MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 24.10.2021 – 31.10.2021 r.

NIEDZIELA
XXX ZWYKŁA


24.10.2021
18.00 1. Za †† braci Bernarda i Joachima, rodziców Marię i Józefa Kauder, męża Zygmunta oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za †† z rodzin Helis, Hadrych, Kalisz, Kania i Sikora.
7.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Renaty i Marka Małgowskich z ok. 35 rocznicy ślubu, oraz w int. Ewy i Leszka z ok. 10 r. ślubu i o Boże bł. w rodzinie.
8.00 Za † męża Józefa Rychlik, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin Rychlik i Pollok.
9.30 Za † Klarę Wieczorek, † męża Alojzego, †† siostry Gertrudę i Annę, brata Henryka, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † męża Gintra Skatula w 2 roczn. śm., †† rodziców Skatula i Czekała, † Rafała Żelazko i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 Za † ojca Alojzego Proksza, † matkę Gertrudę, †† teściów Bożenę i Alfonsa Cierpka, †† z rodzin Proksza, Cierpka, Sordoń i Waloszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CHRZEST: Tomasz OSSOLIŃSKI i Hanna TRZĘSIOK.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Janusza Stasiuk z ok. 80 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
PONIEDZIAŁEK
25.10.2021
18.00 1. Za † ojca Jana Horbowiec w roczn. śm., † matkę Bronisławę, chrześniaka Mariusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † męża Tadeusza Strycharz w 20 roczn. śm., † syna Piotra w 19 roczn. śm., oraz † brata Mariana.
WTOREK
26.10.2021
7.30 1. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
2. W int. Parafian.
ŚRODA
27.10.2021
18.00 1. Za † męża i ojca Władysława Podeszwę w 2 roczn. śm., †† teściów Krystynę i Zygmunta Podeszwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Elżbietę i Edwarda Wyleżałek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † syna, brata i wujka Mirosława Maszak i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK
28.10.2021
ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
18.00 1. Za † brata Piotra Dobiosz w 10 roczn. śm., †† Cecylię i Wojciecha Woźniak, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † matkę Bronisłąwę Kukurowską oraz † ojca Kazimierza.
PIĄTEK
29.10.2021
18.00 1. Za †† Martę i Annę Giemza, †† rodziców i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za † Antoninę Pancewicz w 1 roczn. śm., † ojca Wacława, †† dziadków Katarzynę i Antoniego Maj, Karolinę Pancewicz, wujka Jana Maj, ciocie Marię Wróbel i Stanisławę Kowalską.
3. Za † męża i ojca Jana Zubrzyckiego w 1 rocznicę śmierci.
SOBOTA
30.10.2021
7.30 Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, w int. służb medycznych, ludzi zagrożonych śmiercią i zmarłych z powodu epidemii.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Józefa Kozioł z ok. 60 rocznicy urodzin i o Boże bł. w rodzinie.
2. Za † Wandę Kuczmera– Msza Św. ofiarow. od znajomych z ulic Brzozowej, Ogrodowej i Lipowej.
NIEDZIELA
XXXI ZWYKŁA


31.10.2021
7.00 Za †† Jana i Janinę Grześ oraz pokrewieństwo z obu stron.
8.00 Za †† rodziców Klarę i Alfreda Zurek, siostrę Elżbietę, brata Wolfganga, szwagrów Joachima i Krystiana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Mariana Dębskiego w 1 roczn. śmierci oraz †† rodziców i teściów.
11.00 Za †† z rodzin Dudzik, Wójciak i Talar.
12.15 Za † męża Horsta Krolińskiego w 12 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Śliwa, Kroliński i Turkot.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16.00 Za † Leopolda Szwarc w 10 roczn. śmierci.