MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 18.08.2019 – 25.08.2019 r.

NIEDZIELA
XX ZWYKŁA

18.08.2019
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Józefa Manieckich z ok. rocznicy ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Gerlich.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Karoliny i Pawła z ok. 1 roczn. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Za † ojca Bolesława, † teścia Jana oraz † syna Michała Chomka
CHRZEST: Pola WÓJCIK.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † żonę Mariolę Aksamitowską w 3 roczn. śmierci.
PONIEDZIAŁEK
19.08.2019
18.00 1. Za † Rajnera Mrzygłód w 9 roczn. śmierci.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Michała z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK
20.08.2019
ŚW. BERNARDA OPATA
7.00 Za † Danutę Grzondziel w 30 dzień po śmierci.
ŚRODA
21.08.2019
ŚW. PIUSA X PAPIEŻA
13.00 ŚLUB: SZARF – RUTKOWSKI.
18.00 1. Za †† rodziców Tomasza i Gertrudę Radziej, Janinę i Bolesława Ogonowskich, brata Helmuta, siostrę Hildegardę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. O zdrowie w int. Ryszarda.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 6 ].
CZWARTEK
22.08.2019
NMP KRÓLOWEJ
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Katarzyny Kuchta z ok. 30 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † matkę Różę Sydlewską
PIĄTEK
23.08.2019
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Magdaleny Porada z ok.18 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny z ok. roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
24.08.2019
ŚW. BARTŁOMIEJA AP.
18.00 1. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodziny Janus.
2. Za † matkę Paulinę Białas w 1 roczn. śmierci, †† ojca Stanisława i męża Adama Winnickiego.
NIEDZIELA
XXI ZWYKŁA

25.08.2019
8.00 Za †† rodziców Jana i Bertę Knopik, †† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Za † ojca Stanisława Gądek w roczn. śmierci, †† matkę Teresę i siostrę Janinę.
11.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Józefa Chrzanowskiego z ok. 90 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST: Urszula ZUREK i Oliwia GÓRZYŃSKA.
ROCZEK: Alicja MOSTOWSKA i Hanna BIEŃKA.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Marię i Jana Lis, †† dziadków Annę i Jana Olender, †† ciotki, wujków, kuzynów Michała i Andrzeja oraz †† z pokrewieństwa.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 11.08.2019 – 18.08.2019 r.

NIEDZIELA
XIX ZWYKŁA

11.08.2019
18.00 Za †† Janinę i Kazimierza Jabłońskich.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Gintra z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Anny i Piotra Szmajnta z ok. 30 roczn. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Za † męża Marka Janakiewicz, †† rodziców Halinę i Mirosława Janakiewicz oraz Genowefę i Kuźmę Werenicz.
CHRZEST: Róża RYBORZ.
ROCZEK: Jakub CZARNECKI.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Bertę i Edmunda Wywias, †† dziadków z obu stron oraz †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
12.08.2019
18.00 1. Za † Janinę Kaliciak, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Klarę i Adolfa Halemba, 3 siostry, 4 braci, Joachima Halemba, Danutę Karolewską, Marię Małka, Brygidę, Walentego i Jerzego Kucińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
13.08.2019
7.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Bogdana z ok. roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
14.08.2019
ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
18.00 1. Za † Rafała Pieprzyckiego – Msza Sw. ofiarowana od rodziny.
2. Za † ojca Lotara Hoin w roczn. śmierci oraz † matkę Krystynę.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 5 ].
CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

15.08.2019
8.00 Za †† Martę, Annę i Jerzego Kurznik, †† z pokrew. Kurznik oraz †† Jerzego Kałuża i Małgorzatę Jeleń.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
11.00 Za † Ernesta Kościelnego.
16.00 Za †† Klarę i Alojzego Wieczorek, siostry Genowefę i Annę, dwóch szwagrów, †† rodziców z obu stron, † Karola Stypa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W intencji mieszkańców Dzierżona. / Msza Św. w Dzierżnie /
PIĄTEK
16.08.2019
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA
18.00 1. Za †† rodziców Cecylię i Wojciecha Woźniak, † Piotra Dobiosz, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
2. Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jakuba Ulickiego z ok. 2 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
SOBOTA
17.08.2019
ŚW. WAWRZYŃCA
14.00 Do BOp przez wstaw MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Jóefa Kozakiewicz z ok. 80 roczn. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. Ewy i Józefa Manieckich z ok. rocznicy ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
NIEDZIELA
XX ZWYKŁA

18.08.2019
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Gerlich.
9.30 Do BOp przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Karoliny i Pawła z ok. 1 roczn. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Za † ojca Bolesława, † teścia Jana oraz † syna Michała Chomka
CHRZEST: Pola WÓJCIK.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † żonę Mariolę Aksamitowską w 3 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 28.07.2019 – 04.08.2019 r.

