PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH 2020/2021

Lp. Data Godz. Mszy
Świętej
Ulica
1. 28.12.2020
poniedziałek
18.00 Sikorskiego parzyste i Nad Łąkami
2. 29.12.2020
Wtorek
18.00 Sikorskiego nieparzyste
3. 30.12.2020
środa
18.00 Różana, Zielona, Krokusów i Szkolna
4. 02.01.2021
sobota
18.00 Kolejowa
5. 04.01.2021
poniedziałek
18.00 Astrów, Szczęść Boże, Wiśniowa, Moniuszki, Żwirki Wigury i Czereśniowa
6. 05.01.2021
wtorek
18.00 Czeremchy, Wierzbowa, Klonowa, Akacjowa, Czechowicka, Platanowa, Sosnowa
7. 07.01.2021
czwartek
18.00 Orzechowa, Jesionowa, Jaworowa, Kasztanowa, Wolności
8. 08.01.2021
piątek
18.00 Ogrodowa, Lipowa, Brzozowa, Magazynowa, Słowackiego i Kościuszki
9. 11.01.2021
poniedziałek
18.00 Dzierżno
10. 12.01.2021
wtorek
18.00 Oświęcimska, Kol. Pyskowicka, Poddębie i Piaskowa
11. 13.01.2021
środa
18.00 Traugutta, strona parzysta
12. 14.01.2021
czwartek
18.00 Traugutta, strona nieparzysta, Kosów i Nasienna

Kolekta kolędowa 17 styczeń 2021. Przeznaczona na kaplicę pogrzebową.