MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 02.12.2018 – 09.12.2018 r.

NIEDZIELA I ADWENTU
02.12.2018
18.00 1. Za †† ojców Pawła Szołtysik i Wincentego Leksy, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Pelagię Czyrkiewicz w 1 rocznicę śmierci.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Opielka.
8.00 Za † męża Ryszarda Parusel w 2 roczn. śmierci, oraz † matkę Krystynę Kowalską.
9.30 Za † ojca Franciszka Gabriel w 40 roczn. śm., † matkę Różę, †† z rodzin Gabriel i Konopka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary z okazji 70 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Dawid KIELAR.
15.15 Nieszpory Adwentowe.
16.00 Za † ojca Andrzeja Kuziów w 21 roczn. śm., † matkę Józefę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek
03.12.2018
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO
18.00 1. Za † Martę Srtroka, † męża Wincentego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
2. Za † Adama Chwedorowicz w roczn. śmierci oraz †† rodziców Mariannę i Edwarda Jaszczak.
Wtorek
04.12.2018
ŚW. BARBARY
10.00 Do BOp przez wstaw. św. Barbary w int. żyjących i zmarłych Górników z naszej parafii oraz w intencji ich rodzin.
18.00 1. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Św. ofiarowana od rodziny.
2. Za †† Krystynę i Lotara Hoin, Marię i Jerzego Mocek oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za † ojca Józefa Macioszek, † matkę Marię, †† teściów Jana i Jadwigę Kowalskich, siostrę zakonną Jadwigę Sopot, †† dziadków i pokrewieństwo.
Środa
05.12.2018
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Henryka z okazji 65 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Klaudię Mazur – Msza Św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Słowackiego.
3. Za †† rodziców Anastazję i Waclawa Marecinkowskich, † teścia Stefana Łapot oraz †† z pokrew. z obu stron.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
Czwartek
06.12.2018
18.00 1. Za † matkę Annę Tarnawską w roczn. śmierci, † ojca Stanisłąwa oraz † męża Mieczysłąwa.
2. Za † Marię Lis – Msza Św. ofiarowana od V grupy Róży Różańcowej.
Piątek
07.12.2018
ŚW. AMBROŻEGO
18.00 1. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa oraz w int. Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † męża i ojca Władysława Olender, †† rodziców Annę i Jana, siostrę Helenę, brata Bronisława i dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
08.12.2018
NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
9.00 W intencji Dzieci Marii.
11.00 Za †† rodziców Jana i Helenę Walkowskich, Agnieszkę i Czesława Walisko oraz †† z rodzin konieczny, Walkowski i Walisko.
16.00 Za † ojca Rajnera Mrzygłód.
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana Pieczyńskiego z okazji 78 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA II ADWENTU
09.12.2018
8.00 Za † Jana Mostowskiego w 3 roczn. śmierci.
9.30 Za † Annę Kryska, †† rodziców z obu stron, †† rodzeństwo oraz †† z rodzin: Kupiec, Juc, Śwituszak, Guc i Rudnik.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Wiktora z okazji 4 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ROCZEK: Pola PODLECKA.
15.15 Nieszpory Adwentowe.
16.00 Za † Lidię Bekierz.