Surman i Suchiński.
3. Za †† rodziców Anastazję i Wacława Marcinkowskich oraz †† z rodziny.
8.00 Za † Edwarda Piecka, †† rodziców i †† z pokrewieństwa.
9.30 Za † Annę Kryska w roczn. śm., †† rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz †† z rodzin Kupiec, Gus, Szumiec, Juc, Śwituszak i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 Za †† rodziców Barbarę i Bernarda Pardyla, dziadków Jana i Elżbietę Pardyla, Franciszka i Marię Pitrasz oraz †† z pokrew. z obu stron.
15.15 Nieszpory adwentowe
16.00 Za †† rodziców Mariannę i Jana Mucha w 24 roczn. śm., oraz † brata Ignacego.
Poniedziałek
12.11.2016
18.00 1. Za † ojca Helmuta Wycisk w 14 roczn. śm., oraz † matkę Elfrydę.
2. Za † Józefę Kuziów – Msza Św. ofiarowana od brata Romana.
3. Za † Władysława Lenek – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców ulic: Lipowej, Ogrodowej i Brzozowej.
Wtorek
13.12.2016
18.00 1 .Za †† Marię Zyguła i Teresę Lewińską – Msza Św. ofiarowana od II grupy Róży Różańcowej.
2. Za † Alicję Lis – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Czereśniowej.
Środa
14.12.2016
Św. Jana od Krzyża
18.00 1. Za † ojca Stefana Czapińskiego w 9 roczn. śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Krzysztofa Miera.
3. Za † Władysława Lenek w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
15.12.2016
18.00 1. Za † rodziców Leokadię i Stanisława Ciesielskich oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za †† Józefa Sierla, żonę Marię, córkę Krystynę, Zięcia Ewalda, Antoniego Sąsala w 14 roczn. śm., żonę Marię i †† z pokrewieństwa.
Piątek
16.12.2016
18.00 1. Za †† matkę Elfrydę Kulawik, ojca Gerharda, brata Artura i bratową Elżbietę.
2. Za †† Hildegardę, Helenę i Elżbietę Bosek oraz †† rodziców Klarę i Teodora.
3. Za † Teodora Kruczek w 30 dzień po śmierci.
20.00 RORATY DLA DOROSŁYCH.
O uwolnienie w pewnej intencji.
Sobota
17.12.2016
7.30 O zdrowie w pewnej intencji.
18.00 1. Za † matkę Amalię Sapich, † ojca Jana, †† brata Bernarda i męża Rajnarda.
2. Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Janinę i Gerarda Pamuła.
3. Za †† rodziców Anastazję i Wacława Marcinkowskich oraz †† z rodziny.
ŚLUB: Gałczyński – Jeremicz.
NIEDZIELA
IV ADWENTU

18.12.2016
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Jana z ok. 65 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za † męża i ojca Zygmunta Sikorę w 4 roczn. śm., †† teściów, szwagrów i szwagierki z rodziny Sikora.
11.00 Za † męża Władysława Stawarczyk oraz †† rodziców i dziadków.
15.15 Nieszpory adwentowe
16.00 Za † ojca Władysława Lenek, †† teściową Agnieszkę Szandurską, teścia Franciszka, męża Jana Szandurskiego, szwagrów Józefa i Bogdana, brata Jana i bratową Alicję.
Chrzest: Robert Panek.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 27.11.2016 – 04.12.2016r.

NIEDZIELA
I ADWENTU

27.11.2016
18.00 1. Za † męża Kazimierza Surman, †† rodziców Prokopa i Annę oraz męża Jana.
2. Za † ojca Rajnera Mrzygłód oraz †† z rodzin Szlosarek i Mrzygłód.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Elżbiety Lukasik z ok. 80 rocz. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo rodzinie
8.00 Za † ojca Tadeusza Ogonowskiego i o Boże błog. w rodzinie Gerlich.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Haliny Jakubowskiej z ok. 60 rocz. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo rodzinie
11.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Renaty z ok. 50 rocz. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo rodzinie
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP i Św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. żyjących i zmarłych kolejarzy z naszej parafii oraz w intencji ich rodzin.
ROCZEK: Przemysław Klyszcz.
15.15 Nieszpory adwentowe
16.00 Za †† dziadków Annę i Piotra Prenzyna.
CHRZEST: Dawid Sienkiewicz.
Poniedziałek
28.11.2016
18.00 1. Za † męża Zygmunta, †† szwagierkę, rodziców, †† z rodziny Kasprzyk, † brata, bratową oraz rodziców Glatzel.
2. Za † Alicję Lis – Msza Sw. Ofiarowana od sąsiadów z ul. Czereśniowej.
3. Za † Alberta Kwaśnickiego – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Zielonej i Astrów
Wtorek
29.11.2016
18.00 1 .Za † Alicję Szewczyk – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów i znajomych.
2. Za † męża Engelberta Czempik, †† rodziców Bronisławę i Wiktora Kloska, teściów Anastazję i Jerzego Czempik, bratową Łucję, szwagierkę Elfrydę, szwagrów Stefana, Józefa, Bertholda i Leona, chrześniaka Franciszka, Stefana Samol oraz †† z pokrew.
Środa
30.11.2016
18.00 1. Za † syna Andrzeja Walczak, † brata Kazimierza oraz †† z rodziny Walczak.
2. Za † Dietmara Brzoskę – Msza Św. ofiarow. od znajomych z ul. Ogrodowej, Brzozowej i Lipowej.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Amandy Gorzołka z ok. 20 rocz. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo rodzinie
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
01.12.2016
I czwartek miesiąca
18.00 1. Za † Eugeniusza Wlokę – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Sikorskiego 39 i 41.
2. Za † męża Henryka Wencel.
Piątek
02.12.2016
I piątek miesiąca
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Andrzeja Kuziów w 19 roczn. śm., † Józefę Kuziów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. Ojca Pio z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z ok. 70 rocz. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo rodzinie
20.00 RORATY DLA DOROSŁYCH.
Sobota
03.12.2016
Św. Franciszka Ksawerego I sobota miesiąca
7.30 W int. Parafian
15.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Dominika Mazur z ok. 18 roczn. ur., oraz o Boże błog w rodzinie.
18.00 1. Za † męża Adama Chwedorowicz oraz †† rodziców Marię i Edwarda Jaszczak.
2. Za †† Jadwigę i Franciszka Staniczek, Franciszkę i Teodora Cieśla, Alfonsa i Leonarda Cieśla, Franciszka, Józefa, Bernarda i Joachima Staniczek.
3. Za † ojca Pawła Szołtysik w 2 roczn. śm., oraz †† Norberta, Henryka i Jerzego Klink.
NIEDZIELA
II ADWENTU

