MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.03.2017 – 11.03.2018 r.

NIEDZIELA
III WIELKIEGO POSTU

04.03.2018
18.00 1. Za † Andrzeja Męcik – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Zielonej i Astrów.
2. Za †męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów i † z pokrewieństwa.
3. Za † Jadwigę Sztepan – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta.
8.00 Za † ojca Zygmunta Podeszwa w 3 rocz.śm † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Podeszwa i Mikołajczyk
9.30 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Andrzeja Srokowskiego z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Heleny Nowak z ok. 89 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wioletty Strębskiej z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
05.03.2018
9.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
18.00 1. Za † Krystynę Kazanców w 30 dzień po śmierci.
2. Za † męża Krzysztofa Bosek, †† teściów Pawła i Helenę, †† Ditra i Barbarę Bosek, dziadków Annę i Wilhelma Bosek oraz †† z rodziny.
Wtorek
06.03.2018
9.00 1. Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Baran.
18.00 1. Za † matkę Agnieszkę Jendrysik, †† rodziców Bernarda i Jadwigę Olbrych oraz †† dziadków z obu stron.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za opiekę i powrót do zdrowia w pewnej intencji.
Środa
07.03.2018
9.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji córki Joanny o szczęśliwe rozwiązanie.
18.00 1.Za †† Elżbietę i Stanisława Sierant oraz †† z rodziny.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Moniki z okazji roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
08.03.2018
16.00 W int. Parafian.
18.00 1.Za † Marię Posacką – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kolejowej.
2. Za † ojca Kazimierza Maruszak w 19 roczn. śm., † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Maruszak i Bąk.
Piątek
09.03.2018
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za †† Helgę i Gerarda Janoszka – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
3. Za † żonę Brygidę Koss oraz †† rodziców Teresę i Joachima Kowalskich.
4. Za † męża i ojca Jana Lis w 6 roczn. śm., oraz †† dziadków Annę i Michała Lis.
Sobota
10.03.2018
18.00 1. Za † matkę Helenę Nobiałek w 8 roczn. śm., † ojca Edmunda oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Anielę i Ryszarda Bromer, †† z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierp.
3. Za † ojca Wincentego Leksy w 1 roczn. śm., † Pawła Szołtysik oraz †† z rodzin Leksy i Szołtysik.
NIEDZIELA
IV WIELKIEGO POSTU

11.03.2018
8.00 Za † męża Tadeusza Ogonowskiego w roczn. śmierci.
9.30 Za † Zygmunta Piecuch w 30 dzień po śmierci.
11.00 Za † Marzenę Merta – Januszkiewicz w 2 roczn. śmierci.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Beaty Czerner z ok. 25 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 25.02.2017 – 04.03.2018 r.

NIEDZIELA
II WIELKIEGO POSTU

25.02.2018
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, teściów Marię i Nikodema Mokwa, brata Józefa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Annę i Pawła Krawczyk, oraz Katarzynę i Bronisława Krasuckich.
3. Za † Zenobiusza Zygułę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Romin AFHAR
8.00 Za † męża Jerzego Drozd w 5 roczn. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
9.30 Za †† dziadków Augustyna i Klarę Janoszka, Alfonsa i Klarę Gad, rodziców Helgę i Gerarda Janoszka oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Zuzanna ZUREK i Adrianna SZYMANEK.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza Zych z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
26.02.2018
18.00 1. Za †† Hildegardę i Jerzego Kosel, † Karola Kosel oraz †† z pokrew z obu stron.
2. Za † Bronisłąwę.
Wtorek
27.02.2018
7.00 1. W int. Parafian
2. O dobre przeżycie rekolekcji w naszej parafii.
Środa
28.02.2018
18.00 1.Za † ks. Andrzeja Dzwonkowskiego w 1 roczn. śmierci.
2. Za † Alfreda Psota – Msza Św. pogrzebowa.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
Czwartek
01.03.2018
I CZWARTEK MIESIĄCA
17.30 Godzina Święta.
18.00 1.Za †† rodziców Helmuta i Elfrydę.
2. Za † Wojciecha Kołodziej.
Piątek
02.03.2018
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej, czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za †† rodziców Helenę i Piotra Kurzynowskich, † brata Janusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Beaty z okazji 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
03.03.2018
I SOBOTA MIESIĄCA
18.00 1. Za † Andrzeja Męcik – Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Zielonej i Astrów.
2. Za †męża Alojzego Kobińskiego, †† rodziców Edeltraudę i Pawła Lot, †† teściów i † z pokrewieństwa.
3. Za † Jadwigę Sztepan – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Traugutta.
NIEDZIELA
III WIELKIEGO POSTU

04.03.2018
8.00 Za † ojca Zygmunta Podeszwa w 3 rocz.śm † matkę Krystynę oraz †† z rodzin Podeszwa i Mikołajczyk
9.30 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Andrzeja Srokowskiego z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Heleny Nowak z ok. 89 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wioletty Strębskiej z ok. 35 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.02.2017 – 25.02.2018 r.