NIEDZIELA
XVII ZWYKŁA

28.07.2019
18.00 1. Za † Elżbietę Toczek w 1 roczn. śmierci, † ojca Przemysława oraz †† z rodziny.
2. Za † Elżbietę Toczek w 1 roczn. śmierci.
8.00 Za † męża i ojca Engelberta Czempik.
9.30 Za †† męża i ojca Alfreda Kropsz w 11 roczn. śmierci, †† rodziców i teściów, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Nikodema Skrzypkowskiego oraz i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Elfrydę i Helmuta Wycisk oraz †† z rodziny.
PONIEDZIAŁEK
29.07.2019
ŚW. MARTY
18.00 1. Za † ojca Pawła Szmajnta w 2 roczn. śmierci oraz † matkę Janinę.
2. Za † Mariana Klimczyk w 30 dzień po śmieci.
WTOREK
30.07.2019
7.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Hildegardy Majeran z ok. 86 roczn. urodzin oraz za †† siostry Ernę Kurtok i Lidię Śliwa.
ŚRODA
31.07.2019
ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI
18.00 1. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rodzin Szawroński i Piper oraz i o Boże błog. w rodzinie.
2. Za † Aleksandra Puszczyk w 30 dzień po śmierci – Msza Św. ofiarowana od rodziny Sobczak.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 3 ].
CZWARTEK
01.08.2019
ŚW. ALFONSA LIGUORIEGO
17.30 Godzina Święta.
18.00 Za †† Marię i Wilhelma Osik.
PIĄTEK
02.08.2019
I PIĄTEK MIESIĄCA
18.00 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz Pyskowickiego Hospicjum.
2. Za † Marię Kaminiorz w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA
03.08.2019
I SOBOTA MIESIĄCA
17.00 Nabożeństwo I soboty miesiąca.
18.00 1. Za †† rodziców Otylię i Roberta Pierończyk, Hildegardę i Rufina Keller, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† rodziców Krawiec i Siedlaczek, siostry Annę i Gertrudę, brata Michała, 4 szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
21.00 Apel Jasnogórski.
NIEDZIELA
XVIII ZWYKŁA

04.08.2019
8.00 Za † matkę i babcię Alicję Szewczyk w 3 roczn. śmierci.
9.30 Za † Stanisława Chałupa, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † ojca Kazimierza Kupczak w 2 roczn. śmierci.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † siostrę Różę Sydlewską w 8 roczn. śmierci.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 21.07.2019 – 28.07.2019 r.

