MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.07.2016 – 31.07.2016r.

NIEDZIELA
XVII
ZWYKŁA

24.07.2016
18.00 1. Za †† brata Joachima Jonderko, matkę Leokadię Jonderko, †† dziadków Kuchta i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. syna Andrzeja Stankiewicz i córki Barbary z ok. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za † Bogdana Malec – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Krokusów i Astrów.
9.30 Za †† rodzin Kubistyn, Hawiera, Thorz, Pośpiech, Broja i Pietrzyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Anny Kopczyńskiej z ok. urodzin i imienin oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: LENA BERDZIK.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodzin: Zbyszewski i Grzeszczuk.
Poniedziałek
25.07.2016
Św. Jakuba Ap.
18.00 1. Za † † ojca Ludwika Książek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP i Św. Anny w int. VI grupy Róży Różańcowej.
Wtorek
26.07.2016
Św. Anny
9.00 Za wszystkie babcie i wdowy z naszej parafii.
Środa
27.07.2016
Św. Joachima
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Jolanty z ok. 50 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Joachima Kowalskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Sikorskiego.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
28.07.2016
18.00 1. Za † Stanisława Kaliciak w roczn. śmierci, ††z rodzin Kaliciak i Brygider oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Józefę Kuziów w 30 dzień po śmierci.
Piątek
29.07.2016
Św. Marty
14.00 ŚLUB: SZAŁOWSKA – PERZ.
18.00 1. Za † męża i ojca Engelberta Czempik.
2. Za † Kazimierę Robak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta.
Sobota
30.07.2016
18.00 Za † brata Bernarda Sapich, †† dziadków Małgorzatę i Jana Stangner oraz Elżbietę i Fryderyka Stangner.
NIEDZIELA
XVIII
ZWYKŁA

31.07.2016
8.00 Za †† rodziców Janinę, Marię i Ignacego Struzik, kuzynkę Zenonę Glapiak, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Stefanię Rubin w 1 roczn. śmierci, †† z rodzin Węckowski i Rubin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża i ojca Alfreda Kropsz w 8 roczn. śmierci, †† rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Milena Talik.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Ludwiki i Jerzego z okazji roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 17.07.2016 – 24.07.2016r.

NIEDZIELA
XVI
ZWYKŁA

17.07.2016
18.00 1. Za †† rodziców Genowefę i Kuźmę Werenicz.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, oraz †† z rodzin Walisko, Guzior, Walkowski i Konieczny.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Pelagii i Henryka Galonska z okazji 40 rocznicy ślubu – Msza Św. ofiarowana od siostry Genowefy z mężem.
9.30 Za † męża Jerzego Sapich, † matkę Wiktorię, †† rodziców Genowefę i Antoniego Mazur, siostry Lucynę i Ewę, szwagra Józefa Drozd oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Franciszka Filipowskiego w 16 rocznicę śmierci, †† teściów Stanisławę i Franciszka oraz †† z rodzin Filipowski i Kulawik.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Zygfryda Smudy z okazji 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
18.07.2016
18.00 1. Za † matkę Halinę Bednarek, † ojca Eugeniusza, teścia Kazimierza, †† dziadków Annę i Aleksandra, Janinę i Lucjana Sędziak oraz †† z rodzin Bieńkowski i Bednarek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
19.07.2016
7.00 1. Za † mamę i babcię Małgorzatę.
2. Za † Anielę Hajda w 16 roczn. śm., † Hildegardę Hajda w 10 roczn. śm., oraz †† z pokrewieństwa.
Środa
20.07.2016
Bł. Czesława
18.00 1. Za † Józefa Kałużę oraz †† rodziców.
2. Za † męża Jerzego Moczarskiego, †† z rodzin Moczarski i Błażkow oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
21.07.2016
Św. Kamila
18.00 1. Za † Marzenę Merta – Msza Św. ofiarowana od Szkoły Nowej Ewangelizacji.
2. Za † Władysławę Mroziewicz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej 9 i 7.
Piątek
22.07.2016
Św. Marii Magdaleny
18.00 1. Za † męża Alojzego Wieczorek, †† siostry Gertrudę i Annę, dwóch szwagrów, †† rodziców z obu stron, Karola Stypę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Gizeli i Grzegorza z ok. 10 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
23.07.2016
Św. Brygidy
18.00 1. Za †† brata Joachima Jonderko, matkę Leokadię Jonderko, †† dziadków Kuchta i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. syna Andrzeja Stankiewicz i córki Barbary z ok. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XVII
ZWYKŁA

24.07.2016
8.00 Za † Bogdana Malec – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Krokusów i Astrów.
9.30 Za †† rodzin Kubistyn, Hawiera, Thorz, Pośpiech, Broja i Pietrzyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Anny Kopczyńskiej z ok. urodzin i imienin oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: LENA BERDZIK.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodzin: Zbyszewski i Grzeszczuk.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.07.2016 – 17.07.2016r.

