MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 23.04.2017– 30.04.2017 r.

II NIEDZIELA
WIELKANOCY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

23.04.2017
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Joachima Lyszczyna z ok. 35 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jerzego Kogut z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ludwiki Półtorak z ok. 75 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie
4. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zofii i Grzegorza Baran z ok. 30 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Skatula, †† rodzeństwo, †Rafała i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † Stanisława Koźbę w 1 roczn. śmierci oraz †† z rodzin Koźba i Kwaśniok.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Tadeusza Kopczyńskiego z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Szymon KASZEK.
15.15 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
16.00 Za † Krystynę Bednarczyk w 20 roczn. śmierci, † męża Stanisława, †† córki Elżbietę, Teresę i Halinę.
Poniedziałek
24.04.2017
ŚW. WOJCIECH BISKUPA I MĘCZENNIKA
18.00 1. Za † męża i ojca Jana Krzystek w 4 roczn. śm., †† rodziców i teściów, siostry Krystynę i Leokadię, bratową Bożenę, szwagra Zenona i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Małgorzaty z ok. 50 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
3. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Iwony i Andrzeja Sabadach z ok. 30 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
Wtorek
25.04.2017
ŚW. MARKA EW.
7.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int. oraz w int. dzieci, wnuków i prawnuków.
16.00 UROCZYSTOŚĆ BIERZMOWANIA.
Środa
26.04.2017
18.00 1.Za † córkę Marzenę Merta, † żonę Zofię oraz †† z pokrewieństwa.
2.Za † Annę Furmaniuk – Msza Św. ofiarow. od sąsiadów z ul. Traugutta i Astrów.
3. Za † Janinę Kowalską w 30 dzień po śmierci.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
Czwartek
27.04.2017
16.00 W pewnej intencji.
18.00 1. Za †† matkę Marię Wrazidło w 2 roczn. śm., ojca Antoniego, brata Henryka Wrazidło, dziadków Wrazidło i Jagła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Edmunda Dudek, †† Helenę i Adolfa Dudek, brata Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za † Adolfa Trzensik, †† rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.
Piątek
28.04.2017
16.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Barbary i Zdzisława Suchińskich z ok. 45 roczn. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii Ohman oraz o błog. Boże w rodzinach Henne, Wyrzgol, Mateja i Maleski.
2. Za † Andrzeja Piórek w 30 dzień po śmierci.
3. Za † matkę Halinę Skrzek w 30 dzień po śm., oraz † ojca Jana w 2 roczn. śmierci.
Sobota
29.04.2017
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ
18.00 1. Za † męża i ojca Bronisława w roczn. śm., oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Bronisławy i Stanisława z ok. 35 roczn. ślubu oraz Boże błog. w rodzinie.
3. Za † matkę Helenę Nobiałek, † ojca, † szwagra Tadeusza oraz †† z pokrewieństwa.
NIEDZIELA III WIELKANOCY
30.04.2017
8.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny z ok. 70 roczn. urodzin.
9.30 Za † Krystynę Kowalską – Msza Św. ofiarowana od pracowników Obsługi i Administracji Zespołu Szkół w Pyskowicach.
11.00 Do BOp. przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jana z ok. 60 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Oliwia STĘPIEŃ.
15.15 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za †† Michała i Zdzisława Konopelskich, Józefa, Annę i Jana Szeliga.