MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 10.05.2020 – 17.05.2020 r.

NIEDZIELA
V
WIELKANOCY

10.05.2020
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
2. Za † Rafała Ładyko w 4 roczn. śmierci.
7.00 Za † Helmuta Kasprzik w 3 roczn. śm., †† Elżbietę Kasprzik, Mariana Kula i †† z rodziny.
8.00 Za †† ojców Kazimierza Stanisławskiego i Lotara Hoin
9.30 Za † Jana Pieczyńskiego oraz †† rodziców Stanisławę i Jana.
11.00 Za † żonę i matkę Hannę Smolik – Ziemniak w 5 roczn. śmierci oraz †† z rodziny z obu stron.
12.15 Za †† Bronisławę i Beatę.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Urszuli i Rudolfa Staniczek z ok. 40 roczn. ślubu i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
11.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za † matkę Stanisławę Witosz w 5 roczn. śm., † ojca Bogumiła, †† dziadków Helenę i Piotra Nowak, Marię i Jana Witosz oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
WTOREK
12.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 W pewnej intencji.
ŚRODA
13.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za † Beatę Wnękowicz.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 7 ].
CZWARTEK
14.05.2020
ŚW. MACIEJA AP.
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Dominika Stolc z ok. 18 rocznicy urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
15.05.2020
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 Za † matkę Marię Kajda w 6 roczn. śm., † ojca Sylwestra oraz †† z pokrew. z obu stron.
SOBOTA
16.05.2020
ROCZN. POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Za †† dziadków Marię i Franciszka Kandzior, Anielę i Ryszarda Bromer, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Jana i Zofię Kaźmierczyk oraz †† braci Karola, Józefa i Jana.
NIEDZIELA
VI
WIELKANOCY

17.05.2020
7.00 W int. Parafian.
8.00 Za † syna Damiana Pałosz w rocznicę śmierci.
9.30 Za † ojca Pawł Michali w rocznicę śmierci.
11.00 Za † ojca Ryszarda Szałańskiego w 20 roczn. śmierci, †† rodziców, rodzeństwo oraz teściów.
12.15 Za †† Bronisławę i Beatę.
15.15 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za † męża Alfreda Szymoś w 3 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Szymoś i Wilczyński.