NIEDZIELA
XV
ZWYKŁA

10.07.2016
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Magdaleny Kandzior z okazji urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† rodziców Klarę i Józefa Rassek, Kazimierza Kozyrka oraz †† dziadków Kot, Rassek i Szymik.
3. Za † Joachima Kowalskiego w 30 dzień po śmierci.
8.00 Za † męża Tadeusza Ogonowskiego, †† rodziców Tomasza i Gertrudę Radziej, † brata Helmuta i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † męża i ojca Kazimierza Dołenko w 7 roczn. śmierci
ROCZEK: Adam Pawelczyk.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Pelagii i Henryka Galonska z okazji 40 rocznicy ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za †† rodziców Karola i Annę Szelążek, †† braci Kazimierza, Romana i Zbigniewa, bratowe Józefę, Pelagię i Edelgardę oraz †† z rodziny.
Poniedziałek
11.07.2016
Św. Benedykta
18.00 1. Za † matkę Annę Nowak w 20 roczn. śmierci.
2. Za † Krzysztofa Stawarczyk.
Wtorek
12.07.2016
Św. Brunona z Kwerfurtu
7.00 1. Za † Władysławę Mroziewicz w 30 dzień po śmierci.
Środa
13.07.2016
Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
18.00 1. Za † Henryka Adamczyk, † Władysławę Adamczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP w int. Michała i jego rodziców, o opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Św. i Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Herberta Broi z okazji 82 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
14.07.2016
Św. Kamila
18.00 1. Za † męża Franciszka Więcław oraz †† rodziców z obu stron.
2. Za † Bogdana Malec – Msza Św. ofiarowana od Andrzeja Romanowicza z rodziną.
Piątek
15.07.2016
Św. Bonawentury
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Huberta Janoszki z okazji 85 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Tomasza i o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
16.07.2016
NMP z Góry Karmel
12.00 ŚLUB: PAWLICHA – GRAL.
18.00 1. Za †† rodziców Genowefę i Kuźmę Werenicz.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko, oraz †† z rodzin Walisko, Guzior, Walkowski i Konieczny.
NIEDZIELA
XVI
ZWYKŁA

17.07.2016
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Pelagii i Henryka Galonska z okazji 40 rocznicy ślubu – Msza Św. ofiarowana od siostry Genowefy z mężem.
9.30 Za † męża Jerzego Sapich, † matkę Wiktorię, †† rodziców Genowefę i Antoniego Mazur, siostry Lucynę i Ewę, szwagra Józefa Drozd oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Franciszka Filipowskiego w 16 rocznicę śmierci, †† teściów Stanisławę i Franciszka oraz †† z rodzin Filipowski i Kulawik.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Zygfryda Smudy z okazji 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 26.06.2016 – 03.07.2016r.

NIEDZIELA
XIII
ZWYKŁA

26.06.2016
18.00 1. Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, teściów Stanisława i Matyldę Osiniak, Mariana Skrzypczyk oraz Paulinę i Jana Machnik.
2. Za †† Mariana Kwaśniok oraz Helenę i Edmunda Machniak.
3. Za † Tadeusza Boruckiego oraz †† Marię, Alfonsa i Józefa Kraffczyk.
8.00 Za † Bogdana Malec – Msza św. ofiarow. od Lesi i Magdy z rodziną.
9.30 Za † Wiesława Rybak w 1 roczn. śmierci.
11.00 Za † męża Jana Żelichowskiego, †† rodziców Janinę i Bolesława Żelichowskich oraz Antoniego Pietrasinę.
CHRZEST: Agata Guzek.
14.00 ŚLUB: Hawemeister – Gałuszka.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za † ojca Adolfa Klytta, †† teściów Stefanię i Józefa Lebiedzińskich, braci, bratowe, szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
27.06.2016
18.00 1. Za † męża i ojca Zygmunta Szmit w 10 roczn. śm., †† Józefa Joachima i Bernarda Kauder oraz Natalię i Henryka Szmit.
2. Za †† Marię i Ludwika Koziołek, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz † siostrę Hildegardę Profus.
Wtorek
28.06.2016
7.00 W intencji parafian.
Środa
29.06.2016
UROCZYSTOŚĆ ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA
9.00 W pewnej intencji.
11.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Stanisława z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
16.00 W int. Parafian
18.00 Za † Piotra Bienia, †† rodziców, braci i siostry oraz †† Elżbietę i Jerzego Stoll i † syna Grzegorza.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
30.06.2016
18.00 1. Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za dar życia dzieci, wnuków i prawnuków, z prośbą o dary Ducha Św. i Bożą opiekę na dalsze lata życia. – Msza Św. ofiarowana od babci.
2. Za † Krzysztofa – Msza Św. ofiarowana od cioci Janiny.
Piątek
01.07.2016
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Marię Zyguła.
3. Za †† rodziców Jadwigę i Edmunda Kostrzewa oraz †† dziadkow z obu stron.
Sobota
02.07.2016
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Kazimiery Kopczyńskiej z okazji urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Lilli i Jerzego Kogut z okazji 55 rocznicy ślubu oraz w int. Lilli z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Henryka Cwołek z okazji 50 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XIII
ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ
ODPUSTOWA
KU CZCI MBNP

