MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 19.01.2020 – 26.01.2020 r.

NIEDZIELA
II ZWYKŁA

19.01.2020
18.00 1. Za † żonę Hildegardę Profus, †† rodziców z obu stron, siostrę Marię, szwagrów Wilhelma i Jana, ciocię Franciszkę, wujka Józefa Plutę, Annę i Karola Kaszuba, Władysława Boruckiego, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Czesław Kopczyńskiego z ok. 92 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8.00 Za †† rodziców Różę i Józefa Pordzik, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † syna Jana Lenek w 4 roczn. śmierci, †† rodziców Martę i Jana Pelińskich, †† z rodzin Lenek, Peliński i Szandurski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Tatianę Maniecką w 10 roczn. śmierci, †† rodziców i braci oraz †† z rodziny Maniecki.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † matkę Natalię Sowa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK
20.01.2020
18.00 1. Za † matkę Bronisławę Horbowiec w rocznicę śmierci, † ojca Jana, †† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Dary Ducha Świętego w int. Marcela Danisz z okazji 18 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
WTOREK
21.01.2020

ŚW. AGNIESZKI
7.00 1. W pewnej intencji.
ŚRODA
22.01.2020
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jacka z ok. 40 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 9 ].
CZWARTEK
23.01.2020
18.00 Za † Ludwika Książek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK
24.01.2020
18.00 O zdrowie w pewnej intencji.
SOBOTA
25.01.2020
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA.O
18.00 1. Za †† rodziców Emę i Bernarda Richter, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † ojca i dziadka Władysława Bator oraz †† dziadków z rodzin Bator i Bigaj.
3. Za † syna Krzysztofa Stebnickiego w 8 rocznicę śmierci.
NIEDZIELA
III ZWYKŁA

26.01.2020
8.00 W intencji Górnoślązaków z Pyskowic deportowanych do byłego Związku Radziedzkiego.
9.30 Za † matkę Krystynę Kowalską w 3 roczn. śmierci.
11.00 Za †† Feliksę, Franciszka, Adama i Jadwigę Fornalczyk oraz Krystynę Rozwadowską.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za † męża Stanisława Szymańskiego w 27 rocznicę śmierci, †† teściów Stanisławę i Józefa Szymańskich, rodziców Bronisławę i Piotra Kozioł, braci Stanisława, Władysława, Mariana, Edwarda i Kazimierza, †† bratowe, †† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.