NIEDZIELA
I WIELKIEGO POSTU

18.02.2018
18.00 1. Za †† matkę Wacławę Wójcik w 7 roczn. śm., ojca Józefa, żonę Halinę i siostrę Krystynę.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Jerzego Bełkot z ok. 81 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Ewę Makowską w 4 roczn. śmierci.
8.00 Za †† Teresę i Gerharda Grohs, ich †† rodziców i rodzeństwo.
9.30 Do BOp przez wstaw. Aniołów Stróżów z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznych dzieci Matyldy i Hanny Tworek i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w pracy duszp. w int. Proboszcza z ok. 58 roczn. urodzin – Msza Św. of. od Róż Różańcowych i od Parafian.
2. Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jawigi i Henryka Żelazny z ok. 50 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za † syna Dawida Skrzypkowskiego w 4 roczn. śmierci.
Poniedziałek
19.02.2018
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Anny z okazji urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za †† teściów Jana i Bronisławę Horbowiec, Marię i Ryszarda Nowak.
Wtorek
20.02.2018
7.00 Za † męża i ojca Jana Książek, †† z pokrewieństwa Książek, Mazurek i Wróblewski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa
21.02.2018
18.00 1.Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Bujara.
2. Za †† Janinę i Jana Grześ oraz †† z pokrew. z obu stron.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
Czwartek
22.02.2018
Święto Katedry Św. Piotra
16.00 Za †† Marię Zając, Henryka i Henrykę Piwowar, Marcina Szetel oraz †† z rodzin Piwowar i Zając.
18.00 Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Szkolnej.
Piątek
23.02.2018
18.00 1. Za †† zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
2. Za † Marię Posacką – Msza Św. ofiarow. od mieszkańców z ul. Kolejowej.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Lilianny Wandasiewicz z okazji 6 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
24.02.2018
18.00 1. Za †† rodziców Łucję i Józefa Pierzchawka, teściów Marię i Nikodema Mokwa, brata Józefa oraz †† z rodziny.
2. Za †† rodziców Annę i Pawła Krawczyk, oraz Katarzynę i Bronisława Krasuckich.
3. Za † Zenobiusza Zygułę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA
II WIELKIEGO POSTU

25.02.2018
8.00 Za † męża Jerzego Drozd w 5 roczn. śm., †† rodziców Agnieszkę i Gotfryda Wrazidło oraz †† teściów Ewę i Józefa Drozd.
9.30 Za †† dziadków Augustyna i Klarę Janoszka, Alfonsa i Klarę Gad, rodziców Helgę i Gerarda Janoszka oraz †† z pokrewieństwa.
11.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Pawła Mandrela, brata Jana, Marię Szczekała, †† z pokrew. z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Zuzanna ZUREK i Adrianna SZYMANEK.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza Zych z ok. 60 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.02.2017 – 18.02.2018 r.

NIEDZIELA
VI ZWYKŁA

11.02.2018
18.00 1. Za †† rodziców Stanisława i Rozalię Stanowskich, brata Zdzisława i †† z rodziny.
2. Za † matkę Lidię Kruczek w 2 roczn. śm.,, †† ojca Ditra, siostrę Brygidę oraz †† dziadków.
3. Za †† rodziców Agnieszkę i Hermana Rozumek oraz †† z pokrewieństwa.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Bernarda z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Gabrieli z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Klary z ok. 91 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Antoni JANKOWICZ.
12.00 Adoracja indywidualna
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ireny Mazur z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
12.02.2018
9.00 O zdrowie w pewnej intencji.
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
2. Za †† rodziców Bertę i Alfreda Psota, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za † Stefana Hamułkę w 8 roczn. śm., †† rodziców Karolinę i Juliana Butyńskich, teściów Katarzynę i Michała oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
13.02.2018
9.00 W int. Parafian – o dobre przeżycie Wielkiego Postu.
12.00 Pogrzeb † Zygmunta PIECUCH. /Różaniec w pon. po Mszy Św. wieczornej/
18.00 Za †† rodziców Zofię i Mieczysława Bartoszek oraz †† z pokrewieństwa.
ŚRODA
POPIELCOWA

