MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.06.2017 – 18.06.2017 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

11.06.2017
18.00 1. Do BOp. Przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. w pracy duszpasterskiej w int. ks. Adama z ok. urodzin roczn. urodzin.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko oraz †† z rodzin Walisko, Walkowski, Guzior i Konieczny.
3. Za † brata Andrzeja w 3 roczn. śm., † ojca Sylwestra oraz †† z rodziny Walczak – Msza Św. ofiarowana od siostry i brata.
4. Za † Joachima Kowalskiego w 1 roczn. śm., † żonę Teresę i córkę Brygidę Koss.
8.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, †† teściów Włdysławę i Zygmunta Jakubowskich oraz †† z rodzin Podolak, Łukaszyk i Jakubowski.
9.30 Za † męża Mariana Kwaśniok.
11.00 Za † siostrę Wiesławę w 10 roczn. śm., †† rodziców Bogusławę i Adama oraz †† teściów.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za †† rodziców Jadwigę i Franciszka Staniczek, Franciszkę i Teodora Cieśla, Alfonsa i Leonarda Cieśla, Franciszka, Józefa, Bernarda i Joachima Staniczek.
Poniedziałek
12.06.2017
18.00 1. Za † Michalinę Jamborską w 14 roczn. śm., †† Marię i Ludwika Olender, szwagrów Sylwestra i Mariana oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Annę Lewicką.
3. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Kolejowej.
Wtorek
13.06.2017
NMP MATKI KOŚCIOŁA
10.30 POGRZEB † Zofii OCHMANN.
18.00 1. W pewnej intencji.
2. Za wszystkich †† z naszego pyskowickiego Hospicjum.
Środa
14.06.2017
BŁ. MICHAŁA KOZALA
18.00 1. Za†† rodziców Jana i Józefinę Swadźba, braci Alfonsa, Feliksa i Zygmunta, bratowe Helenę, Elżbietę i Annę, Rutę Gajdzik, Lidię Witecy, Edytę Rokstein, Irmgardę Marcinkowską i Lidię Bekierz.
2. Za † dziadka Macieja w 3 roczn. śmierci.
3. Za †† rodziców Edwarda i Kazimierę Klubińskich.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
Czwartek
15.06.2017
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
8.00 Za †† rodziców Marię i Pawła Wódka oraz Gerarda i Janinę Pamuła.
11.00 Za † ojca Mieczysława Bartoszek, † matkę Zofię, †† z rodzin Bartoszek i Konarski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 Za †† rodziców Ernę i Augusta Krauthakel, brata Romana oraz †† z pokrewieństwa.
Piątek
16.06.2017
18.00 1. Za † Józefa Rychlik, †† rodziców Małgorzatę i Pawła Pollok, teściów Zofię i Pawła oraz †† z rodzin Rychlik, Pollok i Wolny.
2. Do BOp przez wstaw. BMNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Filipa Anioł z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Sobota
17.06.2017
ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
18.00 Do BOp. Przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int Justyny Maśnica z ok. 18 roczn. ur., oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za †† rodziców Cecylię i Franciszka Kłusek, brata Józefa, Ryszarda i Annę Gajger, Sławomira Bat, Marię zając oraz †† sąsiadów.
2. Za † żonę i matkę Jolantę Paszkowską–Śliwka w 23 roczn. śmierci.
3. Za † Alfreda Szymoś w 30 dzień po śmierci.
NIEDZIELA
XI ZWYKŁA

18.06.2017
8.00 Za †† rodziców Jadwigę i Wilhelma Biwo, teściów Stefanię i Jana Godawa, męża Andrzeja Godawa, †† rodzin Biwo i Godawa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † ojca Władysława Janeczek, †† dziadków Rozalię i Piotra Janeczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Damiana Żuchniewicz w 6 roczn. śmierci.
CHRZEST: Jakub NICZKE.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za †† rodziców Annę i Stefana Bełkot, siostrę Halinę, brata Józefa, bratanka Janusza oraz †† z rodziny.
CHRZEST: Paweł SIEKLICKI.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 04.06.2017– 11.06.2017 r.

