Plan adoracji Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie

Wielka Sobota

9.30 - 10.30 - Żywy Różaniec

10.30 - 11.30 - Sikorskiego i Nad Wodą

11.30 - 12.30 - Czeremchy, Jesionowa, Jaworowa, Orzechowa, Wierzbowa, Czechowicka, Platanowa i Akacjowa, Sosnowa

12.30 - 13.30 - Wolności, Piaskowa, Poddębie, Kolonia Pyskowicka, Słowackiego i Kościuszki

13.30 - 14.30 - Kolejowa, Żwirki i Wigury, Oświęcimska, Ogrodowa, Brzozowa, Lipowa

14.30 - 15.30 - Szczęść Boże, Wiśniowa, Czereśniowa, Moniuszki

15.30 - 16.30 - Szkoła Nowej Ewangelizacji

16.30 - 17.30 - Traugutta, Szkolna, Astrów, Krokusów, Różana i Zielona

17.30 - 18.30 - Dzierżno