14.02.2018
9.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Marii z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarow. od Jadwigi Dańczak z Zawoji.
16.00 Za †† rodziców z rodziny Dołenko oraz †† krewnych i znajomych.
18.00 Za † Zygmunta Szychlińskiego w 1 roczn. śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
15.02.2018
16.00 Za † matkę Marię Bienia w 1 roczn. śmierci, † ojca Pawła i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za †† Helgę i Gerarda Janoszka – Msza Św. ofiarow. od mieszk. z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
2. Za †† Władysławę i Henryka Adamczyk.
Piątek
16.02.2018
18.00 1. Za † Rutę Dragon w 1 roczn. śm., † ojca Mariana oraz †† dziadków.
2. Za † Rafała Ładyko w 2 roczn. śmierci.
Sobota
17.02.2018
18.00 1. Za †† matkę Wacławę Wójcik w 7 roczn. śm., ojca Józefa, żonę Halinę i siostrę Krystynę.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Jerzego Bełkot z ok. 81 roczn. ur. i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za † Ewę Makowską w 4 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
I WIELKIEGO POSTU

18.02.2018
8.00 Za †† Teresę i Gerharda Grohs, ich †† rodziców i rodzeństwo.
9.30 Do BOp przez wstaw. Aniołów Stróżów z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznych dzieci Matyldy i Hanny Tworek i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w pracy duszp. w int. Proboszcza z ok. 58 roczn. urodzin – Msza Św. of. od Róż Różańcowych i od Parafian.
2. Do BOp. przez wstaw MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jawigi i Henryka Żelazny z ok. 50 roczn. ślubu i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 Gorzkie Żale
16.00 Za† syna Dawida Skrzypkowskiego w 4 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.02.2017 – 11.02.2018 r.

NIEDZIELA
V ZWYKŁA

04.01.2018
18.00 1. Za †† teściów Emilię i Brunona Porada, †† dziadków Jadwigę i Franciszka Merkel oraz Annę i Karola Kozlik.
2. Za †† rodziców Stefanię i Romana Brych, Władysławę i Józefa Zięba oraz †† z rodzin Brych, Zięba i Gucwa.
3. Za †† Janinę i Pawła Szmajnta – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, siostrę Elżbietę, brata Wolfganga, szwagra Krystiana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za †† rodziców Marię i Antoniego Wrazidło, Franciszkę Strzodka, †† z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Jerzego Buchta – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Krokusów, Astrów i Traugutta.
ROCZEK: Szymon KASZEK.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za †† rodziców Michała i Marię Posacki, żonę Marię, siostry Eugenię, Malwinę i Zofię, †† szwagrów, †† braci Klemensa, Karola, Mieczysława i Leona, bratowe, zięcia Romana Małota oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
05.02.2018
Św. Agaty
18.00 1. Za † Marię Macowicz – Msza Św. ofiarowana od Sekretarza Gminy Zawoja.
2. Za † Magdalenę Mróz – Msza Św. ofiarowana od bliskich znajomych z ul. Traugutta.
Wtorek
06.02.2018
Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 Za † męża Edwarda, †† braci Jana, Mariana i Włodzimierza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa
07.02.2018
18.00 1. Za † Sylwestra Walczak w 1 roczn. śm., † syna i brata Andrzeja oraz †† z rodziny Walczak.
2. Za † Pelagię Szelążek w 30 dzień po śm. – Msza Św. ofiarowana od wnuczki.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
08.02.2018
18.00 1. Za † Elżbietę Piekarz w 30 dzień po śmierci.
2. Za † Marię Posacką - Msza Św. ofiarowana od V grupy Róży Różańcowej.
Piątek
09.02.2018
18.00 1. Za † Marię Posacką - Msza Św. ofiarowana od mieszkańców z ul. Kolejowej.
2. Za †† Stefanię i Jerzego Kubala oraz †† z pokrewieństwa.
Sobota
10.02.2018
Św. Scholastyki
18.00 1. Za †† rodziców Stanisława i Rozalię Stanowskich, brata Zdzisława i †† z rodziny.
2. Za † matkę Lidię Kruczek w 2 roczn. śm.,, †† ojca Ditra, siostrę Brygidę oraz †† dziadków.
3. Za †† rodziców Agnieszkę i Hermana Rozumek oraz †† z pokrewieństwa.
NIEDZIELA
VI ZWYKŁA

11.01.2018
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Bernarda z ok. 70 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Gabrieli z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Klary z ok. 91 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Antoni JANKOWICZ.
12.00 Adoracja indywidualna
16.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ireny Mazur z ok. 50 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.