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

04.06.2017
18.00 1. Za † Stanisława Gilewskiego oraz †† rodziców i dziadków z obu stron.
2. Za †† rodziców Franciszkę i Tadeusza Kamińskich, brata Adama, siostrę Irenę, bratową Marię oraz †† dziadków z obu stron.
CHRZEST: Pola PAJĄK.
8.00 Za †† rodziców Agafię i Michała Juc, braci Jana i Andrzeja, ciocię Marię oraz †† z rodzin Juc, Śwituszak, Kryska, Gus, Kupiec i Rudnik.
9.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Czesława Kopczyńskich z ok. 65 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodz.
ROCZEK: Oliwia OSZYWA.
17.00 Nabożeństwo z udziałem dzieci pierwszokomunijnych.
16.00 Do Serca Pana Jezusa przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Bernarda Kasza z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Poniedziałek
05.06.2017
NMP MATKI KOŚCIOŁA
9.00 Za † Włodzimierza Stawarczyk – Msza Św. ofiarowana od kuzyna Krzysztofa z rodziną.
11.00 Za †† rodziców Anielę i Józefa Kamińskich, † wnuka Zygmunta, †† z rodzin Kmita, Kamiński, Krzyśków i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 Za † Hildegardę Hajda w roczn. śm., † Anielę Hajda oraz †† z pokrewieństwa.
18.00 Za †† rodziców Katarzynę i Jakuba Łabuz, siostry Barbarę i Julię, braci Kazimierza i Józefa, † Hannę Ziemniak i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
06.06.2017
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP i bł. Dominika Savio z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Liturgicznej Służby Ołtarza z naszej Parafii.
2. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. ofiarowana od LSO.
Środa
07.06.2017
18.00 1. Za†† rodziców Paulinę i Mariana Miziuła, † ks. Piotra Miziułę oraz pokrewieństwo z obu stron
2. Za † Marzenę Merta – Msza Św. ofiarowana od koleżanek z grupy dzielenia SNE.
3. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Erny z ok. 75 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 8 ].
Czwartek
08.06.2017
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEO I WIECZNEGO KAPŁANA
16.00 Za † Józefa Pola w roczn. śmierci.
18.00 1. Za † matkę Jadwigę Michali w roczn. śm.
2. Za † Stanisława Miera.
Piątek
09.06.2017
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny i Piotra Barańskich z ok. 10 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodz.
2. Za †† rodziców Jana i Elżbietę Stolarczyk, braci Czesława i Brunona, siostrę Adelę oraz †† z rodzin Stolarczyk i Haśnik.
Sobota
10.06.2017
BŁ. BOGUMIŁA BPA
18.00 1. Do BOp. Przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. w pracy duszpasterskiej w int. ks. Adama z ok. urodzin roczn. urodzin.
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Czesława Walisko oraz †† z rodzin Walisko, Walkowski, Guzior i Konieczny.
3. Za † brata Andrzeja w 3 roczn. śm., † ojca Sylwestra oraz †† z rodziny Walczak – Msza Św. ofiarowana od siostry i brata.
4. Za † Joachima Kowalskiego w 1 roczn. śm., † żonę Teresę i córkę Brygidę Koss.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

11.06.2017
8.00 Za †† rodziców Janinę i Władysława Podolak, † Daniela Podolak, †† teściów Włdysławę i Zygmunta Jakubowskich oraz †† z rodzin Podolak, Łukaszyk i Jakubowski.
9.30 Za † męża Mariana Kwaśniok.
11.00 Za † siostrę Wiesławę w 10 roczn. śm., †† rodziców Bogusławę i Adama oraz †† teściów.
15.15 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
16.00 Za †† rodziców Jadwigę i Franciszka Staniczek, Franciszkę i Teodora Cieśla, Alfonsa i Leonarda Cieśla, Franciszka, Józefa, Bernarda i Joachima Staniczek.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.05.2017– 28.05.2017 r.