NIEDZIELA
XVI ZWYKŁA

21.07.2019
18.00 1. Za † brata Bernarda Sapich oraz †† dziadków Małgorzatę i Jana Stangner.
2. Za † Józefa Dłużyk w 1 rocznicę Śmierci.
8.00 Za † matkę Anielę Hajda, † ojca Stefana, †† rodziców Marię i Bolesława Janikowskich oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za †† męża Jerzego Sapich, matkę Wiktorię, rodziców Genowefę i Antoniego Mazur, †† siostry Ewę i Lucynę, szwagra Józefa Drozd oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Pauliny Sarnik z ok. 18 roczn. urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int Ludwiki i Jerzego z ok. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
CHRZEST: Oskar SZEWCZYK.
PONIEDZIAŁEK
22.07.2019
ŚW. MARII MAGDALENY
18.00 1. Za †† Helenę , Franciszka i Eryka Kandziora oraz †† z rodziny.
2. Za † brata Joachima Jonderko, † matkę Leokadię Jonderko, † ojca Franciszka Kuchtę, †† dziadków Kuchta i Rozumek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
23.07.2019
ŚW. BRYGIDY
7.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Tadeusza z ok. roczn. urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA
24.07.2019
ŚW. KINGI
18.00 1. Za † ojca Wacława Pancewicz w 46 roczn. śmierci oraz †† dziadków Pancewicz i Maj.
2. Za †† rodziców Jana Chorbowiec i Władysława Stawarczyk oraz †† braci Krzysztofa i Włodzimierza.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 2 ].
CZWARTEK
25.07.2019
ŚW. JAKUBA AP.
18.00 1. Za † ojca Ludwika Książek, †† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błog. w int. Jarosława oraz za †† rodziców Halinę i Czesława.
PIĄTEK
26.07.2019
ŚW. ANNY
18.00 1. Do BOp przez wstaw. Św. Anny z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błog. w int. wszystkich dziadków i babcie z naszej Parafii.
2. Za † Stanisława Kaliciak w roczn. śmierci, † Janinę Kaliciak, †† z rodzin Brygider i Kaliciak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do BOp przez wstaw. Św. Anny z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błog. w int. VI grupy Róży Różańcowej.
SOBOTA
27.07.2019
ŚW. JOACHIMA
15.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Karoliny Kugiejko z ok. 18 roczn. urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
18.00 1. Za † Elżbietę Toczek w 1 roczn. śmierci, † ojca Przemysława oraz †† z rodziny.
2. Za † Elżbietę Toczek w 1 roczn. śmierci.
NIEDZIELA
XVII ZWYKŁA

28.07.2019
8.00 Za † męża i ojca Engelberta Czempik.
9.30 Za †† męża i ojca Alfreda Kropsz w 11 roczn. śmierci, †† rodziców i teściów, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. rocznego dziecka Nikodema Skrzypkowskiego oraz i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za †† rodziców Elfrydę i Helmuta Wycisk oraz †† z rodziny.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 14.07.2019 – 21.07.2019 r.

NIEDZIELA
XV ZWYKŁA

14.07.2019
18.00 1. Za † męża i ojca Kazimierza Dołenko.
2. Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Piotra Walisko z ok. 65 roczn. urodzin oraz w int. Natalii i Weroniki z ok. 18 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
3. Za Za † Mariana Klimczyk – Msza Św. ofiarowana od kolegów i koleżanek ze Strzelec Opolskich.
8.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Karoliny Ostromęckiej z ok. 10 roczn. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.
9.30 Za †† Genowefę i Kuźmę Werenicz oraz †† z pokrew. z obu stron.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Herberta Broja z ok. 85 roczn. urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za † męża i ojca Huberta Janoszka, †† teściów Marię i Pawła, rodziców Klarę i Teodora oraz †† z rodzin Janoszka i Bosek.
PONIEDZIAŁEK
15.07.2019
ŚW. BONAWENTURY
18.00 Za ††rodziców Jadwigę i Pawła Michali, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
16.07.2019
NMP Z GÓRY KARMEL
7.00 W pewnej intencji.
ŚRODA
17.07.2019
18.00 1. Za † Huberta Molenda – Msza Św. ofiarowana od VI grupy Róży Różańcowej.
2. Za †† rodziców Janinę i Juliana Żelazny, † brata Romana oraz †† z pokrewieństwa.
Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy [ 1 ].
CZWARTEK
18.07.2019
18.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Betiny Urbanek z ok. 18 roczn. urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK
19.07.2019
18.00 1. Za †† rodziców Agnieszkę i Jerzego Gerlich oraz † brata Bernarda.
2. Za † męża Dietmara Brzoskę, †† rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA
20.07.2019
18.00 1. Za † brata Bernarda Sapich oraz †† dziadków Małgorzatę i Jana Stangner.
2. Za † Józefa Dłużyk w 1 rocznicę Śmierci.
NIEDZIELA
XVI ZWYKŁA

21.07.2019
8.00 Za † matkę Anielę Hajda, † ojca Stefana, †† rodziców Marię i Bolesława Janikowskich oraz †† z pokrewieństwa.
9.30 Za †† męża Jerzego Sapich, matkę Wiktorię, rodziców Genowefę i Antoniego Mazur, †† siostry Ewę i Lucynę, szwagra Józefa Drozd oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Do BOp przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. w int. Pauliny Sarnik z ok. 18 roczn. urodzin oraz i o Boże błog. w rodzinie.
15.15 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int Ludwiki i Jerzego z ok. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
CHRZEST: Oskar SZEWCZYK.