bn2017

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzmy pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niecnadchodzący nowy rok przyniesie jak najwięcej łask bożych.

Życzymy również, doświadczenia bożej mocy każdego dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Was.

Życzą duszpasterze