NIEDZIELA VI WIELKANOCY
21.05.2017
18.00 1. Za † męża Rainarda Porada i † ojca Jana Sapich.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Ewalda Morawiec, siostrę Brygidę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za † Janinę Kowalską – Msza Św. ofiarowana od Klaudii z rodziną.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Jakuba i Marię Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaaś, brata Stanisława, szwagra Gintera Hoin oraz †† z rodziny Borecki.
11.00 Za † syna Damiana Pałosz w roczn. śmierci.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za †† rodziców Bronisławę i Stanisława Bator, Irenę i Antoniego Bigaj oraz †† z rodzin Bator, Bigaj, Gąsior i Pęczkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
22.05.2017
18.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego w int. Arkadiusza Ziob z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Wtorek
23.05.2017
7.00 1. W int. Parafian.
Środa
24.05.2017
NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH
18.00 1. Za Za †† rodziców Wandę i Henryka Adamczyk, Wiktora Maniak oraz †† dziadków z obu stron.
2. Za † Wiesława Zając w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
25.05.2017
16.00 W intencji Parafian
18.00 1. Za †† synów Krzysztofa i Włodzimierza, ††rodziców Anielę i Franciszka oraz †† z rodzin Dzióbek i Stawarczyk.
2. Za † Halinę Skrzek oraz †† z ul. Wolności – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
Piątek
26.05.2017
ŚW. FILIPA NEREUSZA
18.00 1. W intencji wszystkich matek z naszej Parafii.
2. Za † teścia Henryka Małgowskiego, † szwagierkę Zdzisławę Małgowską, † Krzysztofa Pająk oraz †† z rodziny.
Sobota
27.05.2017
18.00 1. Za † babcię Eleonorę Moszyńską, † siostrę Janinę oraz †† z rodziny.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Waldemara z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

28.05.2017
8.00 Za † ojca Stanisława Kuchna w 9 roczn. śm., matkę Stanisłąwę, pokryw. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † siostrę Zofię Czapińską w 3 roczn. śmierci.
11.00 Za †† rodziców Ignacego i Bertę Blaszczyk, teściów Stanisława i Matyldę Osiniak, †† Mariana Skrzypczyk, Paulinę i Jana Machnik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
ROCZEK: Agata GUZEK.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za † męża i ojca Edmunda Szarek w 18 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 14.05.2017– 21.05.2017 r.

NIEDZIELA V WIELKANOCY
14.05.2017
18.00 1. Za † męża i ojca Kazimierza Andrusiak w 3 roczn. śm., † wnuka Zygmunta oraz †† rodziców z obu stron.
2. Za † Teresę Kowalską w 3 roczn. śm., † męża Joachima i córkę Brygidę.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
CHRZEST: Leonard SYREK
8.00 Za † męża Ryszarda Parusel.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze dary Ducha Świętego w int. Dominika Stolc z ok. 15 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
11.00 Za † Wojciecha Barańskiego – Msza Sw. ofiarowana od rodziny Wielochów z dziećmi.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za †† rodziców Zofię i Jana Kaźmierczyk, †† braci Karola, Józefa i Jana oraz †† z pokrewieństwa.
Poniedziałek
15.05.2017
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zofii Stankiewicz z ok. 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † matkę Marię Kajda w 3 roczn. śm., † ojca Sylwestra oraz †† dziadków i pokrewieństwo z obu stron.
3. Za † Włodzimierza Stawarczyk – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Słowackiego i Oświęcimskiej.
Wtorek
16.05.2017
ROCZN. POŚW. KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
7.00 1. W int. Parafian.
2. W pewnej intencji.
Środa
17.05.2017
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
18.00 1. Za † ojca Pawła Michali w roczn. śmierci.
2. Za † Zygmunta Andrusiak – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Brzozowej i Lipowej.
3. Za ††rodziców Jana i Kazimierę Froń, siostrę Zofię, szwagrów Władysława i Antoniego oraz †† z rodzin Froń, Gancarz i Ćwiękała.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
Czwartek
18.05.2017
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie w int. Jana Pieczyńskiego.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
2. Za † Włodzimierza Stawarczyk – Msza Św. ofiarowana od Janiny Dziubek z rodziną
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego w int. Justyny Cuber z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Piątek
19.05.2017
18.00 1. Za † męża Bronisława Rowińskiego, †† rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
20.05.2017
18.00 1. Za † męża Rainarda Porada i † ojca Jana Sapich.
2. Za †† rodziców Jadwigę i Ewalda Morawiec, siostrę Brygidę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA VI WIELKANOCY
21.05.2017
8.00 Za † Janinę Kowalską – Msza Św. ofiarowana od Klaudii z rodziną.
9.30 Za † męża Jana Karaś, †† rodziców Jakuba i Marię Pławiak, teściów Karolinę i Piotra Karaaś, brata Stanisława, szwagra Gintera Hoin oraz †† z rodziny Borecki.
11.00 Za † syna Damiana Pałosz w roczn. śmierci.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za †† rodziców Bronisławę i Stanisława Bator, Irenę i Antoniego Bigaj oraz †† z rodzin Bator, Bigaj, Gąsior i Pęczkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 07.05.2017– 14.05.2017 r.