03.06.2016
8.00 Za † męża i ojca Mariana Ciećka, † teścia Marcina, szwagra Kazimierza oraz †† dziadków z rodzin Ciećka i Mazurkiewicz.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę oraz dary Ducha Św. w int. Katarzyny Nowickiej z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Kaja Kupka i Alessia Szczęsna.
11.00 W INT. ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN, BUDOWNICZYCH I DOBRODZIEJÓW NASZEGO KOŚCIOŁA.
15.15 Nieszpory odpustowe.
16.00 Za † Tadeusza Różańskiego – Msza Sw. ofiarowana od chrześnicy z rodziną.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.06.2016 – 26.06.2016r.

NIEDZIELA
XII
ZWYKŁA

19.06.2016
18.00 1. Za † matkę i żonę Jolantę Paszowską – Śliwka w 22 roczn. śmierci.
2. Za †† matkę Ernę Krauthakel, ojca Augusta, brata Romana oraz †† z pokrew.
8.00 Za † syna Damiana Żuchniewicz w 5 roczn. śmierci.
9.30 Za †† Lidię Kruczek – Msza Św. ofiarowana od znajomych z Neutraubling.
11.00 Za † matkę Wiesławę Skrzypkowską w 1 roczn. śmierci, † syna Dawida oraz † siostrę Marzenę.
CHRZEST: Antonina Kalus.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za † ojca Józefa Prenzyna.
Poniedziałek
20.06.2016
18.00 1. Za †† Marię i Franciszka Pogrzeba, męża Ernesta, 3 braci, 2 siostry, szwagrów oraz †† z pokrew. Pogrzeba, Miazga i Stolc.
2. Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostrę Halinę, brata Józefa, bratanka Jana oraz †† z rodziny.
3. Za † męża Władysława Helis, †† z pokrew. oraz †† z rodzin Kania, Hardych i Helis.
Wtorek
21.06.2016
Bł. Alojzego Gonzagi
7.00 W intencji parafian.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. kapłanów z diec. opolskiej i gliwickiej z okazji 30 lecia święceń kapłańskich.
Środa
22.06.2016
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 O nawrócenie grzeszników.
18.00 1. Za † Józefa Rychlik † ojca Pawła Pollok, † † teściów Zofię i Pawła oraz †† z rodzin Rychlik, Pollok i Wolny.
2. Za † matkę Pelagię Mazurek w roczn. śm., † ojca Bolesława, szwagierkę Natalię, 3 braci, 4 szwagrów oraz †† z pokrew. Mazurek, Książek i Wróblewski.
3. Za † męża i ojca Stanisława Macierzyńskiego w 4 roczn. śm., oraz †† z rodzin Malangiewicz, Macierzyński i Siecznych.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
23.06.2016
18.00 1. Za † ojca Józefa Reimann.
2. Za † męża i ojca Jana Gucwę w 19 roczn. śm., †† rodziców z obu stron oraz †† z rodzin Gucwa i Nowak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
24.06.2016
Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
8.00 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
18.00 1. Za †† rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.
2. Za † ojca Jana i ojca Władysława oraz †† z rodzin Stawarczyk i Horbowiec.
Sobota
25.06.2016
18.00 1. Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, teściów Stanisława i Matyldę Osiniak, Mariana Skrzypczyk oraz Paulinę i Jana Machnik.
2. Za †† Mariana Kwaśniok oraz Helenę i Edmunda Machniak.
3. Za † Tadeusza Boruckiego oraz †† Marię, Alfonsa i Józefa Kraffczyk.
NIEDZIELA
XIII
ZWYKŁA

26.06.2016
8.00 Za † Bogdana Malec – Msza św. ofiarow. od Lesi i Magdy z rodziną.
9.30 Za † Wiesława Rybak w 1 roczn. śmierci.
11.00 Za † męża Jana Żelichowskiego, †† rodziców Janinę i Bolesława Żelichowskich oraz Antoniego Pietrasinę.
CHRZEST: Agata Guzek.
14.00 ŚLUB: Hawemeister – Gałuszka.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za † ojca Adolfa Klytta, †† teściów Stefanię i Józefa Lebiedzińskich, braci, bratowe, szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.