04.12.2016
8.00 Za †† rodziców Janinę, Marie i Ignacego Struzik, †† z pokryw. i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w introdziny Kijek.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP i Św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. żyjących i zmarłych górników z naszej parafii oraz w intencji ich rodzin.
Chrzest: Robert Panek.
15.15 Nieszpory adwentowe
16.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiktora Skrzypkowskiego z ok. 2 rocz. urodzin oraz o Boże błog. rodzinie
2. W int. uczestników pielgrzymki do Ziemi Św.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 13.11.2016 – 20.11.2016r.

NIEDZIELA
XXXIII
ZWYKŁA

13.11.2016
18.00 1. Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Józefa i Elżbietę Szwed, siostrę Danutę Bigus, brata Henryka, teściów Roberta i Franciszkę Kasza, † Zdzisławę Kasza i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kazimierza Miśków z ok. 50 rocz. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za †† rodziców Marię i Szymona Badura, 2 braci, szwagra Zygfryda, bratowe, teściów, Marię i Adolfa Foik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za †† matkę Teresę w roczn. śm., siostrę Janinę i ojca Stanisława.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra Grabowskiego z ok. roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za †† Stanisława Półtorak, braci Jana, Józefa, Stefana, siostry Marię i Aleksandrę oraz †† z rodziny Półtorak.
CHRZEST: Oliwia Kęcik, Julia i Gabriel Chwała, Szymon Muchowicz i Paweł Nawłoka.
15.15 Nowenna przed Intronizacją Jezusa
16.00 Za †† z rodzin Pirzyk i Kalisz.
Poniedziałek
14.11.2016
18.00 1. Za † Andrzeja Godawa w 30 dzień po śmierci. 2. Za †† z rodzin Helis, Hadry, Danisz, Kania, Kerner, Nowara 3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. wnuczki Alicji i jej rodziców oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Wtorek
15.11.2016
7.00 Za † Józefa Griner oraz †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa
16.11.2016
Rocznica poświęcenia rzymskich Bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła
18.00 1. Za †† rodziców Franciszkę i Franciszka Rachwał, siostrę Bronisławę braci Józefa i Piotra, 2 bratowe, 3 szwagrów oraz †† z rodziny.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Witolda i Lilianny Witecy z ok. 25 rocz. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo rodzinie
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
17.11.2016
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
16.00 Za †† rodziców Pawła i Jadwigę Michali †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za † Józefę Kuziów – Msza ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego 54 i 56 oraz od znajomych
2. Za †† rodziców Jana i Stefanię Godawa, Jadwigę i Wilhelma Biwo † męża, ojca Andrzeja Godawa oraz †† z rodzin Godawa i Biwo.
Piątek
18.11.2016
Wspomnienie bl. Karoliny Kózkówny
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Galonska oraz Annę i Ignacego Wabno. 2. Za † Teresę Lewińską – Msza ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej
Sobota
19.11.2016
Wspomnienie bl. Salomei
18.00 1. Za †† rodziców Henryka i Wandę Adamczyk oraz † Wiktora Maniak.
2. Za † męża Herberta w 10 rocznicę śmierci.
3. Za † matkę i babcię Łucję Leszczyna.
NIEDZIELA
XXXIV
ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
20.11.2016
8.00 Za † Alicję Szewczyk – msza ofiarowana od sąsiadów i znajomych
9.30 Za † Alberta Kwaśnickiego – Msza ofiarowana od dyrekcji i pracowników MBanku
11.00 Za † córkę Jolantę Paszkowską – Śliwka.
15.15 Nieszpory niedzielne
16.00 Za † syna Roberta Michalec, †† rodziców z obu stron, braci Stefana, Tadeusza, bratową Joannę †† Jerzego i Adelajdę Kubosz.