NIEDZIELA IV WIELKANOCY
07.05.2017
18.00 1. Za † matkę Annę Suchińską, † ojca Prokopa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Adama z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Ogonowski i Gerlich, w intencji wnuków oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana Zubrzyckiego z ok. 80 roczn. urodzin, wnuka Szymona z ok. 18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.00 Za † Hannę Smolik – Ziemniak w 2 roczn. śmierci oraz †† Tomasza i Mateusza Ziemniak.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za † matkę Annę Suchińską, † ojca Prokopa oraz †† dziadków z obu stron.
ROCZEK: Kacper MUSIAŁ.
Poniedziałek
08.05.2017
ŚW. STANISŁAWA BPA I MĘCZENNIKA
13.00 1. Za † ojca Kazimierza Stanisławskiego w 1 roczn. śmierci.
2. Za † † rodziców Jana i Stanisławę.
3. Za † Włodzimierza Stawarczyk w 30 dzień po śmierci.
Wtorek
09.05.2017
7.00 1. W int. Parafian.
2. Za † Jana Smudę.
Środa
10.05.2017
18.00 1. Za † Andrzeja Piórek – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Traugutta.
2. Za † Janinę Kowalską – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. Czereśniowej, Wiśniowej i Moniuszki.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 4 ].
Czwartek
11.05.2017
16.00 Za † Arkadiusza Lebiedzińskiego w 30 dzień po śmierci.
18.00 1. Za † matkę Stanisławę Witosz w 2 roczn. śm., † ojca Bogumiła, †† dziadków Piotra i Helenę Nowak, Jana i Marię Witosz, oraz †† z rodzin Witosz, Nowak i Piłat.
2. Za †† Zygmunta Andrusiak i Arkadiusza Lebiedzińskiego – Msza Św. ofiarowana od pracowników Biedronki w Pyskowicach.
Piątek
12.05.2017
18.00 1. Za † ojca Gotfryda Pilot w 6 roczn. śm., matkę Krystynę oraz †† z rodzin Pilot i Wójcik.
2. Za † Arkadiusza Lebiedzińskiego – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów.
3. Za † Florentynę Celmer w 30 dzień po śmierci.
Sobota
13.05.2017
18.00 1. Za † męża i ojca Kazimierza Andrusiak w 3 roczn. śm., † wnuka Zygmunta oraz †† rodziców z obu stron.
2. Za † Teresę Kowalską w 3 roczn. śm., † męża Joachima i córkę Brygidę.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
NIEDZIELA V WIELKANOCY
14.05.2017
8.00 Za † męża Ryszarda Parusel.
9.30 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze dary Ducha Świętego w int. Dominika Stolc z ok. 15 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
11.00 Za † Wojciecha Barańskiego – Msza Sw. ofiarowana od rodziny Wielochów z dziećmi.
15.15 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za †† rodziców Zofię i Jana Kaźmierczyk, †† braci Karola, Józefa i Jana oraz †† z pokrewieństwa.